LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Kačianauskas Rimantas


El. paštas: rimantas.kacianauskas@vgtu.lt

 

Prof. habil. dr., nuo 2011.10.18 LMA tikrasis narys

VGTU Medžiagų atsparumo katedros vedėjas,

Skaitinio modeliavimo laboratorijos vyr. m. darbuotojas

Gimė 1951 m. spalio 8 d. Širvintų raj.

Baigė Širvintų raj. Gelvonų vid. mokyklą

Kalba lietuviškai, rusiškai, angliškai, vokiškai, lenkiškai

Adresas: Saulėtekio al. 11, Vilnius

Tel. +370 5 2744853, +370 5 2744854

 

Išsilavinimas:

Habilituotas daktaras (technologijos mokslai), "Kompiuteriniai daugiapakopio sijų ir kevalų modeliavimo metodai"), VGTU, 1996

Daktaras, (technologijos mokslai), "Baigtinio elemento takumo sąlyga ir jos panaudojimas kevalų ribinės analizės ir optimizacijos uždaviniuose", vadovas prof. A. Čyras), VISI (VGTU), 1982

Statybos inžinierius, Miestų statybos fakultetas, VISI (VGTU), 1975

 

Pedagoginiai ir mokslo vardai:

Profesorius (technologijos mokslai), 1997

Docentas (technologijos mokslai), 1993

 

Darbo veikla:

Medžiagų atsparumo katedros vedėjas, profesorius, 2002

Mokslo prorektorius, 1998

Medžiagų atsparumo katedros profesorius, 1997

Medžiagų atsparumo katedros docentas, 1995

Inžinerinės informatikos katedros docentas, 1991

Konstrukcijų skaitinio modeliavimo ir tyrimo laboratorijos vedėjas, 1989

Statybinės mechanikos katedros vyr. dėstytojas, 1983

Statybinės mechanikos katedros asistentas, 1982

Statybinės mechanikos mokslinio tyrimo laboratorijos jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1978

Statybinės mechanikos katedros aspirantas, 1976

Taikomosios matematikos ir mechanikos katedros asistentas, 1975

 

Dėstomi dalykai:

Baigtinių elementų metodas, skaičiuojamoji mechanika

Deformuojamo kūno mechanika

 

Mokslinių interesų sritys:

Skaičiuojamoji mechanika, baigtinių elementų metodas, diskrečiųjų elementų metodas, irimo mechanika, statybinių medžiagų ir konstrukcijų modeliavimas, susietieji uždaviniai

 

Mokslinės stažuotės:

1) 2006, 2 mėnesiai Štutgarto universitetas,

2) 2000, 2 mėnesiai, Brėmeno universitetas,

3) 1998, 1 mėnuo, Nacionalinė statybos laboratorija, Portugalija,

4) 1997, 1 mėnuo, Londono universiteto karališkasis mokslo, technikos ir medicinos koledžas,

5) 1994-1995, 4 mėnesiai, Ciuricho aukštojoje technikos mokykloje,

6) 1992, 2 mėnesiai Štutgarto universitetas,

7) 1985-1986, 10 mėnesių, Štutgarto universitetas.

 

Mokslinės publikacijos: virš 250, iš jų ISI Web of Science virš 30

Dalyvavimas mokslo tiriamuose darbuose: virš 28

Pranešimai konferencijose: virš 150

Mokomieji darbai ir leidiniai: 7

Vadovėlis: 1

Monografija: 1

 

Vadovavimas doktorantams:

11 apgintų disertacinių darbų

 

Kiti mokslinės ar profesinės veiklos rezultatai:

 1. 2008 m. Valstybinės premijos laureatas už vadovėlį “baigtinių elementų metodo pagrindai“ ir mokslo darbų ciklą “Baigtinių elementų metodas: modeliai ir taikymai“,
 2. VATESI MTPO tarybos narys,
 3. mokslinių žurnalų redakcinių kolegijų narys,
 4. buvo Lietuvos universitetų rektorių konferencijos mokslo komiteto pirmininkas,
 5. Europos Chemijos inžinerijos federacijos (European Federation of Chemical Engineering, EFCE) dalelių kontinuumo mechanikos sekcijos pakviestasis narys nuo 2007 m.

 

2006-2011 m. m. svarbiausios publikacijos

 1. R. Balevičius, R. Kačianauskas, Z. Mroz, I. Sielamowicz. Discrete elementr method applied to multiobjective optimization of discharge flow parameters in hoppers. Struct Multidisc Optim. 2006, Vol. 31, p. 163-175.
 2. R. Balevičius, A. Džiugys, R. Kačianauskas, A. Maknickas, K. Vislavičius. Investigation of performance of programming approaches and languages used for numerical simulation of granular material by the discrete element method. Computer Physics Communications. 2006, Vol. 175, p. 404-415.
 3. AR. Balevičius, R. Kačianauskas. Z. Mróz, I. Sielamowicz. Microscopic analysis of granular material behavior in 3D flat-bottomed hopper by the discrete element method. Archives of Mechanics, 2007, Vol. 59, p. 231-257.
 4. R. Balevičius, R. Kačianauskas, Z. Mroz, I. Sielamowicz. Discrete-particle investigation of friction effectin filling and unsteady/steady discharge in three-dimensional wedge-shaped hopper. Powder Technology, Nr. 187, 2008, p. 159-174.
 5. L. Tumonis, M. Schneider, R. Kačianauskas, A. Kačeniauskas. Structural Mechanics in the Case of Discrete Supports. IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 45, No. 1, 2009, p. 475-479.
 6. R. Kačianauskas, A. Kačeniauskas, E. Stupak, S. Balevičius, N. Žurauskienė, J. Novickij. Numerical Magneto-mechanical Analysis of Destructive Coils with Reinforcement Cylinders Having Various Thicknesses. Acta physica polonica A: Vol. 115, No. 6, 2009, p. 1144-1145.
 7. D. Markauskas, R. Kačianauskas, A. Džiugys, R. Navakas. Investigation of adequacy of multi-sphere approximation of elliptical particles for DEM simulations. Granular Matter, Vol. 12, Iss. 1, 2010, p. 107-123.
 8. R. Kačianauskas, A. Maknickas, A. Kačeniauskas, D. Markauskas, R. Balevičius. Parallel discrete element simulation of poly-dispersed granular material. Advances in engineering software, Vol. 41, Iss. 1, 2010, p. 52-63.
 9. J. Novickij, S. Balevičius, N. Žurauskienė, R. Kačianauskas, V. Stankevič, Č. Šimkevičius, S. Keršulis, S. Bartkevičius. Vilnius High Magnetic Field Centre Facilities. J Low Temp Phys, Vol. 159, 2010, p. 406-409.
 10. R. Belevičius, R. Kačianauskas, D. Markauskas, D. Šešok. Packing of Polydispersed Discs into Containers of Regular Shape. Particulate Science and Technology, Vol. 29, 2011, p. 28–39.
 11. L. Tumonis, M. Schneider, R. Kačianauskas, V. Vadluga. The Structural Mechanics of Rail Guns With DiscreteSupports Showing the Influence of DES. IEEE Transactions on Plasma Science, Vol. 39, Nr. 1, 2011, p. 144-148.

 

 

 

 

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas