LMA | Asmeninės svetainės

Norkus Eugenijus


El. paštas: eugenijus.norkus@ftmc.lt

Curriculum Vitae

Profesorius habilituotas daktaras Eugenijus Norkus Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys

 

Darbo adresas:

Fizinių ir technologijos mokslų centras

Katalizės skyrius

Saulėtekio al. 3-219

LT-10257 Vilnius

Tel.: 2648892

E-paštas: eugenijus.norkus@ftmc.lt;  eugenijusnorkus@yahoo.com

 

Asmeniniai duomenys:

Gimęs 1955 m. sausio 21 d. Vilniuje

Vedęs (1977, žmona Rūta)

Dvi dukros (Aušra 1978, Saulė 1985)

 

Dabartinės pareigos:

Fizinių ir technologijos mokslų centro Katalizės skyriaus vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

 

Darbinė veikla:

1978-1980   inžinierius, Chemijos institutas

1980-1988   jaunesnysis mokslo darbuotojas, Chemijos institutas

1988-1992   mokslo darbuotojas, Chemijos institutas

1992-1996   vyresnysis mokslo darbuotojas, Chemijos institutas

                  asistentas, Vilniaus universiteto Chemijos fakultetas (antraeilės pareigos)

1996-1999   Katalizės laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas, Chemijos institutas

                  docentas, Vilniaus universiteto Chemijos fakultetas (antraeilės pareigos)

1999-2000   Katalizės laboratorijos vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, Chemijos institutas

                  profesorius, Vilniaus universiteto Chemijos fakultetas (antraeilės pareigos)

2000-2010   Katalizės lskyriaus vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, Chemijos institutas

nuo   2010   Katalizės skyriaus vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, Fizinių ir technologijos

                  mokslų centras

 

Mokslinės stažuotės ir trumpalaikiai vizitai:

1998   Greifsvaldo universitetas, VFR

1999   Kolorado valstybinis universitetas, JAV

          Denverio universitatas, JAV

          Kolorado aukštoji kalnakasybos mokykla, JAV

          Kolorado universitetas Bolderyje, JAV

2000   Kolorado valstybinis universitetas, JAV

2001   Helsinkio technologijos universitetas, Suomija

          Pardubicės technologijos universitetas, Čekija

          Graco universitetas, Austrija

2002   Greifsvaldo universitetas and Kurt Schwabe sensorių institutas, VFR

          Kolorado valstybinis universitetas, JAV

          Helsinkio technologijos universitetas, Suomija – vizituojantis profesorius

2003   Greifsvaldo universitetas, VFR

2004   Antverpeno universitetas, Belgija

          Gento universitetas, Belgija

          Katalikiškasis Leuveno universitetas, Belgija

          Leibnico kieto kūno ir medžiagotyros institutas, VFR

          Kolorado valstybinis universitetas, JAV

2007   Denverio universitetas, JAV

2013   Kolorado valstybinis universitetas, JAV

          Denverio universitetas, JAV

2014   Ulmo universitetas, VFR

2015   Kolorado valstybinis universitetas, JAV

2016   Artois universitetas, Prancūzija

2017   Malagos universitetas, Ispanija

2018   Milano politechnikos universitetas, Ispanija

 

Išsilavinimas:

1973   Vilniaus 16 vidurinė mokykla (dabar Užupio gimnazija)

1978   Chemijos studijos Vilniaus universitete, diplomas su pagyrimu

1988   Daktaras (Chemijos institutas, Vilnius)

1999   Habilituotas daktaras (Chemijos institutas, Vilnius).

 

Moksliniai interesai:

 • Fizikinė chemija – heterogeninių autokatalizinių procesų kinetika, cheminis metalų nusodinimas
 • Elektrochemija – kuro elementai, reduktorių anodinė oksidacija, elektrokatalizė 
 • Neorganinė ir koordinacinė chemija  –  sunkiųjų metalų kompleksų pusiausvyros vandeniniuose tirpaluose
 • Analizinė chemija – elektroanalizinė chemija

Publikacijos:

Daugiau nei 300 mokslinių publikacijų autorius. Virš 1600 citavimų ISI duomenų bazėje: h-indeksas 22, 47 straipsniai cituoti 10 ar daugiau kartų.

 

Taikomieji ir eksperimentinės plėtros darbai

Kontraktai eksperimentinės plėtros darbams su firmomis Toyota Motors Corporation (Japonija), Ebara Udylite (Japonija), LAM Research Corporation (JAV). 11 JAV, 3 Japonijos, 1 Europos bei daugiau nei 20 kitų šalių patentų bendraautoris.

 

Dėstymo patirtis:

Aštuonių doktorantų, sėkmingai apgynusių disertacijas, vadovas.  

Dėstymas pagrindinių studijų studentams Vilniaus universitete (1992-2000, dalimi etato).

Vizituojantis profesorius Helsinkio technologijos universitete Suomija (2002-2003).

 

Kalbų žinojimas:

Gimtoji kalba - lietuvių, laisvai – vokiškai, angliškai ir rusiškai.

 

Ekspertinė veikla:

 • 1998-1999  –  Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos chemijos ekspertų tarybos narys.
 • 2000-2002 ir 2006-2009 – Lietuvos Valstybinio mokslų ir studijų fondo Technologijos mokslų ekspertų komiteto narys (2001-2002 šio ekspertų komiteto pirmininkas). Prioritetinės  Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypties "Moksliniai tyrimai nanotechnologijoms kurti" ekspertų komiteto narys (2007 – 2010).
 • Nuo 2002 m. – žurnalo “Chemija” redkolegijos narys.
 • 2004-2007 – Europos Sąjungos tyrimų ir eksperimentinės plėtros ekspertų grupės „Dėl cheminio ir biologinio terorizmo padarinių likvidavimo“ narys.
 • 2005-2006 m – Lietuvos atstovas Europos Sąjungos COST „Chemijos“ technikos komitete.
 • 2006-2011 – Lietuvos atstovas Europos Sąjungos COST „Chemijos, molekulinių mokslų ir technnologijų“ mokslų srities komitete.
 • 2007-2009 – COST “Žemės sistemos mokslo ir aplinkosaugos vadybos” mokslo srities komiteto veiklos Nr. 637 „Metalai ir susijusios medžiagos geriamajame vandenyje“ valdymo komiteto narys.
 • Nuo 2007 – ISI referuojamo žurnalo “Chemija” redakcinės kolegijos pirmininko pavaduotojas.
 • Nuo 2008 – ISI referuojamo žurnalo “The Open Electrochemistry Journal” redkolegijos narys.
 • Nuo 2020 – ISI referuojamo žurnalo “Materials” redkolegijos narys
 • Žurnalų “Journal of Solid State Electrochemistry” bei "Materials" specialių numerių kviestinis redaktorius.
 • Žurnalų “Inorganic Chemistry”, "Surfaces and Interfaces", “Electrochimica Acta”, “Carbohydrate Research”, “Thin Solid Films”, “Talanta”, “Journal of Solution Chemistry”, “Surface and Coatings Technology”, “Journal of Applied Electrochemistry”, ”Applied Surface Sciences”, “Materials Chemistry and Physics”, "Materials",  “Fresenius Environmental Bulletin”, “Journal of Materials Science”, “Central European Journal of Chemistry”, “Journal of Molecular Structure”, “Medical Sciences Monitor” ir daugelio kitų recenzentas.
 • Lietuvos mokslo tarybos ekspertas.
 • Lietuvos Mokslo premijų komiteto ekspertas.
 • Nacionalinės pažangos premijos komiteto ekspertas.
 • Lietuvos Valstybinio mokslų ir studijų fondo ekspertas.
 • Lietuvos Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros ekspertas.
 • Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros ekspertas.
 • Daugelio daktaro disertacijų oponentas, daktaro disertacijų gynimo tarybų bei habilitacijos          komisijų narys.
 • Nuo 2006 – Elektrochemikų draugijos narys
 • Nuo 2008 – Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas. 
 • Nuo 2008 – Europos mokslo fondo (ESF) ekspertų grupės narys.
 • Nuo 2010 – Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Mokslo tarybos narys.
 • 2010-2020 – Fizinių ir technologijos mokslų centro Mokslo tarybos narys.
 • Nuo 2011 – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys
 • Nuo 2011 – Amerikos chemikų draugijos narys
 • Nuo 2015 – Tarptautinės elektrochemikų draugijos narys
 • Nuo 2019 – Lietuvos moklso premijų komisijos narys

Parama, stažuotės, projektai:

 • 1999 m. – JAV Chemikų draugijos grantas stažuotėms Kolorado valstijos universitete (Fort Collins), Denverio universitete ir Kolorado kalnakasybos aukštojoje mokykloje (Golden); Greifsvaldo (VFR) universiteto parama trumpalaikei stažuotei.
 • 2000 m. – stažuotė Pardubicės (Čekijos Respublika) technologijos universitete, laimėjus Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtą konkursą vieno mėnesio mokslinei stažuotei.
 • 2000 – 2002 m.  m. – JAV Nacionalinės mokslinių tyrimų taryba (NRC) ir Nacionalinio mokslo fondo (NSF) COBASE (Bendradarbiavimo fundamentinių mokslų ir inžinerijos srityje) grantas dviems vieno mėnesio stažuotėms Kolorado valstijos universiteto (Fort Collins) Chemijos fakultete prof. D. C. Crans grupėje (2000 ir 2002 m. m.). Grantas skirtas bendro mokslinių tyrimų projekto inicijavimui ir paruošimui.
 • 2002-2003 m. m. – Helsinkio technologijos universiteto kvietimas dirbti vizituojančiu profesoriumi.
 • 2004 – Leibnico kieto kūno ir medžiagotyros instituto (VFR) grantas vieno mėnesio stažuotei Drezdeno Leibnico kieto kūno ir medžiagotyros institute prof. L. Dunsch grupėje.
 • 2004 – stažuotė Antverpeno, Gento ir Leuveno universitetuose, laimėjus Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos skelbtą konkursą mokslinei stažuotei Flandrijos (Belgija) mokslo ir studijų institucijose.
 • 2018 – stažuotė Milano politechnikos universitete, laimėjus Italijos užsienio reikalų ministerijos konkursą mokslinei stažuotei Italijos universitetetuose.
 • 2003-2006 – Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo parama projektams: C-18/2003 (2003-09 : 2006-06) “Intelektualus nanostrukturiniai p-p konjuguoti polimerai maisto analizei ir biomedicininiams tyrimams” (grupės narys); ir 
 • 2006-2007 Lietuvos mokslo tarybos parama mokslininkų iniciatyva vykdomiems moksliniams  tyrimams: T-17/06  „Autokatalizinės Cu(II) redukcijos procesu tyrimas sistemose su ekologiškai nekenksmingais Cu(II) ligandais“ (vadovas).
 • 2007-2009 – Lietuvos Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros parama dalyvavimui COST “Žemės sistemos mokslo ir aplinkosaugos vadybos” mokslo srities komiteto veikloje „ Metalai ir panašios medžiagos geriamajame vandenyje“ (šios veiklos valdymo komiteto narys).
 • 2010-2011 Lietuvos mokslo tarybos parama mokslininkų iniciatyva vykdomiems moksliniams  tyrimams: MIP-82/2010 (2010-07 : 2011-12) “Cheminis (besrovis) funkcinių vario dangų gavimas, reduktoriumi naudojant Co(II) kompleksus” (vadovas).
 • 2012-2014 Lietuvos mokslo tarybos parama "Ateities energetikos" projektams: ATE-08/2012 (2012-05 : 2014 12) "Naujos nanostruktūrizuotos medžiagos kuro elementams" (grupės narys).
 • 2012-2015 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros priemonės veiksmų programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" VP1-3.1-ŠMM-08-K priemonę "Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas" finansiškai remiamas ir administruojamas projekte "Medžiagos ir technologijos fotoelektriniams elementams ir jutikliams" (vad. dr. A. Šetkus, projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-009, 2012-08-2015-08) (grupės narys).
 • 2012-2014 LMT Nacionalinės mokslo programos “Ateities energetika” projekte “Naujos nanostruktūrizuotos medžiagos kuro elementams” (vad. dr. L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, reg. Nr. ATE-12014, fin. sut. Nr. ATE-08/2012, 2012-05-02-2014-12-31) (grupės narys).
 • 2014-2016 7FP programos projektas "Taikomųjų tyrimų laboratorijų centras pramonei skirtos lazerinės įrangos įvertinimui" (APPOLO), vad. dr. G. Račiukaitis (grupės narys). 
 • 2015-2016 Lietuvos mokslo tarybos parama Technologinės plėtros projektams: TEC-15077 (2015-09:2016-12) “Inovatyvios katalitinės medžiagos mikropalydovų vienkomponenčio kuro sistemoms” (vadovas).
 • 2016-2018 LMT Link ateities technologijų projektas “Bio-inspiruotų funkcinių paviršių kosminiams taikymams formavimas hibridine lazerinio-cheminio apdirbimo technologija”, vad. dr. M. Gedvilas, reg. Nr. LAT-16024, fin. sut. Nr. LAT-12/2016, (grupės narys).
 • 2016-09-01 – 2018-08-31 Tarptautinis “M-era.Net” mokslo projektas “Wood-based Carbon Catalysts for Low-temperature Fuel Cells (WoBaCat)“ / “Iš medienos gaunami anglies katalizatoriai žemos temperatūros kuro elementams”. Projekto koordinatorius: Tartu universitetas (Estija, vad. I. Kruusenberg), partneriai: Latvijos valstybinis medienos chemijos institutas (Latvija), Fizinių ir technologijos mokslų centras (Lietuva, vad. dr. L. Tamašauskaitė Tamašiūnaitė) ir Horizont Pulp Paper Ltd (Estija). Paraiškos registracijos Nr. project3213, fin. sut. Nr. M-ERA.NET 2 M-ERA.NET-1/2016, (grupės narys).
 • 2018-2021 “Laser assisted metal coating for polymer electronics (LAPOME)“ finansuojamas “European Regional Development Fund“, Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0004, vad. dr. G. Račiukaitis, (grupės narys).

 

Apdovanojimai:

 • 1996 Lietuvos Mokslų Akademijos vardinė J. Matulio vardo premija už darbų ciklą “Cheminiai irelektrocheminiai procesai autokatalizinėse metalų jonų redukcijos sistemose”  (kartu su A. Vaškeliu ir Z. Jusiu).
 • 1996 pranešimas “Nauji cheminės metalizacijos ir tiesioginio plastmasių padengimo metodai” (A. Vaškelis, E. Norkus, G. Rozovskis, J. Vinkevičius) tarptautinėje konferencijoje “Interfinish 96 World Congress” buvo premijuotas kaip geriausias mokslinis darbas ir pažymėtas specialiu sertifikatu.
 • 1999 Vokietijos galvanotechnikos ir paviršiaus paruošimo technikos draugijos vardinė Heinz Leuze premija už straipsnį žurnale Galvanotechnik “Cheminis variavimas, reduktoriumi naudojant kobalto(II) kompleksinius junginius. Termodinaminiai aspektai ir kinetiniai tyrimai” (kartu su A. Vaškeliu, J. Jačiauskiene ir J. Reklaičiu). Pastaroji premija skiriama už “geriausią metų mokslinę-techninę publikaciją vokiečių kalba leidžiamuose specialiuosiuose žurnaluose, išsiskiriančia ypatingai aiškiu ir didaktiniu svarbios mokslinės-techninės problematikos aprašymu”.
 • 2000 Lietuvos mokslo premija už 1990-1999 m.m. publikuotų darbų ciklą “Autokatalizinės metalų jonų redukcijos procesų tyrimas” ( kartu su A. Vaškeliu ir Z. Jusiu).
 • 2004-2005 Aukščiausio laipsnio Valstybės stipendija mokslininkams.
 • 2005 m. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko padėkos raštas.
 • 2015 m. Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko padėkos raštas.
 • 2015 m. Lietuvos mokslo premija už 2000-2014 publikuotų darbų ciklą “Cheminis metalų nusodinimas: teoriniai ir taikomieji  tyrimai eksperimentinės plėtros link” 

 

Pastarųjų 5 metų svarbiausi straipsniai ISI WoS referuojamuose žurnaluose

 1. V. Kepenienė, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, J. Jablonskienė, M. Semaško, J. Vaičiūnienė, R. Vaitkus, E. Norkus. “One-pot synthesis of graphene supported platinum-cobalt nanoparticles as electrocatalysts for methanol oxidation”. Mat. Chem. Phys. 171 (2016) 145-152. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2015.12.010
 2. V. Kepenienė, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, J. Vaičiūnienė, R. Kondrotas, V. Pakštas, E. Norkus. “Platinum-niobium(V) oxide/carbon nanocomposites prepared by microwave synthesis for ethanol oxidation“. Materials Science 22 (2016) 143-148. https://doi.org/10.5755/j01.ms.22.2.8609
 3. M. Gedvilas, K. Ratautas, I. Stankevičienė, A. Jagminienė, E. Norkus, G. Račiukaitis. “Colour-difference measurement method for evaluation of quality of electrolessly deposited copper on polymer after laser-induced selective activation“. Scientific Reports 6 (2016), p. art. no. 22963 (1-8).
 4. D. M. F. Santos, A. Balčiūnaitė, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, A. Zabielaitė, A. Jagminienė, I. Stankeviciene, A. Naujokaitis, E. Norkus. “AuCo/TiO2-NTs anode catalysts for direct borohydride fuel cells“. J. Electrochem. Soc. 163 (2016) F1553-F1557. https://doi.org/10.1149/2.0891614jes
 5. L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, A. Zabielaitė, A. Balčiūnaitė, B. Šebeka, I. Stalnionienė, V. Buzas, L. Mačiulis, L. Tumonis, E. Norkus. “Deposition of Pt nanoparticles on Ni foam via galvanic displacement”. J. Electrochem. Soc. 164 (2017) D53-D56. https://doi.org/10.1149/2.0601702jes
 6. A. Balčiūnaitė, Z. Sukackienė, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Ž. Činčienė, A. Selskis, E. Norkus. “CoB/Cu and PtCoB/Cu catalysts for borohydride fuel cells“. Electrochim. Acta 225 (2017) 255-262.https://doi.org/10.1016/j.electacta.2016.12.155
 7. K. Ratautas, M. Gedvilas, I. Stankevičienė, A. Jagminienė, E. Norkus, N.I. Pira, S. Sinapoli, G. Račiukaitis. “Laser-induced selective metallization of polypropylene doped with multiwall carbon nanotubes”. Appl. Surf. Sci. 412 (2017) 319-326.
 8. Z. Sukackienė, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, V. Jasulaitienė, A. Balčiūnaitė, A. Naujokaitis, E. Norkus. “Electroless deposition of CoBW coatings using morpholine borane as a reducing agent”. Thin Solid Films 636 (2017) 425-430. https://doi.org/10.1016/j.tsf.2017.06.034
 9. А. Bаlčiūnаitė, L. Tаmаšаuskаitė-Tаmаšiūnаitė, D.M.F. Sаntos, А. Zаbielаitė, А. Jаgminienė, I. Stаnkevičienė, E. Norkus. “Au nanoparticles modified Co/titania nanotubes as electrocatalysts for borohydride oxidation”. Fuel Cells 17(5) (2017) 690-697. https://doi.org/10.1002/fuce.201600168
 10. E. Norkus, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, 2018. Application of Electroless Metal Deposition and Galvanic Displacement for Fabrication of Catalysts for Borohydride Oxidation. In: K. Wandelt, (Ed.) Encyclopedia of Interfacial Chemistry: Surface Science and Electrochemistry, vol. 5, pp 361-372. ISBN: 9780128097397, Elsevier http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409547-2.13329-3
 11. M. Gedvilas, K. Ratautas, A. Jagminienė, I. Stankevičienė, N.L. Pira, S. Sinopoli, E. Kacar, E. Norkus, G. Račiukaitis. “Percolation effect of a Cu layer on a MWCNT/PP nanocomposite substrate after laser direct structuring and autocatalytic plating”. RSC Advances 8 (2018) 30305-30309. http://dx.doi.org/10.1039/C8RA04813D
 12. A. Balčiūnaitė, A. Zabielaitė, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, E. Norkus. “Employment of fiber-shaped Co modified with Au nanoparticles as anode in direct NaBH4-H2O2 and N2H4-H2O2 fuel cells”. J. Electrochem. Soc. 165(14) (2018) F1249-F1253. https://doi.org/10.1149/2.1261814jes
 13. A. Zabielaitė, A. Balčiūnaitė, I. Stalnionienė, S. Lichušina, D. Šimkūnaitė, J. Vaičiūnienė, B. Šimkūnaitė-Stanynienė, A. Selskis, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, E. Norkus. “Fiber-shaped Co modified with Au and Pt crystallites for enhanced hydrogen generation from sodium borohydride”. Int. J. Hydrogen Energy 43 (2018) 23310-23318. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.10.179
 14. K. Ratautas, M. Andrulevičius, A. Jagminienė, I. Stankevičienė, E. Norkus, G. Račiukaitis. “Laser-assisted selective copper deposition on commercial PA6 by catalytic electroless plating – process and activation mechanism”. Appl. Surf. Sci. 470 (2019) 405-410. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.11.091
 15. P. Kalinauskas, E. Norkus, Z. Mockus, R. Giraitis, R. Juškėnas. “Electrochemical and photoelectrochemical characterization of Cu2SnSe3 thin films deposited on Mo/glass substrates”. J. Electrochem. Soc. 166(5) (2019) H3107-H3111. https://doi.org/10.1149/2.0161905jes
 16. I. Stankevičienė, A. Jagminienė, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Z. Sukackienė, M Gedvilas, E. Norkus. “Investigation of electroless deposition of cobalt films by EQCM in the presence of different amines“. Mater. Sci. & Engineer. B 241 (2019) 9-12. https://doi.org/10.1016/j.mseb.2019.02.004
 17. A. Volperts, A. Plavniece, G. Dobele, A. Zhurinsh, I. Kruusenberg, K. Kaare, J. Locs, L. TamasauskaiteTamasiunaite, E. Norkus. Biomass based activated carbons for fuel cells. Renewable Energy 141 (2019) 40-45.https://doi.org/10.1016/j.renene.2019.04.002
 18. V. Kepenienė, R. Stagniūnaitė, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, V. Pakštas, V. Jasulaitienė, B. Leger, J. Rousseau, A. Ponchel, E. Monflier, E. Norkus. “Co3O4/C and Au supported Co3O4/C nanocomposites - peculiarities of fabrication and application towards oxygen reduction reaction”. Mat. Chem. Phys. 241 (2020) 122332. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2019.122332
 19. A. Zabielaitė, A. Balčiūnaitė, D. Šimkūnaitė, S. Lichušina, I. Stalnionienė, B. Šimkūnaitė-Stanynienė, L. Naruškevičius, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, E. Norkus, A. Selskis, V. Pakštas. “High performance direct N2H4-H2O2 fuel cell using fiber-shaped Co decorated with Pt crystallites as anode electrocatalysts”. J. Electrochem. Soc. 167(5) (2020) 054502. https://doi.org/10.1149/2.0052005JES
 20. K. Ratautas, A. Jagminienė, I. Stankevičienė, M. Sadauskas, E. Norkus, G. Račiukaitis. “Evaluation and optimization of the SSAIL method for laser-assisted selective electroless copper deposition on dielectrics”. Results in Physics 16 (2020) 102943. 10.1016/j.rinp.2020.102943
 21. P. Kalinauskas, E. Norkus, Z. Mockus, R. Giraitis, G. Stalnionis, V. Jasulaitienė, R. Juškėnas. “The influence of removal of secondary phases and dissolution by-product from the surface of Cu2ZnSnS4 film on the photoelectrochemical response of this film”. J. Electrochem. Soc. 167 (2020) 026513. 10.1149/1945-7111/ab6cef.
 22. Z. Mockus, E. Norkus, R. Vaitkus, P. Kalinauskas, G. Grincienė, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė. “Inhibition of Sn(II) oxidation by air oxygen in acidic gluconate-containing solutions”. J. Electrochem. Soc. 167 (2020) 122503. https://doi.org/10.1149/1945-7111/abae39
 23. K. Kaare, E. Yu, A. Volperts, G. Dobele, A. Zhurinsh, A. Dyck, G. Niaura, L. Tamasauskaite-Tamasiunaite, E. Norkus, M. Andrulevičius, M. Danilson, I. Kruusenberg. “Highly active wood-derived nitrogen-doped carbon catalysts for the oxygen reduction reaction”. ACS Omega 5 (2020) 23578-23587. https://dx.doi.org/10.1021/acsomega.0c01974
 24. L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, A. Jagminienė, I. Stankevičienė, K. Ratautas, G. Račiukaitis, E. Norkus. “Enhancing effect of chloride ions on the autocatalytic process of Ag(I) reduction by Co(II) complexes”. Materials 13(20) (2020) 4556. https://doi.org/10.3390/ma13204556
 25. K. Ratautas, V. Vosylius, A. Jagminienė, I. Stankevičienė, E. Norkus, G. Račiukaitis. “Laser-induced selective slectroless plating on PC/ABS polymer: Minimisation of thermal effects for supreme processing speed”. Polymers 12(10) (2020) https://doi.org/10.3390/polym12102427
 26. V. Kepeniene, R. Stagniūnaitė, A. Balčiūnaitė, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, E. Norkus. “Microwave-assisted synthesis of AuCeO2/C catalyst and its application for oxidation of alcohols in an alkaline medium”. New J. Chemistry 44 (2020) 18308-18318. DOI: 10.1039/D0NJ03219K.
 27. L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, D. Šimkūnaitė, A. Nacys, A. Balčiūnaitė, A. Zabielaitė, E. Norkus. “Direct hydrazine fuel cells (DHFCs)” in Direct Liquid Fuel Cells: Fundamentals, Advances and Future, Edited by R. G. Akay and A. B. Yurtcan, London: Academic Press, 2021. ISBN 978-0-12-818624-4. p. 233-248. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818624-4.00011-X
 28. A. Balčiūnaitė, Z. Sukackienė, K. Antanavičiūtė, J. Vaičiūnienė, A. Naujokaitis, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, E. Norkus. “Investigation of hydrogen generation from sodium borohydride using different cobalt catalysts”. Int. J. Hydrogen Energy 46(2) (2021) 1989-1996. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2020.10.047
 29. K. Kaare, E. Yu, T. Käämbre, A. Volperts, G. Dobele, A. Zhurinsh, G. Niaura, L. Tamasauskaite-Tamasiunaite, E. Norkus, I. Kruusenberg. “Biomass-derived graphene-like catalyst material for oxygen reduction reaction”. Chemnanomat 7, 307-314 (2021) https://doi.org/10.1002/cnma.202000615.
 30. R. Stagniūnaitė, V. Kepenienė, A. Balčiūnaitė, A. Drabavičius, V. Pakštas, V. Jasulaitienė, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, E. Norkus. “An electrocatalytic activity of AuCeO2/carbon catalyst in fuel cell reactions: oxidation of borohydride and reduction of oxygen”. Catalysts 11 (2021) 342. https://doi.org/10.3390/catal11030342

 

Pastarųjų 5 metų svarbiausi užsienio patentai

 1. E. Norkus, I. Stankevičienė, A. Jagminienė, A. Joi, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, Y. Dordi, Z. Sukackienė. “Electroless deposition of continuous cobalt layer using complexed Ti3+ metal ions as reducing agents”. US Patent 9428836 B2 (2016-08-30).
 2. E. Norkus, A. Jagminienė, A. Žielienė, I. Stankevičienė, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, A. Joi, Y. Dordi. “Electroless deposition of continuous platinum layer“. US 9469902 B2 (2016-10-18).
 3. E. Norkus, I. Stankevičienė, A. Jagminienė, L. Tamašauskaitė-Tamašiūnaitė, A. Joi, Y. Dordi. “Electroless deposition of continuous platinum layer using complexed Co2+ metal ion reducing agent”. US Patent 9499913 B2 (2016-11-22).
 4. A. Vaškelis, E. Norkus, J. Jačiauskienė, A. Jagminienė. “Plating solution for electroless deposition of copper”. European Patent EP 2016207 B1 (2018-01-10). 
 5. K. Ratautas, G. Račiukaitis, A. Jagminienė, I. Stankevičienė, E. Norkus. “Method for formation of electro-conductive traces on polymeric article surface”. Japan Patent JP 6749482 B2 (2020-08-13).


Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas