LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Karazija Stasys


El. paštas: stasys@karazija.lt

Gimimo data ir vieta

1930 m. gruodžio 14 d. Terpeikių km. Kupiškio r.

 

Namų adresas: Pramonės pr. 83-106, LT 50353, Kaunas, tel.(8-37) 772142

Darbo adresas: Liepų g 1, Girionys, LT 53101, Kauno r, tel.(8-37) 547221, faksas (8-37) 547446, el.paštas: miskininkyste@mi.lt.

 

Išsilavinimas

1949 m. baigė Kupiškio gimnaziją, 1954 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultetą, miškų ūkio inžinierius.

 

Mokslo laipsniai, vardai

1965 m. apginta m. kandidato (daktaro) disertacija, 1980 m. Baltarusijos MA Eksperimentinės botanikos institute apginta biologijos mokslų daktaro (habilituoto daktaro) disertacija, 1993 m. suteiktas profesotiaus mokslinis vardas, 1996 m. išrinktas LMA nariu-korespondentu.

 

Darbinė veikla

1953-1954 m. LMA Miškų ūkio instituto laborantas.

1954-1956 m. Rokiškio miškų ūkio Šimonių g-jos girininkas.

1957-1960 m. Šakių miškų ūkio vyriausias miškininkas.

1960-1961 m. Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo instituto (LMŪMTI) jaunesnysis mokslinis bendradarbis.

1961-1969 m. LMŪMTI vyresnysis mokslinis bendadarbis.

1969-1970 m. LMA Botanikos instituto Kauno botanikos sodo vyresnysis mokslinis bendradarbis.

1970-1973 m. LMŪMTI vyresnysis mokslinis bendradarbis.

1973-1989m. LMŪMTI skyriaus/laboratorijos vedėjas.

1989-1992 m. LMŪMTI direktoriaus pavaduotojas.

1992-1994 m. Lietuvos miškų instituto laboratorijos vedėjas.

1994-1997 m. Lietuvos miškų instituto direktorius.

1997-1999 m. Lietuvos miškų instituto vyriausias mokslinis bendradarbis.

1997-2009 m. Lietuvos miškų instituto senato/tarybos pirmininkas.

 

Kalbos

Lietuvių (gimtoji), rusų (labai gerai), vokiečių (gerai), anglų (patenkinamai).

 

Moksliniai interesai, veikla ir pasiekimai

Mokslinių tyrimų kryptys – miškotyra, geobotanika, ekologija ir aplinkosauga.

S.Karazija yra devynių knygų (monografijų, vadovėlių) autorius, bendraautoris bei sudarytojas-atsakingas redaktorius; mokslinių darbų sąraše – per 200 mokslinių straipsnių.

Per visą mokslinės veiklos laikotarpį dalyvavo per 40 mokslinių projektų(temų) sprendime.

Vadovavo 31 projektų tyrimams.

Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose Rusijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, Suomijoje, Vokietijoe, Baltarusijoje, Šveicarijoje.

Be mokslinės veiklos dirbo ir pedagoginį darbą. Skaitė paskaitas Lietuvos žemės ūkio universiteto studentams ir doktorantams. Buvo 3 disertacijas apgynusių doktorantų mokslinis vadovas, 15 doktorantūros komitetų narys, 17 disertacijų oficialus oponentas.

 

Buvo Specializuotos tarybos biologijo mokslų disertacijų gynimui prie Botanikos instituto narys (1985-1992), VDU jungtinės ekologijos ir aplinkosaugos krypties doktorantūros ir habilitacijos komisijos narys (1998-2003).

Aktyviai dalyvauja mokslinėje-organizacinėje ir visuomeninėje veikloje, buvo TSRS MA Miško problemų tarybos sekcijos pirmininko pavaduotojas (1989-1992), IUFRO (Tarptautinės miškų tyrimo organizacijų sąjungos) tarybos narys (1995-2003), COST Action E27 PROFOR(saugomos miškų teritorijos Europoje) priežiūros komiteto narys(2001-2005), mokslo laipsnių ir pedagoginių mokslo vardų nostrifikacijos komisijos narys, mokslo institucijų vertinimo ekspertų komisijos narys(1994,2001), mokslo ir studijų fondo ekspertas.

 

Šiuo metu yra LAMMC filialo Miškų instituto konsultantas, mokslinio žurnalo “Miškininkystė” vyriausias redaktorius(nuo 1994 m.), žurnalų “Baltic Forestry”, “Žemės ūkio mokslai”, leidinio “Dendrologia Lituaniae” redakcinių kolegijų narys, žemės ūkio enciklopedijos konsultantas. Dalyvauja visuomeninių organizacijų veikloje – yra Miškininkų sąjungos garbės narys, Botanikų draugijos, Dendrologų draugijos, visuomeninės organizacijos “Consilia Academics” narys

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas