LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Šikšnys Virginijus


El. paštas: virginijus.siksnys@bti.vu.lt

LMA tikrasis narys (2011 m.)

Vilniaus Universiteto Biotechnologijos instituto profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas

Baltymų-nukleorūgščių sąveikos tyrimo skyriaus vadovas

Vilniaus Universiteto profesorius

Gimimo data ir vieta: 1956 m. sausio 26 d., Šiauliai, Lietuva.

Išsilavinimas: 1973-1978 m. VU Chemijos fakultetas. 1978-1981 m. aspirantūra Maskvos Valstybinio Universiteto Chemijos fakultete (cheminė kinetika ir katalizė).

Moksliniai laipsniai ir vardai: 1982 m. apgynė daktaro disertaciją. 2005 m. – habilitacijos procedūra. 2005 m. – profesorius, 2006 m. LMA narys-ekspertas, 2011 m. - LMA tikrasis narys.

Darbinė ir kt. profesinė veikla: 1982 m. - Taikomosios Enzimologijos Instituto j.m.b., 1986 m. - Taikomosios Enzimologijos Instituto v.m.b. 1993 m. - MPI Biochemijos Institutas (Vokietija) - stažuotojas. 1995 m. iki dabar – Biotechnologijos Instituto lab. vadovas.  2002 m. iki dabar - Biotechnologijos Instituto vyriausias mokslinis bendradarbis, 2002 m.  - profesorius Vilniaus Universitete (nepagrindinis darbas). 2007-2015 m. - Biotechnologijos Instituto mokslo tarybos pirmininkas. 2017 m. - iki dabar VU Gyvybės Mokslų Centro tarybos pirmininkas. 2018 m. - VU išskirtinis profesorius.

Moksliniai interesai:  Baltymų struktūra ir funkcija, enzimologija, biokatalizė, prokariotų antivirusinės apsaugos sistemos (fiziniai mokslai, biochemija – 04P, enzimologija P310)

Svarbiausios mokslinio darbo sritys - fermentų struktūros ir funkcijos ryšys, nukleorūgščių fermentai, bakterijų priešvirusinės apsaugos sistemos (restrikcijos endonukleazės, CRISPR-Cas ir kt.) Paskelbė virš 100 mokslinių straipsnių, yra 5 patentinių paraiškų bendraautorius. Kartu su užsienio partneriais nustatė trečdalį iš maždaug 50 pasaulyje paskelbtų DNR molekules karpančių fermentų - restrikcijos endonukleazių - erdvines struktūras ir veikimo mechanizmus. Tirdamas restrikcijos endonukleazes paskelbė 8 straipsnius su Nobelio premijos laureatu Prof. Robertu Huberiu. Kartu su bendraautoriais vienas iš pirmųjų nustatė Cas9 baltymo DNR kirpimo mechanizmą. Kartu su bendraautoriais sukūrė ir licencijavo DuPoint kompanijai kryptingai valdomu Cas9 paremtą genomo redagavimo technologiją.

http://www.ibt.lt/lt/skyriai-ir-projektai/baltymu-nukleorugsciu-saveikos-tyrimu-skyrius.html

Publikacijos: >100 mokslinių straipsnių, h-indeksas - 35.

Lietuvos ir tarptautiniai grantai:

1993 m. - Europos Bendrijos stipendija stažuotei
1994 m. - ISF (Soroso fondo) grantas
1995 m. - Volksvagen’o fondo (Vokietija) grantas
2001 m. - HHMI (JAV) grantas
2000 m. - Wellcome Trust (D.Britanija) grantas
2002 m. - Europos bendrijos FP5 grantas
2004 m. - Wellcome Trust (D.Britanija) grantas
2005 m. - Europos bendrijos FP6 Marie Curie grantas
2006 m. - Europos bendrijos FP6 grantas
2008 m. - VMSF Prioritetinių krypčių projektas
2011 m. - Visuotinės dotacijos grantas
2017 m. - Visuotinės dotacijos grantas

Stažuotės: 1993 m. stažavosi Max Planck Biochemijos Institute Vokietijoje, Nobelio premijos laureato prof. R. Huber laboratorijoje.

Pedagoginė veikla: Vadovavo 14 apgintų daktaro disertacijų. Vadovauja dviems doktorantams.  Skaito “Baltymų-DNR sąveikos mechanizmų kursą” VU Gyvybės Mokslų Centro studentams.

Konferencijos ir mokslo organizacinė veikla: dalyvavo ir skaitė kviestinius pranešimus daugelyje tarptautinių konferencijų ir simpoziumų JAV, Vokietijoje, D.Britanijoje ir kt. šalyse, organizavo mokymo kursus.  Keletas svarbesnių:

2003 m. - JAV Nacionalinės Akademijos/HHMI tarptautinio kurso „Protein-DNA interactions“ (Vilnius) ko-direktorius
2004 m. - kviestinis pranešimas FEBS kongrese Varšuvoje
2006 m. - tarptautinio paskaitų ir pratybų kurso „Directed Enzyme Evolution“ (Vilnius) vadovas
2008 m. - kviestinis pranešimas FEBS kongrese Atėnuose
2008 m. - kviestinis pranešimas FASEB konferencijoje
2010 m. - FASEB konferencijos JAV organizatorius ir ko-pirmininkas

2018 m.

kviestinis pranešimas "The Kavli prize week 2018" Norvegija. Nanoscience prize lectures
kviestinis pranešimas 18th European Congress on Biotechnology. Šveicarija
kviestinis pranešimas konferencijoje "Oxygenalia 2018" Lietuva
kviestinis pranešimas simposiume Loomis/CBC Joint Symposium & Workshop Genome editing - Putting Together the Pieces. USA
kviestinis pranešimas konferencijoje "Talking about CRISPR" (Keynote). Danija
kviestinis pranešimas "5th Meeting of Regulating with RNA in Bacteria and Archaea". Ispanija
kviestinis pranešimas konferencijose "The 9th International Symposium of Innovative BioProduction Kobe". Japonija
kviestinis pranešimas konferencijose "Genetic Engineering Mammalian Stem Cells. Welcome Genome Campus". Cambridge. Jungtinė Karalystė
"Novozymes Symposium" konferecijos organizatorius. Danija
CRISPR2018 konferenciojos organizatorius ir ko-pirmininkas

Apdovanojimai/Stipendijos:

2001 m. Howard Hughes Medical Institute International Scholar
2002 m. Nacionalinė Mokslo Premija
2004-2005 m. Lietuvos Aukščiausio Laipsnio stipendija
2012 m. VU rektoriaus premija
2012 m. žurnalo "Veidas" rengto projekto "Mini Nobelis" laureatas
2014 m. VU rektoriaus apdovanojimas už reikšmingus mokslo pasiekimus (kartu su bendraautoriais)
2015 m. VU rektoriaus apdovanojimas už reikšmingus mokslo pasiekimus (kartu su bendraautoriais)
2015 m. Šv. Kristoforo statulėlė
2016 m. Warren Alpert prizas (Harvardo medicinos mokykla)
2016 m. EMBO asocijuotas narys
2016 m. "Globalios Lietuvos" apdovanojimas už šalies vardo garsinimą
2016 m. Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimas valstybės  atlūrimo proga už nuopelnus Lietuvai ir šalies vardo garsinimą - "Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino karininko kryžius"
2017 m. antrą kartą žurnalo "Veidas" rengto projekto "Mini Nobelis" laureatas
2017 m. Novo Nordisk Fondo "Novozymes" premija (kartu su Emmanuelle Charpentier)
2017 m. Lietuvos mokslo premija

2017 m. išrinktas Europos Mikrobiologijos Akademijos (EAM) nariu
2018 m. Kavli premija (kartu su Emannuelle Charpentier  ir Jennifer Doudna)

2018 m. suteiktas Bristolio universiteto garbės daktaro laipsnis

2018 m. išrinktas Norvegijos Mokslų Akademijos nariu

2019 m. išrinktas Academia Europaea nariu

 Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas