LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Valiulis Algirdas Vaclovas


El. paštas: algirdas.valiulis@vilniustech.lt

Asmeninė informacija

Vardas, pavardė: Algirdas Vaclovas Valiulis

Adresas: Saulėtekio al.,57-3, LT-10 228 Vilnius

Telefonas: +370 698 20744

El. paštas: algirdas.valiulis@vilniustech.lt

 

Išsilavinimas     

Institucija   Profesinių gebėjimų lygis(specialybė) Mokslinis laipsnis   Metai

Vilniaus žemės ūkio mechanizacijos technikumas, technikas mechanikas,  1960;

Kauno politechnikos institutas, inžinierius mechanikas (Suvirinimo įrenginiai ir technologija),  1967;

TSRS Juodosios metalurgijos institutas (Dniepropetrovskas), Technologijos mokslų kandidato laipsnis,  1975;

Vilnius inžinerinis statybos institutas, suteiktas docento pedagoginis vardas,  1980;

Vilniaus technikos universitetas, suteiktas technologijos mokslų habil. mokslų daktaro laipsnis, 1997;

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas, 1998;

Tarptautinis suvirinimo institutas, suteiktas profesinio suvirinimo inžinieriaus laipsnis , 2012.

 

Mokslinių interesų sritys:

juodųjų ir spalvotųjų metalų lankinis, elektrokontaktinis, lazerinis, difuzinis suvirinimas, suvirinimo medžiagų kūrimas, liekamųjų suvirinimo įtempių plieninėse konstrukcijose mažinimas vibromechaniniu būdu, juodujų metalų terminis apdorojimas, plienų senėjimo reiškinių tyrimas, metalinių gaminių specialių savybių paviršinių dangų kūrimas, medžiagų implantams kūrimas.

 

Darbo patirtis   

Institucija   Pareigos / veiklos pobūdis   Data

 

1960-1967   Įvairios gamybos bendrovės   Technikas, inžinierius, konstruktorius

1967-1976   Vilnius inžinerinis statybos institutas   Asistentas

1976-1980   Vilnius inžinerinis statybos institutas   Vyr. dėstytojas

1980-1986   Vilnius inžinerinis statybos institutas   Docentas

1986-1989   Vilnius inžinerinis statybos institutas   Katedros vedėjas

1990-1993   Vilniaus technikos universitetas   Studijų prorektorius

1993-1998   Vilniaus technikos universitetas   Pirmasis prorektorius

1998-2006   Vilniaus Gedimino technikos universitetas   Infrastruktūros ir užsienio ryšių prorektorius

2006-2016   Vilniaus Gedimino technikos universitetas   Mechanikos fakulteto dekanas

2016-2018   Vilniaus Gedimino technikos  universitetas   Profesorius

2019....       Vilniaus Gedimino technikos universitetas   Profesorius-emeritas

 

Stažavosi Prahos (1978), Maskvos (1983), Leuveno (1993, Belgija), Glamorgano (1994, D. Britanija), Horseno (1994, Danija), Londono (1996), Linšiopingo (1997, Švedija) aukštosiose mokyklose.

Mokslo žurnalų “Medžiagotyra”,”Aviation”, „Journal of Vibroengineering”, „Inžinerinės ir edukacinės technologijos“ (Lietuva), „Global Journal of Engineering Education”, „World Transactions on Engineering and Technology Education” (UNESCO International Centre for Engineering Education), “Archives of Computational Materials Science and Surface Engineering” (Lenkija)  redkolegijų narys.

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC), Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos, L'Oréal-UNESCO "Moterys moksle", Lietuvos Jaunųjų mokslininkų sąjungos ekspertas.

Apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi, UNESCO Inžinerinio mokymo centro ordinu, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ garbės ženklu, Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro, VGTU vadovybės padėkos raštais ir kt.

Paskelbė per 500 mokslo, metodinių, mokslo organizavimo leidinių, mokslo populiarinamųjų ir kitų straipsnių. Išleido dvi monografijas, 13 universitetinėms studijoms skirtų vadovėlių, dviejų knygų, skirtų VTU ir VGTU plėtrai, bendraautoris. Mokslinius pranešimus skaitė konferencijose, vykusiose Europos, Šiaurės Amerikos, Australijos, Afrikos ir Azijos šalyse. Jo vadovaujami 10 asmenų parengė ir apgynė mokslo daktaro disertacijas.

 

Projektinė ir ekspertinė veikla 

 

TEMPUS JEP 11144 ,,Studijų programų internacionalizavimas keturiose Baltijos šalių universitetuose” (“Internalisation de Programmes d’Etudes dans les 4 Universites Techniques Baltes”). Projekto (VGTU dalies) vykdytojas (1995 – 1998 m.).

TEMPUS JEP 11144 ,,Studijų programų internacionalizavimas keturiose Baltijos šalių universitetuose” (“Internalisation de Programmes d’Etudes dans les 4 Universites Techniques Baltes”). Projekto rezultatų diegimo VGTU fakultetuose koordinatorius (1998 –1999 m.).

Socrates/Erasmus projekto “TREE – Teaching and research in engineering in Europe” 116340 – CP – 1-IT-ERASMUS-TN, vykdytojas (2004-2006 m.).

Žmogiškujų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“, studijos „Skalūninių geologinių formacijų genezė ir angliavandenilių gavyba:  poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai“ (2013-2014 m.). Projekto vykdytojas.

Erasmus Mundus veiksmų 2 programos Akademinių mainų tinklo tarp ES ir Centrinės Azijos šalių kūrimas (MANECA).  Projekto vykdytojas (2014).

Nacionalinės kompleksinės programos projektas “Studijų, žmogiškųjų resursų bei mokslo infrastruktūros plėtra medžiagotyros, nano- ir šviesos technologijų proveržio kryptyse (LaMeTech)”. Partneriai: Fizikos institutas, Chemijos institutas, Puslaidininkių fizikos institutas, Kauno technologijos universitetas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Projekto vykdytojas (2009-2013 m.).

Daugiašalio Leonardo da Vinci projekto 142719-LLP-1-2008-1-NO-LEONARDO-LMP (2008-1924) „iQSim“ išorinis vertintojas (2010).

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas projekto“ „Pirmos pakopos inžinerinių studijų programų atnaujinimas gerinant studijų kokybę, didinant tarptautiškumą ir diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus“ vykdytojas (2007-2013 m.).

Socrates/Erasmus 3 teminio tinklo projektas “TREE – Teaching and research in engineering in Europe” 116340 – CP – 1-IT-ERASMUS-TN. VGTU darbo grupės kuratorius (2004-2006 m.).

Leonardo da Vinci projektas “Creating an observatory on Europe-wide TAQC (transparency of academic qualifications and competences) for catching the MOLE (mobility of labour in Europe) and filling the GAP (generalized academic policy). VGTU dalies koordinatorius ir projekto vykdytojas (2004 m.).

Leonardo da Vinci projektas EUROWELD - Development of programmes for training of European level welding specialists. Projekto vykdytojas (2005-2007).

Struktūrinių fondų prioriteto „ Socialinės ir ekonominės infrastruktūros plėtra “ priemonės “Darbo rinkos, švietimo, profesinio mokymo, mokslo ir studijų institucijų bei socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra “ projekto „ Lietuvos akademinės e. leidybos sistemos sukūrimas” (BPD 2004-ERPF-1.5.0-04-04/0004). Valdymo grupės narys (2006-2007 m.).

Struktūrinių fondų prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ priemonės “Mokymosi visą gyvenimą sąlygų plėtra“ projekto „Lietuvos mokslo ir studijų e-dokumentų kaupimas ir pateikimas skaitytojams” (BPD 2004-ESF-2.4.0-02-04/0003, paramos sutartis ESF/2004/2.4.0-k02-vs-03/sut-191). Valdymo grupės narys (2006-2007 m.)

Struktūrinių fondų 2.5 priemonės „Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje“ projekto  ,,Žmogiškųjų išteklių kokybės gerinimas statybos mokslinių tyrimų ir inovacijos srityje“ (Sutartis Nr. ESF/2004/2.5.0-K01-020/SUT-176). Valdymo grupės pirmininkas (2006-2007 m.).

ES Struktūrinių fondų projekto „Suvirinimo specialybės inžinerinių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas ir patvirtinimas pagal ES reikalavimus, Nr.BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0018“ vykdytojas (2006-2007 m.).

Leonardo da Vinci projekto “Diffusion of online company for training European students -DELFE”, vykdytojas (2003-2005 m.).

 

Studijų/metodinė literatūra:

 • A.V. Valiulis. Plazminis suvirinimas, pjovimas, purkštimas ir aplydymas. Vilnius: Mokslas.  1988.  123 p.
 • A.V.Valiulis. Specialūs suvirinimo metodai. Vilnius: Technika.   1993.124 p.
 • A.V.Valiulis. Litavimas. Vilnius: Technika. 1993. 215 p. 
 • A.V.Valiulis. Specialių plienų ir lydinių struktūros ir suvirinamumo tyrimai. Monografija. Vilnius: Technika.  1995.  226 p.
 •  A.V.Valiulis. Gausiai legiruoto plieno suvirinimas. Vilnius: Technika. 1991. 93 p.
 • E. K. Zavadskas, A.V.Valiulis. Universitetas plėtros ir tobulėjimo kelyje. Vilnius: Technika, 2001. 460 p.
 •  E. K. Zavadskas, A.V.Valiulis. The reform and development of Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 1998. 284 p.
 • E. K. Zavadskas, A.V.Valiulis. A time of challenge and university’s growth. Monography. Vilnius: Technika, 2002. 288 p.
 • V. Juodelis, J. Bendikas, A.V. Valiulis. Metalotyros pagrindai. Mokomoji knyga (elektroninis išteklius). Vilnius: Technika, 2004. 159 p. 
 •  A.V.Valiulis. Naujos medžiagos. Vadovėlis. Vilnius: Technika, 2005. 280 p.
 • A.V.Valiulis. Legiruotieji plienai ir jų suvirinimas. Vadovėlis. Vilnius : Technika, 2007. 247 p.  
 • A.V. Valiulis. Welding and thermal cutting: an introduction. Textbook. Vilnius : Technika, 2008. 291 p.  
 • A.V.Valiulis. Šiuolaikinės inžinerinės medžiagos. Kūrimas ir taikymas. Vadovėlis. Vilnius : Technika, 2010. 304 p.
 • A.V.Valiulis. Pažangios inžinerinės medžiagos: savybės, gamyba ir taikymas. Vadovėlis. Vilnius, Technika, 2012. 524 p.
 • A.V.Valiulis. Engineering Materials Science: Structure, Properties and Applications. Textbook. Vilnius: Technika, 2013. 332 p.  doi: 10.3846/1473-S
 • A. V. Valiulis. Smart Materials. Textbook. Vilnius: Technika, 2015. 252 p.
 • A.V.Valiulis. A History of Materials and Technologies Development. Textbook. Vilnius: Technika, 2014. 444 p. doi: 10.3846/1547-S
 • A.V. Valiulis. Materials testing and processing. Theory and practical training exercises. Textbook. Vilnius: Technika, 2018. 210 p. doi: 10.20334/2018-007-S
 • Algirdas Vaclovas Valiulis. Medžiagų ir technologijų istorinė raida. 2021. Vilnius. Leidybos įmonė  Kriventa. 744 p. ISBN 978-609-462-159-8. LMA knygų serija “Mokslas visiems”
 • Algirdas Vaclovas Valiulis. Inžinerinių medžiagų kūrimo raida. Mokomoji knyga. 2021. 224 p.
 • Algirdas Vaclovas Valiulis. Fabrication and processing of materials. An introduction. VGTU press Technika, 2022. 20,85 aut.l., 312 p

 

Kalbų mokėjimas            

Pažymėkite nuo 1 iki 5 (1 – prastai; 5 – puikiai)

Kalba     Skaitymas  Kalbėjimas  Rašymas

Lietuvių     5              5               5

Anglų        4              4               3

Rusų         5              5               5

Čekų         4              3               3

Lenkų        3              1               1

 

Publikacijos

 1. Valiulis, A.V.; Zavadskas, E.K. Inter-university Collaboration: Developing the Baltic Sea University of Science and Technology // Widening Participation and Lifelong Learning. The Journal of the Institute for Access Studies and the European Access Network. ISSN 1466-6529. Staffordshire University press, United Kingdom. Volume 3, No 2, 2001, p.37-40.

2. Valiulis, A.V.; Zavadskas, E.K. Inter-university collaboration – a regional approach.(p.p.239-246) /In the book of L. Thomas, M. Cooper, J. Quinn. Collaboration to widen participation in higher education. Trentham Books, England. 271 p. British Library Cataloguing-in-Publication Data. 2002.

3. Valiulis, A.V. Access of disabled people to engineering education // World Transactions on Engineering Education, UNESCO International Centre for Engineering Education, Melbourne-Aalborg, 2002, Vol.1, No.1, p.107-110.

4. Audronis, M.; Kelly, P.J.; Arnell, R.D.; Valiulis, A.V. Pulsed magnetron sputtering of chromium boride films from loose powder targets // Surface and Coatings Technology. ISSN: 0257-8972. Amsterdam: Elsevier, vol. 200, iss 14-15, 10 April 2006, Pages 4166-4173.

5. Gedzevicius, Irmantas; Valiulis, Algirdas Vaclovas. Analysis of wire arc spraying process variables on coatings properties // Journal of Materials Processing Technologies. ISSN: 0924-0136. Amsterdam: vol. 175, iss 1-3, 1 June 2006, Pages 206-211.

6. Jurčius, A.;  Valiulis, A.V.; Černašėjus, O.; Kurzydlowski, K.J.; Jaskiewicz, A.; Lech-Grega, M. Influence of vibratory stress relief on residual stresses in weldments and mechanical properties of structural steel joint // Journal of vibroengineering. ISSN 1392-8716. Vol. 12, iss. 1, 2010, p. 133-141.

7. Kumšlytis, Vigantas; Skindaras, Raimondas; Valiulis, Algirdas Vaclovas. The structure and properties of 5 % Cr-0.5 % Mo steel welded joints after natural ageing and post-weld heat treatment // Materials science = Medžiagotyra. ISSN 1392-1320. Vol. 18, No.2 (2012), p. 119-122.

8. Škamat, Jelena; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas. The influence of mechanical vibrations on properties of Ni-based coatings // Journal of vibroengineering. ISSN 1392-8716. Vol. 12, iss. 4 (2010), p. 604-610.

9. Jurčius, Aurimas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas. Influence of vibratory stress relief on residual stresses in bridge structural members weldments // The Baltic journal of road and bridge engineering. ISSN 1822-427X. Vol. 6, no. 4 (2011), p. 243–248.

10. Skindaras, Raimondas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Spychalski, Wojciech Leon. The structure and mechanical properties of the high chromium and nickel content cast alloy after long duration work in high temperature // Mechanika. ISSN 1392-1207. Vol. 19, Nr. 6 (2013), p. 706-710.

11. Škamat, Jelena; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Kurzydlowski, Krzysztof Jan; Černašėjus, Olegas; Lukauskaitė, Raimonda; Zwolinska, Marta. NiCrSiB thermal sprayed coatings refused under vibratory treatment // Materials science = Medžiagotyra. ISSN 1392-1320. Vol. 19, no. 4 (2013), p. 377-384.

12. Valiulis A.V. Skalūninių angliavandenilių gavyba ir aplinka (46-59 p.). Kn. „Skalūninių geologinių formacijų genezė ir angliavandenilių gavyba: poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai“. Sudarytojas Algimantas Grigelis. – Lietuvos mokslų akademija, Vilnius, 2014, 108 p.

13. Basys, V., Būda, V., Grigelis, A., Juodkazis, V., Lapinskas, P., Laškovas, J., Malinauskas, A., Motuzas, A. J., Vaitkus, J.V., Valiulis, A. V., Vilemas, J., Zdanavičiūtė, O. Genesis of shale geological formations and hydrocarbon extraction: impact on environment and human health (compiled by Grigelis A.). Lithuanian Academy of Sciences). Vilnius, 2014. 60 p.

14. Škamat, Jelena; Černašėjus, Olegas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Lukauskaitė, Raimonda; Višniakov, Nikolaj. Improving hardness of Ni-Cr-Si-B-Fe-C thermal sprayed coatings through grain refinement by vibratory treatment during refusion // Materials science = Medžiagotyra. ISSN 1392–1320. Vol. 21, No. 2, 2015, p. 207-214.  http://dx.doi.org/10.5755/j01.mm.21.2.6833

15. Gargasas, Justinas; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Gedzevičius, Irmantas;  Nagurnas, Saulius;  Pokhmurska, Hanna; Mikaliūnas, Šarūnas. Optimization of the arc spraying process parameters of the Fe–Base Mn-Si-Cr-Mo-Ni coatings for the best wear performance // Materials science = Medžiagotyra. ISSN 1392–1320.  2016, vol. 22, No.1, p. 20-24. http://dx.doi.org/10.5755/j01.ms.22.1.7339

16. Lukauskaitė, Raimonda; Valiulis, Algirdas Vaclovas; Černašėjus, Olegas; Škamat, Jelena;  Rębi, J. A.  Preparing of aluminium magnesium substrate surface for thermal spraying. Journal of Materials Engineering and Performance. ISSN: 1544-1024 (online). 13 June 2016, pp. 1-15. http://link.springer.com/article/10.1007/s11665-016-2153-x

 

Kita vykdyta veika:

1979-1982 m. Vilniaus m. liaudies teismo tarėjas.

1989-1991 m. Lietuvos mašinų gamintojų draugijos valdybos narys.

1990-2006 m. VISI, VTU, VGTU Rektorato ir Tarybos narys.

1993-1994 m. Kultūros ir švietimo ministerijos Aukštesniųjų mokyklų Centrinės ekspertų komisijos narys.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto prorektorius (1990-2006 m.), VGTU Mechanikos fakulteto dekanas (2006-2016 m.).

1993-2001 m. VGTU TEMPUS programos koordinatorius.

1993-2006 m. Europos inžinierių rengimo asociacijos (European Society for Engineering Education- SEFI) studijų programų vystymo komiteto narys ir nacionalinis atstovas Lietuvai.

1994-2001 m. Lietuvos akademinio ryšių tinklo LITNET valdybos narys.

1995 m. Valstybinio studijų mokymo programų registro rengimo komisijos narys.

1997-2004 m. VGTU atstovas Europos tarptautinio mokymo asociacijoje (European Association of International Education, EAIE).

1998-2002 m. VGTU Medžiagų inžinerijos mokslų krypties pirmininkas ir pedagogų atestacinės komisijos narys.

1998-2010 m. Rengiamos Technikos enciklopedijos redkolegijos narys ir ekspertas.

1998-2006 m. Baltijos jūros regiono šalių techniškųjų universitetų konsorciumo BALTECH vykdomojo komiteto narys.

1999 m. Lietuvos Mokslo tarybos narių Rinkimų komisijos narys.

1998-2006 m. VGTU Socrates/Erasmus ir Leonardo da Vinci programų koordinatorius.

1999-2006 m. Socrates/Erasmus programos respublikinio komiteto narys.

1999-2006 m. VGTU atstovas Europos aukštojo mokslo draugijoje (A European Higher Education Society - EAIR).

VGTU  Mechanikos fakulteto tarybos (1999-2016 m.), VGTU Senato (2000-2006 m.) narys.

2000-2001 m. Švietimo ir mokslo ministerijos Patariamosios kolegijų steigimo grupės narys

2000-2004 m. Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo ir Internet paslaugų plėtros programos „Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra 2000-2004 metais“ valdybos narys.

2001-2006 m. LR švietimo ir mokslo ministerijos programos „Informacijos technologijos mokslui ir studijoms 2001-2006 m. (ITMiS)“ vykdymo valdybos narys.

2002 m. Vilniaus m. savivaldybės „Naujosios ekonomikos plėtros“ krypties Žinių ekonomikos branduolių kūrimo darbo grupės narys.

2002-2006 m. Tarptautinės organizacijos „Universitetų aljansas už demokratiją“ (Alliance of Universities for Democracy) Direktorių tarybos narys. 

Vilniaus technikos kolegijos (2002-2009 m. ) ir Kauno technikos kolegijos (2003-2012 m.) Steigiamųjų tarybų narys.

Lietuvos universitetų Rektorių konferencijos Užsienio ryšių komiteto narys (1999-2003) ir pirmininkas (2003-2006 m.).

2004-2008 m. Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato Bolonijos susitarimų propaguotojų grupės narys.

2005-2007 m. ERA-MORE (European Research Area- More Research for Europe) „ Lietuvos mobilumo centras“ projekto Valdymo komiteto narys.

2005-2013 m. Lietuvos suvirintojų asociacijos tarybos pirmininkas.

2006-2008 m. Pasaulio medžiagų ir gamybos inžinerijos akademijos (World Academy of Materials and Manufacturing Engineering) narys.

2009-2013 m. LMA mokslininkų rūmų tarybos narys.

2010-2013 m. Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ prezidiumo narys.

2012-2013 m. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro prie ŠMM Metalų gamybos ir apdirbimo, mašinų ir elektroninių įrenginių gamybos ir remonto sektorinio profesinio komiteto narys.

2013-2018  m. Lietuvos pramoninkų konfederacijos Prezidiumo narys.

Lietuvos Mokslų akademijos narys (2001-2011 - akademikas ekspertas, 2011-2018 - tikrasis narys, nuo 2018 - akademikas emeritas).

2004-2020 m.   Europos Sąjungos Plieno ir anglių komiteto prie Europos komisijos Mokslo generalinio direktorato Lietuvos atstovas.

Nuo 2005 m.   Lietuvos atstovas Europos Sąjungos Plieno technologinėje platformoje.

NVO Lietuvos ir Čekijos draugijos pirmininkas (2017-2022 m.).

 

 

Algirdas Vaclovas Valiulis

 

Peržiūrėta   2019 07 23                           

 

 

 

 

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas