LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Eidukas Danielius


El. paštas: danielius.eidukas@ktu.lt

EIDUKAS DANIELIUS (g. 1932 07 21, Pilkenių k., Utenos r.), habil. dr. (technologijos m.), KTU Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto Elektronikos inžinerijos katedros profesorius, Lietuvos MA narys korespondentas, Rusijos MA užsienio garbės akademikas, VGTU garbės daktaras, KTU garbės profesorius, žurnalo “Elektronika ir elektrotechnika” vyriausiasis redaktorius. Žmona Laimutė (g.1934), gydytoja.

M: 1944–1948 mokėsi Tauragnų (Utenos r.) progimnazijoje, 1948–1952 - Utenos 1-ojoje berniukų g-joje, 1952–1957 studijavo KPI, 1959–1962 - KPI aspirantūroje.

P: 1956–1957 - KPI laborantas, 1957–1959 - Vilniaus MTI inž., 1959–1962 - l-jos ved., 1962–1964 - sk. ved., 1964–1968 - Kauno RMT  MTI skyriaus ved., moksl. sekr., 1968–1972 - vyr. inžinierius, moksl. sekr., 1972–1988 - moksl. sekr., KPI katedros ved., prof., nuo 1988 - KTU profesorius.

F: Mokslinių interesų sritys: fiziniai m. (puslaidininkių fizika), technologiniai m. (elektros ir elektronikos, matavimų inžinerija).

Apgynė fizinių m. dr. (1963), technologinių m. habil. dr. (1970) disert.

Suteiktas technologinių m. prof. pedagoginis mokslo vardas (1971).

Svarbiausi pastarųjų metų str.: "Stochastic Models Quality of Electronics Systems" ("Elektronika ir elektrotechnika", 2008), "Efficiency  of the Flexible Electronics Exotechnologies" (su bendraaut., "Elektronika ir elektrotechnika", 2008).

Kiti svarbiausi mokslo str.: "Izmeritelnie generatori impulsov dlia isledovanija perechodich charakteristik poliprovodnikovich didodov" (rusų k., "Pribori i technika eksperimenta", 1962), "Modellierunymagnetischer Ablenksysteme auf Rechnem" (konferencijos "27 Internationales Vissenschaftliches Kollogium der technischen Hechs Schule" pranešimo medžiaga, 1982), "Persistence of Electronic Devices" (su bendraaut., konferencijos "Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science" pranešimo medžiaga, 2002), "Efficiency of Rapidly Ageing Electronic Systems" (su bendraaut., 9th Biennial Baltic Electronics Conference pranešimo medžiaga, 2004), "Simulation of Stress Distribution in the Silicon Substrate" (su bendraaut., "Elektronika ir elektrotechnika", 2007).

Knygų "Analiz i izmerenie perechodnich poluprodnikovich priborov v cubnanosekungom diapazone" (rusų k., 1970), "Izmerenie parapetov cifrovich integralnich mikroschem" (rusų k., 1982), "Elektroninių sistemų duomenų analizė" (2008) aut., "Reliability and Efficiency of Electronic Systems" (2006) bendraaut.

Skaitė pranešimus konferencijose: 9th Biennial Baltic Electronics Conference (Estija, 2004), 30th International Conference on Information Technology Interfaces (Kroatija, 2008).

Stažavosi Leningrado elektronikos bei Maskvos Ryšių technikos i-tuose (Rusija, 1976, 1980, 1982, 1986), Slovakijos MA (2003), Rygos technikos u-te (Latvija, 2003), Kroatijos Zagrebo u-te (2004, 2007), Talino technologijos u-te (Estija, 2004), Italijos Solerno u-te  (2005), Graikijos Petrus u-te (2006), Vokietijos 39-ojoje medicininės elektronikos tarptaut. parodoje (2007), Vokietijos tarptaut. elektroninės produkcijos parodoje (2008).

Daugiau kaip 600 moksl. str., 15 monografijų, 4 vadovėlių, 35 mokymo knygų aut., daugiau kaip 180 moksl. leid. redaktorius, įv. pasaulio moksl. žurn. redakcijos kolegijos narys. Parengė per 160 mokslo dr., iš jų 35 - habil. dr. Suteikti nusipelniusio Lietuvos mokslo  ir technikos veikėjo (1984), TSRS nusipelniusio dėstyt. (1980) vardai. Apdovanotas 5 ordinais ir medaliais, 7 k. moksl. konkursų, Lietuvos valst. premijos (1973,1995) laureatas.

L: Moksliniai darbai, redakcinis darbas, televizijos žiūrėjimas, fantastinių ir nuotykinių romanų skaitymas.

D.a.: KTU Telekomunikacijų ir elektronikos fakultetas, Studentų g. 50, LT-51368 Kaunas; faks. (37) 351389; el. paštas: danielius.eidukas@ktu.lt.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas