LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Valkiūnas Gediminas


El. paštas: gedvalk@ekoi.lt

 

Gediminas Valkiunas, habil. dr.

Gimimo data ir vieta: 1956, Klaipėda, Lietuva

Gamtos tyrimų centro P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijos vadovas

Akademijos 2, 08412 Vilnius

Tel. +370 5 2729269, Fax +370 5 272 93 52, El. p.: gedvalk@ekoi.lt

Mokslinių interesų sritis - parazitologija. Tyrimų kryptys – parazitų funkcijos ekosistemose ir kraujo parazitų bioįvairovė bei biologija.

Gediminas Valkiūnas yra stuburinių gyvūnų kraujo parazitų biologijos specialistas, jis yra 3 mokslinių monografijų autorius ir bendraautorius, daugiau kaip 150 straipsnių yra publikuoti tarptautiniuose mokslo žurnaluose (tarp jų daugiau kaip 100 straipsniai maliarinių parazitų ir jiems giminingų hemosporidijų molekulinės biologijos tema). Jo monografija Avian malaria parasites and other haemosporidia buvo išleista CRC Press leidykloje (JAV) 2005 metais, gerai žinoma ir cituojama (cituota > 1000 kartų Scopus duomenų bazėje). Monografijoje publikuoti paties autoriaus atliktų tyrimų rezultatai, kuriems medžiaga buvo rinkta 11-oje paties organizuotų ekspedicijų į Tolimuosius rytus, Sibirą, Vidurinę Aziją, Kazachstaną, Kaukazą bei Baltijos regioną, kurių metu buvo tyrinėjami mažai žinomi kraujo parazitai. 2002 m. mokslininkas inicijavo pirmuosius PGR paremtus maliarinių parazitų tyrimus Baltijos regione ir Vilniuje įkūrė molekulinės parazitologijos laboratoriją. Dirbdamas mokslinį darbą įgijo autoritetą mokslininkų, tyrinėjančių kraujo parazitus, tarpe. Tai iliustruoja 3, jo Vilniuje organizuotos (1998, 2005, 2013 m.), tarptautinės konferencijos parazitologijos tema. Skaitė kviestinius pranešimus plenarinių posėdžių metu tarptautiniuose simpoziumuose ir kongresuose, vykusiuose D. Britanijoje, Islandijoje, Australijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV, Rusijoje ir kitose šalyse. Dirbo D. Britanijos, Kanados, Švedijos, Vokietijos, JAV, Rusijos, Japonijos ir kitų šalių universitetuose. Vykdė įvairius ekologinės parazitologijos tarptautinius ir Lietuvos projektus, kuriuos finansavo NATO, JAV Nacionalinė mokslo agentūra (National Science Foundation), Lietuvos Valstybinis Mokslo ir Studijų Fondas, Lietuvos mokslo taryba ir kitos organizacijos.

 

Pagrindiniai pasiekimai

 

Pastarųjų metų kviestiniai plenariniai pranešimai referuojamose tarptautinėse konferencijose:

 • IV-oji Tarptautinė konferencija: Maliariniai parazitai ir kitos jiems giminingos hemosporidijos laukinėje gamtoje. Pekinas, Kinija. 2018.
 • 12-asis Europos parazitologijos multikolokviumas. Turku, Suomija, 2016.
 • 89-asis Amerikos parazitologų draugijos suvažiavimas, Naujasis Orleanas, JAV, 2014.

 

Pagrindiniai Lietuvos ir tarptautiniai moksliniai apdovanojimai:

 • Lietvos mokslo premija (1999).
 • Baltijos Asamblėjos mokslo apdovanojimas (2006).
 • R. Barclay McGhee apdovanojimas. Amerikos parazitologų draugija, JAV (2009).

 

Pagrindiniai moksliniai projektai vykdyti per pastaruosius tris metus:

 • ERC, Advanced Grant. Immunity in Ecology and Evolution: ‘Hidden’ costs of disease, immune function and their consequences for Darwinian fitness (Imunitetas ekologijoje ir evoliucijoje: ‚paslėptas‘ ligos poveikis, imuniteto atsakas ir jų sukeltos pasekmės Darvininei būklei). Projekto dalyviai - Švedija, Lietuva. 2018-2021 m.
 • VP1-3.1-ŠMM-07-V priemonė „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija).”„Maliarinių parazitų ir jiems giminingų hemosporidijų rūšių formavimosi mechanizmai“. Projekto kodas Nr. VPI-3.1.-ŠMM-07-K-01-047. Sudarymo data 2011 m. kovo 24 d. 2011-2015 m.
 • Parazitinių pirmuonių virulentiškumo mechanizmai“, Nr. MIP-045/2015. Sudarymo data 2015 m. kovo 31 d. 2015-2018 m.
 •  Sausumos stuburinių gyvūnų hemosporidijų mokslinių tyrimų koordinavimo tinklas, JAV Nacionalinės mokslo agentūros ilgalaikė programa. JAV, Lietuva, Australija, Švedija. 2011-2016. http://malariarcn.org/

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos

Monografijos

 1. Valkiūnas, G. 2005. Avian malaria parasites and other haemosporidia. Boca Raton, USA, 946 pp.
 2. Valkiūnas, G. Haemosporidians, p. 256-330  // 2007. In: Protista: Handbook on Zoology, vol. 2. St. Peterburg: Nauka Press, 1144 pp. [Kolektyvinė monografija, rusų kalba].
 3. Valkiūnas, G. 2015 Haemoproteus species. In: H. Mehlhorn (ed.). Encyclopedia of Parasitology. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg. DOI 10.1007/978-3-642-27769-6_1384-2

 

Moksliniai straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į “ISI Web of Science” duomenų bazę (2017-2018 m)

Toscani Field J, Weinberg J, Bensch S, Matta NE, Valkiūnas G, Sehgal RNM. Delineation of the Genera Haemoproteus and Plasmodium Using RNA-Seq and Multi-gene Phylogenetics. J Mol Evol. 2018, 000. doi: 10.1007/s00239-018-9875-3.

Chagas CRF, Bukauskaitė D, Ilgūnas M, Iezhova T, Valkiūnas G. A new blood parasite of leaf warblers: molecular characterization, phylogenetic relationships, description and identification of vectors. Parasit Vectors. 2018, 11(1):538. doi: 10.1186/s13071-018-3109-9.

Bukauskaitė D, Iezhova TA, Ilgūnas M, Valkiūnas G. High susceptibility of the laboratory-reared biting midges Culicoides nubeculosus to Haemoproteus infections, with review on Culicoides species that transmit avian haemoproteids. Parasitology. 2018, 4:1-9. doi: 10.1017/S0031182018001373.

Ferreira-Junior FC, de Angeli Dutra D, Martins NRS, Valkiūnas G, Braga ÉM. Haemoproteus paraortalidum n. sp. in captive Black-fronted Piping-guans Aburria jacutinga (Galliformes, Cracidae): High prevalence in a population reintroduced into the wild. Acta Trop. 2018. 188:93-100. doi: 10.1016/j.actatropica.2018.08.035.

Huang X, Hansson R, Palinauskas V, Valkiūnas G, Hellgren O, Bensch S. The success of sequence capture in relation to phylogenetic distance from a reference genome: a case study of avian haemosporidian parasites. Int J Parasitol. 2018, 48(12):947-954. doi: 10.1016/j.ijpara.2018.05.009.

Jia T, Huang X, Valkiūnas G, Yang M, Zheng C, Pu T, Zhang Y, Dong L, Suo X, Zhang C. Malaria parasites and related haemosporidians cause mortality in cranes: a study on the parasites diversity, prevalence and distribution in Beijing Zoo. Malar J. 2018, 18;17(1):234. doi: 10.1186/s12936-018-2385-3.

Valkiūnas G, Iezhova TA. Keys to the avian malaria parasites. Malar J. 2018, 17(1):212. doi: 10.1186/s12936-018-2359-5. Review.

Valkiūnas G, Ilgūnas M, Bukauskaitė D, Fragner K, Weissenböck H, Atkinson CT, Iezhova TA. Characterization of Plasmodium relictum, a cosmopolitan agent of avian malaria. Malar J. 2018, 17(1):184. doi: 10.1186/s12936-018-2325-2.

Pacheco MA, Cepeda AS, Bernotienė R, Lotta IA, Matta NE, Valkiūnas G, Escalante AA. Primers targeting mitochondrial genes of avian haemosporidians: PCR detection and differential DNA amplification of parasites belonging to different genera. Int J Parasitol. 2018,48(8):657-670. doi: 10.1016/j.ijpara.2018.02.003.

Pacheco MA, Matta NE, Valkiunas G, Parker PG, Mello B, Stanley CE Jr, Lentino M, Garcia-Amado MA, Cranfield M, Kosakovsky Pond SL, Escalante AA. Mode and Rate of Evolution of Haemosporidian Mitochondrial Genomes: Timing the Radiation of Avian Parasites. Mol Biol Evol. 2018, 35(2):383-403. doi: 10.1093/molbev/msx285.

Chagas, C.R., Valkiūnas ,G., de Oliveira Guimarães, L., Monteiro, E.F., Guida, F.J., Simões, R.F., Rodrigues, P.T., de Albuquerque Luna, E.J., Kirchgatter, K. 2017. Diversity and distribution of avian malaria and related haemosporidian parasites in captive birds from a Brazilian megalopolis. Malaria Journal. 16: 83.

 

Palinauskas, V., Bernotienė, R., Žiegytė, R., Bensch, S., Valkiūnas, G. 2017. Experimental evidence for hybridization of closely related lineages in Plasmodium relictum. Molecular and Biochemical Parasitology. 217: 1–6.

 

Valkiūnas, G., Iezhova, T.A. 2017. Exo-erythrocytic development of avian malaria and related haemosporidian parasites. Malaria Journal. 16: 101.

 

Valkiūnas, G., Ilgūnas, M., Bukauskaitė, D., Palinauskas, V., Bernotienė, R., Iezhova, T.A. 2017. Molecular characterization and distribution of Plasmodium matutinum, a common avian malaria parasite. Parasitology. 144 (3): 1726–1735.

 

Valkiūnas, G., Pendl, H., Olias, P. 2017. New Haemoproteus parasite of parrots, with remarks on the virulence of haemoproteids in naive avian hosts. Acta Tropica. 176: 256–262.

 

Valkiūnas, G., Petkevičiūtė, R. 2017. In memoriam. Vytautas Kontrimavičius. The Journal of Parasitology. 103 (2): 193–196.

 

Videvall, E., Cornwallis, C.K., Ahrén, D., Palinauskas, V., Valkiūnas, G., Hellgren, O. 2017. The transcriptome of the avian malaria parasite Plasmodium ashfordi displays host-specific gene expression. Molecular Ecology. 26: 2939–2958.

 

Žiegytė, R., Markovets, M.Yu., Bernotienė, R., Mukhin, A., Iezhova, T.A., Valkiūnas, G., Palinauskas, V. 2017. The widespread biting midge Culicoides impunctatus (Ceratopogonidae) is susceptible to infection with numerous Haemoproteus (Haemosporida) species. Parasites &Vectors. 10: 397.

 

Andreína Pacheco, M., Matta, N.E., Valkiūnas, G., Parker, P.G., Mello, B., Stanley, C.E.Jr., Lentino, M., Garcia-Amado, M.A., Cranfield, M., Kosakovsky Pond, S.L., Escalante, A.A. 2017. Mode and rate of evolution of haemosporidian mitochondrial genomes: timing the radiation of avian parasites. Molecular Biology and Evolution.  DOI: 10.1093/molbev/msx285.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas