LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Augutis Juozas


El. paštas: Juozas.augutis@vdu.lt

Išsilavinimas

Institucija Profesinių gebėjimų lygis, mokslinis laipsnis Metai

Vytauto Didžiojo universitetas, profesoriaus vardas, 2006

Lietuvos energetikos institutas, habilituoto daktaro mokslo laipsnis, 2003

Kauno politechnikos institutas, docento vardas, 1990

Vilniaus universitetas, daktaro mokslo laipsnis, 1986

 

Darbo patirtis

Institucija Pareigos / veiklos pobūdis Data

Bendrųjų disciplinų katedra, Kauno politechnikos instituto Aukštosios matematikos ir Šiaulių fakultetas, asistentas, 1978 – 1986

Vilniaus universitetas, aspirantas, 1983 – 1985

Bendrųjų disciplinų katedra Kauno politechnikos instituto Šiaulių fakultetas, docentas, 1986 – 1991

Matematikos katedra Vytauto Didžiojo universitetas, docentas, 1991 – 2002

Lietuvos energetikos institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas, 1991 – 2002

Vytauto Didžiojo universitetas, studentų reikalų tarnybos direktorius, 1993 – 2006

Vytauto Didžiojo universitetas / Lietuvos energetikos instituto energetinio saugumo tyrimų centras, vadovas nuo 2009

Matematikos ir statistikos katedra Vytauto Didžiojo universitetas, profesorius nuo 2003

Vytauto Didžiojo universitetas, mokslo prorektorius 2006 - 2015

Vytauto Didžiojo universitetas, rektorius nuo 2015

 

Projektinė ir eksperimentinė veikla

VIS Economic and Energy Consultants Consulting Services SA projektas „Teisinė, ekonominė ir techninė pagalba energetikos ir mobilumo bei transporto strategijos srityse“ (MOVE/ENER/SRD/2016-498). (2017-)

Ilgalaikė institucinė MTEP programa „Ateities energetikos technologijų kūrimas, jų saugos ir patikimumo tyrimai“ (2017-).

H2020 projektas „Role of technologies in an energy efficient economy – model-based analysis of policy measures and transformation pathways to a sustainable energy system (REEEM).“ Kvietimas: H2020-LCE-2014-2015. (2016-)

„AB „Klaipėdos nafta“ naftos terminalo ir suskystintų gamtinių dujų terminalo esamų saugos ataskaitų ir vidaus avarinių planų atnaujinimas bei derinimas“ (2016-2017).

HORIZON 2020 projektas „Baltic Region Initiative for Long Lasting Innov Ative Nuclear Technologies“ (BRILLIANT), 2015.

HORIZON 2020 projektas „Role of technologies for an energy measures and transformation paths to a sustainable energy system“ (REEEM), 2015.

Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“, 2012 – 2014.

Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ projektas „Lietuvos energetinio saugumo tyrimas ir energetinio saugumo lygio įvertinimas“, 2010 – 2011.

7BP energetinio saugumo vertinimo projektas „Security of Energy Considering Its Uncertainty, Risk and Economic Implivations“ (SECURE), 2008 – 2011

Leonardo da Vinci projektas „Energijos tiekimo saugumo vertinimas“ (UNDERSTAND), 2006 – 2008.

6BP projektas „Kompetencijos tinklas, skirtas sunkių avarijų fenomenologijos ir valdymo tyrimų Europoje integracijai“ (SARNET), 2006 – 2010.

6BP projektas „IST atsparumas ir gyvybingumas“ (ReSIST), 2006 – 2009.

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) projektas „Small reactors without on-site refuelling“, 2004 – 2008.

Žurnalų „Energetika“, „Journal of Civil Engineering and Management“ bei „“matematika ir  matematinis modeliavimas“ redakcinių kolegijų narys.

 

Akademinė veikla

Svarbiausia mokslinė veikla skirta energetiniam saugumui, kritinių infrastruktūrų vertinimui, tikimybių teorijai, rizikos analizei, sistemų patikimumui. Tarp paskelbtų darbų – monografija, uždavinynas, daugiau nei 200 mokslinių publikacijų. Dėstomi Rizikos analizės, Patikimumo analizės, Energetinio saugumo, Matematinės analizės, Tikimybių teorijos ir Eilių teorijos kursai.

Tarptautinės asociacijos ESRA narys (nuo 2012 m.), Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys ( nuo 2011 m.), Lietuvos švietimo tarybos pirmininko pavaduotojas (nuo 2013 m.), Lietuvos mokslo premijų komisijos narys (nuo 2007 m.), NATO programos „Mokslas taikai ir saugumui“ ekspertas (nuo 2012 m.), Lietuvos matematikų draugijos bei Lietuvos statistikų sąjungos narys.

2005 m. – Nacionalinė mokslo premija už darbų ciklą „Deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų įgyvendinimas gerinant Ignalinos AE saugą ir patikimumą (1994–2004 m.)“; 2010 m. – Zigmo Žemaičio medalis už Lietuvos švietimui, mokslui, dvasinei nacionalinei kultūrai; 2012 m.  – Pasaulio energetikos tarybos (PET) Lietuvos komiteto apdovanojimas-garbės ženklas už nuopelnus energijos srityje; 2019 m. – įteiktos Akademinių palmių ordino riterio insignijos.

 

Studijų / metodinė literatūra

 

Kalbų mokėjimas

Anglų  - gerai

Rusų - gerai

Prancūzų - pagrindai 

 

Svarbiausios publikacijos

  1. Kopustinskas, Vytis; Pragarauskas, Henrikas; Augutis, Juozas. Stochastic differential equations in dynamic reliability // Advanced concepts in nuclear energy risk assessment and management / edited by Tunc Aldemir. Singapore: World Scientific Publishing Co, 2018, ISBN 9789813225602. p. 279-303. Prieiga per internetą: .
  2. Martišauskas, Linas; Augutis, Juozas; Krikštolaitis, Ričardas. Methodology for energy security assessment considering energy system resilience to disruptions // Energy strategy reviews. Amsterdam: Elsevier science Bv. ISSN 2211-467X. 2018, Vol. 22, p. 106-118. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Engineering, Computing & Technology; ScienceDirect; Scopus]; [Citav. rod.: 2.164; bendr. cit. rod: 5.412; kvartilė: Q3 (2017, SCIE)] [SNIP: 0,982; SJR: 1,415 (2015, Scopus)].
  3. Augutis, Juozas; Krikštolaitis, Ričardas; Martišauskas, Linas; Pečiulytė, Sigita; Žutautaitė, Inga. Integrated energy security assessment // Energy. Oxford: Pergamon-Elsevier. ISSN 0360-5442. 2017, Vol. 138, p. 890-901. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Engineering, Computing & Technology; Academic Search Premier (EBSCO); ScienceDirect]; [Citav. rod.: 4.968; bendr. cit. rod: 4.251; kvartilė: Q1 (2017, SCIE)] [SNIP: 1,898; SJR: 2,350 (2015, Scopus)].
  4. Augutis, Juozas; Matuzienė, Vaida; Urbonas, Rolandas. Probabilistic energy security analysis for development of the energy system // Energy sources, Part B: economics, planning, and policy. UK: Taylor & Francis group. ISSN 1556-7249. 2016, Vol. 11, no. 2, p. 118-123. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Academic Search Complete (EBSCO); Taylor & Francis Online]; [Citav. rod.: 1.15; bendr. cit. rod: 4.951; kvartilė: Q3 (2016, SCIE)] [SNIP: 0,491; SJR: 0,467 (2015, Scopus)].
  5. Augutis, Juozas; Jokšas, Benas; Krikštolaitis, Ričardas [Krikstolaitis, Ricardas]; Urbonas, Rolandas. The assessment technology of energy critical infrastructure // Applied energy. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 0306-2619. 2016, Vol. 162, p. 1494-1504. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ScienceDirect]; [Citav. rod.: 7.182; bendr. cit. rod: 4.199; kvartilė: Q1 (2016, SCIE)] [SNIP: 2,439; SJR: 2,998 (2015, Scopus)].
  6. Augutis, Juozas; Krikštolaitis, Ričardas; Pečiulytė, Sigita; Žutautaitė, Inga. Dynamic model based on Bayesian method for energy security assessment // Energy conversion and management. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0196-8904. 2015, Vol. 101, p. 66-72. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Elsevier Biobase; INSPEC; CAB Abstracts; Scopus]; [Citav. rod.: 4.801; bendr. cit. rod: 2.902 (2015, SCIE)].
  7. Augutis, Juozas; Martišauskas, Linas; Krikštolaitis, Ričardas. Energy mix optimization from an energy security perspective // Energy conversion and management. Amsterdam: Elsevier B.V. ISSN 0196-8904. 2015, Vol. 90, p. 300-314. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Elsevier Biobase; INSPEC; CAB Abstracts; Scopus]; [Citav. rod.: 4.801; bendr. cit. rod: 2.902 (2015, SCIE)].
  8. Augutis, Juozas; Krikštolaitis, Ričardas; Martišauskas, Linas; Ušpuras, Eugenijus; Žutautaitė, Inga. Energetinio saugumo tyrimų raida Lietuvoje // Energetika = Power engineering. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7208. 2016, T. 62, Nr. 4, p. 232-246. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: INSPEC; IndexCopernicus; Academic Search Complete (EBSCO); Scopus] [SNIP: 0,341; SJR: 0,107 (2015, Scopus)].
  9. Augutis, Juozas; Jokšas, Benas; Krikštolaitis, Ričardas; Žutautaitė, Inga. Criticality assessment of energy infrastructure // Technological and economic development of economy = Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. Vilnius, London: Taylor and Francis. ISSN 2029-4913. Vol. 20, no. 2 (2014), p. 312-331. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete (EBSCO); Scopus; IndexCopernicus; CEEOL]; [Citav. rod.: 1.563; bendr. cit. rod: 1.283; kvartilė: Q1 (2014, SSCI)].

10.  Žutautaitė, Inga; Augutis, Juozas; Krikštolaitis, Ričardas; Dundulis, Gintautas; Valinčius, Mindaugas; Rimkevičius, Sigitas. Risk and reliability assessment of the district heating network methodology with case study // Risk, reliability and safety: innovating theory and practice: proceedings of ESREL 2016, Glasgow, Scotland, 25-29 September 2016 / editors Lesley Walls, Matthew Revie, Tim Bedford. London: CRC Press (Taylor & Francis group), 2017, ISBN 9781138029972. p. 2578-2585. [Duomenų bazės: Scopus; Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)].

11.  Jokšas, Benas; Žutautaitė, Inga; Augutis, Juozas; , Rekašius Tomas. Dependence of the gas supply system criticality indicator(s) on the system elements’ reliability // Safety and reliability: methodology and applications : 24th European conference (ESREL 2014), 14-18 September 2014, Wroclaw, Poland : proceedings / editors Tomasz Nowakowski, Marek MyĄczak, Anna Jodejko-Pietruczuk, Sylwia WerbiĄska-Wojciechowska. London: CRC Press, 2015, ISBN 9781138026810. p. 181-188. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Scopus; Taylor & Francis Online; Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)].

12.  Augutis, Juozas; Matuzienė, Vaida; Krikštolaitis, Ričardas. Comparison of the resistance to disturbances in development scenarios of the electricity system // Safety, reliability and risk analysis : beyond the horizon / edited by R.D.J.M. Steenbergen, P.H.A.J.M. van Gelder, S. Miraglia, A.C.W.M. Vrouwenvelder. London: CRC Press (Taylor & Francis group), 2014, ISBN 9781138001237. p. 2167-2175. [Duomenų bazės: Scopus; Conference Proceedings Citation Index (Web of Science)].

13.  Augutis, Juozas; Martišauskas, Linas; Krikštolaitis, Ričardas; Augutienė, Elvyra. Impact of the renewable energy sources on the energy security // Energy Procedia. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. Vol. 61, 2014, p. 945-948. [Duomenų bazės: Scopus; ScienceDirect; Ingenta Connect].

14.  Augutis, Juozas; Jokšas, Benas; Krikštolaitis, Ričardas; Urbonas, Rolandas. The criticality measure of energy systems // Energy Procedia. Amsterdam: Elsevier Ltd. ISSN 1876-6102. Vol. 61, 2014, p. 1025-1028. Prieiga per internetą: . [Duomenų bazės: Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; ScienceDirect; Ingenta Connect].

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas