LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Poškas Povilas


El. paštas: povilas.poskas@lei.lt

Prof. habil. dr. Povilas Poškas pagrindine dirba mokslinių tyrimų srityse susijusiose su: radioaktyviųjų atliekų susidarymo bei sklaidos tyrimais, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro tvarkymo saugos vertinimu, atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo problemomis. Taip pat su šilumos mainų ir hidrodinamikos tyrimais sudėtingose sistemose.

 

Darbo patirtis

 • Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos vadovas, Lietuvos energetikos institutas, nuo 2002.
 • Sektoriaus vedėjas, Lietuvos energetikos institutas, 1981–2002.
 • Jaunesnysis mokslinis bendradarbis, aspirantas, vyresnysis mokslinis bendradarbis, Lietuvos MA Fizikinių techninių energetikos problemų institutas, 1972–1981.
 • Profesorius, Kauno technologijos universitetas, 1998–2013.

 

Išsilavinimas

 • Technologijos mokslų habilituotas daktaras, Kauno technologijos universitetas, 1992.
 • Technologijos mokslų daktaras, Lietuvos energetikos institutas, 1978.

 

Publikacijos ir apdovanojimai

 • Dviejų monografijų autorius.
 • Apie 300 mokslinių publikacijų autorius.
 • Lietuvos mokslo premijos laureatas (1996 m.).

 

Narystės

 • Lietuvos Mokslo akademijos tikrasis narys, nuo 2012.
 • Lietuvos Mokslo akademijos narys ekspertas, 1996–2012.
 • Tarptautinio šilumos ir masės mainų centro Mokslinės Tarybos narys (Turkija, Ankara), nuo 2000.
 • Tarptautinės pažangios energetikos sistemų ir aplinkos inžinerijos konferencijos mokslo komiteto narys, 2017.
 • Žurnalo „Energetika“ (indeksuotas „Scopus“ duomenų bazėje) redaktorių kolegijos narys, nuo 1999.
 • Europos komisijos Jungtinio tyrimų centro (JRC) Eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ekspertų grupės narys, 2008–2014.
 • TATENA Eksploatavimo nutraukimo techninės grupės (TEGDE) narys, 2003–2006.
 • Europos atominės energijos draugijos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sekcijos narys, 2000–2011.

 

Tarptautiniai ir nacionaliniai projektai (per pastaruosius metus)

Pagrindiniai projektų partneriai: SKB (Švedija), NUKEM (Vokietija), AREVA (Prancūzija), ANDRA (Prancūzija)

 • 2016–2018 Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos galutinio eksploatavimo nutraukimo plano parengimo ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo paslaugos, įgyvendinant projektą „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“. Pozicija: projekto vadovas. Užsakovas: Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, Lietuva.
 • 2016–2017 Techninės paramos organizacijų parama Ignalinos atominei elektrinei A1 bloko (reaktoriaus ir išorinių sistemų) radiologinio charakterizavimo srityje. Pozicija: LEI dalies projekto vadovas. Užsakovas: Ignalinos AE, Lietuva.
 • 2016 Ignalinos AE labai mažo aktyvumo atliekų atliekyno gaisro pavojaus analizės pagal scenarijų „Gaisras atliekyno degalinės aikštelėje degalų į transporto priemones užpylimo metu“ parengimo paslaugos. Pozicija: projekto vadovas. Užsakovas: Ignalinos AE, Lietuva.
 • 2015 Giluminio atliekyno vietos parinkimo tyrimų programos ir atliekyno įrengimo plano parengimas. Pozicija: projekto vadovas. Užsakovas: Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, Lietuva.
 • 2015 VĮ Ignalinos atominės elektrinės teikiamos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo paslaugos tarifo apskaičiavimo metodikos rengimo paslaugos. Pozicija: projekto vadovas. Užsakovas: Ignalinos AE, Lietuva.
 • 2014–2015 RA tvarkymo plėtros programos strateginis pasekmių vertinimas. Pozicija: projekto vadovas. Užsakovas: Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, Lietuva.
 • 2014–2015 Bitumuotų radioaktyviųjų atliekų saugyklos gaisro pavojaus analizės atlikimo paslaugos. Pozicija: projekto vadovas. Užsakovas: Ignalinos AE, Lietuva.
 • 2013–2015 Inovatyvios terminio skaidymo technologijos sukūrimas ir pritaikymas vandenvalos nuotekų dumblo utilizavimui (INODUMTECH). Pozicija: Projekto vykdytojas. Užsakovas: Europos socialinio fondo agentūra (finansavimas iš ES struktūrinių fondų), Lietuva.
 • 2012–2016 Kozloduy AE 1 – 4 blokų sukauptų medžiagų įvertinimas ir radiologinis inventorizavimas. Pozicija: LEI dalies projekto vadovo pavaduotojas. Ekspertas – indukuotų aktyvumų reaktoriaus komponentuose vertinimas. Užsakovas: Kozloduy NPP, Bulgarija.
 • 2009 iki dabar Mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinis atliekynas. Pozicija: LEI dalies projekto vadovas. Ekspertas – saugos vertinimas. Užsakovas: Ignalinos AE, Lietuva.
 • 2006 iki dabar Naujas kietųjų ir radioaktyvių atliekų tvarkymo ir saugojimo kompleksas (KATSK). Pozicija: LEI dalies projekto vadovas. Ekspertas – saugos ir poveikio aplinkai vertinimas. Užsakovas: Ignalinos AE, Lietuva.

 

EK 7BP ir Horizontas 2020 projektai

 • 2019-2023 EC H2020 project, EURAD – European joint programme on radioactiwe waste management. Pozicija: LEI dalies projekto vadovas.
 • 2019-2021 EC H2020 project, SHARE – StakeHolder-based Analysis of Research for Decomissioning. Pozicija: ekspertas.
 • 2017–2021 EK H2020 projektas, BEACON – Bentonito mechaninių savybių raida (angl. Bentonite mechanical evolution). Pozicija: LEI dalies projekto vadovas.
 • 2017–2020 EK H2020 projektas, THERAMIN – Terminis radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir jų keliamo pavojaus mažinimas (angl. Thermal treatment for radioactive waste minimisation and hazard reduction). Pozicija: LEI dalies projekto vadovo pavaduotojas.
 • 2015–2017 EK H2020 projektas, SITEX-II – Nepriklausomos techninės ekspertizės tinklas radioaktyviųjų atliekų šalinimo srityje (angl. Sustainable network of Independent Technical EXpertise for radioactive waste disposal – Interactions and Implementation). Pozicija: LEI dalies projekto vadovo pavaduotojas.
 • 2013–2018 EK 7BP projektas, CAST – Radioanglies šaltiniai (angl. Carbon-14 Source Term). Pozicija: LEI dalies projekto vadovas. Ekspertas – grafito aktyvacija ir šalinimas.
 • 2013–2016 EK 7BP projektas, PLATENSO – Pagrindų sukūrimas, siekiant sustiprinti socialinius tyrimus branduolinės energijos srityje centrinėje ir rytų Europoje (angl. Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe). Pozicija: LEI dalies projekto vadovas. Ekspertas – socialiniai klausimai.
 • 2013–2016 EK 7BP projektas, ARCADIA – Kompleksinis regiono galimybių statyti naujus reaktorius vertinimas (angl. Assessment of Regional Capabilities for New Reactors Development through an Integrated Approach). Pozicija: ekspertas – reguliavimo ir vietos parinkimo vertinimas.
 • 2011–2013 EK 7BP projektas, NEWLANCER – Naujų valstybių prisijungimas glaudžiam bendradarbiavimui EURARTOM moksliniuose tyrimuose (angl. New MS Linking for an Advanced Cohesion in Euratom Research). Pozicija: ekspertas – Lietuvos situacijos ir poreikių įvertinimas.
 • 2011–2013 EK 7BP projektas, SITEX – Nepriklausomos techninės ekspertizės tinklas radioaktyviųjų atliekų šalinimo srityje (angl. Sustainable network of Independent Technical Expertise for radioactive waste Disposal). Pozicija: LEI dalies projekto vadovas. Ekspertas – Lietuvos situacijos ir poreikių įvertinimas.
 • 2009–2013 EK 7BP projektas, FORGE – Geologiniuose PBK/RA atliekynuose susidarančių dujų elgsena (angl. Fate Of Repository Gases). Pozicija: LEI dalies projekto vadovas. Ekspertas – dujų pernašos vertinimas.
 • 2008–2013 EK 7BP projektas, CARBOWASTE – Apšvitinto grafito ir kitų anglies turinčių radioaktyviųjų atliekų apdorojimas ir laidojimas (angl. Treatment and Disposal of Irradiated Graphite and other Carbonaceous Waste). Pozicija: LEI dalies projekto vadovas. Ekspertas – apšvitinto grafito išėmimo ir savybių vertinimas.

 

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) projektai

 • 2012–2016 RBMK-1500 panaudoto branduolinio kuro ir saugojimo konteinerių savybių tyrimas labai ilgo saugojimo laikotarpiu (angl. Investigation of RBMK-1500 spent nuclear fuel and storage casks performance during very long term storage). Pozicija: ekspertas – konteineryje vykstančių procesų vertinimas.
 • 2010–2014 Reikalavimai RBMK-1500 apšvitinto grafito apdorojimui, siekiant įvykdyti laidojimo reikalavimus Lietuvoje (angl. Treatment requirements for irradiated RBMK-1500 graphite to meet disposal requirements in Lithuania). Pozicija: LEI dalies projekto vadovas. Ekspertas – apšvitinto grafito charakterizavimas.
 • 2002–2006 Eksploatavimo nutraukimo metu susidariusių mažo ir vidutinio aktyvumo atliekų šalinimo ypatumai (angl. Disposal Aspects of Low and Intermediate Level Decommissioning Waste). Pozicija: LEI dalies projekto vadovas. Ekspertas – radioaktyviųjų atliekų šalinimas.
 • 2002–2005 Saugos vertinimo metodikų taikymas paviršiniams radioaktyviųjų atliekų atliekynams (angl. Application of Safety Assessment Methodologies for Near Surface Radwaste Disposal Facilities). Pozicija: LEI dalies projekto vadovas. Ekspertas – radionuklidų sklaidos vertinimas.
 • 1998–2000 Paviršiniams radioaktyviųjų atliekų atliekynams taikomų saugos vertinimo metodikų tobulinimas. Pozicija: LEI dalies projekto vadovas. Ekspertas saugos vertinimas po atliekyno uždarymo.

 

Publikacijos (svarbiausios per pastaruosius 10 metų)

 • POŠKAS, R.; SIRVYDAS, A.; POŠKAS, P.; JOUHARA, H.; STRIŪGAS, N.; PEDIŠIUS, N.; VALINČIUS, V. Investigation of warm gas clean-up of biofuel flue and producer gas using electrostatic precipitator. Energy, 2018. Vol. 143, P. 943-949.  https://doi.org/10.1016/j.energy.2017.11.120
 • POŠKAS R., SIRVYDAS A., JOUHARA H., POŠKAS P. Investigation of characteristics of solid particles from a mixture of sewage sludge and wood pellets synthetic gas and their clean-up. Waste Management, 2018. Vol. 78. P. 1-7. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2018.05.025
 • Poškas Robertas; Šimonis Vytautas; Poškas Povilas., Sirvydas Arūnas. Thermal analysis of CASTOR RBMK-1500 casks during long-term storage of spent nuclear fuel // Annals of Nuclear Energy. ISSN 0306-4549. 2017. Vol. 99. p. 40–46. [Sc. fields: 06T]. [IF (E): 1,174 (2015)] http://dx.doi.org/10.1016/j.anucene.2016.09.031
 • Poškas R., Sirvydas A., Poškas P., Šimonis V., Jankauskas J. Investigation of the ESP Cleaning Efficiency of the Flue Gases in the Wide Range of Re numbers. Mechanika. Vol. 23. No. 1. 2017. p. 47-54. http://dx.doi.org/10.5755/j01.mech.23.1.14226
 • Justinavičius Darius; Sirvydas Arūnas; Poškas Povilas. Thermal analysis of reference repository for RBMK-1500 spent nuclear fuel in crystalline rocks // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150. 2014. Vol. 118, Nr. 2 p. 767–773. [Sc. fields: 06T]. [IF (E): 2,042 (2014)].  doi 10.1007/s10973-014-3919-8
 • POŠKAS, R.; POŠKAS, P.; SIRVYDAS, A.; GEDIMINSKAS, A. Investigation of air flow distribution in small-scale food products dryer // Drying Technology: An International Journal. ISSN Online: 1532-2300. 2014. Vol. 32. Iss. 13, p. 1533-1539.  DOI:10.1080/07373937.2014.903411
 • Šimonis V.,  Poškas P., Ragaišis V. Enhancement of heat transfer and hydraulic drag in gas-cooled helical channels with artificial roughness on convex wall // Nuclear Engineering and Design. – Elsevier, 2012. Vol. 245, p. 153-160.  https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2012.01.026
 • Poškas P., Šimonis V., Ragaišis V. Heat transfer in helical channels with two-sided heating in gas flow // Int. J. Heat Mass Transfer. 2011. Vol. 54, Issue 4. P. 847-853. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.10.017
 • Poškas P., Poškas R., Sirvydas A., Šmaižys A. Experimental investigation of opposing mixed convection heat transfer in the vertical flat channel in a laminar-turbulent transition region // International Journal of Heat and Mass Transfer – 2011. Elsevier, Vol. 54, No. 1-3. P. 662-668. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2010.09.004
 • Poškas P., Poškas R. Mixed convection in the channel flows // Heat Transfer Research. 2009. Vol. 40, Iss. 1. P. 31-56.  DOI: 10.1615/HeatTransRes.v40.i1.30
 • Makarevičius R, Zujus R, Poškas P. Numerical Simulation of Turbulent Mixed Convection Heat Transfer in a Vertical Flat Channel for Aiding Flows // Heat Transfer Research, 2009, Vol. 40, No. 5, P. 431-441.  DOI: 10.1615/HeatTransRes.v40.i5.60
 • Zujus R, Makarevičius R, Poškas P. Numerical Simulation of Turbulent Mixed Convection Heat Transfer Variation along a Vertical Flat Channel for Aiding Flows // Heat Transfer Research, 2009, Vol. 40, No. 5, P. 443-454.  DOI: 10.1615/HeatTransRes.v40.i5.70
 • Šmaižys Artūras; Poškas Povilas; Narkūnas Ernestas. Evaluation of dose rate variation during very long term storage of RBMK-1500 reactor used fuel. Annals of Nuclear Energy. ISSN 0306-4549. 2017. Vol. 109. p.192–198. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 1,174 (2015)]. http://dx.doi.org/10.1016/j.anucene.2017.03.050
 • Poškas Povilas; Grigaliūnienė Dalia; Narkūnienė Asta; Kilda Raimondas; Justinavičius Darius. Modeling of irradiated graphite 14C transfer through engineered barriers of a generic geological repository in crystalline rocks // Science of the Total Environment. ISSN 0048-9697. 2016. Vol. 569–570. p. 1126–1135. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 3,976 (2015)]. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.06.186
 • Narkūnas Ernestas; Šmaižys Artūras; Poškas Povilas; Ragaišis Valdas. Modelling of RBMK-1500 SNF storage casks activation during very long term storage // Applied radiation and isotopes. ISSN 0969-8043. 2016. Vol. 115. p. 100–108. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 1,136 (2015)]. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2016.06.015
 • Narkūnas Ernestas; Šmaižys Artūras; Poškas Povilas; Bartkus Gytis. Modelling of the spatial distribution of the induced activities in the RBMK-1500 reactor graphite blocks and rings/sleeves // Progress in nuclear energy. ISSN 0149-1970. 2016. Iss. 91. p. 265-276. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 1,184 (2015)]. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2016.05.005
 • Ragaišis Valdas; Poškas Povilas; Šimonis Vytautas; Narkūnas Ernestas. Updating of the public dose assessment approach for decommissioning related releases from the Ignalina NPP // Annals of Nuclear Energy. ISSN 0306-4549. 2016. Vol. 94. p. 93–101. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 1,174 (2015)]. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2016.02.028
 • Justinavičius Darius; Poškas Povilas; Narkūnienė Asta. Gas migration modelling in geological repository module in clay formation and sensitivity analysis // Engineering Geology. ISSN 0013-7952. 2016. Vol. 213. p. 158–168. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 2,196 (2015)]. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2016.09.007
 • Poškas Povilas; Narkūnienė Asta; Grigaliūnienė Dalia. Overview of the Lithuanian programme for disposal of RBMK-1500 spent nuclear fuel // Mineralogical Magazine. ISSN 0026-461X. 2015. Vol. 79(6). p. 1581–1589. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 2,026 (2014)]. https://doi.org/10.1180/minmag.2015.079.6.33
 • Justinavičius Darius; Poškas Povilas. Temperature and tortuosity effect on gas migration in a high-level waste disposal tunnel // Mineralogical Magazine. ISSN 0026-461X. 2015. Vol. 79. No. 6. p. 1317–132. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 2,026 (2014)]. https://doi.org/10.1180/minmag.2015.079.6.07
 • Narkūnienė Asta; Poškas Povilas; Kilda Raimondas; Bartkus Gytis. Uncertainty and sensitivity analysis of radionuclide migration through the engineered barriers of deep geological repository: Case of RBMK-1500 SNF // Reliability Engineering & System Safety. ISSN 0951-8320. 2015. Vol. 136, p. 8–16. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 2,410 (2014)]. https://doi.org/10.1016/j.ress.2014.11.011
 • Ragaišis Valdas; Poškas Povilas; Šimonis Audrius. Methodology for the scoping assessment of radioactive releases during dismantling of RBMK-1500 reactor systems with low-level contamination // Annals of Nuclear Energy. ISSN 0306-4549. 2015. Vol. 75, p. 193–198. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 0,96 (2014)]. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2014.08.027
 • Šimonis Audrius; Poškas Povilas; Poškas Gintautas; Grigaliūnienė Dalia. Modeling of the radiation doses during dismantling of RBMK-1500 reactor emergency core cooling system large diameter pipes // Annals of Nuclear Energy. ISSN 0306-4549. 2015. Vol. 85, p. 159–165. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 0,96 (2014)]. https://doi.org/10.1016/j.anucene.2015.04.034
 • Poškas Gintautas; Zujus Rimantas; Poškas Povilas. Analysis of the radiological contamination of the RBMK-1500 reactor low salted water // Progress in Nuclear Energy. ISSN 0149-1970. 2015. Vol. 85. p. 707-712. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 1,119 (2014)]. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2015.09.005
 • Ragaišis Valdas; Poškas Povilas; Šimonis Vytautas; Šmaižys Artūras; Kilda Raimondas; Grigaliūnienė Dalia. The environmental impact assessment process for nuclear facilities: A review of the Lithuanian practice and experience // Progress in Nuclear Energy. ISSN 0149-1970. 2014. Vol. 73, p. 129-139. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 0,879 (2013)]. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2014.01.014
 • Poškas Povilas; Narkūnienė Asta; Grigaliūnienė Dalia; Finsterle Stefan. Comparison of radionuclide releases from a conceptual geological repository for RBMK-1500 and BWR spent nuclear fuel // Nuclear Technology. ISSN 0029-5450. 2014. Vol. 185, No. 3, p. 322-335. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 0,725 (2013)]. https://doi.org/10.13182/NT13-52
 • Justinavičius Darius; Sirvydas Arūnas; Poškas Povilas. Thermal analysis of reference repository for RBMK-1500 spent nuclear fuel in crystalline rocks // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150. 2014. Vol. 118, Nr. 2 p. 767–773. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 2,206 (2013)]. https://doi.org/10.1007/s10973-014-3919-8
 • Šmaižys Artūras; Poškas Povilas; Narkūnas Ernestas; Bartkus Gytis. Numerical modelling of radionuclide inventory for RBMK irradiated nuclear fuel // Nuclear Engineering and Design. ISSN 0029-5493. 2014. Vol. 277, p. 28–35. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 0,972 (2013)]. https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2014.06.014
 • Poškas Povilas; Poškas Gintautas; Šimonis Audrius. Analysis of radwaste management alternatives during dismantling of Ignalina NPP systems with low level contamination // Kerntechnik. ISSN 0932-3902. 2013. Vol. 78, No. 6, p. 477-483. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 0,238 (2012)]. https://doi.org/10.3139/124.110396
 • Šimonis Audrius; Poškas Povilas; Sirvydas Arūnas; Grigaliūnienė Dalia. Modeling of the radiation doses during dismantling of RBMK-1500 reactor pressurized tanks from emergency core cooling system // Science and Technology of Nuclear Installations. ISSN 1687-6075. Article ID 576432. Volume 2013 (2013). p.1-8. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 0,283 (2012)]. http://dx.doi.org/10.1155/2013/576432
 • Poškas Povilas; Adomaitis Jonas-Erdvilas; Ragaišis Valdas; Šimonis Vytautas; Šmaižys Artūras; Kilda Raimonas; Grigaliūnienė Dalia. Progress of radioactive waste management in Lithuania // Progress in Nuclear Energy. ISSN 0149-1970. 2012. Vol. 54, Iss. 1, p. 11-21. [Sc. field: 06T]. [IF (E): 0,849 (2011)]. https://doi.org/10.1016/j.pnucene.2011.09.008

 

Dalyvavimas konferencijose (svarbiausios per pastaruosius 10 metų)   

 • June 4-7, 2019   Narkūnas, E.; Šmaižys, A.; Poškas, P. Preliminary Inventory of C-14 in Irradiated Graphite of Ignalina NPP Unit 1 RBMK-1500 Reactor // 9th European Commission Conference on EURATOM Research and Training in Radioactive Waste Management „EURADWASTE ’19“, Pitesti, Romania
 • June 4-7, 2019   Grigaliūnienė, D.; Poškas, P.; Kilda, R.; Narkūnas, E. Estimation of 14C Release and Migration from RBMK-1500 Reactor Graphite Disposed of in a Potential Geological Repository in Crystalline Rocks in Lithuania // 9th European Commission Conference on EURATOM Research and Training in Radioactive Waste Management „EURADWASTE ’19“, Pitesti, Romania
 • May 8-11, 2018  Poškas R., Šimonis V., Jouhara H., Poškas P. Thermal Assessment of CONSTOR RBMK-1500 Casks During Long-Term Storage of Spent Nuclear Fuel (SEEP2018), Paisley Campus, UK
 • July 2-5, 2017     Poškas R., Sirvydas A., Poškas P., Striūgas N., Pedišius N., Valinčius V. Investigation of the biofuel flue and producer gases cleaning efficiency using ESP // International conference Advances in Energy Systems and Environmental Engineering (ASEE17), Wroclaw, Poland
 • November 21–25, 2016 Grigaliūnienė D., Poškas P., Kilda R. Waste zone conceptual model effect on predicted radionuclide flux from NSR // International Conference on the Safety of Radioactive Waste Management (IAEA, CN-242), Vienna, Austria.
 • May 23–27, 2016              Šimonis A., Poškas P., Poškas G. Estimation of the radiation doses during the dismantling of the equipment in building 117/1 at the Ignalina NPP  // International Conference on Advancing the Global Implementation of Decommissioning and Environmental Remediation Programmes (IAEA, CN-238), Madrid, Spain.
 • June 1–3, 2016  Šimonis A., Poškas P. Stakeholder involvement in development of a new nuclear power plant project in Lithuania // International Conference Risk perception, communication and ethics of exposures to ionising radiation (RICOMET 2016), Bucharest, Romania.
 • June 3–5, 2015  Narkūnas E., Šmaižys A., Poškas P., Bartkus G. Modelling of the spatial distribution of the induced activities in the RBMK-1500 reactor graphite components // International Conference “2nd Frontiers in Computational Physics: Energy Sciences”, Zurich, Switzerland.
 • June 2–4, 2015  Grigaliūnienė D., Poškas P. Management of spent nuclear fuel in Lithuania // Lucoex Conference and Workshop on full scale demonstration tests in technology development of repositories for disposal of radioactive waste, Oskarshamn, Sweden.
 • May 25–27, 2015              Šimonis A., Poškas P. Public concern on new nuclear power plant construction in Lithuania // SENIX 2015 conference on the role of social sciences in a low-carbon energy mix, Stockholm, Sweden.
 • June 15–19, 2015              Šmaižys A.; Poškas P.; Narkūnas E. Evaluation of Radiation Characteristics of Spent RBMK-1500 Nuclear Fuel Storage Casks during Very Long Term Storage // International Conference on Management of Spent Fuel from Nuclear Power Reactors: An Integrated Approach to the Back-End of the Fuel Cycle, Vienna, Austria.
 • May 22–23, 2014              Poškas, R., Sirvydas A., Poškas P., Jankauskas J. Investigation of collection efficiency of electrostatic precipitator for small heating appliances // 9th Int. Conf. Environmental Engineering, Vilnius, Lithuania.
 • June 24–26, 2014              Poškas P.; Narkūnienė A.; Grigaliūnienė D. Overview of Lithuanian Programme for RBMK-1500 Spent Nuclear Fuel Disposal  // IGD-TP Geodisposal 2014. Manchester, UK.
 • June 24–26, 2014              Justinavičius D., Poškas P. Temperature and tortuosity effect on gas migration in high level waste disposal tunnel  // IGD-TP Geodisposal 2014, Manchester, UK.
 • July 7–11, 2014  Šmaižys A.; Poškas P.; Narkūnas E. Modelling of RBMK Spent Nuclear Fuel Characteristics // 22nd International Conference on Nuclear Engineering (ICONE22), Prague, Czech Republic.
 • February 24–28, 2013     Poškas P.; Poškas G.; Šimonis A. Analysis of alternatives for dismantling of the equipment in Building 117/1 at Ignalina NPP // International Conference on Waste Management WM2013, Phoenix, Arizona, JAV.
 • September 8–12, 2013   Šimonis A., Poškas P., Poškas G. Prediction of radiation doses during the dismantling of the pressurized tank from emergency core cooling system of RBMK-1500 reactor // 15-th ASME Intern. Conf. on Environmental Remediation and Radioactive Waste Management (ICEM2013), Brussels, Belgium.
 • August  27–30, 2013        Justinavičius D., Sirvydas A., Poškas P. Thermal analysis of reference repository for RBMK-1500 spent nuclear fuel in crystalline rocks // 2nd Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetry (CEEC-TAC2), Vilnius, Lithuania.
 • October 14–17, 2013       Narkūnienė A.; Poškas P.; Kilda R. The Study of Relation between Treatment and Disposal on the Performance of RBMK-1500 Graphite Disposal in Crystalline Rock  // 8th EC Conference on the Management of Radioactive Waste Community Policy and Research on Disposal „EURADWASTE ’13“. Vilnius, Lithuania.
 • October 14–17, 2013       Narkūnas E., Poškas P. Modelling of C-14 Distribution in Ignalina NPP Unit 1 RBMK-1500 Reactor Graphite Rings // 8th EC Conference on the Management of Radioactive Waste Community Policy and Research on Disposal „EURADWASTE ’13“. Vilnius, Lithuania.
 • September 4–7, 2012     Poškas P., Poškas R., Gediminskas A. Numerical investigation of the opposing mixed convection in an inclined flat channel using turbulence transition models // 6th European Thermal-Sciences Conf., Poitiers-Futuroscope, France.
 • August 8–13, 2010           Poškas P., Poškas R., Drumstas G. Opposing mixed convection heat transfer in the inclined flat channel in a laminar-turbulent transition region // IHTC-14 Conference, Washington, USA.
 • July 19–21, 2010                Poškas R., Poškas P., Drumstas G. Modelling of the opposing mixed convection in an inclined flat channel in the transition region // HEFAT2010 Conference, Antalya, Turkey.

 

http://www.lei.lt/main.php?m=563&k=1

 

2019-07-26

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas