LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Būda Vincas


El. paštas: vincas.buda@gamtc.lt

VINCAS BŪDA

Habilituotas daktaras, profesorius. Gimė 1948 gruodžio 6 d. Kaune. 1967 m. baigė Vilniaus Antano Vienuolio vid. m-lą, 1972 m baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, įgydamas biologo-biofizikos specialybę. 1976 m.baigė aspirantūrą Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos institute (dabar – Gamtos tyrimų centras) ir 1981 m. Maskvos Lomonosovo universitete apgynė daktaro disertaciją, 1987 m. TSRS Mokslų Akademija suteikė vyresniojo mokslinis bendradarbio mokslo vardą (registruotas LR 2000 m.), 1997 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją.

Nuo 1998 - iki šiol: vyriausiasis mokslo darbuotojas ir Cheminės ekologijos (dabar – Cheminės ekologijos ir elgsenos) laboratorijos vedėjas Gamtos tyrimų centre, Ekologijos institute. Nuo 2008 m. iki šiol: – Vilniaus universiteto profesorius (pagrindinės pareigos).

Pagrindinė mokslinių tyrimų kryptis – cheminė ekologija, organizmų informacinės sąveikos cheminiais junginiais, sensorinės sistemos, ekologinė fiziologija, entomologija, etologija, taikomoji ekologija.

Paskelbė per 170 mokslinių publikacijų, jų tarpe apie 40 tarptautinėje spaudoje.

Yra dalyvavęs tarptautinėse mokslinėse konferencijose Anglijoje, , Prancūzijoje, JAV, Japonijoje, Kanadoje Vokietijoje, Vengrijoje, Bulgarijoje, Rusijoje, Latvijoje, Čekijoje, Estijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Suomijoje ir kitur.

Nuo 1998 m. Lietuvos mokslo tarybos narys. ŠMM, SKVC, CPVA ekspertas. 2008-2011 m.m. Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo valdybos narys. Lietuvos Mokslų Akademijos nariu-ekspertu išrinktas 2008 m.

Mokslo žurnalų Ekologija ir Acta zoologica Lituanica redkolegijų ilgametis narys, pirmojo žurnalo vyriausiasis redaktorius nuo 2011 m.

Mokslinių draugijų narys: Tarptautinės cheminės ekologijos draugijos (ISCE) narys, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, Lietuvos entomologų draugijos narys;

Stažuotės bei darbas užsienio šalių mokslo įstaigose: 1988 – Humboldtų universitete Berlyne (Vokietija); 1989, 1995-1996, 1997, 1998 – Lundo universitete (Švedija); 1991 – Oksfordo universitete (Didžioji Britanija); 2000 – Karališkajame technologijų institute (Stokholmas, Švedija); 2002 – Čekijos MA Organinės chemijos ir biochemijos institute (Praha); 2002-2003 – Ajovos valstijos universitete (JAV)

Apdovanojimai, tarptautinės mokslinės stipendijos: 2003 – Lietuvos mokslo premija (2002-jų m.); 2002 - Fulbraito stipendija, JAV; 1997 ir 1995 - Švedijos Instituto stipendija; 1992, 1993 - tarptautinio mokslo fondo (Sorošo) apdovanojimai; 1992 - Prof. Herring memorialinio fondo apdovanojimas, Gamtos istorijos muziejus, Londonas, Didžioji Britanija; 1991 - Švedijos Karališkosios Akademijos stipendija; 1988 - Humboldtų Universiteto stipendija, Vokietija; 1979 - Lietuvos Mokslų akademijos premija jauniesiems mokslininkams.

Pastarųjų 5 metų publikacijos:

Mozūraitis R., Būda V. Pheromone release behaviour in females of Phyllonorycter junoniella (Z.) (Lepidoptera, Gracillariidae) under stable and cycling temperatures. Journal of Insect Behavior. 2006, vol. 19, 129-142.

Mozūraitis R., Karalius V., Būda V., Borg-Karlson A-K. Inter- and intra-specific activities of compounds derived from sex pheromone glands of the Currant borer Synanthedon tipuliformis. Zeitschrift für Naturforschung. 2006, vol. 61c, 278-284.

Lukšienė Ž., Kurilčik N., Juršėnas S., Radžiutė S., Būda V. Towards environmentally and human friendly insect pest control technologies: photosensitization of leafminer flies Liriomyza bryoniae. // Photochemistry and Photobiology, 2007, vol. 89, No1, 15-21.

Būda, V., Radžiutė, S. Kairomone attractant for the leafmining fly Liriomyza bryoniae (Diptera, Agromyzidae). // Zeitschrift für Naturforschung C, 2008, 63 c, 615-618. ISSN 0939-5075.

Butkienė R., Būda V. Gas chromatographic analysis of cresols in aquatic solution by solid phase microextraction. // Chemija, 2009, vol. 20, No 4, p. 242-246.

Būda V., Radžiutė S., Lutovinovas E. Attractant for vinegar fly D. busckii and cluster fly Pollenia rudis (Diptera: Drosophilidae et Calliphoridae). // Zeitschrift für Naturforschung C, 2009, 64c, 267-270. ISSN 0939-5075.

Mozūraitis R., Būda V., Borg-Karlson A-K. Optimization of solid-phase microectraction sampling for analysis of volatile compounds emitted from urine of mares Equs cabalus L. Zeitschrift für Naturforschung 65C, 127-133 (2010).

Būda V., Ž. Lukšienė, S. Radžiutė, N. Kurilčik, S. Juršėnas. Search for photoinsecticides: effect of hematoporphyrin dimethyl ether on leafmining pest Liriomyza bryoniae (Diptera: Agromyzidae). Agronomy Research, 2006, vol. 4, 141-146.

Baužienė V., Būda V. Precopulatory behaviour, mating and sex ratio of black flies simulium lineatum (Diptera: Simuliidae) under natural conditions. // Acta Zoologica Lituanica, 2007, vol 17, No 1, p. 23-27.

Karalius V., Būda V. Colour vision in currant clearwing moth (Synanthedon tipuliformis) (Lepidoptera: Sesiidae). // Acta Zoologica Lituanica, 2007, vol 17, No 3 , p. 198-202.

Jogaitė V., Čepulytė R., Stanelis A., Būda V. Monitoring Globodera spp. in Lithuania using diagnostic morphometric analysis and polymerase chain reaction. // Acta Zoologica Lituanica, 2007, vol. 17, No 2, p. 184-186.

Baužienė V., Būda V. Precopulatory behaviour, mating and sex ratio of black flies Simulium lineatum (Diptera: Simuliidae) under natural conditions. // Acta Zoologica Lituanica, 2007, vol 17, No 1, p. 23-27.

Ostrauskas H., Ivinskis P., Būda V. Moth species caught in traps during the survey of Cacoecimorpha pronubana (Hbn.) – Lepidoptera, Tortricidae - in Lithuania. // Acta Zoologica Lituanica, 2008, vol. 18, No 1, p. 17-23.

Apšegaitė V., Būda V. Polymorphism of Lithuanian Scots pine (Pinus sylvestris) with regard to monoterpene composition in needles. // Ekologija, 2008, vol. 54, No 1, 17-21. 16 p.

Būda V., Pečiulytė D. Pathogenicity of four fungi species to Indian meal moth, Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) Ekologija, 2008, N 4, 265-270.

Karalius V., Būda V. Sex attractants for clearwing moths Synanthedon mesiaeformis (Herrich-Schäffer) and S. flaviventris (Staudinger) (Lepidoptera, Sesiidae). Acta Zoologica Lituanica, 2006, vol. 16 (3): 198-203.

Karalius V., Būda V. The investigation of Synanthedon mesiaeformis and S. flaviventris (Lepidoptera, Sesiidae) distribution in Lithuania using sex attractants. Acta Zoologica Lituanica, 2006, vol. 16 (3): 204-209.

Skrodenytė-Arbačiauskienė V., Būda V., Radžiutė S. Stunžėnas V. Myrcene-resistant bacteria isolated from the gut of phytophagous insect Ips typographus. Ekologija, 2006 Nr 4, p. 1-6.

Baužienė V., Būda V. Precopulatory behaviour, mating and sex ratio of black flies Simulium lineatum (Diptera: Simuliidae) under natural conditions. // Acta Zoologica Lituanica, 2007, vol 17, No 1, p. 23-27.

Ostrauskas H., Ivinskis P., Būda V. Moth species caught in traps during the survey of Cacoecimorpha pronubana (Hbn.) – Lepidoptera, Tortricidae - in Lithuania. // Acta Zoologica Lituanica, 2008, vol. 18, No 1, p. 17-23.

Blažytė-Čereškienė L., Būda V. Ability of honey bees to detect and recognise isomers of cresol. // Ekologija, 2007, vol. 53, No 3, 16-21.

Apšegaitė V., Būda V. Polymorphism of Lithuanian Scots pine (Pinus sylvestris) with regard to monoterpene composition in needles. // Ekologija, 2008, vol. 54, No 1, 17-21.

Būda V., Apšegaitė V. Globali klimato kaita ir organizmų chemoekologinės sąveikos - augalų antriniai metabolitai, sąveikos tarp gamintojų ir vartotojų. // Knygoje: Biota ir globali kaita. Pirmoji knyga, Vilnius, 2007, 79-116.

Būda V., Šveistytė A.I. Ideas of Charles Darwin in Lithuania: Contributions by Emigrant Authors during the Years of Occupation. In: E.-M. Engels, T.F.Glick (eds). The reception of Charles Darwin in Europe. 2009, Vol. I, pp. 230-243. ISBN 978-0-8264-5833-9.

Būda V. Cheminė ekologija (organizmų sąveikos infocheminėmis medžiagomis). VU leidykla, 2006, 180 p.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas