LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Skirkevičius Algirdas


El. paštas: info@bitininkusajunga.lt

SKIRKEVIČIUS ALGIRDAS (g. 1939 01 14), prof., habil. dr. (biomedicinos m., biologija), Lietuvos MA narys korespondentas (išrinktas 1990), Lietuvos MA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus Biologijos sekcijos pirmininkas (išrinktas 2011), Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas (išrinktas 2006), Europos draugijos apidologijai ir bitininkams remti narys (1995), Europos tarptautinės chemorecepcijos tyrėjų organizacijos (1993), Tarptautinės neuroetologų draugijos narys (1997). Žmona Zuzana. Vaikai: Aušra (g.1967), Gražina (g.1977).

1945–1956 mokėsi Sangrūdos (Marijampolės r.) vid. m-kloje, 1957–1962 studijavo LŽŪA, 1963–1965 - aspirantūroje.

1965–1967 - Lietuvos MA Zoologijos ir parazitologijos instituto jaun. mokslo darb., 1967–1975 - šio i-to vyr. mokslo darb.,

1975–2003 - Chemorecepcijos l-jos vad., 1990–1997 - Ekologijos instituto dir. pav., 1993 -2010 VPU Zoologijos k-dros prof.,

1997–2003 - Lietuvos MA Ekologijos i-to Ekologinės fiziologijos ir etologijos sk. vedėjas.

Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas (1989). Apgynė biologijos mokslų kand. (dr.) disert. Vilniaus valstybiniame universitete (1965), habil. dr. disert. Maskvos M. Lomonosovo valstybiniame universitete (1986). Suteiktas prof. vardas LMA Zoologijos ir parazitologijos instituto tarybos siūlymu (1988).

Monografijos "Vabzdžių feromoninė komunikacija" (1986), žinyno "Feromonai" (1988, 1997), "Anglų-lietuvių-rusų feromonų žodyno" (1997), leidinio "Feromonų tyrimai Lietuvoje" (kartu su Z.Skirkevičiene, 1992), mokymo priemonės "STATISTICA: pirmieji žingsniai" (2005), vadovėlio "Darbo su paketu STATISTICA pradmenys“ (2006), mokomosios knygos „Žmogaus ir gyvūnų fiziologija“ (kartu su V. Semaška, 2009) aut. Svarbiausi moksl. str.: "Feromoninės komunikacijos išplitimas augalų ir gyvūnų karalijose" (1991), "Augalai ir gyvūnai, kuriuose aptikti feromonai" (1992–1993), "Gyvūnų bendruomenės veikla ir jos individų feromonų receptorių jautrumas" (kartu su Z.Skirkevičiene, 1995), "Nauji duomenys apie bičių darbininkių Apis mellifera L. feromonų receptorių jautrumo metinę dinamiką" (kartu su Z.Skirkevičiene, 1999), "Pirmieji požymiai, kurie atspindi motinos netekimą bičių šeimoje Apis mellifera L." (2004). Apskritai parašęs 8 knygas, paskelbęs virš 150 mokslinių straipsnių, 3 išradimų bendraautorius, skaitęs mokslinius pranešimus kongresuose, mokslinėse konferencijose, simpoziumuose Lietuvoje, Vokietijoje, Japonijoje, Vengrijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir kt.

Už darbų ciklą "Vabzdžių jutimo organų fiziologija" suteikta TSRS valst. premija (1987). Už darbą "Feromonų paplitimas tarp gyvūnų" Lietuvos MA vardinė P.Šivickio premija (2005). Lietuvos mokslo t-bos narys (1991–1999). Lietuvos MA anglų k. leidžiamo mokslo žurn. "Pheromones" vyriaus. red. (1991–1999), LR mokslo premijų k-to narys (1993–1996), Lietuvos valst. mokslo ir studijų fondo v-bos pirm. pav. (1993–1996), Lietuvos mokslo t-bos Prioritetų ir finansavimo nuolatinės k-jos pirm. (1992–1999). Nuo 1965 m. Lietuvos entomologų draugijos narys, 1967-1986 m. jos mokslinis sekretorius, 1986 – 1994 m. jos pirmininko pavaduotojas, 1995 - 2002 m. prezidentas, nuo1970 m. draugijos leidžiamo tęstinio leidinio “Acta entomologica Lituanica” redkolegijos narys, 1970-1983 m. vyriausias redaktorius. 1977-1989 m. prie buvusios SSRS MA veikusios Sąjunginės entomologų draugijos Tarybos narys. Nuo 1968 m. Lietuvos sodininkų draugijos centro valdybos bitininkystės sekcijos narys, 1989 m. Lietuvos bitininkų sąjungos atkūrimo iniciatyvinės grupės narys ir nuo tada šios sąjungos prezidiumo ir tarybos narys, nuo 2000 m. jos Mokslo komisijos pirmininkas, nuo 2006 m. Lietuvos bitininkų sąjungos prezidentas.

Lietuvos MA žurnalo “Biologija” redkolegijos narys, Mokslo ir praktikos periodinio mokslo žurnalo bitininkams ir bičių produktų vartotojams „Lietuvos bitininkas“ redkolegijos narys.

Tyrimų kryptis – etologinė ir ekologinė fiziologija, feromoninė komunikacija, chemorecepcija, biologinių eksperimentų automatizavimas, tyrimo rezultatų statistinis vertinimas, bitininkystė. Pirmąjį mokslinį darbą apie feromonus paskelbė 1965 m., t. y. kai pasaulyje šia tematika buvo paskelbiama vos 30-50 publikacijų per metus (dabar šimtai).

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas