LMA | Asmeninės svetainės

Stundžia Bonifacas


El. paštas: bonifacas.stundzia@flf.vu.lt

Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys prof. BONIFACAS STUNDŽIA

 

Pareigos

Vilniaus universiteto Baltistikos katedros profesorius

Apgintos disertacijos

 • 1981 m. filologijos mokslų kandidato disertacija „Giminės kategorija ir daiktavardžio giminių bei kamienų variantai baltų kalbose (o/  ir i­jo/  kamienai)“ (mokslinis vadovas prof. Vytautas Mažiulis).
 • 1996 m. humanitarinių mokslų habilituoto daktaro disertacija „Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema“.

Moksliniai vardai

 • 1987, docentas, Vilniaus universiteto Baltų filologijos katedra
 • 1997, profesorius, Vilniaus universiteto Baltų filologijos katedra

Apdovanojimai, pripažinimas

 • LMA Kazimiero Būgos premija, 2021
 • Vilniaus universiteto profesorius emeritas, 2019
 • Latvijos mokslų akademijos užsienio narys, 2018
 • Latvijos universiteto garbės daktaras, 2016
 • Europos akademijos narys, 2013
 • Tauragnų krašto garbės pilietis, 2013
 • 2011, Baltijos asamblėjos medalis už ryšių tarp Baltijos valstybių stiprinimą
 • 2008, Profesoriaus Jono Kazlausko premija už baltistikos tyrimus
 • 2002, LR Ministro pirmininko padėka 

Tyrimų sritys

 • Baltų kalbų akcentologija, morfonologija
 • Baltų kalbų žodžių daryba
 • Baltų kalbų istorija
 • Prūsistika

Pedagoginė veikla

 • Skaitomi šie universitetiniai kursai:
 • Fonologija ir akcentologija (akcentologija)
 • Baltų filologijos įvadas
 • Baltų kalbų morfonologija
 • Old Prussian: Language, Culture, History, Monuments
 • Baltic Culture through Language
 • Lietuvių kalbotyros įvadas
 • Išleisti du vadovėliai
 • Vadovaujama magistrantams, bakalaurantams, vienai doktorantei, dviem podoktorantėms, viena doktorantė konsultuojama
 • Keturiolika doktorantų apgynė disertacijas

 

Publikacijos

 • Paskelbta per 100 mokslo darbų Lietuvoje ir užsienyje, dvi monografijos (viena su bendraautoriumi)
 • Moksliniai pranešimai skaityti daugelyje konferencijų Europos šalyse ir Izraelyje
 • Paskelbta per 60 mokslo populiarinamųjų straipsnių

Projektai (vadovas)

 

 • Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 54-563 t. leidyba (LMT, 2019-2021) 
 • Dūryba senuosiuose dvikalbiuose vokiečių-baltų ir baltų-vokiečių kalbų žodynuose   (LMT, 2016-2018)  
 • Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 51-53 t. leidyba (LMT, 2016-2018)  
 • Vidurinės kartos inteligentų kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su bendrinės kalbos normomis (VLKK, 2014-2016)
 • Ferdinando de Saussure'o „Bendrosios kalbotyros kurso“ vertimas (LMT, 2013-2014)
 • Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 48-50 t. leidyba (LMT, 2013-2015)
 • Ferdinando de Saussure'o baltistinis palikimas (LMT, 2012)
 • Žurnalo „Baltistica“ elektroninė versija (LMT, 2011)
 • Baltų kalbotyros žurnalo „Baltistica“ 45-47 t. leidyba (LMT, 2010-2012)
 • „F. de Saussure’o Baltistikos raštų rengimas“ (iš dalies finansuotas 2009 m. LVMSF)
 • „G. Bonfantės Baltistikos raštų rengimas“ (iš dalies finansuotas 2006 m. LVMSF) – drauge su prof. P. U. Diniu
 • „G. Devoto Baltistikos raštų rengimas“ (iš dalies finansuotas 2003 m. Pizos universiteto)

Mokslo administracinis darbas

 • 1997–2006, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas
 • 1996–2012, Vilniaus universiteto Baltistikos katedros vedėjas

Mokslo ir studijų ekspertinis ir visuomeninis darbas

 • Nuo 2017, Comite International Permanent des Linguistes, CIPL, Generalinės asamblėjos narys
 • Nuo 2018, Latvijos MA užsienio narys
 • Nuo 2013, Europos akademijos (Academia Europaea) narys
 • Nuo 2013, Tauragnų krašto garbės pilietis
 • Nuo 2012, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys
 • 2008–2016, Lietuvių kalbos draugijos pirmininkas
 • 2008–2010, Duomenų bazės "Lituanistika" ekspertas
 • 2006–2009, Lietuvos mokslo premijų komisijos narys
 • 2006–2008, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas, nacionalinės programos „Tautinis identitetas ir jo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis“ komiteto pirmininkas
 • Nuo 2000, Latvijos aukštųjų studijų kokybės vertinimo centro ekspertas
 • Nuo 1996, baltų kalbotyros žurnalo Baltistica redaktorius (www.baltistica.lt; www.baltistica.eu)
 • 1994 –2000, Lietuvos mokslo tarybos narys, vėliau – ekspertas
 • Nuo 1992, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys
 • Nuo 1983, Milano kalbininkų draugijos (Sodalizio Glottologico Milanese) narys korespondentas
 • Mokslo žurnalų žurnalų „Baltu filologija“ (Latvija) ir „Balto-slavjanskie issledovanija“ (Maskva) redaktorių kolegijų narys
 • Mokslo žurnalo "Acta Baltico-Slavica" akademinės tarybos narys
 • Paskelbta per 60 mokslo populiarinimo straipsnių žurnaluose „Gimtoji kalba“, „Mūsų kalba“, „Kultūros barai“ ir kt.

Stažuotės, paskaitos

 • 2016, Ciuricho universitetas, bendras projektas
 • 2014, Ženevos universitetas, LMT projektas
 • 2013, Berlyno Humboldtų universitetas, Lituanistikos vasaros mokykla
 • 2012, 2002, Aukštųjų studijų mokykla, Paryžius
 • 2013, 2010, 1999, Frankfurto universitetas
 • 2014, 2009, 2007, 2005, 2004, 2003, 2001, 1999, Pizos universitetas
 • 2008, 2005, Greifsvaldo universitetas
 • 2008,  2005, 2000, Maskvos Lomonosovo universitetas
 • 2008, 2004, 1998, 1995, Sankt Peterburgo valstybinis universitetas
 • 2006, Prahos Karolio, Brno Masaryko ir Erlangeno  universitetai
 • 2006,  2001, Berlyno Humboldtų universitetas
 • 2004, Miuncheno universitetas
 • 2001, 2000, Miunsterio universitetas
 • 2001, 1998, Poznanės A. Mickevičiaus universitetas
 • 1999, 1998, 1996, 1994, 1993, Krokuvos Jogailaičių universitetas
 • 1999, Varšuvos universitetas
 • 1999,  1993, 1992, Lundo universitetas
 • 1997, Budapešto universitetas
 • 1995, Oslo universitetas
 • 1994, Štutgarto universitetas
 • 1992,  Parmos universitetas
 • 1991, 1989, Bazilikatos (Italija) universitetas
 • 1989, Milano katalikų ir Florencijos universitetai

Kita informacija

Gimė 1952 m. Daunorių kaime, Utenos rajone.

Baigė Tauragnų vidurinę mokyklą aukso medaliu (1971) ir Vilniaus universitetą (1976).

Vedęs, du sūnūs. Žmona Bronė, folkloristė.

Užsienio kalbų mokėjimas: rusų (labai gerai), anglų (gerai), latvių (gerai), vokiečių (vidutiniškai), prancūzų (vidutiniškai), italų (vidutiniškai), lenkų (vidutiniškai), ukrainiečių (vidutiniškai), baltarusių (vidutiniškai), lotynų (pagrindai), s. graikų (pagrindai), norvegų (pagrindai).

Darbo adresas: Universiteto g. 5, 01513 Vilnius, tel. 2687211, faksas 2687210

El. paštas: bonifacas.stundzia@flf.vu.lt

 


Svarbesnės publikacijos:

monografijos, studijos ir mokomosios knygos

 

 •  Daiktavardžių dūryba vokiškuose XVII–XVIII a. baltų kalbų žodynuose [Nominal Compounding in the 17th-18th c. German Dictionaries of Baltic Languages]. Monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2019, 376 p. Bendraautoris Dalius Jarmalavičius.
 • The Lithuanian Language:Distinctive Features, Past and Present. Vilnius: Science and Encyklopaedia Publishing Centre, 2014.   
 • Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija (Accentology of Standard Lithuanian, 2nd revised ed.), 2 leid. Vilnius: Eugrimas, 2014. 
 • Bendrinės lietuvių kalbos akcentologija (Accentology of Standard Lithuanian), Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009.
 • D. Mikulėnienė, A. Pakerys, B. Stundžia, Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo žinynas (Reference Book of Standard Lithuanian Accentuation). Vilnius: VPU l-kla, 2007; 22008, 302 p. (+ el. optinis diskas su bendrinių ir tikrinių žodžių žodynais).
 • Lietuvių kalbos kirčiavimas. Mokytojo knyga (Accentuation of the Lithuanian Language. Teacher’s Book), Vilnius: Baltos lankos, 1996, 151 p.
 • Lietuvių bendrinės kalbos kirčiavimo sistema (The Accentuation System of Standard Lithuanian), Vilnius: Vilniaus universitetas, 1995, XIII, 218 p.

 

parengti darbai ir vertimai

 • Naujausi lietuvių kalbos kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su kodifikuotomis normomis. Vilnius: VU l-kla, 2016. www.flf.vu.lt/dokumentai/Mokslas/.../naujausi_kirciavimo_polinkiai_internetui.pdf
 • Ferdinand de Saussure. Bendrosios kalbotyros kursas. Parengė, komentarus ir įvadinį straipsnį parašė Bonifacas Stundžia, vertė Lina Perkauskytė. Vilnius: Vilniaus universiteto l-kla, 2014.   
 • Frydrichas Kuršaitis. Lietuvių kalbos garsų ir kirčio mokslas. 1849. Parengė Birutė Kabašinskaitė, iš vok. k. vertė Alfonsas Tekorius, moksl. red. ir įvadinio straisnio aut. B. Stundžia. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013
 • Ferdinand de Saussure. Baltistikos raštai/ Travaux baltistiques, parengė D. Petit ir B. Stundžia, Vilnius: VU leidykla, 2012, 256 p. 
 • Giuliano Bonfante. Baltistikos raštai/Scritti baltistici, parengė P. U. Dini ir B. Stundžia, Vilnius: VU leidykla, 2008, 260 p.
 • Giacomo Devoto. Baltistikos raštai/Scritti baltistici, parengė P. U. Dini ir B. Stundžia, Vilnius: Tyto alba, 2004, 264 p.
 • Sapūno ir Šulco gramatika Compendium Grammaticae Lithvanicae (Sapunas and Schultz Grammar Compendium Grammaticae Lithvanicae). Įžangos straipsnį parašė ir gramatiką iš lot. k. išvertė K. Eigminas; pratarmę ir žodį apie a.a. K. Eigminą parašė bei indeksą sudarė leidinio spec. red. B. Stundžia. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1997, 335 p.
 • Martynas Mažvydas. Katekizmas (Martynas Mažvydas. Catechism). Fotografuotinis ir transponuotas tekstai. Parengė B. Stundžia ir R. Šepetytė; komentarus ir pastabas apie Mažvydo kalbą parašė, žodynėlį sudarė B. Stundžia. Vilnius: Baltos lankos, 1997, 175 p.

 

straipsniai, recenzijos ir knygų dalys

 

  

 

  

 

  

 

 

 • Rec.: Lívia Körtvélyessy, Alexandra Bagasheva, Pavol Štekauer (eds.), Derivational Networks Across Languages, Berlin, Boston: Walter de Gruyter, 2020, 610 pp, Baltistica 56(2), 2021, p. 371-375. Lívia Körtvélyessy, Alexandra Bagasheva, Pavol Štekauer (eds.), Derivational Networks Across Languages| Stundžia | Baltistica 
 • Compound calques in an eighteenth-century German-Lithuanian dictionary. In: Pius ten Hacken and Renáta Panocová (eds). The Interaction of Borrowing and Word-Formation. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2020, p. 67-85.
 • Priešdėlio be- vedinių ir dūrinių su kirčiuotu antruoju dėmeniu cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos tarmėse ir jos kilmė. In: Ritutė Petrokienė ir Jolita Urbanavičienė (red.). Rytų aukštaičių tarmė: kaita ir pokyčiai (recenzuota kolektyvinė monografija). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, p. 113-140.
 • Some changes in the accentuation system of Lithuanian after de Saussure's Law. In: P.U. Dini (ed.) Incontri Baltistici in Pisa. Studi e saggi. Novi Ligure: Joker, 2018. Vol. 2, p. 55-64.
 • Lithuanian, in: Word-Formation.  An International Handbook of the Languages of Europe. Ed. by Müller, Peter O., Ohnheiser, Ingeborg, Olsen, Susan, Rainer, Franz. Series: Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft / Handbooks of Linguistics and Communication Science (HSK) 40/1-5. Berlin: de Gruyter Mouton, 2015-2016, vol. 5, 2016, p. 3089–3106.
 • Vidurinės kartos inteligentų ir jaunimo kirčiavimo polinkiai. In: Naujausi lietuvių kalbos kirčiavimo polinkiai ir jų santykis su kodifikuotomis normomis. Vilnius: VU l-kla, 2016, p. 5–18.
 • Searching for competing patterns in morphological derivatio: The case of adjective borrowing. SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online]. 2016, vol. 13, no 2, p. 189-214. http://www.skase.sk/Volumes/JTL32/pdf_doc/11.pdf
 • Morphologische und semantisch–syntaktische Strukturen deutscher, altpreußischer und litauischer Komposita des 15. –18. Jh.s. In: Contributions to Morphology and Syntax. Proceedings of the 4th Greifswald University Conference on Baltic Languages. Ed. by Artūras Judžentis and Stephan Kessler, Bedrlin: Logos, 2015, p. 231-248 (coauthor Dalius Jarmalavičius).
 • On word formation patterns of hybrid neoclassical nouns and adjectives in Lithuanian. In: Contributions to Morphology and Syntax. Proceedings of the 4th Greifswald University Conference on Baltic Languages. Ed. by Artūras Judžentis and Stephan Kessler, Berlin: Logos, 2015, p. 27-50 (coauthor Lina Inčiuraitė-Noreikienė).
 • The accentuation of denominal and deadjectival suffixed verbs in Lithuanian. In: Proceedings of the 8th International Workshop on Balto-Slavic Accentology. Novi Sad: Filosofski fakultet, 2014, p. 349–354. CD-ROM. ISBN 978-86-6065-305-7; ISSN 0352-9606 (= Slavistički sbornik. Nova serija, knjiga I). Red. Vanja Staniših, red. kolegijos narys B. Stundžia. http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2014/978-86-6065-305-7
 • Pagrindiniai šnekamosios kalbos kirčiavimo kitimai, jų intensyvėjimas ir svarba dabartinės kirčiavimo sistemos raidai ir bendrinės kalbos normų kodifikacijai. In: Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir vartosenos tendencijos : [straipsnių rinkinys] / sudarė Asta Kazlauskienė. ISBN 9789955129882, 2013, p. 19-29. http://daukantas.vdu.lt/data/Rinkinys.pdf
 • Frydrichas Kuršaitis – lietuvių kalbos akcentologijos pradininkas. In: Frydrichas Kuršaitis. Lietuviųkalbos garsų ir kirčio mokslas. 1849. Parengė Birutė Kabašinskaitė, iš vok. k. vertė Alfonsas Tekorius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 9–21.
 • Didysis Mažosios Lietuvos lituanistas ir jo gramatika. In: Frydrichas Kuršaitis. Lietuviųkalbos gramatika. 1876. Parengė Birutė Kabašinskaitė, iš vok. k. vertė Alfonsas Tekorius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 9–21.
 • The latest developments in the accentuation of spoken Lithuanian. In: The International Workshop on Balto-Slavic Accentology – IWoBA IX. Juraj Dobrila University of Pula, Croatia, 19-21 September 2013. Book of abstracts, p. 63–66.
 • Ferdinando de Saussureʼo įnašas į baltų kalbotyrą / L’apport de Ferdinand de Saussure à la linguistique baltique. In: Ferdinand de Saussure. Baltistikos raštai / Travaux baltistiques. Parengė D. Petit ir B. Stundžia. Vilniaus: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 33-43, 149-162.
 • Some Remarks on Accentual (Neo)mobility in Lithuanian. In: From Present to Past and Back. Papers on Baltic and Slavic Accentology (= Potsdam Linguistic Investigations, vol. 7). Frankfurt am Main etc.: Peter Lang, 2011, p, 188–193.
 • Dominance as an accentual (prosodic) property of morphemes, Baltistica 7 priedas (= Proceedings of the 6th International Workshop on Balto-Slavic Accentology), 2011, p. 255–262.
 • The connection between circumflex and palatalization in Lithuanian word formation, in Accent Matters. Papers on Balto-Slavic accentology, ed. by Tijmen Pronk and Rick Derksen, Amsterdam-New York, 2011, p. 333–342 (= Studies in Slavic and General Linguistics, vol. 37).
 • Daugiaskiemenių vardažodžių kilnojamosios kirčiavimo paradigmos raida lietuvių kalboje (Development of the mobile accent paradigm in Lithuanian polysyllabic nominals), Baltistica 45(2), 2010, 205–220.
 • Baltistas per definitionem: Pietro Umberto Dini. In: P.U. Dini. Baltų filologijos studijos. Rinktiniai straipsniai 1991–2007. Parengė A. Judžentis, sudarė V. Ambrazas. Vilnius: LKI, 2010, p. 11–24.
 • Lithuanian, Revue Belge de Philologie et d΄Historie, Bruxelles, 2010, t. 88, nr. 3: Langues et littératures modernes, p. 765-789. ISSN 0035-0818 (= The Languages of the New EU Member States, ed. by Christian Delcourt and Piet van Sterkenburg).
 • Pirmas monografinis Donelaičio kirčiavimo tyrimas/ První monografická analýza Donelaitisova pęízvukování (First Monographic Investigation into the Accentuation of Donelaitis), in Karel Janáček, Pęizvukování u Donalitia/ Donelaičio kirčiavimas. Ed. Vaidas Šeferis, Brno, 2009, p. 29–57.
 • Sostavnye suščestvitel’nye v Ėl’bingskom slovarike (Compound Nouns in the Elbing Vocabulary), in Balto-slavjanskie issledovanija 18, 2009, p. 183–204.
 • Giuliano Bonfantės indėlis į baltų kalbų akcentologiją/ Il contributo di Giuliano Bonfante all’accentologia delle lingue baltiche, in Giuliano Bonfante. Baltistikos raštai/ Scritti baltistici, parengė P. U. Dini ir B. Stundžia, Vilnius: VU leidykla, 2008, p. 25-34; 152–159.
 • Keliakalbių senųjų žodynų tyrimo metodologijos klausimu: Elbingo žodynėlio sudurtiniai daiktavardžiai (On the Question of the Methodology of Analysing Multilingual Old Dictionaries: Compound Nouns in the Elbing Vocabulary), in Baltské jazyky v promnách metod. Sborník pęispvkį z mezinárodní baltické konference. Ed. Vaidas Šeferis, Brno, 2008, p. 31–45.
 • Žymiojo italų neolingvisto baltiškoji trajektorija/ La traiettoria baltica di un famoso neolinguista italiano, in Giacomo Devoto. Baltistikos raštai/ Scritti baltistici, parengė P. U. Dini ir B. Stundžia, Vilnius: Tyto alba, 2004, p. 30–34; 159–164.
 • Kirčiavimas (Accentuation), in Lietuvių kalbos žinynas, Kaunas, Šviesa, 2003, 22007, p. 364–411.
 • Prūsų onimų germanizavimo tyrimai K. O. Falko rankraščiuose (Investigations of Old Prussian onyms in manuscripts of K. O. Falk), Baltistica 36(1), 2002, 53–60 (bendraautorė Daiva Sinkevičiūtė).
 • Lietuvių kalbos priešdėlinių dalyvių kirčiavimas morfologinės akcentologijos požiūriu (Accentuation of Lithuanian prefixed participles from the point of view of morphological accentology), Studia Indogermanica Lodziensia 3, 1999, 117–119.
 • Language Contacts in Lithuania, in Contactlinguistics, ed. by K. Nelde, H. Goebl, Z. Starý, 2, Walter de Gruyter, 1997, 1179–1189 (bendraautorė Laima Grumadienė).
 • Prūsistika K. O. Falko rankraštiniame palikime (Old Prussian Philology in the Archives of K.O. Falk), Baltistica 31(1), 1996, 93–100.
 • On the Accentuation of Prefixed Verbs in Lithuanian, Linguistica Baltica 4, 1995, 75–82.
 • Dėl kirčio atitraukimo lietuvių kalbos rytų aukštaičių šnektose (On the Retraction of Stress in the East Aukštaitian Dialects of Lithuanian), Res Balticae 1, 1995, 67–72.
 • Regularities of the Accentuation of Mixed-Type Verbs of Standard Lithuanian, in Analecta Indoeuropaea Cracoviensia I. Safarewicz memoriae dicata, ed. W. SmoczyĄski, Cracoviae, 1995, 401–408.
 • Mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimo dėsningumai (Regularities of the Accentuation of Mixed-Type Verbs), Kalbotyra 43(1), 1994, 77–84
 • Daiktavardžio kamienų bei giminių variantai baltų kalbose (1. Ide ir bendroji baltų bei slavų kalbų leksika) (Nominal Stem and Gender Variants in the Baltic Languages), Baltistica 27(2), 1994, 13–30.
 • Morfemų ir žodžių akcentinė klasifikacija (Accentual Classification of Morphemes and Words), Kalbotyra 42(1), 1993, 54–75.
 • Sviluppo del collettivo indoeuropeo nelle lingue baltiche, Studi e Saggi Linguistici 32, 1992, 247–254.
 • Problemi di accentazione in lituano, Atti del Sodalizio Glottologico Milanese 30 [1989], 1992, 117–121.
 • Paprastųjų vardažodžių kirčiavimo dėsningumai (Regularities of the Accentuation of Primary Nouns), Lituanistica 2, 1992, 71–82.
 • On the Accentual Classification of Primary Declinable Words of Standard Lithuanian, Linguistica Baltica 1, 1992, 71–83.
 • The Category of Collective and the Development of Nominal Accentuation in East Baltic Languages, in Colloquium Pruthenicum Primum, ed. by W. SmoczyĄski and A.Holvoet, Warszawa, 1992, 151–156.
 • Tre lingue e due destini. Le tappe della standardizzazione delle lingue baltiche, Studi e Saggi Linguistici 31, 1991, 221–225.
 • Nekirčiuotų trumpųjų balsių ilginimas rytų aukštaičių uteniškių šnektose (Lengthening of Short Unstressed Vowels in East Aukštaitian Utena dialect), Kalbotyra 41(1), 1990, 29–35 (bendraautorė Birutė Jasiūnaitė).
 • Dūrinių kirčiavimo dėsningumai (Regularities of the Accentuation of Compounds), Kalbotyra 40(1), 1989, 83–90 (bendraautorė Danguolė Mikulėnienė).
 • Antanas Baranauskas akcentologas (Antanas Baranauskas as Accentologist), Baltistica 3(2) priedas, 1989, 434–442.
 • Dinamika oppozicij slogovych intonacij v fonologičeskich sistemach dialektnoj i gorodskoj reči (na materiale litovskogo jazyka) (Dynamics of the Oppositions of Syllable Accents in the Phonological Systems of Dialectal and Urban Speech), in The 11th International Congress of Phonetic Sciences (August 1-7, 1987, Tallinn) 5, 1987, 95–98 (bendraautorė Laima Grumadienė).
 • Endzelyno dėsnio statistinė analizė: daiktavardis ir būdvardis (The Statistical Analysis of Endzelin’s Law: Noun and Adjective), Baltistica 21(2), 1985, 142–151.
 • Lietuvių kalbos dviskiemenių daiktavardžių kirčiavimo variantai (Accentual Variants of Disyllabic Nouns of Lithuanian), Kalbotyra 35(1), 1984, 86–92.
 • Daugiskaitiniai asmenvardiniai oikonimai ir jų reikšmė linksniavimo bei kirčiavimo sistemų rekonstrukcijai (Plural Anthropooiconyms and Their Importance for the Rreconstruction of Nominal and Accentual Systems), in Lietuvių onomastikos tyrinėjimai (= Lietuvių kalbotyros klausimai 21), Vilnius, 1981, 185–198.
 • Dėl cirkumfleksinės metatonijos išvestiniuose lietuvių kalbos daiktavardžiuose (On Circumflex Metatony in Nominal Derivatives of Lithuanian), Baltistica 17(1), 1981, 58–65.
 • Vadinamosios bendrosios giminės vieta lietuvių kalbos morfologinėje sistemoje (The Place of the So-Called Common Gender in the Morphological System of Lithuanian), Kalbotyra 31(1), 1980, 79–87.
 • Dėl baltų kalbų o-/-kamienių daiktavardžių gretybių (On the o/a-Stem Gender-Variant Nouns in the Baltic Lnguages), Baltistica 14(2), 1978, 112–119.

 

 
 

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas