LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Staniškis Jurgis Kazimieras


El. paštas: jurgis.staniskis@ktu.lt

Gimimo data ir vieta: 1943 m. sausio mėn. 31 d. Marijampolėje

Darbovietė ir pareigos: Kauno technologijos universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius-emeritas
Adresas: K. Donelaičio g. 20,  LT-44239 Kaunas, tel: 8 37 300760, fax: 8 37 209372

Mokslinė ir darbinė veikla

1960 baigė Marijampolės   II-ąją vidurinę mokyklą sidabro medaliu

  1960 – 1965 studijavo Kauno technologijos universiteto (KTU) Elektrotechnikos fakultete, kvalifikacija: cheminių-technologinių procesų valdymo inžinierius

1965 – 1968  KTU gamybos automatizavimo katedros asistentas

1968 -  1971 KTU aspirantas, technikos mokslų daktaras (1971 m.)

1971 – 1975  KTU gamybos automatizavimo katedros vyr. dėstytojas, docentas (1973)

1975 – 1978  KTU Automatikos fakulteto prodekanas

 1978 – 1982  KTU  Automatikos fakulteto dekanas

 1982 – 1991  KTU Gamybos automatizavimo katedros vedėjas, profesorius (1987)

1986  Maskvos Mendelejevo cheminės technologijos universitete apginta technikos mokslų habilituoto daktaro disertacija

1991  įkūrė KTU Aplinkos inžinerijos institutą ir  jo direktorius, profesorius

2003  įkūrė VšĮ (spin-off) "Subalansuotos praminės plėtros centras", direktorius

2016 - 2020   Jungtinių Tautų Globalaus Darnaus vystymosi nepriklausomų mokslininkų grupės narys

2019    Kauno Technologijos univrsiteto vyriausias mokslo darbuotojas, profesorius - emeritas, LMA narys-emeritas

Mokslo organizacinė veikla ir mokslo žinių sklaida

 • 2003 m. Vilniuje įkūrė mokslinį – konsultacinį centrą “spin-off” VšĮ “Subalansuotos pramonės plėtros centras” ir jam vadovauja
 • Mokslinio žurnalo „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“ vyriausiasis redaktorius;
 • Mokslinio žurnalo „Waste Management & Research” (Sage publishers) redakcinės kolegijos narys;
 • Mokslinio žurnalo  “Bioautomation” (Bulgarija)  redakcinės kolegijos narys;
 • Mokslinio žurnalo “Energy manager” (Indija) redakcinės kolegijos narys;
 • Jungtinės doktorantūros “Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka” komiteto pirmininkas (KTU, ASU, LEI)
 • NATO ekspertų grupės narys.
 • Stažavo Helsinkio technologijos universitete (1976m. 10 mėn), Mančesterio universiteto mokslo ir technologijų institute (UMIST, 1981 m., 10 mėn), dirbo Lundo universitete profesoriumi 5 semestrus (1991 – 1996 m.), skaitė paskaitas Uppsala universitete, Yale universitete, Vidurio rytų technikos universitete (METU, Turkija) ir t.t.
 • Organizavo / dalyvavo organizuojant per 20 konferencijų.
 • Kaip Jungtinių Tautų organizacijų (UNEP, UNIDO) ekspertas vykdė darnios pramonės plėtros valdymo projektus Kinijoje, Vietname, Tailande, Zimbabvėje, Tanzanijoje, Ugandoje, Peru, Guatemaloje, Nikaragua, Albanijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje ir kt.

 Mokslo premijos

 • Valstybinė mokslo ir technikos premija, 1979 m. (J.Staniškis, V. Aleksa, S.Dailidė).

Už vadovėlius :

 “Automatikos ir gamybos procesų automatizavimo pagrindai”(1974)

 “Gamybos procesų automatizavimas” (1976)

.”Automatika ir technologinių procesų automatizavimas” (1978)

 

 • Valstybinė mokslo ir technikos premija, 1988 m. (J.Staniškis, H.Pranevičius).

Už sudėtingų sistemų (pavyzdžiui biotechnologinių) modeliavimo ir valdymo teoriją

 

 • Lietuvos mokslo premija, 2004 m. (J.Staniškis).

Už prevencinių strategijų ir valdymo išvystymą bei diegimą Lietuvos pramonėje

Mokslinė mokykla 

 • Sukurta sudėtingų procesų (biotechnologinių ir aplinkosauginių) modeliavimo, įvertinimo ir valdymo mokslinė mokykla. Šiuo metu KTU Aplinkos inžinerijos institute ją sudaro 24 mokslo darbuotojai bei doktorantai, iš kurių 9 - mokslo daktarai
 • Šioje mokslinėje mokykloje J. Staniškiui vadovaujant parengta 15 mokslo daktarų, iš kurių šiuo metu – 3 profesoriai 
 • Laikotarpyje 1993-2012 vadovavo per 70 tarptautinių projektų aplinkos procesų bei gaminių prevencinio valdymo bei kūrimo ir darnios pramonės plėtros klausimais.

Visuomeninė veikla

 • Jungtinių Tautų Globalaus tinklo „Išteklius tausojanti ir švaresnė gamyba (RECP-Net)“ viceprezidentas Europai ir Vidurinei Azijai;
 • LR Trišalės Tarybos Darnaus vystymosi komiteto pirmininkas;
 • LR Darnaus vystymosi ekspertų grupės narys;
 • Kauno Verslo tarybos Darnios regiono plėtros ekspertų grupės vadovas
 • IFAC (tarptautinė automatinio valdymo federacija) aplinkosauginių procesų valdymo grupės  narys
 • 2014-2020 m. Europos Sąjungos Fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto narys

Apdovanojimai

 • Dr. Valdo Adamkaus premija (2005 m.) Už reikšmingus Lietuvos dabarčiai ir ateičiai mokslinius darbus ir aktyvią veiklą juos diegiant
 • Pasaulinio konkurso “Energy Globe for Sustainability” sertifikatas 2008 (J.Staniškis – darbo vadovas). Už  inkrementinių prevencinių inovacijų kūrimo, finansavimo ir diegimo sistemą
 • The Baltic Sea Award 2010 (J. Staniškis) Už reikšmingus darbus mažinant pramonės poveikį Baltijos regiono aplinkai
 • Europos Gamtos mokslų  akademijos P.EHRLICH sidabro medalis (2011 m.) 
 • Pasaulinio konkurso „Energy Globe for Sustainability“ sertifikatas 2012 (J.Staniškis – darbo vadovas). Už tarpsritinių magistro studijų išvystymą ir jų integravimą su moksline bei praktine veikla
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijos ženklas „Profesijos Riteris“ (2011)
 • Vytauto Andriaus Graičiūno skulptūrinis portretas ir aukso medalis (2012) Už aplinkos vadybos mokslo išvystymą ir taikymą 
 • Ordino “Už nuopelnus Lietuvai” karininko kryžius (2009 m.) Už svarų indėlį į Lietuvos mokslą ir jo diegimą pramonėje.
 • Lietuvos pramoninkų konfederacijos Aukso ženklas (2013)
 • LR Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmų "Darbo Žvaigždės" medalis (2016)
 • Kauno miesto mokslininko premija (2019)

Publikacijos

Parengė 16 monografijų, 15 skyrių knygose, atspausdintose pripažintose tarptautinėse leidyklose, 3 vadovėlius, 8 mokomąsias knygas, paskelbė per 300 mokslinių straipsnių (iš kurių per 30 ISI žurnaluose su atitinkamu citavimo indeksu užsienyje), 140 išradimų.

PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ S Ą R A Š A S

MONOGRAFIJOS/KNYGOS

 1. Staniškis, J.K., Staniškienė, E., Stankevičiūtė, Ž., Daunorienė, A., Ramanauskaitė, J. (2022.01.16). Transformation of Business Organization Towards Sustainability: Systems Approach. World Sustainability Series, Springer Nature Switzerland.(authors‘ input 65%)
 2. IGS (Independent group of scientists) appointed by the Secretary-General: Messerli, P. Eun Mee Kim., Lutz, W., Moatti J-P. Richardson, K., Saidam, M., Smith, D., Eloundou_Enyeque, P., Foli, E., Glasman, A., Murniningtyas, E., Staniškis, J.K., van Ypersele, J-P., Furman, E.) (2019). The Future is now – Science for achieving Sustainable Development. Global Sustainable Development Report, United Nations, New York, p. 216.(išleista anglų, prancūzų, ispanų, rusų, kinų ir arabų kalbomis bei išversta į eilę kitų pasaulio kalbų)
 3. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Kliopova, Irina; Miliūtė-Plepienė, Jūratė; Kruopienė, Jolita; Kliaugaitė, Daina; Uselytė, Rasa; Varžinskas, Visvaldas. Darni atliekų vadyba : mokslo monografija. Kaunas : Technologija, 2017. 470 p. ISBN 9786090214145. eISBN 9786090214138. DOI: 10.5755/e01.9786090214138. [M.kr.: S003, T004] [Indėlis: 0,148] [Indėlis autoriniais lankais: 4,969] 
 4. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta; Kliopova, Irina; Varžinskas, Visvaldas. Darniosios inovacijos Lietuvos pramonėje: kūrimas ir diegimas : mokslo monografija / Kauno technologijos universitetas. Aplinkos inžinerijos institutas. Kaunas : Technologija, 2010. 458 p. ISBN 978995525815
 5. Staniškis, Jurgis Kazimieras. (Ed.) Cleaner Production and Energy Conservation for Sustainable Development. Delhi, India : Daya Publishing House, 2010. ISBN 9788170356363. 245 p
 6. .Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta; Jasch, Christine. Cleaner Technologies: Environmental Management Accounting, Investment Appraisal and Financing. New York : Nova Science Publishers, 2008. 346 p. ISBN 9781604566147..
 7. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta; Jasch, Christine. Assesment of envirommental costs for sustainable industrial development : monograph. Kaunas : Technologija, 2005. 260 p. ISBN 9955099593.
 8. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Varžinskas, Visvaldas; Uselytė, Rasa. Gaminių ekologinis projektavimas : monografija / Kauno technologijos universitetas. Aplinkos inžinerijos institutas. Kaunas : Technologija, 2005. 292 p. ISBN 9955099232.
 9. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta; Kliopova, Irina. Subalansuotos pramonės plėtros strategija: teorija ir praktika : monografija. Kaunas : Technologija, 2004. 504 p. ISBN 9955097183.
 10. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta; Kliopova, Irina. Švaresnė gamyba : sisteminis požiūris : monografija. Kaunas : Technologija, 2002. 365 p. ISBN 9955093129.
 11. Kriščiūnas, Kęstutis, Staniškis, Jurgis Kazimieras, Tričys, VaclovasMokslinė veikla: šiuolaikinės tendencijos.  Monografija: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2007. 432 p. ISBN 978-9986-38-835-7.
 12. Kriščiūnas, Kęstutis, Staniškis, Jurgis Kazimieras, Tričys, VaclovasMokslinė veikla: šiuolaikinės tendencijos (antrasis papildytas leidimas). Monografija: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 465p.
 13. Staniškis, Jurgis Kazimieras. Optimalus biotechnologinių procesų valdymas(rusų kalba). Monografija: Mokslas, 1984. 255p. ISBN 978-9986-38-912-5
 14. 12. Staniškis, Jurgis Kazimieras, Levišauskas Donatas, Simutis, Rimvydas, Viestur, Uldis, Kristapsons Miervaldis. Biotechnologinių procesų automatizavimas (rusų kalba). Monografija: Zinatne,Riga             1992. 350 p. ISBN 5-7966-0593-3.
 15. Staniškis, Jurgis Kazimieras, Simutis, Rimvydas. Mikrokompiuteriai ir technologijų valdymas. Vilnius, Mokslas, 1988, p. 160. 
 16. Staniškis, Jurgis Kazimieras  ir kiti 14 Jungtinių Tautų Globalaus darnaus vystymosi Nepriklausomų mokslininkų grupės nariai . THE FUTURE IS NOW: Science for Achieving Sustainable Development Report 2019. United Nations UN 19-12224. ISBN: 978-92-1-130396-4 (anglų, prancūzų, ispanų, rusų, arabų, kiniečių kalbomis).

 

MONOGRAFIJŲ/KNYGŲ, išleistų užsienio leidyklose,skyriai

 

1. [Y; CH] Staniškis, Jurgis Kazimieras; Staniškienė, Eglė. Innovative approaches to learning sustainable development // Encyclopedia of sustainability in higher education / editor Walter Leal Filho. Cham : Springer, 2019. eISBN 9783319639512. p. 1-11. DOI: 10.1007/978-3-319-63951-2_19-1. [SpringerLink] [M.kr.: S003] [Indėlis: 0,500] [Indėlis autoriniais lankais: 0,393]    


12. Staniškis, Jurgis Kazimieras. 
Water saving in industry by cleaner production //Water Purification and Management/ Ed. Jose Coca-Prados, Gemma Gutierrez-Cervello. Springer, The Netherlands. 2009. ISBN 978-90-481-9789-7. p. 171-205. 9. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Kruopiene, Jolita; Dvarioniene, Jolanta. REACH Regulation – A Prerequisite for Health and Environmental Safety: Lithuanian Case//Environmental and Food Safety and Security for South-East Europe and Ukraine / Edited by Ksenija Vitale. Dordrecht: Springer, 2011. ISBN 978-94-007-2955-1. P. 45-10. Staniškis, Jurgis KazimierasClosing water cycles in industry: theory and implementation // Security of Industrial Water Supply and Management / Ed. by A. T. Atimtay, S. K. Sikdar. Dordrecht : Springer, 2011. ISBN 9789400718678. p. 175-192.Kliopova, Irina;

11. Staniškis, Jurgis KazimierasPreventive optimization of wastewater treatment processes // Modern Tools and Methods of Water Treatment for Improving Living Standards. Amsterdam : Springer, 2009. ISBN 9787502947668. p. 125-131.

 13.  Staniškis Jurgis Kazimieras, Kliopova Irina, Petraškienė Violeta.Energy recovery from biodegradable waste in the grain processing // Educational and Technological Approaches to Renewable Energy/ Ed.Walter Leal Filho, Julia Gottwald. Frankfurt am Main. Peter Lang Science Publishers, GmbH, 2012. ISBN 978-3-631-62264-3. p. 159 – 170.

14. Staniškis Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. Integrated theoretical and practical MSc education for sustainable industrial development // World Trends in Education for Sustainable Development / Ed. Walter Leal Filho. Frankfurt am Main : Peter Lang Science Publishers, GmbH, 2011. (Environmental Education, Communication and Sustainability, Vol. 32, 1434-3819). ISBN 9783631319568. p. 105-113.

15. Staniškis, Jurgis  Kazimieras. International MSc. Programme “Environmental management and cleaner production”: success story // Sustainable Development at Universities: New Horizons / Ed.Walter Leal Filho. Peter Lang GmbH, Frankfurt am Main, 2012. ISBN 978-3-631-62560-6. Chapter 21, p.235-247

 

MOKSLO STRAIPSNIAI

 • leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ ir turinčiuose citavimo indeksą
 1. Messerli, P., Eun Mee Kim., Lutz, W.,Moatti J-P. Richardson, K., Saidam, M., Smith, D., Eloundou_Enyeque, P., Foli, E., Glasman, A., Murniningtyas, E., Staniškis, J.K., van Ypersele, J-P., Furman, E. (2019). Expansion of sustainability science needed for the SDGs. Nature , vol.2, p. Q1, IF 12,8,. 892-894.
 2. Staniškis Jurgis Kazimieras. Future is now: science for achieving sustainable development“ – the global sustainable development report 2019.//Sustainability in transforming societies: proceedings of the 26th annual conference of the international sustainable development research society (ISDRS 2020)15-17, July 2020, Budapest, Hungary: proceedings of abstracts and papers. //Editor Gyula Zilahy. Budapest University od Technology and Economics, 2020, p. 831-839. ISBN 9789634218128
 3. Jonkutė Gintė, Staniškis Jurgis Kazimieras. The role of different stakeholders in implementing sustainable consumption and production in Lithuania.// Environmental engineering and management journal. Iasi: Gh. Asachi Technical University of Iasi. 2019, vol.18, iss.3, p. 617-632.IF: 1,186, Q3.
 4. Malinauskaitė Milda, Kliopova Irina, Hugi Christoph, Staniškis Jurgis Kazimieras.  Geostratic supply risk and economic importance as drivers for implementation of industrial ecology measures in a nitrogen fertilizer production company // Journal of Industrial Ecology.Hoboken: Wiley.2018, Vol.22, iss.2. p. 422-433. IF: 4,826, AIF: 5,131, Q1.
 5. Kliopova Irina, Baranuaskaitė-Fedorova Inga, Staniškis Jurgis Kazimieras. Possibilities of increasing resource efficiency in nitrogen fertilizer production// Clean technologies and environmental policy. Berlin: Springer.2016, vol.18, iss. 3, p. 901-914. IF:3,331, AIF: 4,248, Q2
 6. Kinderytė, Loreta; Čiegis, Remigijus; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Assessment of enterprise performance for efficient sustainability management // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2010, Vol. 9, no. 3 (21), p. 104-118. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); EconLit with Full Text; IBSS International Bibliography of the Social Sciences; SCOPUS]. [0,471]. [IF (S): 1,670 (2010)]
 7. Miliūtė, Jūratė; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Application of life-cycle assessment in optimisation of municipal waste management systems: the case of Lithuania // Waste Management & Research. London : SAGE Publications. ISSN 0734-242X. 2010, Vol. 28, iss. 4, p. 298-308. [ISI Web of Science; BIOSIS; Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Current Contents (Business Collection); Current Contents (Engineering, Computing & Technology); COMPENDEX; INSPEC; MEDLINE]. [0,500]. [IF (E): 1,222 (2010)]
 8. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. An integrated approach to environmental education and research: a case study // International Journal of Engineering Education. Dublin : TEMPUS Publ. ISSN 0949-149X. 2007, Vol. 23, no. 6, p. 1141-1150. [ISI Web of Science]. [0,500]. [IF (E): 0,356 (2007)]
 9. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. Environmental management accounting in Lithuania: exploratory study of current practices, opportunities and strategic intents // Journal of Cleaner Production. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0959-6526. 2006, Vol. 14, no. 14, p. 1252-1261. [ISI Web of Science; Business Source Complete; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. [0,500]. [IF (E): 0,762 (2006)]
 10. Kliopova, Irina; Staniškis, Jurgis Kazimieras. The evaluation of cleaner production performance in Lithuanian industries // Journal of Cleaner Production. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0959-6526. 2006, Vol. 14, no. 18, p. 1561-1575. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Business Source Complete; COMPENDEX; INSPEC; Science Direct]. [0,500]. [IF (E): 0,762 (2006)]
 11. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. Industrial waste minimization - experience from Lithuania // Waste Management & Research. London : Sage Publications. ISSN 0734-242X. 2005, Vol. 23, no. 4, p. 282-290. [ISI Web of Science; BIOSIS.; COMPENDEX; MEDLINE; 0,500].
 12. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. Institutional capacity building for pollution prevention centres in Central and Eastern Europe with special reference to Lithuania // Journal of Cleaner Production. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0959-6526. 2004, Vol. 12, no. 3, p. 207-214. [ISI Web of Science; Business Source Complete; COMPENDEX; Science Direct; 0,500].
 13. Vicory, A.; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Heath, J.; Davenport, T. Building capacity of the Baltic States to meet the EU Water Framework Directive through watershed demonstration projects // Water Science & Technology. London : IWA Publishing. ISSN 0273-1223. 2003, Vol. 48, no. 10, p. 1-7. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts (CAplus); CAB Abstracts; 0,250].
 14. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. Promotion of cleaner production investments: international experience // Journal of Cleaner Production. Oxford : Elsevier Science Ltd. ISSN 0959-6526. 2003, Vol. 11, no. 6, p. 619-628. [ISI Web of Science; Academic Search Premier; Business Source Complete; COMPENDEX; 0,500]
 15. Varžinskas, Visvaldas; Staniškis, Jurgis Kazimieras;  Knašytė Milda. Decision- making support system based on LCA for aceptic packaging recycling // Waste Management & Research. London : SAGE Publications. ISSN 0734-242X. 2012, Vol. 30, p. 931-939. [ISI Web of Science; BIOSIS; Current Contents (Agriculture, Biology & Environmental Sciences); Current Contents (Business Collection); Current Contents (Engineering, Computing & Technology); COMPENDEX; INSPEC; MEDLINE].
 16. Milutienė, Edita; Staniškis, Jurgis Kazimieras;  Kručius, Audrys; Augulienė, Vida; Ardickas, Daumilas.Increase in buildings sustainability by using renewable materials and energy // Clean Technologies and Environmental Policy. Springer – Verlag, ISSN: 1618-954X, 2012 Vol 14, no.6. On-line 2 July, 2012. doi: 10.1007/s10098-012-0505-2.
 17. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas; Varžinskas Visvaldas. Sustainable      consumption and production as a system; experience in Lithuania // Clean Technologies and Environmental Policy. Springer – Verlag, ISSN: 1618-954X, 2012 Vol 14, no. 6. p.1095-1105.
 18. Staniškis, Jurgis Kazimieras. Sustainable consumption and production // Clean Technologies and Environmental Policy. Springer – Verlag, ISSN: 1618-954X, 2012 Vol 14, no. 6. 0n-line 16 August, 2012. doi: 10.1007/s10098-012-0517-.
 19. Staniškis, Jurgis Kazimieras. Sustainable consumption and production: how to make it possible // Clean Technologies and Environmental policy. Springer – Verlag, Issn: 1618-95X, 2012, Vol. 14, issue 6, p. 1015-1022.
 20. Staniškis, Jurgis Kazimieras, Katiliūtė, EglėComplex evaluation of sustainability in engineering education: case and analysis// Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier, 2016,vol. 120,p.13-20
 21. Kliopova, Irina, Baranauskaitė-Fiodorova, Inga, Malinauskienė Milda, Staniškis, Jurgis Kazimieras. Possibilities of increasing resource efficiency in nitrogen fertilizers production// Clean Technologies and Environmental Policy. Berlin: Springer, vol.18, iss.3.p.901-914.
 22. Malinauskienė, Milda, Kliopova, Irina, Slavickaitė, Milda, Staniškis, Jurgis Kazimieras. Integrating resource criticality assessment into evaluation of cleaner production possibilities for increasing resource efficiency// Clean Technologies and environmental Policy. 2016, vol. 18, issue 5, p.1333-1334.
 23. Malinauskienė, Milda; Kliopova, Irina; Hugi, Christoph; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Geostratic supply risk and economic importance as drivers for implementation of industrial ecology measures in a nitrogen fertilizer production company// Journal of Industrial Ecology, Wiley-Blackwell (priimtas)
 24. Jonkutė, Gintė; Staniškis, Jurgis Kazimieras. The role of different stakeholders in realising sustainable consumption and production in Lithuania// Environmental Engineering and Management Journal. ISSN 1582-9596, 2016 (priimtas).
 25. Jonkutė, Gintė; Staniškis Jurgis Kazimieras. Realising sustainable consumption and production in Companies: The SURESCOM model// Journal of Cleaner Production. ISSN 0959-6526. 2016
 26. [S1; GB] Staniškis, Jurgis Kazimieras; Katiliūtė, Eglė. Unsustainability reduction in enterprises by incremental innovations implementation and management // Journal of cleaner production. Kidlington : Elsevier Ltd. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2019, vol. 236, art. no. 117542, p. 975-988. DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.07.017. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,395; AIF: 5,134; IF/AIF: 1,245; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T004] [Indėlis: 0,500]    
 27. Jonkutė, Gintė; Staniskis, Jurgis K. The role of different stakeholders in implementing sustainable consumption and production in Lithuania // Environmental engineering and management journal. Iasi : Gh. Asachi Technical University of Iasi. ISSN 1582-9596. eISSN 1843-3707. 2019, vol. 18, iss. 3, p. 617-632. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; GreenFILE] [IF: 1,186; AIF: 3,987; IF/AIF: 0,297; Q4 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T004] [Indėlis: 0,500]    
 28. Kliopova, Irina; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stunžėnas, Edgaras; Jurovickaja, Elina. Bio-nutrient recycling with a novel integrated biodegradable waste management system for catering companies // Journal of cleaner production. London : Elsevier. ISSN 0959-6526. eISSN 1879-1786. 2019, vol. 209, p. 116-125. DOI: 10.1016/j.jclepro.2018.10.185. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 6,395; AIF: 5,134; IF/AIF: 1,245; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T004] [Indėlis: 0,250]    
 29. Malinauskienė, Milda; Kliopova, Irina; Hugi, Christoph; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Geostrategic supply risk and economic importance as drivers for implementation of industrial ecology measures in a nitrogen fertilizer production company // Journal of Industrial Ecology. Hoboken : Wiley. ISSN 1088-1980. eISSN 1530-9290. 2018, Vol. 22, iss. 2, p. 422-433. DOI: 10.1111/jiec.12561. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 4,826; AIF: 5,134; IF/AIF: 0,940; Q1 (2018, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T004] [Indėlis: 0,250]    


Kituose leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Sci

ence“

 1. Staniškis, Jurgis Kazimieras. Water saving in industry by cleaner production // NATO Science for Peace and Security Series C-Environmental Security: Water purification and management. Editor(s): CocaPrados, JGutierrezCervello, G. Springer, Dordrecht, Netherlands, 2011.  ISBN: 978-90-481-9774-3. p. 171-203. [ISI Proceedings; 1,000].
 2. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. The sustainable industrial development: reality and vision // Technological choices for sustainability. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 2004. ISBN 3540211314. p. 91-99. [ISI Proceedings; 0,500].
 3. Kliopova, Irina; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Optimization of galvanic wastewater treatment processes // NATO Science Series IV. Earth and Environmental Sciences : Modern Tools and Methods of Water Treatment for Improving Living Standards : proceedings of the NATO Advanced Research Workshop, Dnepropetrovsk, Ukraine, 19-22 November 2003. Vol. 48. Dordrecht : Springer, 2005. ISBN 1402031157. p. 197-207. [ISI Proceedings; 0,500].
 4. Staniškis, Jurgis Kazimieras. Sustainable consumption and production in a resource constrained world // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2011, nr. 4(58), p. 3-4. [CAB Abstracts; Current Abstracts; DOAJ; Inspec; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 5. Vasilenko, Laura; Arbačiauskas, Valdas; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Sustainable innovation implementation in the Baltic Sea region SMEs: barriers and incentives // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2011, nr. 3(57), p. 57-66. [CAB Abstracts; Current Abstracts; DOAJ; Inspec; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 6. Jonkutė, Gintė; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Dukauskaitė, Dovilė. Social responsibility as a tool to achieve sustainable development in SMEs // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2011, nr. 3(57), p. 67-81. [CAB Abstracts; Current Abstracts; DOAJ; Inspec; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 7. Milutienė, Edita; Maršalka, Arūnas; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Augulienė, Vida. Investigation of energy saving possibilities in buildings // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2010, nr. 1(51), p. 40-46. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 8. Montrimaitė, Kristina; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Lapinskienė, Asta Marytė. Potential of greenhouse gas reduction producing and using biodiesel from fatty waste // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2010, nr. 4(54), p. 34-42. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 9. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Varžinskas, Visvaldas. Life cycle based design and product development: application of LCA to Lithuanian industry // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2010, nr. 4(54), p. 43-53. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 10. Magerholm Fet, Annik; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. Indicators and reporting as a driving tool for environmental activities in the region // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 1(47), p. 69-75. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 11. Varžinskas, Visvaldas; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Lebedys, Alis; Kibirkštis, Edmundas; Bivainis, Vaidas. Assessment and minimization of life-cycle based environmental impact of paper packaging // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 1(47), p. 40-49. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 12. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. Sustainability performance indicators for industrial enterprise management // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 2(48), p. 42-50. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 13.   Varžinskas, Visvaldas; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Lebedys, Alis; Kibirkštis, Edmundas; Miliūnas, Valdas. Life cycle assessment of common plastic packaging for reducing environmental impact and material consumption // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2009, nr. 4(50), p. 57-65. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 14.   Staniškis, Jurgis Kazimieras; Kruopienė, Jolita; Dvarionienė, Jolanta; Arbačiauskas, Valdas. Preventive measures in Lithuania for reduction of environmental load to the Baltic Sea // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2008, nr. 2(44), p. 10-17. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 15. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Varžinskas, Visvaldas; Arbačiauskas, Valdas. Sustainable consumption and production in Lithuania // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2008, nr. 3(45), p. 23-32. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 16. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. System for cleaner production innovations development and implementation in industry (APINI – SPIN) // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2007, nr. 4(42), p. 54-59. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; TOC Premier].
 17. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. An integrated approach to environmental education and research: a case study // Clean Technologies and Environmental Policy. Berlin : Springer. ISSN 1618-954X. 2006, Vol. 8, no. 1, p. 49-58. [SpringerLINK; INSPEC].
 18. Kliopova, Irina; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Application of waste energy utilization techniques in Lithuanian industry // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2006, nr. 1(35), p. 32-42. [CAB Abstracts; CSA Technology Research Database; Current Abstracts; Environment Complete; Environmental Engineering Abstracts.; INSPEC; TOC Premier]. [0,500]
 19. Miliūtė, Jūratė; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Analysis and possibilities for improving the Lithuanian construction and demolition Waste Management System // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2006, nr. 2(36), p. 43-52. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; TOC Premier].
 20. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas; Pivoras, Tomas. Progress in the process of sustainable industrial development in Lithuania // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2006, nr. 3(37), p. 64-73. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; TOC Premier].
 21. Ulinskaitė, Jurgita; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Motiejūnas, Jonas. Analysis and improvement possibilities of hazardous waste management system in Lithuania // Environmental Research, Engineering and Management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2006, nr. 4(38), p. 40-50. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 22. Kruopienė, Jolita; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Dvarionienė, Jolanta; Česnaitis, Romanas; Bagdonas, Audrius. Assessment of the impact of REACH on human health in Lithuania // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2006, nr. 4(38), p. 51-60. [CAB Abstracts; Current Abstracts; Environment Complete; INSPEC; Pollution Abstracts; TOC Premier].
 23. Staniškis, Jurgis Kazimieras. Cleaner production in the developing world // Clean Technologies and Environmental Policy. Berlin : Springer. ISSN 1618-954X. 2005, Vol. 7, no. 3, p. 145-147. [SpringerLINK; 1,000].
 24. Staniškis, Jurgis Kazimieras. Integrated waste management: concept and implementation // Environmental research, engineering and management = Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2005, nr. 3(33), p. 40-46. [INSPEC; CSA Technology Research Database; CAB Abstracts; Environmental Engineering Abstracts.; 1,000].
 25. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Pivoras, Tomas. Development of indicators for the assessment of industrial sustainability // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2003, nr. 4(26), p. 32-37. [0,500].
 26. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. Environmental performance evaluation - tool for CP investment development and monitoring // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2002, nr. 4(22), p. 3-10. [0,500].
 27. Staniškis, Jurgis; Kliopova, Irina. Process control for cleaner production: possibilities and efficiency // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2001, nr. 2(16), p. 32-41. [0,500].
 28. Staniškis, Jurgis. Environmental management: strategies and implementation // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2001, nr. 2(16), p. 3-10. [1,000].
 29. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Šileika, Audrius; Jelisejevienė, Emilija. Aplinkos vadybos sistemų diegimas Lietuvos pramonėje // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2000, nr. 2(12), p. 68-74. [0,333].
 30. Čepinskis, Jonas; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Šileika, Audrius; Žirgutis, Vytautas. Strateginė aplinkosaugos vadybos navigacija // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2000, nr. 4(14), p. 49-54. [0,250].
 31. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Vincevičienė, Violeta. Ventos ir Lielupės upių baseinų valdymo sistemos struktūros metmenys // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2000, nr. 3(13), p. 11-21. [0,500].
 32. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Kruopienė, Jolita. Chemicals risk management // Research Overview / Kaunas University of Technology. Kaunas : Technologija. ISSN 2029-3151. 2011, p. 99-101. [0,500].
 33. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Varžinskas, Visvaldas. Product eco-design based on life-cycle approach // Research Overview / Kaunas University of Technology. [Kaunas : Technologija]. ISSN 2029-3151. 2010, p. 97-99. [0,500].
 34. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. Pramonės įmonių darnaus vystymosi veiksmingumo įvertinimas // Darnaus vystymosi strategija ir praktika : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1558. 2009, nr. 1(3), p. 87-94.
 35. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. Preventive innovations: development, financing and implementation // Research Overview / Kaunas University of Technology. [Kaunas : Technologija]. ISSN 2029-3151. 2009, p. 91-93. [0,500].
 36. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. Modelling sustainable management process on enterprise level // The 5th International Vilnius Conference and EURO-Mini Conference "Knowledge-Based Technologies and OR Methodologies for Strategic Decisions of Sustainable Development" (KORSD-2009), September 30 - October 3, 2009, Vilnius, Lithuania / Eds. M. Grasserbauer, L. Sakalauskas, E. K. Zavadskas. Vilnius : Technika, 2009. ISBN 9789955284826. p. 204-208.
 37. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Miliūtė, Jūratė. Municipal waste management system based on life-cycle assessment // Turning Waste into Ideas : ISWA/APESB World Congress 2009, 12-15 October, Lisbon [elektroninis išteklius] : [proceedings]. Lisbon : ISWA, 2009. ISBN 9789899642119. p. [1-6].
 38. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Česnaitis, Romanas. Regional persistent organic pollutants’ environmental impact assessment and control model // Bioautomation. Sofia : Bulgarian Academy of Sciences. ISSN 1313-261X. 2008, Vol. 10, p. 97-105.
 39. Staniškis, Jurgis Kazimieras. System for preventive energy saving and cleaner production innovation development and implementation // Energy Manager. Kerala : Energy Press. ISSN 0974-0996. 2008, Vol. 1, no. 4, p. 34-40.
 40. Varžinskas, Visvaldas; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Ekologinis gaminių projektavimas - svarbi tausojančio vartojimo ir gamybos priemonė // Darnaus vystymosi strategija ir praktika : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas. ISSN 2029-1558. 2008, nr. 1(2), p. 40-50.
 41. Arbačiauskas, Valdas; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. Strengthening corporate commitment to sustainable development: Lithuanian approach // 1st Global Cleaner Production Conference and Exhibition [elektroninis išteklius], 18-20 September 2006, Cairo, Egypt. Cairo : [s.n.], 2006. p. [1-9].
 42. Stasiškienė, Žaneta; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Integration of environmental and social strategies in financial control system. Case study of Lithuanian furniture production industry // 1st Global Cleaner Production Conference and Exhibition [elektroninis išteklius], 18-20 September 2006, Cairo, Egypt. Cairo : [s.n.], 2006. p. [1-9].
 43. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. An integrated environmental education and research: model of sustainable education // 1st Global Cleaner Production Conference and Exhibition [elektroninis išteklius], 18-20 September 2006, Cairo, Egypt. Cairo : [s.n.], 2006. p. [1-10].
 44. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. Sustainable industrial development: strategies and tools aimed at improvement of industry performance in Lithuania // Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1649. 2003, nr. 4(26), p. 10-14. [0,500].
 45. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Varžinskas, Visvaldas. Cleaner product development based on life cycle assessment: Lithuanian experience // ERSCP 2005 [elektroninis išteklius] : proceedings of the 10th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production, Antwerp, Belgium, 5-7 October, 2005. Antwerpen : VITO, 2005. p. [1-19]. [0,500].
 46. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. Environmental management accounting: an essential component of sustainable development strategy for Lithuanian industry // Sustainable Development[elektroninis išteklius] : 11th Annual International Research Conference, June 6-8, 2005, Helsinki, Finland : Conference Proceedings. Tampere : University of Tampere. ISSN 1476-8917. 2005, p. [1-19]. [0,500].
 47. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. An integrated approach to environmental education and research: a case study // Sustainable Development[elektroninis išteklius] : 11th Annual International Research Conference, June 6-8, 2005, Helsinki, Finland : Conference Proceedings. Tampere : University of Tampere. ISSN 1476-8917. 2005, p. [1-20]. [0,500].
 48. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. Environmental management accounting in Lithuania: exploratory study of current practices, possibilities and strategic intents // ERSCP 2004 [elektroninis išteklius] : the 8th European Roundtable on Sustainable Consumption and Production, Bilbao, 12-14 May, 2004 : roundtable proceedings. Bilbao : erScp, 2004. p. [1-27]. [0,500].
 49. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. Preventive waste management in Lithuania // Sustainability in a New World [elektroninis išteklius] : ISWA World Congress 2003 and Ozwaste Trade Exhibition, November 9-14, Melbourne, Australia : proceedings. Melbourne, 2003. p. [1-11]. [0,500].
 50. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. Environmental performance evaluation - tool for CP investment development and monitoring // Cleaner Production Harmonizing Business and Environment[elektroninis išteklius] : 4th Asia Pasific Roundtable for Cleaner Production Conference, January 20-22, 2003, Chiang Mai,Thailand. Yogyakarta, 2003. p. 1-9. [0,500].
 51. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. Cleaner production revolving facility for South-East Africa: expectations and possibilities // 2nd Africa Roundtable on Cleaner Production and Sustainable Consumption, 14-15 March 2002, Arusha, Tanzania. Arusha : AICC, 2002. p. 28-39. [0,500].
 52. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta. Promotion of cleaner production investments: international experience // ERCP 2001[elektroninis išteklius] : the 7th European Roundtable on Cleaner Production, 2-4 May, 2001, Lund, Sweden : proceedings. Lund, 2001. p. 1-19. [0,500].
 • recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse
 • recenzuojamuose mokslo leidiniuose
 • konferencijų pranešimų medžiagoje

 

MOKOMOSIOS KNYGOS

 1. Staniškis Jurgis Kazimieras (Ats. Redaktorius), Bagdonas, Audrius; Česnaitis, Romanas; Karaliūnaitė, Inga; Miliūtė, Jūratė; Silvestravičiūtė, Inga; Staniškis, Jurgis Kazimieras; Šleinotaitė-Budrienė, Lina; Varžinskas, Visvaldas; Uselytė, Rasa. Integruota atliekų vadyba : mokomoji knyga ; / Kauno technologijos universitetas. Aplinkos inžinerijos institutas. Kaunas : Technologija, 2004. 367 p. ISBN 9955097515.
 2. Kruopienė, Jolita; Staniškis, Jurgis Kazimieras. Cheminių medžiagų kontrolė ir valdymas : mokomoji knyga. Kaunas : Technologija, 2003. 150 p. ISBN 9955095261.
 3. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. Prevencinė aplinkos vadyba : mokomoji knyga. Kaunas : Technologija, 2003. 215, [1] p. ISBN 9955095148.
 4. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Arbačiauskas, Valdas. Europos bendrijos aplinkos valdymo ir audito sistema (EMAS) : metodinė medžiaga. Kaunas : Technologija, 2003. 84 p. ISBN 9955093919.
 5. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta; Arbačiauskas, Valdas. Introduction to cleaner production concepts and practice / Jurgis Kazimieras Staniškis, Žaneta Stasiškienė, Valdas Arbačiauskas ; Kaunas university of technology, Institute of environment engineering. Kaunas : Technologija, 2001. 165 p. : iliustr. ISBN 9955090197.( išversta į prancūzų, rusų, vietnamiečių, ispanų kalbas)
 6. Staniškis, Jurgis Kazimieras; Stasiškienė, Žaneta; Arbačiauskas, Valdas. Švaresnės gamybos koncepcija ir jos taikymas / Jurgis Kazimieras Staniškis, Žaneta Stasiškienė, Valdas Arbačiauskas ; Kauno technologijos universitetas, Aplinkos inžinerijos institutas. Kaunas : Technologija, 2001. 164 p. : iliustr. ISBN 9955090189.
 7. Staniškis, Jurgis Kazimieras. Aplinkos apsaugos valdymo sistemos : mokymo reikmenų komplektas / Vertimo redaktorius prof. Jurgis Staniškis ; KTU Aplinkos inžinerijos institutas. Kaunas : Dakra, 2001. 501 p. ISBN 9986938244.
 8. Staniškis, Jurgis Kazimieras.Aplinkos apsaugos vadybos sistemų mokymas// Aplinkos apsaugos vadyba: ISO 14000 (Redaktorius E. Davidavičius). Vilnius, Litimo, 1999 ISBN 9955-401-25-7, p. 239-323

2023-01-08

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas