LMA | Asmeninės svetainės

Duchovskis Pavelas


El. paštas: pavelas.duchovskis@lammc.lt

Gimimo data:  1951 m. birželio 28 d.

Adresas:        Kauno g. 30, LT-54333, Babtai, Kauno r.

Telefonai:         8-37-555476; 8-682-13564

 

Išsilavinimas:

1977 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, mokslinis agronomas.

Mokslo laipsniai ir vardai:

1983 m. Maskvos Valstybinis M.Lomonosovo vardo universitetas, Biologijos fakultetas (Rusija). Biologijos mokslo kandidatas; laipsnis 1993 m. LMT nostrifikuotas į gamtos mokslų daktaro laipsnį.

1996 m. Olštino žemės ūkio ir technikos akademija (Lenkija). Agrarinių mokslų habilituotas daktaras. Laipsnis LMT nostrifikuotas 1997 m.

2000 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas. Profesoriaus mokslinis pedagoginis vardas.

 

Mokslo premijos:

1999-2000 metais buvo paskirta aukščiausio laipsnio valstybės mokslo stipendija.

2014 metų Lietuvos mokslo premija.

Padėkos raštai:

2008 ir 2018 m. LR Premjero

2001 ir 2011 m. LR žemės ūkio Ministro

2011 m. LR švietimo ir mokslo Ministro

2021 m. LR Prezidento

 

Mokslinio darbo trukmė: 46 metai

Pedagoginio darbo universitetinėje aukštojoje mokykloje trukmė27 metai

Šiuo metu einamos pareigos:

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausias mokslo darbuotojas.

Darbovietės ir profesinė patirtis:

1977-1978 m. Lietuvos žemdirbystės institutas, Jaunesnysis mokslo darbuotojas, 1978-1985 m. Vyresnysis mokslo darbuotojas, 1985-1988 m. Augalų fiziologijos ir dirbtinio klimato skyriaus vedėjas.

Nuo 1988 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Augalų fiziologijos laboratorijos vedėjas, nuo 2016 m. vyriausias mokslo darbuotojas.

1994-2021 m. Vytauto Didžiojo (Aleksandro Stulginskio, Lietuvos žemės ūkio) universitetas, asistentas, docentas, nuo 2001 m. Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros (nuo 2012 Žemės ūkio ir maisto mokslų instituto) profesorius.

Dalyvavimas rengiant ir įgyvendinant mokslo ir studijų projektus (Pastarųjų metų projektai):

2007-2009 m. VMSF Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija fitotronams ir šiltnamiams“ PHYTOLED. Projekto tarybos narys atsakingas už fotofiziologinius tyrimus.

2010-2011 m. LMT Mokslininkų grupių programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija salotų maistinės kokybės gerinimui“ NUTRILED. Projekto vadovas.

2010-2011 m. LMT Nacionalinės programos „Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projektas „Segetalinės floros pokyčiai ir valdymo priemonės agrariniame landšafte kintant klimatui“ KLIMSEGVA. Projekto vadovas.

Dalyvavimas tarybose bei ekspertinėje veikloje:

1985-1989 m. Lietuvos žemdirbystės instituto mokslo tarybos narys

1988-2010 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto tarybos narys

1999-2007 m. LMT biomedicinos mokslų nuolatinės ekspertų komisijos narys, mokslo strategijos ir valdymo komisijos narys

1999-2009 m. VMSF ekspertas

2007-2018 m. Aleksandro Stulginskio (Lietuvos žemės ūkio) universiteto senato narys

2010-2020 m. LAMMC mokslo tarybos narys

2010-2021 m. Lietuvos mokslo tarybos narys

2012 m. Tarptautinės programos BIODIVERSA vertinimo komiteto narys

2016-2022 Lietuvos mokslo premijų komisijos narys

 

Narystė mokslinių žurnalų redkolegijose:

„Folia Horticulturae“

"Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis"

„Žemės ūkio mokslai“

 

Narystė profesinėse organizacijose:

Lietuvos augalų fiziologų draugijos narys.

 

Dalyvavimas rengiant mokslininkus:

13 sėkmingai apgintų disertacijų vadovas, Doktorantūros komiteto narys: Ekologijos ir aplinkotyros krypties (VDU+LAMMC). Kaip tarybos pirmininkas, narys arba oponentas dalyvavo 94 daktaro disertacijų gynimuose.

 

Svarbiausių publikacijų sąrašas:

 1. Dukhovskis P., Juknys R., Brazaitytė A., Žukauskaitė I. 2003. Plant Response to Integrated Impact of Natural and Antropogenic Stress Factors. Russian Journal of Plant Physiology, 50 (2): 147-154.

2.  Tamulaitis G., Duchovskis P., Bliznikas Z., Breivė K., Ulinskaitė R., Brazaitytė A., Novičkovas A., Žukauskas A. 2005. High-power Light-emitting Diode Bazed Facility for Plant Cultivation. Journal of Physics D: Applied Physics, 38 (17): 3182-3187.

3. Kurilčik A., Miklušytė-Čanova R., Dapkūnienė S., Žilinskaitė S., Kurilčik G., Tamulaitis G., Duchovskis P., Žukauskas A. 2008. In vitro Culture of Chrisanthemum Plantlets Using Light-emitting Diodes. Central European Journal of Biology, 3 (2): 161-167.

4. Samuolienė G., Sirtautas R., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2012. LED Lighting and Seasonality Effects Antioxidant Properties of Baby Leef Lettuce. Food Chemistry, 134 (3): 1494-1499.

5. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae microgreens. Food Chemistry, 173: 600-606.

6. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2016. Red Light-Dose or Wavellenght-Dependet Photoresponse of Antioxidants in Herb Microgreens. PLoS ONE, 11(9): e0163405.

7. Samuolienė G., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Vaštakaitė V., Novičkovas A., Viškelienė A., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2017. Blue Light Dosage Affects Carotenoids and Tocopherols in Microgreens. Food Chemistry, 228: 50-56.

8. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Miliauskienė J., Vaštajaitė-Kairienė V., Duchovskis P. 2019. Nutrient Levels in Brassicaceae Microgreens Increase under Tailored Light-emitting Diode Spectra. Frontiers in Plant Science, 10: 1475.

9. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Perttu J. Haimi, Laužikė K., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2021. The Physiological Response of Lettuce to Red and Blue Light Dynamics Over Different Photoperiods. Frontiers in Plant Science, 11: 610174

10. Sutulienė R., Ragelienė L., Duchovskis P., Miliauskienė J. 2022. The Effects of Nano-copper, -molybdenum, -boronand -silica on Pea (Pisum sativum L.) Growth, Antioxidant Properties and Mineral Uptake. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 22(1): 801-814.

Daugiau publikacijų >>

 

Monografijos, kolektyvinių monografijų dalys, knygos, vadovėliai:

 1. Duchowski P., 1995. Indukcja kwitnienia wybranych rolin pastewnych (Traw i koniczyny biaej). Acta Academiae Agriculturae ac Technicae Olstenensis (509). Agricultura, 61, Supplementum C: 61 s. (Rozprawa habilitacyjna).
 2. Лукаткин А.С., О.А.Зауралов, Е.В.Мокшин, Т.С.Колмыкова, Э.Ш.Шаркаева, П. В. Духовскис. 2007. Практикум по общей и экологической физиологии растений. Саранск, изд. Мордовского университета: 120 с.
 3. Šlapakauskas V., P. Duchovskis. 2008. Augalų produktyvumas. Vadovėlis - ISBN 978-9955-865-04-9. Klaipėda: IDP solutions. - 277 p.
 4. Samuoliene G., P. Duchovskis. 2012. Interaction Between Flowering Initiation and Photosynthesis. In: Applied Photosynthesis. Ed. Mohammad Mahdi Najafpour. InTech. ISBN 978-953-51-0061-4. p. 121-140.
 5. Samuolienė G., P. Duchovskis. 2012. Interaction Between Light Quality and Tocopherol Antioxidant Activity. In: Tocopherol: Sources, Uses and Health Benefits. Nova Science Publishers, Inc. ISBN: 978-100704-3. p. 103-116.
 6. Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Vaštakaitė V. 2015. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. ISBN 978-9955-9371-9-7. Vilnius: LMA - 92 p.
 7. Viršilė A., Olle M., Duchovskis P. 2017. LED Lighting in Horticulture. In: Light Emitting Diodes for Agriculture. Springer, Singapore, 113-147.
 8. Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2019. Applications and Advances in LEDs for Horticulture and Crop Production. In: Ultraviolet LED Technology for Food Applications: from Farms to Kitchens. Academic Press, 35-65.

Patentai:

 1. Духовский П.В., А.Ю.Паплаускас, 1989. Способ выращивания клевера ползучего в условиях защищенного грунта. Авторское свидетельство СССР на изобретение. SU 1489655, МКИ А 01 G 31/00. Описание 2 с.
 2. Žukauskas A., P.Duchovskis, Z.Bliznikas, G.Samuolienė, A.Urbonavičiūtė, P.Vitta. 2008. Žalingų nitratų kiekio augaluose sumažinimo, apšvitinant kietakūnio šviestuvo sukuriamu šviesos srautu, būdas ir įrenginys. Patento 5516 paskelbimas (LT2006082A paraiška). Lietuvos Respublikos Valstybinio patentų biuro Oficialus biuletenis, 2008/09, 2008 09 25, 9: 11.
 3. Zukauskas A., P.Duchovskis, Z.Bliznikas, G.Samuoliene, A.Urbonavičiute, P.Vitta. 2008. Method and Apparatus for the Reduction of Harmful Nitrates in Plants Using Radiant Flux Generated By a Solid-State Illuminator. Patent No. 2111097 B1. European Patent Bulletin 12/21 of 23.05.12.
 4. Žukauskas A., P. Duchovskis. 2009. Phosphor conversion light-emitting diode for meeting photomorphogenetic needs of plants. Tarptautinė paraiška PCT/LT2009/000016, pateikimo data 2009.10.30.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas