LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Motuza Matuzevičius Gediminas


El. paštas: gediminas.motuza@gf.vu.lt

Gedimino Motuzos Matuzevičiaus

gyvenimo aprašas

 

Gimiau 1946.08.24 Vilniuje m.

1968 m baigiau Vilniaus Universiteto Gamtos fakultetą įgydamas inžinieriaus-geologo specialybę ir pradėjau darbą Lietuvos MA Matematikos ir kibernetikos institute.

1969-1973 m. mokiausi aspirantūroje Retųjų elementų mineralogijos, geochemijos ir kristalochemijos institute Maskvoje, kur parengiau ir 1973 m. apgyniau disertaciją “Rytų Užbaikalės rūdinių telkinių išsidėstymo dėsningumų tyrimas matematinės statistikos metodais” už kurią buvo suteiktas geologijos-mineralogijos kandidato mokslo vardas, 1993 m. nostrifikuotas į gamtos mokslų daktaro vardą.

1973-1982 m. dirbau Lietuvoje Kompleksinėje geologinėje ekspedicijoje būrio viršininku. Organizavau ir vykdžiau Lietuvos kristalinio pamato giluminį geologinį kartografavimą, ir naudingųjų iškasenų paieškas.

1982-84 metais – konsultantas petrografas Mozambiko geologijos direkcijoje. Vykdžiau petrografinius tyrimus įvairiuose kartografavimo ir naudingųjų iškasenų paieškų projektuose, konsultavau, skaičiau paskaitas vietos ir užsienio bendradarbiams.

1984-1991 Regioninės geologijos skyriaus vadovas Lietuvos geologijos institute.

Darbų  sritys:

Prekambro kristalinio pamato tyrimai Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose - petrologija, stratigrafija, tektonika, metalogenija; Varėnos rūdinės juostos kilmės ir telkinių tipo nustatymas; ekspedicijos į Aldano skydą (Jakutija), Ukrainos skydą, Baltijos skydą (Karelija, Kola, Švedija, Suomija), Čekoslovakiją.

1991 - 1998 Lietuvos geologijos tarnybos direktorius.

Svarbiausi darbai: Lietuvos geologijos tarnybos, kaip nacionalinės žemės gelmių naudojimo ir apsaugos reguliavimo ir valstybinių geologinių tyrimų institucijos sukūrimas; valstybinių geologinių tyrimų organizavimas: valstybinių geologinių tyrimų programos “Geologija-visuomenei” (kartografavimas, naudingųjų iškasenų tyrimas, gelmių monitoringas, ekogeologija, valstybinė geologinės informacijos sistema) sudarymas ir įgyvendinimas; žemės gelmių tyrimo, naudojimo ir apsaugos teisinės sistemos sukūrimas; tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas ir įsijungimas į Europos geologinių tyrimų ir bendradarbiavimo sistemą FOREGS (Forum of European Geological Surveys).

Moksliniai tyrimai – Lietuvos prekambro kristalinio pamato sandaros  ir amžiaus tyrimai, koreliacija su Fenoskandija; kristalinės plutos ir viršutinės mantijos giluminės sandaros tyrimai giluminio seiminio zondavimo metodais.

1998 – 2001 Giluminės geologijos skyriaus vadovas Lietuvos geologijos institute. Darbų sritis: Lietuvos ir aplinkinių sričių prekambro geologijos tyrimas geofiziniais, petrologiniais, geocheminiais bei geologinio kartografavimo metodais, Lietuvos kristalinio pamato žemėlapio sudarymas.

2001-2003 – Geologijos skyriaus viršininkas AB “Geonafta”. Naftos telkinių paieškų ir tyrimo darbų organizavimas.

1993-ligi šiol Vilniaus universiteto Geologijos ir mineralogijos katedros dėstytojas, vedėjas (2004-2010 m.), profesorius.

Dirbant universitete parengti ir skaityti 9 dalykų arba jų dalių paskaitų kursai, parengti 4 vadovėliai aukštosioms mokykloms, vadovauta kursiniams, diplominiams darbams.

Skaitytos atskiros paskaitos Varšuvos, Rygos, Klaipėdos, Kauno Vytauto Didžiojo, Vilniaus edukologijos universitetuose.

 

Mokslinė-organizacinė-visuomeninė veikla.

2006-2011 m. Geologijos bakalauro ir magistro studijų programų komiteto pirmininkas

2006 iki šiol - Geologijos krypties Jungtinės Vilniaus universiteto ir Geologijos ir geografijos instituto doktorantūros komiteto pirmininkas.

Žurnalų “Geologija” (Vilniaus universitetas); “Kwartalnik Geologiczny” (Lenkijos geologijos institutas; iki 2005 m.), “Latvijas Geologijas Vstis” (Latvijos geologijos tarnyba iki 2005) redkolegijų narys

Geologijos ir geografijos instituto Tarybos narys, 2009-2010 m.

Visuotinėje lietuvių enciklopedijos geologijos redakcijos konsultantas (iki 2011 m.)

Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio geologinių įstaigų Sąjūdžio grupių koordinatorius -1998-1990.

Vilniaus miesto tarybos deputatas – 1990-1995 m.

Valstybinės komisijos Lietuvos Respublikos sienos su Latvija ir Rusija delimitavimui narys 1996-1999 m.

 

Kalbų mokėjimas (įvairiu lygiu):

Lietuvių, rusų, anglų, vokiečių, latvių, lenkų, portugalų, norvegų.

 

Šeimyninė padėtis:

Vedęs, trys suaugę sūnūs ir dukra          

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas