LMA | Asmeninės svetainės

Kaklauskas Gintaris


El. paštas: gintaris.kaklauskas@vgtu.lt

Habil. dr., profesorius

Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedros profesorius, VGTU 

Statinių ir tiltų konstrukcijų mokslo instituto direktorius, VGTU

Statybos fakultetas

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (VGTU)

Darbo adresas:                                                          Namų adresas:
 
Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra      Saulėtekio al. 53-14
  Vilniaus Gedimino technikos universitetas                   LT 10228 VILNIUS
  Sauletekio al. 11                                                       Lietuva
  LT 10223 VILNIUS
  Lietuva
  tel.: +370 5 2745225, +370 5 274527                     +370 5 2698943
  mob. tel.:+370 646 38928
  fax: 2700112,       

 

Gimimo data ir vieta:

     1959 m. balandžio 20 d., Kaunas.

Šeimyninė padėtis:

     Vedęs 1983 m., žmona Gražina, dukterys - Ulijona (gim. 1986 m.) ir Gintarė (gim. 1990 m.).

Mokslinių tyrimų sritis:

     Gelžbetoninių ir kompozitinių konstrukcijų fizikiniai, pleišėjimo ir deformaciniai modeliai, skaitinis betono konstrukcijų modeliavimas.

Dėstymas (lietuvių ir anglų k.):

     Gelžbetoninės ir mūrinės konstrukcijos, netiesinė gelžbetonio mechanika, kompozitinės konstrukcijos, medžiagų atsparumas, mechanika.

Universitetinės studijos

     1977-1982, Statybos fakultetas, VISI (dabar VGTU). 
     1979 m. VISI, respublikinės ir sąjunginės medžiagų atsparumo olimpiadų nugalėtojas.
     1980-1983 m. įvairių studentų mokslinių darbų konkursų (respublikinių ir sąjunginių), tarp jų Lietuvos MA konkurso, nugalėtojas.
     1982 m. inžinieriaus statybininko diplomas (VISI).

Doktorantūra:

     1985-1988, Gelžbetoninių konstrukcijų katedra, VISI


Technikos mokslų kandidato disertacija:

     Racionaliai armuotų, laisvai kontūru atremtų gelžbetoninių plokščių stiprumas, pleišėtumas ir standumas, 1990, VGTU

Moksliniai laipsniai, vardai:

     Docento mokslo vardas, 1994, VGTU.
     Habilituoto daktaro mokslo laipsnis, statybos inžinerija, 2000, VGTU. Habilitacinis darbas: „Integralinis gelžbetoninių elementų deformacijų fizikinis modelis“.
     Profesoriaus mokslo vardas, 2001, VGTU.

 

Profesinė patirtis, pareigos:

   • Profesorius, Gelžbetoninių konstrukcijų ir geotechnikos katedra, VGTU, 2017 - iki dabar

   • Direktorius, Statinių ir tiltų konstrukcijų mokslo institutas, VGTU, 2015 - iki dabar   

   • Profesorius, Tiltų ir specialiųjų statinių katedros vedėjas, VGTU, 2001 - 2017 

   • Vyresnysis mokslo darbuotojas, COWI, Danija, Marie Curie stipendija patyrusiems mokslininkams (Framework 5). Projekto tema: “Transfer of Innovative Deformational Constitutive Model to Design of Concrete Bridges (Naujo fizikinio modelio taikymas betoninių tiltų projektavime)”. Projekto Nr.: MCFI-2001-00387, 2002-2003 (12 mėn.)
     • Profesorius, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra, VGTU, 2000 - 2001
     • Vyresnysis mokslo bendradarbis, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra, VGTU, 1996 - 2000
     • Docentas, Gelžbetoninių ir mūrinių konstrukcijų katedra, VGTU, 1994 - 2000
     • Vizituojantis profesorius, Statybos inžinerijos fakultetas, Ilinojaus Universitetas, Urbana-Champaign, JAV, 1996 (11 mėnesių)
     • Vyr. dėstytojas, Gelžbetoninių konstrukcijų katedra, VTU, 1992-1994
     • Prodekanas, Tarpatutinis studijų centras, VTU, 1992-1996
     • Vyresnysis mokslo darbuotojas,  Statybos technologijos ir konstrukcijų katedra,  Aalborg’o  Universitetas, Danija, 1991-1992 (6 mėn.)
     • Vyr. dėstytojas, Automatizuoto projektavimo katedra, VTU, 1990-1992
     • Mokslo darbuotojas, Gelžbetoninių konstrukcijų katedra, VISI, 1988-1990
     • Aspirantas, Gelžbetoninių konstrukcijų katedra, VISI, 1985-1988
     • Jaunesnysis mokslinis bendradarbis, Gelžbetoninių konstrukcijų katedra, VISI, 1982-1984

 

Mokslininkų rengimas:

 • Šiuo metu yra 3 doktorantų vadovas, vadovavo 12 apgintų disertacijų. Du doktorantai (V. Gribniakas, 2010 ir R. Jakubovskis, 2016). Jaunųjų mokslininkų draugijos rengtuose„Geriausios disertacijos“ konkursuose tapo laureatais fizinių, technologijos ir biomedicinos mokslų srityse.
 • Dalyvavo daktaro disertacijos gynimuose šiuose užsienio universitetuose: New South Wales (Australija), Hong Kong (Kinija), Aarhus (Danija, 3 kartus), Girona (Ispanija, 2 kartus), Budapest University of Technology and Economics (Vengrija)

 

Stipendijos, stažuotės, darbas užsienio universitetuose:


 
     • Framework-5, Marie Curie stipendija patyrusiems mokslininkams, COWI, Danija, 2002-2003 (12 mėn.)
     • Fulbright’o vizituojantis profesorius Ilinojaus Universitete, Urbana-Champaign, JAV, 1996 (11 mėnesių) (JAV universitetų reitinguose tarp Statybos fakultetų šis universitetas nuolat užima 1-ąją vietą)
     • Mokslo stipendija, Statybos technologijos ir konstrukcijų katedra, Aalborg’o  Universitetas, Danija, 1991-1992 (6 mėn.)
     • Tempus, Statybos fakuletas, Glamorgan’o universitetas, Didžioji Britanija, 1994, 1995, 1998 (viso 10 mėn.).

 

Užsienio universitetuose skaitytos paskaitos


     Skaitė viešas paskaitas Ilinojaus (Urbana-Champaign, JAV), New South Wales (Australija), Honkongo, Honkongo politechnikos, Ciuricho ETH (Šveicarija), Vienos technologijos (Austrija), Dresdeno, Kaizerslauterno, Leipcigo (Vokietija), Torino politechnikos (Italija), Katalonijos, Gironos (Ispanija), Norvegijos mokslo ir technologijos, Danijos technikos, Aalborgo (Danija), Budapešto technikos (vengrijos), Gdansko (Lenkija), Velso (D. Britanija) ir kituose universitetuose.

Neseniai vykdyti ir vykdomi tarptautiniai projektai:

 • Horizon 2020. Marie Curie individual grant. “Sustainable Fibre-Reinforced Polymer Concrete (FRP-RC) Structures“. No.: MSCA-IF-751461 MCFI-2001-00387, duration 24 months (2017-2019). Budget: 130 000 EUR. (Vadovas: G. Kaklauskas; tyrėjas: dr. P.L.Ng, Honkongo universitetas).
 • Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje COST TU0905 „Konstrukcinis stiklas – nauji projektavimo metodai ir naujos kartos produktai“ (2010–2014)  (Lietuvos koordinatorius).
 • Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo programa mokslo ir technologijų srityje COST TU1304 „ Vėjo jėgainių technologijos pritaikymas sumaniųjų miestų užstatytai aplinkai (2014-2018). (Vienas Lietuvos atstovų).
 • Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo rograma mokslo ir technologijų srityje COST TU1207 veikla„ “Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction” („Naujos kartos kompozitinių statybinių medžiagų projektavimo rekomendacijos“ (2012-2016). (Vienas Lietuvos atstovų).
 •  Framework-5 projektas „Cost-effective, Sustainable and Innovative Upgrading Methods for Fire Safety in     Existing Tunnels“ (UPTUN), partneriai iš 40 institucijų Europos šalyse. Projekto tipas: RTD. Mokslo sritis. Statybinės konstrukcijos. Kontrakto Nr. G1RD-CT-2002-00766. Vykdymo pradžia: 2002-2006. (Lietuvoskoordinatorius).

 

Vykdomi ir neseniai vykdyti projektai Lietuvoje:


 • Visuotinės dotacijos projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-01-0145: Armuoto betono konstrukcijų ilgaamžiškumo didinimas: inovatyvi pleišėjimo modeliavimo koncepcija (Enhancing Durability of Concrete Structures: Innovative Concept of Crack Analysis). Mokslo programa: 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonė „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Trukmė: 2018 01 02 – 2022 01 01. Projekto vadovas.
 • LMT_mokslininkų grupių projektas „Armuoto betono diskretaus pleišėjimo daugiaparametrio fizikinio modelio kūrimas“ (reg. Nr. MIP-12332, sutarties Nr. MIP-083/2012). 2012-2014 m. (projekto vadovas).
 • MTEP projektas „Transporto statinių, transporto priemonių ir jų srautų inovatyvių tyrimo metodų ir sprendimų kūrimas bei taikymas“. Projektas vykdomas vykdomas pagal Civilinės inžinerijos sektoriaus plėtros ir transporto NKP tematikas: tiltų ir viadukų saugos vertinimas bei patikimumo užtikrinimo metodų plėtra; sausumos ir vandens transporto technologijos. 2012-2014 m. (projekto vadovas).
 • LMT mokslininkų grupių projektas “Armuoto savaime sutankėjančio lengvojo betono elementų fizikinių modelių kūrimas ir taikymas“, Nr. MIP-093/2015. Projektas vykdomas nuo 2015-04-01 iki 2017-12-31 (vienas pagrindinių projekto vykdytojų).
 • LMT mokslininkų grupių projektas „Efektyvus armavimas betoninių konstrukcijų standumui ir atsparumo pleišėtumui padidinti“, Nr.MIP-050/2014. Projektas vykdytas nuo 2014-03-03 iki 2016-12-31. LMT finansavimas: 86 799 Eur (vienas pagrindinių projekto vykdytojų).
 • LMT mokslininkų grupių projektas  “Armuoto betono diskretaus pleišėjimo daugiaparametrio fizinio modelio kūrimas”, 2012, Nr. MIP-126/2010 (projekto vadovas)
 • LMT mokslininkų grupių projektas “Armatūros ir betono sąveikos zonos modeliavimo vieningos koncepcijos kūrimas”, 2010, Nr. MIP-126/2010 (projekto vadovas)
 • Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotas (parama mokslininkų grupėms) projektas“ Dispersiškai armuotų gelžbetoninių elementų įtempių ir deformacijų modelis”, 2009, rgstr. Nr T-05127, Nr. T-104/05 (projekto vadovas)
 • Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotas (parama mokslininkų grupėms) projektas “Gelžbetoninių elementų deformacijų modelis, įvertinantis betono susitraukimą ir valkšnumą ikieksplotacinėje stadijoje”, 2008, rgstr.Nr T-08024, Nr. T-1025/08 (projekto vadovas)Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotas (parama mokslininkų grupėms) projektas “Naujo inžinerinio gelžbetoninių elementų deformacijų skaičiavimo metodo kūrimas”, 2005, rgstr.Nr T-05127, Nr. T-104/05 (projekto vadovas).

Narystė tarptautinėse organizacijose:

     • Tarptautinės betono federacijos FIB (Federation International du Beton), atsakingos už pasaulinių gelžbetoninių konstrukcijų normų (Model Code) kūrimą, užduočių grupės 4.1 “Pleišėtumo ir deformacijų modeliai” narys.
     • Tarptautinės mokslo programos COST “TRANSPORTO IR URBANISTIKOS” komiteto Lietuvos atstovas.

 

Ekspertinė veikla:


     • „EUROPOS MOKSLO FONDO“ (EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION) EKSPERTAS
     • FRAMEWORK mokslo programos mokslo fondo „ANGLIS IR PLIENAS“ (COAL AND STEEL) EKSPERTAS (projektų vertinimas Europos Komisijoje).
     • “OLANDIJOS TECHNOLOGIJŲ FONDO” (DUTCH TECHNOLOGY FUND) EKSPERTAS
     • Tarptautinės mokslo programos COST “TRANSPORTO IR URBANISTIKA” komiteto Lietuvos atstovas.
     • Lietuvos mokslo ir studijų fondo ekspertas

 

APDOVANOJIMAI


2013 m. Amerikos civilinės inžinierių sąjungos ASCE (American Society of Civil Enigneers ) Moisseiff Award  apdovanojimas už reikšmingus nuopelnus statybos konstrukcijų ir taikomosios mechanikos srityse.

2013 m. Lietuvos mokslo premija (technologijos mokslai) už tyrimų ciklą „Inovatyvūs armuoto betono kompozito fizikinio modeliavimo būdai ir jų taikymas skaitiniuose projektavimo metoduose (1998–2012)“.

 

Svarbesnių pastarųjų metų mokslo publikacijų sąrašas

 • Kaklauskas, G.; Gribniak, V. 2011. Eliminating shrinkage effect from moment-curvature and tension-stiffening relationships of reinforced concrete members. ASCE Journal of Structural Engineering 137(12): 1460-1469. Publikacija apdovanota Amerikos civilinės inžinerijos sąjungos (ASCE - American Society of Civil Engineers) Moisseiff AWARD 2013 už reikšmingus nuopelnus statybos konstrukcijų ir taikomosios mechanikos srityse. (Clarivate Analytics WEB of Science).
 • Jakubovskis, R.; Kaklauskas, G. 2019. Bond-stress and bar strain profiles in RC tension members modelled via finite elements. Engineering Structures, Vol. 194, p. 138-146. (Clarivate Analytics WEB of Science)
 • Kaklauskas, G.; Sokolov, A.; Ramanauskas, R.; Jakubovskis, R. 2019. Reinforcement strains in reinforced concrete tensile members recorded by strain gauges and FBG sensors: Experimental and numerical analysis. Sensors, 19(1),200; DOI: 10.3390/s19010200. (Clarivate Analytics WEB of Science)
 • Kaklauskas, G. Crack model for RC members based on compatibility of stress-transfer and mean strain approaches. 2017. American Society of Civil Engineers (ASCE) Journal of Structural Engineering. DOI: 10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0001842. (Šiame straipsnyje paskelbtas  naujos koncepcijos analitinis armuoto betono pleišėjimo modelis)
 • Kaklauskas, G.; Ramanauskas, R. Jakubovskis, R. ; Mean crack spacing modeling for RC tension elements. Engineering Structures. Oxford: Elsevier. 2017, Vol. 150, Nov., p. 843-851.
 • Kaklauskas, G.; Tamulenas, V.; Bado, MF.; Bacinskas, D. 2018. Shrinkage-free tension stiffening law for various concrete grades. Construction and Building Materials, vol. 189, p.736-744.
 • Rumsys, D.; Spudulis. E.; Bacinskas, D.; Kaklauskas, G. 2018. Compressive strength and durability properties of structural lightweight concrete with fine expanded glass and/or clay aggregates. Materials, 11(12),2434; DOI: 10.3390/ma11122434.
 • Kaklauskas, Gintaris; Gribniak, Viktor. Hybrid tension stiffening approach for decoupling shrinkage effect in cracked reinforced concrete members. 2016. Journal of Engineering Mechanics. Reston, VA, USA: American Society of Civil Engineers. ISSN 0733-9399. Vol. 142, iss. 11, p. [1-11].
 • Gudonis, E.; Kacianauskas, R.; Gribniak, V.; Weber, A.; Jakubovskis, R.; Kaklauskas, G. 2014. Mechanical properties of the bond between GFRP reinforcing bars and concrete. Mechanics of Composite Materials, 50(4): 457‐466. DOI: 10.1007/s11029‐014‐9432‐0. ISSN: 0191‐5665 (print), 1573‐8922 (online).
 • Jakubovskis, R.; Kaklauskas, G.; Gribniak, V.; Weber, A.; Juknys, M. 2014. Serviceability analysis of concrete beams with different arrangement of GFRP bars in the tensile zone. ASCE Journal of Composites for Construction, 18(5): 04014005‐1–10. DOI:10.1061/(ASCE)CC.1943‐5614.0000465. ISSN: 1090‐0268.
 • Gribniak, Viktor; Perez Caldentey, Alejandro; Kaklauskas, Gintaris; Rimkus, Arvydas; Sokolov, Aleksandr. Effect of arrangement of tensile reinforcement on flexural stiffness and cracking // Engineering structures. Oxford: Elsevier Ltd. ISSN 0141-0296. 2016, vol. 124, p. 418-428.
 • Kaklauskas, G.; Gribniak, V.; Meskenas, A.; Bacinskas, D.; Juozapaitis, A.; Sokolov, A.; Ulbinas, D. 2014. Experimental investigation of the deformation behavior of SFRC beams with an ordinary reinforcement. Mechanics of Composite Materials, 50(4): 417–426. DOI: 10.1007/s11029‐014‐9428‐9. ISSN: 0191‐5665 (print), 1573‐8922 (online).
 • Torres, L.; Barris, C.; Kaklauskas, G.; Gribniak, V. 2015. Modelling of tension-stiffening in bending RC elements based on equivalent stiffness of the rebar. Structural Engineering and Mechanics, 53(5): 997–1016. DOI: 10.12989/sem.2015.53.5.997. ISSN: 1225-4568 (print), 1598-6217 (online).
 • Balazs, Gyorgy L.; Bisch, Philippe; Kaklauskas, Gintaris; Vitek, Jan L.; Vrablik, Lukaš. Design for SLS according to fib Model Code 2010. 2013. Structural concrete, Berlin : Ernst & Sohn Verlag. ISSN 1464-4177. Vol. 14, iss. 2, p. 99-123.
 • Kaklauskas, G.; Gribniak, V.; Bacinskas, D. Vainiūnas, P. 2009. Shrinkage influence on tension stiffening in concrete members, Engineering Structures 31(6): 1305–1312. (Elsevier) (Clarivate Analytics WEB of Science)

 

Atnaujinta: 2019/08/28

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas