LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Jankauskas Rimantas


El. paštas: rimantas.jankauskas@mf.vu.lt

CURRICULUM VITAE

Rimantas Jankauskas

Gimimo data: 1958-08-23

Mokslinis laipsnis, vardas: Mokslų daktaras (HP), profesorius

Aukštasis išsilavinimas: Vilniaus Universitetas, 1982, gydytojas

Studijos doktorantūroje: 

Aukštoji mokykla: Maskvos valstybinis P.Lumumbos universitetas (1988 m., eksternu)

Disertacijos tema: Stuburo morfologinės ypatybės ir jų įvairovės veiksniai (Lietuvos paleoantropologinės medžiagos duomenimis)

Habilitacija: Vilniaus universitetas, 2006 m.

Habilitacijos tema: Paleoantropologinių ir osteologinių tyrimų Lietuvoje raida, rezultatai ir optimizavimo gairės (Vilniaus universitetas, 2006 m.)

Darbo veikla:

1982-1984 – Vilniaus Universiteto anatomijos, histologijos ir embriologijos katedra, stažuotojas-tyrinėtojas

1984-1989 – Vilniaus Universiteto anatomijos, histologijos ir embriologijos katedra, syr. laborantas

1989-1994 – Vilniaus Universiteto anatomijos, histologijos ir embriologijos katedra, vyr. dėstytojas

1994-2007 – Vilniaus Universiteto anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra, docentas

Nuo 2004 – Mykolo Romerio universiteto Teismo medicinos institutas (nuo 2010 – valstybinė teismo medicinos tarnyba prie LR Teisingumo ministerijos), vyresnysis mokslo darbuotojas (0,5 etato) (nuo 2010 – vyriausiasis specialistas)

Nuo 2007 – Vilniaus Universiteto anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra, profesorius

Nuo 2014 – Lietuvos Mokslų akademijos narys

Mokslinė ir pedagoginė veikla:

Mokslinių interesų sritys:

Paleopatologija, bioarcheologija, paleoekologija, paleodemografija, paleoantropologija, istorinė antropologija, teismo antropologija, paleoepidemiologija, žmogaus anatomija ir morfologija, žmogaus raida, teratologija, ontogenezė, embriologija, skeleto patologija.

Mokslo politikos formavimo ir mokslo bei studijų vadybos patirtis

Teisės aktų, strateginių dokumentų ir pan. rengimas ir ekspertizės:

-          Lietuvos mokslo tarybos GTM komiteto narys (2008-2010 m.)

-          Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ rengimo grupės narys

-          Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ vykdymo grupės vadovas

-          Nacionalinės mokslo programos “Sveikas senėjimas” rengimo grupės narys

-          Nacionalinės Lituanistikos plėtros programos vykdymo grupės narys

 

Ekspertinio darbo patirtis:

-          Studijų kokybės vertinimo centro ekspertų tarybos narys (2006-2010 m.)

-          ŠMM Mokslinių leidinių finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų darbo grupės narys (nuo 2005 m.)

-          Lietuvos bioetikos komiteto kolegijos narys (nuo 2005 m.)

-          Lietuvos ekspertas Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos specifinės programos “Bendradarbiavimas” tema “Sveikata” komitete.

 

Moksliniai projektai ir grantai:

1998 – Lietuvos mokslo ir studijų fondas, tyrimų projektas “Asmens amžiaus nustatymas pagal dantų mikrostruktūrą”

1999-2005 – Lietuvos kultūros vertybių apsaugos departamentas, tyrimų projektas “Gelbėjimo tikslais kasinėjamų archeologijos paminklų antropologiniai tyrimai”

Nuo 2001 – “Europos sveikatos istorija nuo vėlyvojo paleolito iki šių laikų” (Ohajo valstijos universiteto ekonomikos ir antropologijos departamentų projektas, remiamas JAV Nacionalinio mokslo fondo) – bendradarbis

2003-2004 – Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityse Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos 2003-2004 m. Programa “Žiliberas”, projektas  “Antropologiniai Napoleono Didžiosios Armijos (1812 m.) karių masinės kapavietės Vilniuje tyrimai”

2012-2015 –  „Visuotinės dotacijos“ projektas „Lietuvos valstybės ištakos Dubingių mikroregiono tyrimų duomenimis” (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-037) (vyriaus.m.darb., 0,5 etato)

2012-2014 – ES 7BP projektas “The new methodologies and protocols of forensic identification by craniofacial superimposition (MEPROCS)” – asocijuotas partneris

2012-2015 – “Kultura funeralna elit I Rzeczpospolitej w XVI – XVIII wieku na terenie Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Próba analizy interdyscyplinarnej” (Torunės universitetas)

2013-2016 – Molecular history and paleogenetic links between Polish and Lithuanian populations - ancient DNA analysis since the Neolithic (Medical University of Lodz, Poland) – principal foreign partner

2013-2015 – “Visuotinės dotacijos” projektas “Lietuvos pajūrio neolitizacija” (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-021) (vyriaus.m.darb., 0,25 etato)

 

Dalyvavimas mokslo draugijose:

Europos antropologijos asociacija: narys nuo 1988 m., viceprezidentas 1993-1996 m., sekretoriaus pavaduotojas 1997-1998 m., tarybos narys nuo 1999 m.

Paleopatologijos asociacija: narys nuo 1992 m.

Lietuvos morfologų draugija: pirmininkas 2001-2006 m.

Lietuvos archeologijos draugija: narys nuo 1988 m.

Narystė leidinių redakcinėse kolegijose:

Papers on Anthropology (Tartu universitetas, Estija)

Anthropologischer Anzeiger (Vokietija)

Lietuvos archeologija

Archaeologia Baltica

Medicinos teorija ir praktika (mokslinis redaktorius 2005-2007 m.)

Kiti svarbesni tyrinėjimo darbai:

Nuo 1989 – pokario rezistentų kapaviečių tyrimai.

1989-1990 – Estijos Respublikos (1918-1940) prezidento Konstantino Pätso palaikų identifikavimas

1994-1998 – KGB aukų Tuskulėnų masinės kapavietės Vilniuje ekshumavimo, tyrimų ir identifikavimo darbo grupės narys.

Nuo 1998 – palaidojimų Lietuvos bažnyčių kriptose tyrimai (Kultūros vertybių apsaugos departamento programos).

2002 – Napoleono karių masinės kapavietės (1812 m.) tyrimai.

2004-2009 – Dubingių piliavietėje rastų Radvilų giminės palaikų identifikavimas.

Valstybiniai apdovanojimai:

Estijos Respublikos “Terra Marianna” V-to laipsnio ordinas (2005 m.).

Mokslo premijos:

Nacionalinė pažangos premija (kartu su A.Kuncevičium ir R.Laužiku).

Svarbiausios moksinės publikacijos (2009-2014 m.):

Morrow J.J., Larsen A.S., Piombino-Mascali D., Jankauskas R., Kozakaitė J., Araújo A., Reinhard K.J. (2014). Taphonomic considerations of a whipworm infection in a mummy from the Dominican Church of the Holy Spirit, Vilnius, Lithuania. International Journal of Paleopathology. 7:83–87.

Flohr S, Kierdorf U., Jankauskas R., Püschel B., Schultz M. (2014) Diagnosis of stapedial footplate fixation in archaeological humanremains. International Journal of Paleopathology. 6:10-19.

Piombino-Mascali D., Kozakaitė J., Tamošiūnas A., Valančius R., Panzer S., Jankauskas R. (2014). Skeletal pathologies of Lithuanian mummies. Papers on Anthropology (Tartu). 23/1:118-126. 

Piombino-Mascali D., Mcknight L., Jankauskas R. (2014). Ancient Egyptian mummies in Lithuania: A scientific study of the Egyptian mummies at the National Museum of Lithuania and the M.K. Čiurlionis National Museum of Art. Papers on Anthropology (Tartu). 23/1:127-134.

Piombino-Mascali D., Jankauskas R., Tamošiūnas A., Valančius R., Thompson R.C., Panzer S. (2014). Atherosclerosis in mummified human remains from Vilnius, Lithuania (18th-19th centuries AD): A computed tomographic investigation. American Journal of Human Biology. 26/5: 676-681.

Jankauskas R., Miliauskienė Ž., Kuncevičius A. (2013). Paleopathology of German military hospital remains from 1915–18. In: Christopher Knüsel and Martin J. Smith (eds.). The Routledge Handbook of the Human Conflict. Oxon: Routledge, 2013. P. 602-620.

Panzer S., Tamošiūnas A., Valančius R., Jankauskas R., Piombino-Mascali D. (2013). Radiological Evidence of Rickets in a Lithuanian Child Mummy. Rofo: Fortschritte Auf Dem Gebiete Der Rontgenstrahlen und Der Nuklearmedizin. 2013, 185: 670–672.

Laužikas R., Kuncevičius A., Jankauskas R. (2013). Territorial model of Eastern Lithuania during the 1st-15th centuries. In: Migracje: Funeralia Lednickie: spotkanie 15. PoznaĄ: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, 2013. ISBN 97893138838. p. 59-74.

Jankauskas R. (2012) Violence in the Stone Age from an Eastern Baltic perspective. In: Schulting R.J., Fibiger L. (eds.). Sticks, Stones, and Broken Bones: Neolithic Violence in a European Perspective. Oxford University Press, P. 36-49.

Jankauskas R., Gerhards G. (2012). History of Paleopathology in Lithuania, Latvia, and Estonia. In: Buikstra J.E., Roberts Ch.A. (eds.). The Global History of Paleopathology: Pioneers and Prospects. Oxford University Press,  P. 470-475.

Tomaszewska A., Kwiatkowska B., Jankauskas R. (2012). The Localization of the Supraorbital Notch or Foramen is Crucial for Headache and Supraorbital Neuralgia Avoiding and Treatment. The Anatomical Record. 295(9):1494–1503.

Jankauskas R., Miliauskienė Ž., Stankevičiūtė D., Kuncevičius A. (2011). Im Osten etwas Neues: Anthropological analysis of remains of German soldiers from 1915-1918. Anthropologischer Anzeiger. 68(4):393-414.

Jatautis Š., Mitokaitė I., Jankauskas R. (2011). Analysis of cribra orbitalia in the earliest inhabitants of medieval Vilnius. Anthropological Review. 74:57-68.

Jankauskas R. (2011). Lithuania. In: Marques-Grant N., Fibiger L. (eds.) The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation: An International Guide to Laws and Practice in the Excavation and Treatment of Archaeological Human Remains. Routledge, P. 249-255.

Jatautis Š., Mitokaitė I., Jankauskas R. (2010). Traumas of Vilnius adult males and females in the 16th-17th centuries: implications on gender and life style. Papers on Anthropology (Tartu). 19:110-129.

Jankauskas R. (2010). Ancient mitochondrial DNA from Stone Age Lithuania and possible origins of the first inhabitants. Archaeologia Baltica. 13:32-36.

Bramanti B.,  Thomas M.G.,  Haak W.,  Unterlaender M.,  Jores P.,  Tambets K.,  Antanaitis-Jacobs I.R.,  Haidle M.N.,  Jankauskas R., Kind C.J.,  Lueth F.,  Terberger T.,  Hiller J.,  Matsumura S.,  Forster P.,  Burger J. (2009). Genetic discontinuity between local hunter-Gatherers and Central Europe’s First farmers. Science. 326(5949):137-140.

Jankauskas R.  (2009). Forensic anthropology and mortuary archaeology in Lithuania. Anthropologischer Anzeiger. 67(4):391-405.

Antanaitis-Jacobs I. R.,  Richards M.,  Daugnora L.,  Jankauskas R.,  Ogrinc N.  (2009). Diet in early Lithuanian prehistory and the new stable isotope evidence. Archaeologia Baltica. 12:12-29.

Miliauskienė Ž.,  Jankauskas R.  (2009) Dental wear patterns in Lithuanian and Latvian paleoanthropological samples. Archaeologia Baltica. 12:88-94.

Kuncevičius A., Jankauskas R., Laužikas R., Stankevičiūtė D., Rutkauskaitė I. (2009). Radvilų tėvonija Dubingiuose. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 152 p.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas