LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Strupas Kęstutis


El. paštas: kestutis.strupas@santa.lt

Vardas, pavardė

Kęstutis Strupas

Gimimo metai

1958 m. rugpjūčio 3 d.

Darbovietės ir pareigos

 • Vilniaus universitetas. Medicinos fakulteto Gastroenterologijos, nefrourologijos ir   chirurgijos klinikos vadovas, profesorius.
 • Vilniaus universiteto ligoninė Santariškių klinikos. Generalinis direktorius, abdominalinės chirurgijos gydytojas.

Išsilavinimas

1976-1982 m.

Vilniaus universiteto medicinos fakultetas, gydomosios medicinos specialybės studijos (baigimo diplomas su pagyrimu).

Studijos doktorantūroje

1989 m.

Vilniaus universitetas. Biomedicinos mokslų daktaras.Disertacijos tema „Echoskopinės mikrocholecistostomijos svarba pagyvenusių ligonių ūminio cholecistito gydyme".

Habilitacija

1997 m.

Vilniaus universitetas. Biomedicinos habilituotas medicinos mokslų daktaras.Disertacijos tema „Metodologinis tulžies pūslės akmenligės gydymo būdų vertinimas“.

Pedagoginis vardas  

2000 m.

Suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.

Darbinė veikla: 

1982-1988 m.  Vilniaus universiteto hospitalinės chirurgijos klinikos asistentas. Vilniaus universiteto
                        hospitalinės chirurgijos klinikos vyr. laborantas.
1988 1990 m.  Vilniaus universiteto hospitalinės chirurgijos klinikos asistentas.
1990-1995 m.  Vilniaus universiteto bendrosios chirurgijos klinikos asistentas (1990-1994 stažuotė ir
                        darbas Vokietijoje Berlyno St.Hedwig klinikoje).
1995-1997 m.  Vilniaus universiteto bendrosios chirurgijos klinikos vyr. asistentas.
1997-1999 m.  Vilniaus universiteto bendrosios chirurgijos klinikos docentas.
Nuo 1999 m.    Vilniaus universiteto bendrosios chirurgijos klinikos profesorius.
1999-2002 m.  Vilniaus universitetines greitosios pagalbos ligonines I skubios pilvo chirurgijos skyriaus
                        vedėjas.
Nuo 2002 m.    VU MF Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinikos vadovas.
Nuo 2013 m.    VUL Santariškių klinikų generalinis direktorius.

 Mokslinis pripažinimas

Viso atspausdinta 375 straipsniai, iš jų 52 leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą. Darbai išspausdinti žurnaluose turinčiuose citavimo indeksą: Chirurgische Gastroenterologie, Clinical Transplantation, Emerging Infectious Diseases, Langenbecks archives of surgery, Zentralblatt fur Chirurgie, Annals of  Transplantation, Central European Journal of Medicine, European journal of medical research, Amino acids, Videosurgery and other Miniinvasive Techniques,  Viszeralmedizin, International Journal of Colorectal Disease, World Journal of Gastroenterol, International Proceedings Division, Obesity Surgery, Clinical Transplantation, Surgical Endoscopy, Medicina. Kiti darbai išspausdinti tarptautiniuose ir recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose. Web of Science citavimo duomenys, cituota 116,  vidutinis citavimas – 46, H-indeksas 5.

Vadovėliai ir monografijos: 

 1. Strupas K. Echoskopiniai laparoskopinės cholecistektomijos atrankos kriterijai. Metodinės rekomendacijos. Vilnius, 1995, p. 24.
 2. Strupas K. Laparoskopinė cholecistektomija. Mokslinė monografija. 1996, p. 187.
 3. Strupas K. Metodologinis tulžies pūslės akmenligės gydymo būdų įvertinimas. Habilitacinis darbas. Vilnius, 1997, p. 108.
 4. Strupas K. Pocholecistektominis sindromas. Mokomoji priemonė. Vilnius, 1998, p. 48.
 5. Strupas K., Valantinas J. Tulžies pūslės akmenligės epidemiologija, patogenezė, diagnostika, socialinė ir ekonominė svarba. Vilnius, 1998, p. 36.
 6. Stašinskas A., Strupas K. Stomos. Jų formavimo technika ir būdai. Metodinės rekomendacijos. Vilnius, 1999, p. 27.
 7. Strupas K. Peritonitas. Monografija. Vilniaus universiteto leidykla. 2004, p. 88.
 8. Strupas K. (bendraautorius) Akušerija ir ginekologija šeimos gydytojo praktikoje. Mokomoji knyga. Vilnius: UAB ,,Vaistų žinios“ 2005. p. 447-469.
 9. Strupas K., Simutis G., Kontrimavičiūtė E., Uvarovas V. Klinikinės chirurgijos diagnostikos ir gydymo vertinimo sistemos. Kaunas, UAB „Vitae Litera“, 2008, ISBN 978-9955-920-53-3 p. 208.
 10. Strupas K. (bendraautorius) vadovėlis "Akušerija ginekologija šeimos gydytojo praktikoje" 2010, Vilnius : Vaistų žinios, 2010. 794 p.
 11. Strupas K. monografija „Kepenų transplantacija” Vilniaus universiteto leidykla. 2013, 144 p.,ISBN 978-609-459-164-8.

Organizacinė veikla ir žinių sklaida:

2011-2013 m.  LMT projekto vadovas - Storosios ir tiesiosios žarnos vėžys: mirštamumo, neįgalumo, gyvenimo kokybės tyrimas Lietuvoje (STZVL). Vadovauja mokslo tiriamiesiems darbams: Kepenų ir kasos chirurgijos, transplantacijų metodikos tyrimai, Minimaliai invazinė pilvo ertmės organų diagnostika, chirurgija, Minimaliai invazinės chirurgijos būdų taikymo pilvo chirurgijoje efektyvumo tyrimas, Pilvo ertmės organų rekonstrukcinės onkochirurgijos ir transplantacijų metodikos tyrimai.

Mokslinės stažuotės, seminarai, mokymai Vokietijoje, Švedijoje, Austrijoje, Belgijoje, Prancūzijoje. Skaityti 28 kviestiniai pranešimai konferencijoje, dalyvauta 62 Lietuvos ir užsienio konferencijose, įvairių Lietuvos ir užsienio organizacijų narys, Lietuvos ir užsienio žurnalų redkolegijos narys.

Pripažinimas:

Suteiktas „Metų klinikos vadovo“ vardas (žurnalas „Lietuvos sveikata“, 2007 m.), apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi (2008 m.), Vilniaus universiteto rektoriaus mokslo premijos laureatas (2009 m.), pelnė Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo statulėlę (už išgelbėtas žmonių gyvybes, 2010 m.), LNK „Gerumo sparną“ (už inovacijas onkologinėje chirurgijoje, 2011 m.), įteikta Lietuvos pramonininkų konfederacijos nominacija "Profesijos riteris" (2012 m.), Vilniaus universiteto Rektoriaus mokslo premija 2013 m., Įstojimo į Europos Sąjungą dešimtmečio minėjimas- Vienas iš 10-ties garbingiausių lietuvos žmonių(2014 m.)

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas