LMA | Asmeninės svetainės

Kaliatka Algirdas


El. paštas: algirdas.kaliatka@lei.lt

Asmeninė informacija

Vardas, pavardė: Algirdas Kaliatka

Adresas: Pamiškės g. 22, LT-45362, Kaunas

Telefonas +370 687 88235

El. paštas algirdas.kaliatka@lei.lt

 

Išsilavinimas     

Institucija   Profesinių gebėjimų lygis, mokslinis laipsnis   Metai

Kauno Politechnikos institutas (dabar Kauno Technologijos universitetas)  Pramonės šiluminės energetikos inžinierius   1984

Fizikinių, techninių energetikos problemų institutas (dabar Lietuvos energetikos institutas)  Daktaras, Techniniai mokslai   1992

Lietuvos energetikos institutas   Habilituotas daktaras, Technologijos mokslai    2003

Kauno technologijos universitetas   Docento pedagoginis vardas  1998

 

 

Darbo patirtis   

Institucija   Pareigos / veiklos pobūdis   Data

Fizikinių, techninių energetikos problemų institutas (dabar Lietuvos energetikos institutas)    Inžinierius    1986

Fizikinių, techninių energetikos problemų institutas (dabar Lietuvos energetikos institutas)    Jaunesnysis mokslo bendradarbis  1989

Lietuvos energetikos institutas   Aspirantas   1992

Lietuvos energetikos institutas    Vyresnysis mokslo darbuotojas   2003

Lietuvos energetikos institutas    Vyriausiasis mokslo darbuotojas  nuo 2003

 

 

Projektinė ir ekspertinė veikla 

Aprašymas

                      Nacionalinio mokslų tyrimų projekto “Lietuvos energetinio saugumo bei plėtros modelių kūrimas ir tyrimas” vykdytojas, 2010 – 2014.

                      ES-BP7 projektas SARGEN “Safety assessment of the fourth generation fast neutron spectrum reactors” (Mokslinių tyrimų ir plėtros metodikos, skirtos greitųjų neutronų spektro reaktorių saugai Europos šalyse, sukūrimas) vadovas, 2011 – 2013. 

                      Europos branduolinės saugos mokymo ir konsultavimo instituto “European Nuclear Safety Training and Tutoring Institute (ENSTTI)” vykdomo projekto “Training and Tutoring for experts of the NRAs and their TSOs”, pagrindinis ekspertas, atsakingas už vienos iš darbo užduočių atlikimą, 2011 – 2015. 

                      EUROfusion projekto vykdytojas, 2013 – dabar.

                      NUGENIA-PLIUS, AIR-SFP „Rengiant NUGENIA H2020: Naudoto kuro baseinų elgesys aušinimo praradimo atveju“ projekto vykdytojas, 2015 – 2017.

                      ASAMPSA-E „Advanced Safety Assessment Methodologies: Extended PAS“ projekto vykdytojas, 2013 – 2017.

                      ARCADIA „Assessment of Regional CApabilities for new reactors Development through an Integrated Approach“ projekto vykdytojas, 2012 – 2016.

                      ES-BP7 projektas CESAM “Code for European Severe Accident Management” (Europos sunkiųjų avarijų valdymo programų paketas) vykdytojas, 2013 – 2017. 

                      H2020 projektas IVMR „In-Vessel Melt Retention Severe Accident Management Strategy for Existing and Future NPPs“ (Sunkiųjų avarijų valdymo strategijos, pagrįstos išsilydžiusios aktyviosios zonos sulaikymu reaktoriaus korpuse, taikymas dabartinėms ir ateities branduolinėms elektrinėms) vadovas, 2015 – dabar. 

 

Akademinė veikla          

Aprašymas

Kartu su bendraautoriais paskelbta daugiau kaip 100 publikacijų branduolinių reaktorių saugos gerinimo klausimais (tarp jų virš 50 moksliniuose žurnaluose įrašytuose į tarptautinių cituojamų leidinių bazes)

Trijų monografijų bendraautorius. Viena iš jų pripažinta tarptautiniu mastu.

2005 m. apdovanotas Lietuvos mokslo premija už su bendraautoriais paruoštą darbų ciklą “Deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų įgyvendinimas gerinant Ignalinos AE saugą ir patikimumą”.

2012 m. suteikta Lietuvos mokslų akademijos Algirdo Žukausko premija už darbų ciklą “Avarijų branduoliniuose energetiniuose įrenginiuose tyrimai ir jų valdymo metodų kūrimas”.

Lietuvos mokslų akademijos narys nuo 2014 metų.

 

 

Kalbų mokėjimas            

Pažymėkite nuo 1 iki 5 (1 – prastai; 5 – puikiai)

Kalba     Skaitymas Kalbėjimas Rašymas

Anglų        5             4              4

Rusų         5              5             5

 

 

Svarbiausios publikacijos            

Aprašymas

 

 1. Ушпурас Е., Калятка А. Аварийные переходные процессы на АЭС с РБМК-1500: monografija / Под ред. Ю. Вилемаса. Каунас: ЛЕИ, 1998. 195 с. (Теплофизика, 26). ISBN 9986-492-49-1.
 2. Ušpuras, Eugenijus; Kaliatka, Algirdas. Accident and transient processes at NPPs with channel-type reactors: monography. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2006. 298 p.: iliustr. (Thermophysics, 28). ISBN 9986492874.
 3. Urbonavičius, Egidijus; Kaliatka, Algirdas; Ušpuras, Eugenijus;. Accident management for NPPs with RBMK reactors: monography / Ed. Vilemas, Jurgis. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. New York: Kaunas: Begell House; Lithuanian Energy Institute, 2010. 205 p. : illiustr. ISBN 9781567002676.
 4. Kaliatka, Algirdas; Ognerubov, Viktor; Vileiniškis, Virginijus; Ušpuras, Eugenijus. Analysis of the processes in spent fuel pools in case of loss of heat removal due to water leakage. Science and technology of nuclear installations. ISSN 1687-6075. Vol. 2013, p. 1-7.
 5. Ušpuras, Eugenijus; Kaliatka, Algirdas; Kaliatka, Tadas. Analysis of the accident with the coolant discharge into the plasma vessel of the W7-X fusion experimental facility. Fusion engineering and design. ISSN 0920-3796. Vol. 88, Iss. 5 (2013), p. 304-310.
 6. Valinčius M., Šeporaitis M., Kaliatka A., Pabarčius R., Gasiūnas S., Laurinavičius D. The concept and RELAP5 model of thermal-hydraulic system, employing a rapid condensation for coolant circulation. Heat transfer engineering. ISSN 0145-7632. 2014. Vol. 35, Iss. 4, p. 327-335.
 7. Fleurot J., Lindholm I., Kononen N., Ederli S., Jaeckel B., Kaliatka A., Duspiva J., Steinbrueck M., Hollands T. Synthesis of spent fuel pool accident assessments using severe accident codes // Annals of Nuclear Energy ISSN 0306-4549. doi:10.1016/j.anucene.2014.07.011 (2014) Vol. 74. p. 58-71
 8. Kaliatka T., Ušpuras E., Kaliatka A. Modelling of Water Ingress into Vacuum Vessel Experiments Using RELAP5 Code (http://dx.doi.org/10.1007/s10894-014-9790-6) // Journal of Fusion Energy. ISSN 0164-0313. 2015. Vol. 34, iss. 2, p. 216-224.
 9. Knoglinger E., Wolfl H., Kaliatka A. Heat transfer in the core graphite structures of RBMK nuclear power plants (http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2015.07.008) // Nuclear Engineering and Design. ISSN 0029-5493. 2015. Vol. 293. p. 413–435.
 10. Ammirable L., Tuček K., Blanc D., Pabarčius R., Kaliatka A., Mansani L., Carluec B., Dufour P., Homann C. SARGEN-IV: Consideration on the possible content of the safety analysis report for innovative ESNII reactors (doi:10.1016/j.nucengdes.2016.02.022) // Nuclear Engineering and Design ISSN 0029-5493 Vol. 300. 2016. p. 452–466.
 11. Kaliatka T., Kaliatka A., Vileiniškis V. Application of Best Estimate Approach for Modelling of QUENCH-03 and QUENCH-06 Experiments (dx.doi.org/10.1016/j.net.2015.12.011) // Nuclear Engineering and Technology. ISSN 1738-5733. Vol. 48. 2016. p. 419-433.
 12. Kaliatka T., Ušpuras E., Kaliatka A. Analysis of ingress of coolant accident to the vacuum vessel of the W7-X fusion experimental facility (dx.doi.org/10.1080/15361055.2017.1320496) // Fusion Science and Technology. ISSN 1536-1055. Vol. 72. Iss. 2. 2017. p. 176-187
 13. Kaliatka T., Ušpuras E., Kaliatka A., Integrated assessment of thermal hydraulic processes in W7-X fusion experimental facility (http://dx.doi.org/10.1016/j.nucengdes.2016.08.004) // Nuclear engineering and design ISSN 0029-5493. Vol. 312. 2017. p. 66-73
 14. Coindreau O., Jackel B., Rocchi F., Alcaro F., Angelova D., Bandini G., Barnak M., Behler M., Da Cruz D. F., Dagan R., Drai P., Ederli S., Herranz L.E., Hollands T., Horvath G., Kaliatka A., Kljenak I., Kotsuba O., Lind T., Lopez C., Mancheva K., Matejovic P., Matkovič M., Steinbruck M., Stempniewicz M., Thomas R., Vileiniškis V., Visser D.C., Vokač P., Vorobyov Y., Zhabin O. Severe accident code-to-code comparison for two accident scenarios in a spent fuel pool (https://doi.org/10.1016/j.anucene.2018.06.043) // Annals of Nuclear Energy. ISSN 0306-4549. 2018. Vol. 120. p. 880-887
 15. Kaliatka T., Kaliatka A., Hohorst Judy K., Allison Chris M. Modelling of severe accidents in spent fuel pools, analysis of the heat-up of the fuel assemblies in the steam and air environment (https://doi.org/10.1016/j.nucengdes.2018.07.016) // Nuclear Engineering and Design. ISSN 0029-5493. Vol. 337. 2018. p. 341-350.
 16. Valinčius M., Kaliatka T., Kaliatka A., Ušpuras E. Modelling of severe accident and in-wessel melt retention possibilities in BWR type reactor (https://doi.org/10.1155/2018/7162387) // Science and Technology of nuclear Installations. ISSN 1687-6075. Vol. 2018. Article ID 7162387. 2018 p. 1-14
 17. Valinčius M., Vaišnoras M., Kaliatka A. Study and demonstration of pressure wave-based leak detection in a district heating network (http://dx.doi.org/10.1080/15732479.2017.1330892) // Structure and Infrastructure Engineering. ISSN 1573-2479. Vol. 14. Iss. 2. 2018. p. 151-162.
 18. Boucherit H., Kaliatka A., Lounis A, Integrity control of an RBMK-1500 fuel rod locally oxidized under a bounding reactivity-initiated accident (https://doi.org/10.1007/s41365-018-0538-2) // Nuclear Science and Techniques. ISSN 1001-8042, eISSN 2210-3147. Vol. 30. Iss. 1. 2019. p. 1-17

 

 

 

 

 

Algirdas Kaliatka

 

2019 07 26

 

 

 

  

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas