LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Maruška Audrius Sigitas


El. paštas: a.maruska@gmf.vdu.lt

LMA tikrasis narys habil. dr. prof. AUDRIUS SIGITAS MARUŠKA

 

Gimimo data: 1963-04-28

Prof./vyriaus. m. d., Vytauto Didžiojo Universiteto Gamtos mokslų fakultetas, Aplinkos tyrimų centras / Biologijos. k.

Tel. +370 37 327907, faks.+370 37 327908

 

IŠSILAVINIMAS

1985 Kauno technologijos universitetas, diplomuotas inžinierius-technologas

1990 Kauno technologijos universitetas, gamtos mokslų daktaras

 

AKADEMINĖ ISTORIJA

1990–1993 Mokslinis bendradarbis, Organinės technologijos katedra, Kauno technologijos universitetas

1994–1999 Vyr. mokslinis bendradarbis, Organinės technologijos katedra, Kauno technologijos universitetas

1999 – 2001 Vyr. mokslinis bendradarbis, Chemijos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas

Nuo 2001 rugs. Docento pareigose, Chemijos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas

Nuo 2002 lapkr. Katedros vedėjo pareigose (iki 2009 09 01), Chemijos katedra (nuo 2008 09 01 Biochemijos ir biotech. k.), Vytauto Didžiojo universitetas

2002 gruodis  Vilniaus Universitetas, Habilituotas daktaras

Nuo 2003 kovo  Profesoriaus (0,5) ir vyriausio mokslo darbuotojo (0,5) pareigose Chemijos katedra (nuo 2008 09 01 Biochemijos ir biotech. k.), Vytauto Didžiojo universitetas

2012 vasaris VDU senato suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas

 

MOKSLINIAI VIZITAI

1992-1993 Mainco Universitetas (Vokietija), Humbolto stipendiatas

1995 rugs.–1996 vas. – Marburgo Universitetas (Vokietija)

1997 geg.–rugs., 1998 rugs.-gruod., 1999 bal.-rugp., 2000 birž.-rugp., 2001 birž.-rugp., 2002 birž. – rugp. – Uppsalos Universitetas (Švedija), SI, Vener-Grenno stipendiatas

2000 spal.-lapk. – Kasselio Universitetas (Vokietija), DAAD stipendiatas

2003 gegužė – Marburgo Universitetas (Vokietija),

2005 birž.,liepa – Chem. metodolog. inst., Roma (Italija), NATO stipendiatas

2008 lapkrt. – Ecole Centrale, Lyon, (Prancūzija)

 

TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS

1993 – 17tas Tarptautinis simpoziumas “Column Liquid Chromatography”, Hamburgas (Vokietija)

1995 – Šiaurės Šalių Polimerų konferencija 1995, Helsinkis (Suomija)

1996 – 21as Tarptautinis chromatografijos simpoziumas, Štutgartas (Vokietija)

1999 – 23-čias Tarptautinis simpoziumas “HPLC and Related Techniques”, Granada (Ispanija)

1999 – Analysdagarna, Tarptautinė konferencija, Uppsala (Švedija).

2000 – Korporacinė analitinė konferencija farmacinėje kompanijoje AstraZeneca, Gioteborgas (Švedija)

2001 – 25tas Tarptautinis simpoziumas “HPLC and Related Techniques”, Mastrichtas (Olandija)

2002 bal. 14 – 18 HPCE, Stokholmas (Švedija), 2002 rugs. 1 – 4 ITP, Helsinkis (Suomija), 2002 rugs. 8 – 12 ISSS, Torunė (Lenkija), 2002 lapkr. 10-13 ISPPP, Haidelbergas (Vokietija), 2004 vasario 8-12 HPCE Zalcburgas (Austrija), 2004 rugs. 13-15 ITP Roma (Italija), 2006 sausio 22-26 MSB Amsterdamas (Nyderlandai), 2006 liepos 2-3 Ars Separatoria, Torunė (Lenkija). 2006 rugs. 22-24 A.v.Humboldto kolokviumas Helsinkis (Suomija), 2007 geg. 24-26 A.v.Humboldto kolokviumas Gdanskas (Lenkija)

Vitamins, Nutrition, Diagnostics : 9th International Conference, August 31 – September 2, 2009, Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech RepublicInternational

NoSSS 2009 : 5th Conference on Separation and Related Techniques by Nordic Separation Science Society, 26-29 August, 2009, Tallinn University of Technology, Estonia

CECE 2009 : 6th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis, 5-8 November, 2009, Pecs, Hungary

 Alexander von Humboldt Forum Science & Society in Modern Europe, September 23-26, 2010, Vilnius (Lietuva)

Nordic Separation Science society : 6th conference, 24-27 August, 2011, Riga, Latvia

International conference: Analytical methods in study of oxidative damage, antioxidants and drugs, 11-13 November, 2011, Bialystok, Poland

Organizavo 4ąją Šiaurės šalių skirstymo mokslo draugijos konferenciją (Kaunas, 2007 08 26-29)

 

PEDAGOGINĖ VEIKLA. Kursai, vasaros mokyklos

Ruošė ir įgyvendino Cheminės analizės magistrų studijų programą (registruota 2001-05-24, Valstybinis kodas 62103P101) Dėstomi dalykai: Cheminių tyrimų metodologija; Cheminė ir biocheminė mikroanalizė; Chromatografinė analizė; Fizikinė-cheminė analizė.

Vadovavo daugiau nei 43 apgintiems magistro baigiamiesiems darbams.

1997 lapkr. 10 – 14, 1999 spalio 18 – 20, lapkričio 10-14 2001organizuoti tarptautiniai kursai instrumentinės analizės tematika Kaune; liepos 22 – 27 d., 2003 tarptautinė vasaros mokykla “Bioanalizės metodai” Skonėje (Švedija); 2010 birželio 13-19 d. tarptautinė vasaros mokykla “Instrumental Bioanalysis” Lundas (Švedija),

Inicijuota ir katedroje 2005m. įkurta šeštadieninė chemijos mokykla gimnazistams ir moksleiviams. Viso ją iki 2009m. baigė 70 moksleivių.

 

DOKTORANTŲ VADOVAS, OPONENTAS, KOMISIJŲ NARYS/PIRMININKAS

VDU Chemijos krypties doktorantūros komiteto pirmininkas (Fizinių mokslų (P 000) srities, Chemijos (03 P) krypties, Analizinės chemijos (P300) Paviršiaus ir ribinių sluoksnių chemijos (P352), Fizikinės chemijos (P400) ir Makromolekulinės chemijos (P370) šakų doktorantūros studijų programa (VDU ir Chemijos institutas))

8 doktorantų vadovas, iš jų 4 jau apgynę disertacijas: E. Machtejevas (2001), V. Kudirkaitė (2001), O. Kornyšova (2001), R. Jarmalavičienė (2008), Anna Rocco (2013).

Oponentas: (2012) Vaida Kitrytė, (2010) Asta Gaižauskienė, (2006) Milda Keršienė, (2003) Evaldas Naujalis

Gynimo komisijos narys: (2013) Milda Pukalskienė,  (2012) Martynas Lelis, Ramunė Bobinaitė,  (2011) Sandra Sakalauskienė, (2010) Raimondas Benetis, Skirma Žalenkienė, Rūta Stokienė, (Viso: daugiau kaip 21 doktoranto)

Habilitacijos procedūros komisijos narys: Liudas Pranevičius, Liudas Ivanauskas, Nijolė Savickienė

Podaktarinių studijų vadovas: dr.Vilma Kaškonienė „Vaistinių augalų antrinių metabolitų analizė panaudojant dujų ir skysčių chromatografijos metodus su masių spektrometriją“ 2009 spalis - 2011 rugsėjis, Rūta Mickienė „Vaistinių- prieskoninių augalų, pasižyminčių fitoncidinėmis savybėmis, ekstakcijų frakcijų išskyrimas ir jų sudėties analizė“ 2012.03.05 – 2014.02.28

 

PATENTAI PUBLIKACIJOS

7 patentai (2 iš jų po daktaro disertacijos gynimo), virš 180 publikacijų (daugiau kaip 50 ISI sąrašo žurnaluose, daugiau kaip 650 citavimų, indeksas h=16), tame tarpe:

1 mokomoji knyga (2002)

Skyriaus Elsevier leidyklos mokslinėje monografijoje autorius (2003)

Skyrius ILM leidyklos mokslinėje monografijoje (2010),

1 VDU vadovėlis (2005)

 

REDAKCINIŲ KOLEGIJŲ NARYS

Redaktorius  ISI indeksuoto žurnalo “Journal of Biochemical and Biophysical Methods”, ISSN 0165-002X, tematinio tomo “Monolithic materials (continuous beds) and their applications”, Elsevier Science, Amsterdamas, 118p. (2007)

Redakcinės kolegijos narys žurnalo “Maisto chemija ir technologija”, ISSN 1392-0227.

Redakcinės kolegijos narys žurnalo “Botanikos sodo raštai”, ISSN 1392-3714

 

PROJEKTAI. Dalyvavimas, vadovavimas projektams

Projekto “Normalių fazių kapiliarinė elektrochromatografija” vadovas, LVMS fondas, Nr. 305, 1998 kovas –1999 kovas.

Kooperacijos projekto “Polirotaksaninių monolitinių sluoksnių ir homogeninių gelių kapiliarinei skysčių chromatografijai ir elektrochromatografijai sintezė ir tyrimai|” su Marburgo universitetu (Vokietija) koordinatorius, Vokswagen fondas (Vokietija), 1999 gruodis – 2003 liepa.

Koordinatorius kooperacijos projekto su Uppsalos universitetu (Švedija) “Ištisiniai ribotai pasiekiami sorbentai tiesioginei biologinių skysčių nanochromatografijai”, Karališkoji Švedijos mokslų akademija, 2000 liepa – 2002 birželis, 2005 rugsėjis – 2006 rugpjūtis.

Mokslinės grupės vadovas kooperacijos projekte “Monolitinių kapiliarinių kolonėlių proteomo analizei sintezė ir charakterizavimas” su Mainco universitetu ir Merck KgaA (Vokietija), E. Merck fondas, 2002 sausis – 2002 gruodis.

Vaistinių augalų GENOFONDO projekto (koordinatorė dr. O. Ragažinskienė) Fitocheminės analizės temos vadovas, 2003 - 2006

Projekto vadovas “Monolitinės nejudrios fazės kapiliarinei elektrochromatografijai”, AstraZeneca, Molndal (Švedija), 2002 sausis – 2003 gruodis; 2004 rugpjūtis – 2005 birželis.

•Nacionalinės mokslinių tyrimų programos „Pramoninė biotechnologija“ projekto „Vaistinės augalinės žaliavos kokybės gerinimas, naudojant augalų biotechnologijas (VAISTABIOTAS)“ (Koordinatorius doc. J. Proscevičius; partneriai BI ir VDU KBS), 2007 – 2009 (LVMSF Nr. N-14/2007). Fitocheminės analizės temos vadovas.

•ECONET (Prancūzija) finansuojamas projektas: „Implementation in Lab-on-a-Chip of Simultaneous Sample Preparation and Analysis of Biological Fluids“ kooperacijos projektas su Nanotechnologijų centru, Liono universitetas (Prancūzija), 2007-2008, grupės vadovas.

•LVMS fondo Mokslininkų grupių projekto “Augalų epigenetiniai tyrimai”, (LSDI, VDU) Nr. T36/06, 2006,  projekto vadovas.

•LVMS fondo Mokslininkų grupių projektas "Flavonoidų kiekio įvertinimas Scutellaria baicalensis Georgi žaliavoje" (Sutarties Nr. T–43/09, koordinatorė dr. (HP) O.Ragažinskienė), 2009 VDU, KMU, Fitocheminės analizės grupės vadovas.

•Lietuvos mokslo tarybos Nacionalinė mokslo programa: „Sveikas ir saugus maistas“: mokslo tyrimų projektas „Padidėjusios biologinės vertės ir saugesnių maisto produktų kūrimas taikant augalinės žaliavos kietafazę fermentaciją bakteriocinus produkuojančiomis pieno rūgšties bakterijomis“  (Nr. SVE-409/2011). 2011 10 01–2013 12 31., VDU, KTU, LSMU, UAB „Fazer kepyklos“, Projekto koordinatorius.

•Lietuvos mokslo tarybos Mokslininkų grupių projektas Priešvėžinių gauromečio ekstraktų frakcijų išskyrimas ir jų molekuliniai ir biologiniai tyrimai Nr. MIP-084/2012, trukmė – 2012 m. birželis – 2014 m. spalis,  VDU, LSMU. Projekto koordinatorius.

Dalyvauja Erasmus dėstytojų mainuose: skaitė paskaitas Talino technikos universitete (Estija), Marburgo universitete (Vokietija), Upsalos ir Lundo universitetuose (Švedija), Sivas universitete (Turkija), Torūnės universitete (Lenkija).

ES struktūrinių fondų projektuose “Naujausių gamtos mokslų žinių sklaidos mokytojams tinklas” (ESF/2004/2.4.0-K01-157); Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA-A) (VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-009);

Chemijos ir chemijos inžinerijos specialistų rengimo tobulinimas, dėstytojų kvalifikacijos gerinimas bei mobilumo skatinimas (VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-006).

 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

Laboratorijų kūrimas ir atnaujinimas vykdytas nuo 1999 metų, per šį laikotarpį įkurta ir atnaujinta 11 mokomųjų ir mokslinių laboratorijų: Efektyviosios skysčių chromatografijos, Dujų chromatografijos, Kapiliarinės elektroforezės, Kapiliarinės chromatografijos, Mikrosintezės, Mikroanalizės, Masių spektrometrijos, Mikroskopijos, Spektrinės analizės, Prof. V. Čepinskio vardo Fizikinės cheminės analizės, Neorganinės ir analizinės chemijos/Organinės chemijos

 

DALYVAVIMAS/VADOVAVIMAS DRAUGIJOMS, APDOVANOJIMAI

Lietuvos Humboltiečių draugijos narys,

Šiaurės šalių skirstymo mokslo draugijos (NoSSS) prezidentas nuo 2007m. (perrinktas 2009 ir 2011m.), 

2008 Torūnės Nikolojaus Koperniko universiteto Senato atmintinis medalis už mokslinį bendradarbiavimą

 

PAGRINDINIAI INTERESAI

Analizinė chemija, molekulinis atpažinimas, skirstymo mikrometodų vystymas, kapiliarinė elektroforezė, fitocheminė analizė, maisto produktų analizė, proteomo, metabolomo analizė, naujų nejudrių fazių skysčių nanochromatografijai ir elektrochromatografijai technologijos, nanostruktūrinių darinių sintezė.

 

2015-05-08

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas