LMA | Asmeninės svetainės

Danusevičius Darius


El. paštas: darius.danusevicius@vdu.lt

Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys prof. Darius Danusevičius

Tautybė ir pilietybė:
lietuvis, Lietuvos
Gimimo data: 1968.03.13
Pareigos ir pagrindinė darbovietė: profesorius, Miškų ir ekologijos fakultetas, Žemės ūkio akademija, Vytauto Didžiojo universitetas, Profesoriaus pedagoginis vardas 2017 m.

e-paštas: darius.danusevicius@vdu.lt.,

internetinis adresas:

http://mef.asu.lt/lt/padaliniai/misko-biologijos-ir-miskininkystes-institutas/darbuotojai/prof-dr-ph-d-darius-danusevicius-2/

ORCID ID

Darius Danusevicius https://orcid.org/0000-0002-1196-9293

Apie mūsų grupės tyrimus Facebook "Forest Genetics Lithuania"

(20+) Forest Genetics Lithuania | Facebook

 

 

Daktaro disertacijos tema: “Early genetic evaluation of tolerance to frost-related stresses in Picea abies ”. Raktiniai žodžiai: augimo ritmas, šalčio pakenkimai, šalčio sausra, Švedijos ir Baltijos eglės kilmių augimo ritmo kintamumas, tolerancija šalčio sausrai. 1999 m. Švedijos žemės ūkio universitetas, Uppsala

Tyrimų sritis ekologinė-evoliucinė genetika miškotyroje. Moksliniai tyrimai vykdomi: (a) fundamentinio pobūdžio, tiriant miško ekosistemų funkcionavimo genetiniame lygmenyje klausimus, pagrindinį dėmesį skiriant miško medžiams ir gyvūnams, (b) fundamentinių žinių taikymas miško ekosistemų tvarumo stiprinimui  genėtiname lygmenyje.

Moksliniai interesai: miško medžių ir gyvūnų populiacijų evoliucija, ekologinė, molekulinė ir kiekybinė genetika, selekcija.

Darius Danusevičius kartu su bendraautoriais yra 2009 metų Lietuvos nacionalinės mokslo premijos biomedicinos mokslų sričiai laureatas už darbų ciklą „Miško sėklinės bazės, selekcijos ir genetinių išteklių išsaugojimo sistemos sukūrimas tvariai ir intensyviai miškininkystei plėtoti Lietuvoje (1994–2008 m.)“.

Europos Bendrijos  EUROSTARS programos ekspertas (nuo 2008 m.).

Nuolatinės augalų nacionalinių genetinių išteklių komisijos narys (nuo 2002 m.).

Mokslinio žurnalo „Žemės ūkio mokslai“ redkolegijos narys (nuo 2013 m.)

Aplinkos misterijos  miško genetinių išteklių, sėklininkystės ir miško atkūrimo ekspertų komisijos narys (nuo 2016 m.)

  


VDU ir LAMMC Miškotyros krypties doktorantūros komiteto pirmininkas (nuo 2010-2020 m.), nuo 2021 narys.

Prof. dr. Dariaus Danusevičiaus svarbesnių mokslinių publikacijų sąrašas

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai

Danusevičius, D. and Lindgren, D. 2003. Clonal testing may be the best approach to long-term breeding of Eucalyptus. In: Eucalyptus plantations: research, management and development. R-P. Wei and D. Xu (eds.). World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd, Singapore, ISBN 981-238-557-6 (http://www.wspc.com.sg/) (1.1 aut. lank.)

Jansson, G., Danusevičius, D. Grotehusman, H., Kowalczyk, J., Krajmerova, D., Skrøppa, T., Wolf, H. 2013. Norway Spruce (Picea abies (L.) H.Karst.). In: Forest Tree Breeding in Europe. Series: Managing Forest Ecosystems, Vol. 25, Pâques, Luc E (Ed.), 2013, Springer, VI, 527 p. 178 illus., 149 illus. ISBN 978-94-007-6146-9

 

 

Kitos mokslo monografijos ir knygų skyriai

Danusevičius, D. 1999. Early genetic evaluation of tolerance to frost-related stresses in Picea abies. PhD thesis, Sylvestria 103, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden 38 p. (appendix with 4 scientific papers).

Gabrilavičius, R. and Danusevičius, D. 2003. Genetics and breeding of Norway spruce in Lithuania. Monograph. Lithuanian Forest Research Institute, Petrovo Ofsetas, Vilnius, 359 p.  (in Lithuanian with English summary and figure, table headings). (16 autorinių lankų).

Danusevičius
, D., Jansson, G., Lindgren, D. Pliura, A. 2011. Efficiency of tree breeding strategies in Europe. Project report. Treebreedex: A working Model Network of Tree Improvement towards a Competitive, Multifunctional and Sustainable European Forestry, 87 p.

MOKSLO STRAIPSNIAI recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) bazės Mokslo citavimo indeksų (SCI) pagrindinių leidinių sąrašą, kurie yra įtraukti į WOS duomenų bazę ir turi citavimo indeksą.1. Danusevičius, D., Jonsson, A. and Eriksson, G. 1999. Variation among open-pollinated families of Picea abies (L.) Karst. in response to simulated frost desiccation treatment. Silvae Genetica 45 (3-4):  158-167. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);


2. Danusevičius, D. and Garbrilavičius, R. 2001. Variation in juvenile growth rhythm among Picea abies provenances from the Baltic states and adjacent regions. Scandinavian Journal of Forest Research 16 (4): 305-317. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);


3. Danusevičius, D. and Lindgren, D. 2002. Comparison of phenotypic, clonal and progeny supported selection in long-term tree breeding. Silvae Genetica 51 (1): 19-26.


4. Danusevičius, D. and Lindgren, D. 2004. Progeny testing preceded by phenotypic pre-selection - timing considerations. Silvae Genetica 53:20-26. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);


5. Danusevičius, D. and Lindgren, D. 2005. Optimisation of breeding population size for long-term breeding. Scandinavian Journal Forest Research (20) 1: 18-25. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);


6. Danusevicius, D. and Lindgren, D. 2008. Deployment of related clones to seed orchards Silvae Genetica 57 (3): 119-127. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);


7. Lindgren, D., Danusevicius, D. and Rosval, O. 2008. Balanced forest tree improvement can be enhanced by selecting among many parents but keeping balance among grandparents. Canadian Journal Forest Research 38: 2797-2803. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);


8. Lindgren, D., Danusevičius, D. and Rosval, O. 2009. Unequal deployment of clones to a seed orchard by considering genetic gain, relatedness and gene diversity. Forestry 82 (1): 17-28. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);


9. Danusevicius, D. and Lindgren, D. 2010. Efficiency of breeding strategy where grandparents - but not parents - contribute equally to the breeding population. Annuals of Forest Science 67 (2): DOI: 10.1051/forest/2009124. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);


10. Danusevicius, D., Marozas, V., Brazaitis, G. & Petrokas, R. (2012) Spontaneous hybridization between Pinus mugo (Turra) and Pinus sylvestris (L.) at the Lithuanian sea-side: a morphological survey.- TheScientificWorldJOURNAL Volume 2012 (2012), 11 pages, doi:10.1100/2012/172407 [Science Citation Index Expanded (Web of Science);


11. Danusevičius, D., Buchovska, J., Stanys, V., Šikšnianienė, J.B., Baliuckas, V. and Brazaitis, G. 2012. Chloroplast DNA polymorphism of an exotic P. mugo Turra population introduced to sea-side spit of Kursiu Nerija in Lithuania. European Journal Forest Research, doi: 10.1007/s10342-012-0663-0, [Science Citation Index Expanded (Web of Science);


12. Danusevičius, D., Buchovska, J. Stanys, V., Šikšnianiene J.B., Marozas V. and Bendokas, V. 2013. DNA marker based identification of spontaneous hybrids between Pinus mugo and P. sylvestris at the Lithuanian sea-side. Nordic Journal of Botany 31: 001–009, 2013 doi: 10.1111/j.1756-1051.2012.01575.x. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);


13. Buchovska, J., Danusevicius, D., Stanys, V., Šikšnianienė, J.B., Kavlaliauskas, D. 2013. The location of the northern glacial refugium of Scots pine based on mitochondrial DNA markers. Baltic Forestry 19 (1): 2 - 12. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);


14. Danusevičius, D., Marozas, V., Augustaitis, A., Plaušytė, E. 2013. A fast screening approach for genetic tolerance to air pollution in Scots pine field tests. iForest doi: 10.3832/ifor0701-006. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);


15. Brazaitis, G., Pėtelis, K., Žalkauskas, R., Belova, O., Danusevičius, D., Marozas, V., Gintarė N. 2014. Landscape effect for the Cervides Cervidae in human dominated fragmented forests. European Journal of Forest Research, DOI10.1007/s10342-014-0802-x


16. Danusevicius, D., Masaitis, G. and Mozgeris, G. 2015. Visible and near infrared hyperspectral imaging reveals significant differences in needle reflectance among Scots pine provenances. Silvae Genetica 63, 4:169-180 [Science Citation Index Expanded (Web of Science);

17. Jansons A., Donis J., Danusevicius D.  and Baumanis I. 2015. DIFFERENTIAL ANALYSIS FOR NEXT BREEDING CYCLE FOR NORWAY SPRUCE IN LATVIA. Baltic Forestry 21(2): 285-297.

18. Danusevičius, Darius; Kerpauskaitė, Vilma; Kavaliauskas, Darius; Fussi, Barbara; Konnert, Monika; Baliuckas, Virgilijus. 2016. The effect of tending and commercial thinning on the genetic diversity of Scots pine stands. European Journal of Forest Research DOI 10.1007/s10342-016-1002-7 [Science Citation Index Expanded (Web of Science);

19. Danusevičius, D., Kavaliauskas, D., Fussi, B. 2016. Optimum Sample Size for SSR-based Estimation of Representative Allele Frequencies and Genetic Diversity in Scots Pine Populations. Baltic Forestry 22 (2): 194-202 [Science Citation Index Expanded (Web of Science);

20. Farhadi, M., Tigabu M., Pietrzykowski, M., Danusevičius, D. and Odén, P. Ch. 2017. Application of near infrared spectroscopy for authentication of Picea abies seed provenance. New Forests, doi:10.1007/s11056-017-9589-

21. Sabalinkiene G., Danusevicius D., Manton M., Brazaitis G., Simkevicius K. 2017. Differentiation of European roe deer populations and ecotypes in Lithuania based on DNA markers, cranium and antler morphometry. Silva Fennica vol. 51 no. 3 article id 1743. https://doi.org/10.14214/sf.1743

22. Jankowski, A., Wyka, T.P., ytkowiak R., Danusevicius, D. and Oleksyn J. 2018. Does climate-related in situ variability of Scots pine (Pinus sylvestris L.) needles have a genetic basis? Evidence from common garden experiments. Plant Physiology (in print).

23. Makrickiene, E., Danusevičius, D., Brazaitis, G., Monton, M. 2019. Morphological and genetic differentiation of wolf trees in Scots pine stands based on chloroplast microsatellite markers. Eur J Forest Res (2019). https://doi.org/10.1007/s10342-019-01185-3.

24. Elisabet Martínez-Sancho, Lenka Slámová, Sandro Morganti, Claudio Grefen, Barbara Carvalho, Benjamin Dauphin, Christian Rellstab, Felix Gugerli, Lars Opgenoorth, Katrin Heer, Florian Knutzen, Georg von Arx, Fernando Valladares, Stephen Cavers, Bruno Fady,  Ricardo Alía, Filippos Aravanopoulos, Camilla Avanzi, Francesca Bagnoli, Evangelos Barbas, Catherine Bastien, Raquel Benavides, Frédéric Bernier, Guillaume Bodineau, Cristina C. Bastias, Jean-Paul Charpentier, José M. Climent, Marianne Corréard, Florence Courdier, Darius Danusevicius,  et al. 2020. The GenTree Dendroecological Collection, tree-ring and wood density data from seven tree species across Europe. Nature. Scientific Data (2020) https://doi.org/10.1038/s41597-019-0340-y

25. Matisons, Roberts; Zeltins, Pauls; Danusevičius, Darius; Dzerina, Baiba; Desaine, Iveta; Jansons, Aris. Genetic control of intra-annual height growth in 6-year-old Norway spruce progenies in Latvia. // iForest-Biogeosciences and Forestry. ISSN 1971-7458. 2019, vol. 12, p. 214-219. Prieiga per internetą: . Science Citation Index Expanded (Web of Science);

26. Baniulis, D., Sirgėdienė, M., Haimi, P. Tamošiūnė, I. and Danusevičius, D. 2020. Constitutive and Cold Acclimation-Regulated Protein Expression Profiles of Scots Pine Seedlings Reveal Potential for Adaptive Capacity of Geographically Distant Populations. Forests 2020, 11, 89; doi:10.3390/f11010089.

27. Sole-Medina, Aida; Heer, Katrin; Opgenoorth, Lars; Kaldewey, Phillip; Danusevičius, Darius; Notivol, Eduardo. Genetic variation in early fitness traits across European populations of silver birch (Betula pendula) // AoB plants. Oxford : Oxford University Press. ISSN 2041-2851, 2020, vol. 12, iss. 3, p. 1-13. doi:10.1093/aobpla/plaa019.

28. Benavides, Raquel, Elisabet Martínez-Sancho, Lenka Slámová, Sandro Morganti, Claudio Grefen, Barbara Carvalho, Benjamin Dauphin, Christian Rellstab, Felix Gugerli, Lars Opgenoorth, Katrin Heer, Florian Knutzen, Georg von Arx, Fernando Valladares, Stephen Cavers, Bruno Fady,  Ricardo Alía, Filippos Aravanopoulos, Camilla Avanzi, Francesca Bagnoli, Evangelos Barbas, Catherine Bastien, Raquel Benavides, Frédéric Bernier, Guillaume Bodineau, Cristina C. Bastias, Jean-Paul Charpentier, José M. Climent, Marianne Corréard, Florence Courdier, Darius Danusevicius, et al. 2020. The GenTree Leaf Collection: inter- and intraspecific leaf variation in seven forest tree species in Europe. Global Ecology and Biogeography DOI: 10.1111/geb.13239

29. Kembrytė, R., Danusevičius, D., Buchovska, J. Virgilijus Baliuckas, Darius Kavaliauskas, Barbara Fussi & Marta Kempf. 2021. DNA-based tracking of historical introductions of forest trees: the case of European beech (Fagus sylvatica L.) in Lithuania. Eur J Forest Res (2021). https://doi.org/10.1007/s10342-020-01341-0

30. Ramírez‐Valiente, José Alberto, Aida Solé‐Medina, Tanja Pyhäjärvi, Outi Savolainen, Sandra Cervantes, Robert Kesälahti, Sonja T. Kujala, Timo Kumpula, Katrin Heer, Lars Opgenoorth, Jan Siebertz, Darius Danusevicius, Eduardo Notivol, Raquel Benavides, Juan José Robledo‐Arnuncio 2021. Selection patterns on early‐life phenotypic traits in Pinus sylvestris are associated with precipitation and temperature along a climatic gradient in Europe. New Phytologist 229 (5): 3009-3025. https://doi.org/10.1111/nph.17029

31. Danusevičius, D., Buchovska, J. Žulkus, V., Daugnora, L. and Girininkas. A. 2021. DNA markers reveal genetic associations among 11 000-years-old Scots pine (Pinus sylvestris L.) found in the Baltic sea with the present-day genepools in Lithuania. Forests (in print).

 

 

MOKSLO STRAIPSNIAI recenzuojamuose moksliniuose periodiniuose leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) bazės Mokslo citavimo indeksų (SCI) pagrindinių leidinių sąrašą, kurie yra įtraukti į WOS duomenų bazę, bet neturi ISI citavimo indekso

1. Danusevicius, D. 2008. Hybrid vigour from intra-specific crosses of Scots pine. Baltic Forestry 14 (1): 2-6.
2.Danusevičius, D. 2009. Strategy for long-term breeding of Picea abies in Lithuania: short review. Dendrobiology 61: 87-91. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);
3. Danusevičius, J. Gabrilavičius, G. and Danusevičius, D. 2009. Gene conservation and breeding programmes for Picea abies in Lithuania: present day achievements. Dendrobiology  61:83-87. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);
4. Kavaliauskas, Darius; Šepetienė, Janina; Danusevičius, Darius; Pieczulis-LeszczyĄska, Dala. Assessment of Forests Planted in Private Land // Rural development 2011 : the fifth international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 2 (2011), p. 41-46.
5. Danusevičius, Darius; Brazaitis, Gediminas. Effect of Provenance on Early Flowering in Norway Spruce // Rural development 2011 : the fifth international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. Vol. 5, b. 2 (2011), p. 30-33.
6. Kavaliauskas, Darius; Danusevičius, Darius; Kerpauskaitė, Vilma. DNA-based Differentiation Among four Lithuanian Scots Pine Populations // Rural development 2013 : the 6th international scientific conference, 28-29 November, 2013, Aleksandras Stulginskis university, Akademija, Kaunas district, Lithuania : proceedings. ISSN2345-0916. Vol. 6, book 3(2013), p. 320-323. [Academic Search Complete].
7. Kerpauskaite, Vilma; Danusevicius, Darius; Kavaliauskas, Darius; Fussi, Barbara; Konnert, Monika; Baliuckas, Virgilijus; Augustaitis, Algirda. A Methodological Approach for Assessment of the Spatial Genetic Structure Within Scots Pine Stands Based on DNA Markers // Rural development 2013 : the 6th international scientific conference, 28-29 November, 2013, Aleksandras Stulginskis university, Akademija, Kaunas district, Lithuania : proceedings. ISSN2345-0916. Vol. 6, book 3 (2013), p. 324-331. [Academic Search Complete].
8. Narauskaitė, Gintarė; Danusevičius, Darius; Østbye, Kjartan; Pėtelis, Kęstutis. Genetic Differentiation of Field and Forest Ecotypes of Roe Deer (Capreolus capreolus L.) in Lithuania Based on DNA Markers // Rural development 2013 : the 6th international scientific conference, 28-29 November, 2013, Aleksandras Stulginskis university, Akademija, Kaunas district, Lithuania : proceedings. ISSN2345-0916. Vol. 6, book 3(2013), p. 376-381. [Academic Search Complete].

MOKSLO STRAIPSNIAI publikuoti moksliniuose periodiniuose leidiniuose (su ISSN indeksu), įtrauktuose į tarptautines mokslo duomenų bazes arba į svarbiausių mokslinės literatūros leidyklų internetinius katalogus, o taip pat reikšmingi straipsniai, išspausdinti pasaulinių mokslo draugijų knygose, konferencijų darbuose bei tęstiniuose leidiniuose (su ISBN indeksu) arba referuoti duomenų bazėje ISI Proceedings, jei šių straipsnių įrašų nėra ISI WOS duomenų bazėje

 1. Danusevičius, D.and Persson, B. 1998. Phenology of natural Swedish populations of Picea abies as compared with introduced seed sources. Forest Genetics 5: 211-220.
 2. Danusevičius, D., Jonsson, A. and Eriksson, G. 1999. Juvenile-mature genetic correlations after simulated frost desiccation in seedlings of Picea abies (L.) Karst. Baltic Forestry 5 (1): 19-26.
 3. Danusevičius, J., Gabrilavičius, R. and Danusevičius, D. 2000. Legislation of conservation of forest genetic resources in Lithuania. Baltic Forestry 6 (2): pp. 100-101. 
 4.  Danusevičius, D. and Lindgren, D. 2002. Two stage selection strategies in tree breeding considering gain, diversity, time and cost. Forest Genetics 9 (2): 145-157.
 1. Danusevičius, D. and Garbrilavičius, R. 2002. Genetic variation in juvenile wood basic density at different stages of development in Norway spruce. Baltic Forestry 8 (2): 23-32.
 1. Danusevičius, J., Gabrilavičius, R. and Danusevičius, D. 2002. Quality of Red oak (Quercus rubra L.) stands on abandoned agricultural land in Lithuania. Baltic Forestry 8 (1): 51–56.
 2. Danusevičius, J. and Danusevičius, D. 2002. Benefit of genetic testing for introduction of Douglas Fir to Lithuania. Biologija 42: 9-51.
 3. Danusevičius, J., Gabrilavičius R. and Danusevičius, D. 2002. Genetic and ecological basis for afforestation of abandoned agricultural land in Lithuania. Baltic Forestry 8 (1): 99–100.
 4. Gabrilavičius, R., Baliuckas, V., Danusevičius, D., Danusevičius, J., Pliūra, A., 2001. Progress in conservation of forest genetic resources in Lithuania: importance of the dynamic approach. Biologija 4: 79-83.
 5. Aučina, A., Riepšas, E., Danusevičius, J., Danusevičius, D., Gabrilavičius, R., Skridaila, A., Balčiūnienė, L., Žilinskaitė, S., Meidus, E., Meiduvienė, A., Ryliškis, D., Kuisys, T. ir Dapkūnienė, S. 2005. Eco-genetic variation of development and adaptedness traits of seedlings of local Scots pine populations in Lithuania. Baltic Forestry 11 (1): 64-73.
 6. Aučina, A., Danusevičius, J., Danusevičius, D., Riepšas, E., Skridaila, A., Balčiūnienė, L., Žilinskaitė, S., Meidus, E., Meiduvienė, A., Ryliškis, D., Štukėnienė, G. ir Dapkūnienė, S. 2005. Response of Scots pine (Pinus sylvestris L.) seedlings to different climatic conditions and their adaptation peculiarities. Biologija 2: 40-46.
 7. Li H., Lindgren D., Danusevicius D., Cui J. 2005. Theoretical analyses of testing efficiency in long-term breeding of poplar. Journal of Forestry Research 16: 275-280.
 8. Gabrilavičius, R. ir Danusevičius, D. 2006. Genotipų atrankos ir genetinių išteklių išsaugojimo ypatumai eglės sėklinėse plantacijose. Vagos 70 (23): 7-12.
 9. Gabrilavičius, R., Danusevičius, J. and Danusevičius, D. 2008. Efficiency of methods to support natural regeneration in Scots pine genetic reserves. Biologija 54 (2): 134-138. 
 10. Areškevičienė R., Danusevičius D., Kuusienė S. 2009. Paprastosios eglės atsitiktinai pagausintos polimorfinės DNR (APPD) ir biometrinių požymių kintamumo sąsajų paieška  [Detection of the associations between random amplified polymorphic DNA (RAPD) and biometric traits variation in Norway spruce]. Miškininkystė 1 (65): 59-70.
 11. Danusevičius, Darius; Kavaliauskas, Darius; Gabrilavičius, Rimvydas. Selekcija ženkliai pagerintų paprastosios eglės medienos kietumą // Miškininkystė. ISSN 1392-2041. 2011, Nr.1 (69), p.46-54. [CAB Abstracts].
 12. Buchovska, J., Danusevičius, D., Nowakowska, J. Bužinskas, L. 2012. Lietuvos ir rytinio arealo dalies paprastosios pušies populiacijų chloroplasto DNR polimorfizmo palyginimas. – Miškininkystė. Nr. 1 (71) 12-22. [CAB Abstracts].
 13. Danusevičius D., Kerpauskaitė V. ir Bužinskas L. 2012. Paprastosios pušies viršutinės lajos dalies sėkliniai palikuonys pasižymi didesne genetine įvairove.- Miškininkystė, 2012 Nr. 1 (71): 49-58. [CAB Abstracts].
 14. Buchovska, J. ir Danusevičius, D. 2012. Paprastosios pušies populiacijų genetinės struktūros tyrimų apžvalga. Miškininkystė 2 (72) 69-80.
 15. Gritytė, K. ir Danusevičius, D. 2014. Optimali imtis paprastosios pušies spyglių žiotelių skaičiaus genetinio sąlygotumo nustatymui. Miškininkystė 1 (75) 1-7.
 16. Raškauskaitė M., Danusevičius D. 2015. Geografinės kilmės ir sėklos masės įtaka paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) palikuonių produktyvumui ir stiebo kokybei [The effect of provenance and seed weight on wood yield and stem quality of Scots pine progeny]. – Miškininkystė [Forest Sciences], 1 (77): 33–44. 
 17. Kavaliauskas D., Danusevičius, D., Baliuckas V., Baranov O. 2015. Paprastosios pušies populiacijų genetinė struktūra Lietuvoje pagal chloroplasto DNR žymenis [Genetic structure of Scots pine populations in Lithuania according to chloroplast DNA markers]. – Miškininkystė [Forest Sciences], 1 (77): 45–55.
 18. Narauskaitė, Gintarė; Danusevičius, Darius; Pėtelis, Kęstutis; Brazaitis, Gediminas; Špinkytė-Bačkaitienė, Renata; Stankevičiūtė, Jolanta; Šimkevičius, Kastytis. The roe deer classification to ecotypes in mosaic landscape of Lithuania // Agriculture & Forestry. Podgorica. ISSN 0554-5579. Vol. 61, No. 1 (2015), p. 189-196. [ISI Master Journal List (Zoological record)].
 19. Kerpauskaitė, V., Danusevicius, D. 2016. Pušies medynų erdvinė genetinė struktūra. Miškininkystė 1 (79): 33-39.
 20. Bužinskas L., Danusevičius D. 2016. Šilumos poveikis paprastosios pušies sėjinukų ramybės būsenai ir būklei žiemos metu [Effect of elevated temperature on dormancy and health of Scots pine seedlings during winter]. – Miškininkystė 2 (80): 32-45.
 21. Vytautė JUODKIENĖ, Darius DANUSEVIČIUS, Gintautas MOZGERIS. 2017. Identification for genetic differentiation of scots pine seedlings using hyperspectral imaging. Žemės ūkio mokslai 24, No 2: 52-61.
 22. Linas Bužinskas, Darius Danusevičius. 2018. Pietinių paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijų perkėlimo efektas Lietuvos klimatinėmis sąlygomis (Transfer effect of southern populations of Scots pine in Lithuania). Žemės ūkio mokslai 1: 19-32.

 Parengta 2021-02-13               Prof. Darius Danusevičius

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas