LMA | Asmeninės svetainės

Viškelis Pranas


El. paštas: pranas.viskelis@lammc.lt

VIŠKELIS PRANAS daktaras (fiziniai mokslai, chemija), Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro  Sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas

Gimimo data:  1950 m. gruodžio 21 d.

El. paštas: pranas.viskelis@lammc.lt

Adresas:        Kauno g. 30, LT-54333, Babtai, Kauno r.

Telefonai:         8-37-555439

Išsilavinimas

1968–1973 m. Kauno Politechnikos  institutas, baigtas su pagyrimu.

Inžinierius chemikas-technologas.

Mokslo laipsniai ir vardai

1979 m. apginta disertacija ir Lietuvos Mokslų Akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institute suteiktas chemijos mokslų kandidato laipsnis; laipsnis 1993 m. LMT nostrifikuotas į gamtos mokslų daktaro laipsnį. 2010-2019 m. Kauno technologijos universiteto profesorius.

2014 m. - Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

Mokslinių tyrimų kryptys

Technologijos mokslai, chemijos inžinerija (maisto chemija ir technologija, įskaitant vaisių ir daržovių kokybę, laikymą ir perdirbimą); žemės ūkio mokslai, agronomija.

Profesinė patirtis

1979–1982  m. mokslo darbuotojas, vyresnysis mokslo darbuotojas, laboratorijos vedėjas Visasąjunginio sviesto ir sūrių pramonės MTI Lietuvos filiale (dabartinis KTU Maisto institutas). Tyrimų objektas - cheminių ir fizikinių žemės ūkio produktų savybių tyrimai.

1982–1989 m. Cheminių junginių biologinių tyrimų instituto (TSRS) fiziko-cheminio skyriaus vedėjas. Cheminiai ir fizikiniai biologiškai aktyvių junginių tyrimai.

1989–1992 m. MĮ “Pharmaceutica Lituanica“ vadovaujantysis fiziko-chemikas.

1992–2002 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas, vyresnysis mokslo darbuotojas. Moksliniai  tyrimai: žemės ūkio produktų kokybė, cheminiai ir fizikiniai kitimai, laikymas ir perdirbimas.

Nuo 2002 m. iki šiol Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto (nuo 2010 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto) Biochemijos ir technologijos laboratorijos vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas. Moksliniai  tyrimai: vaisių ir daržovių biochemija, žemės ūkio produktų kokybė, laikymas ir perdirbimas, inovatyvių produktų kūrimas.

Nuo 2004 m. iki 2006 m. Kauno technologijos universiteto dėstytojas valandininkas, o nuo 2006 m. iki 2010 – docentas (0,25 etato), nuo 2010 iki 2019 - profesorius.

Dalyvavimas rengiant mokslininkus

Keturių daktaro disertacijų mokslinis vadovas;  36 daktaro disertacijų gynimo tarybų narys, oponentas. 4 po doktorantūros stažuočių mokslinis vadovas.

Dalyvavimas  projektuose

Per pastaruosius dešimt metų  dalyvavo 8 tarptautiniuose moksliniuose, 3 nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektuose, vadovavo ir vykdė 32 mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektus. Parengė ir įgyvendino 4 infrastruktūros kūrimo projektus.

Pagrindiniai pastarųjų dešimties metų projektai:

-       ”ISEKI_Food 3, 2008-2011; COST 863 veikla „Europos uogininkystės mokslo tyrimai: nuo genomikos iki tausojančios kokybiškos ir sveikos produkcijos“.

-        EUREKA E!5363 BaltVegStor. Baltijos regione auginamų daržovių laikymo kontroliuojamoje atmosferoje parametrų optimizavimas ir naujų technologinių elementų kūrimas. 2010-2012.

-       Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektai: “Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei” (2011-2014 m., vadovas); „Tradicinio maisto kokybės ir biologinės vertės didinimas projektuojant jo struktūrą ir funkcionalumą (TRAMAKOBIO)“ (2011-2013 m., vykdytojas); Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių komponentų masės pernašos intensyvinimui (2014-2015 m., vykdytojas).

-       MIP projektas ,,Likopeno ekstrakcija superkriziniais skysčiais ir ekstraktų panaudojimas inovatyvių produktų kūrimui“. LMT. 2015-2018. Projekto vadovas.

-       INTERREG projektas „Baltijos regiono komercinį potencialą turinčių miško (išskyrus medieną) produktų (laukinės ir pusiau kultivuotos veislės) autentiškumas (NovelBaltic)”. 2019-2021. Vykdytojas.

-       Technologinės plėtros projektas „Beržų sulos pramoninės gavybos technologijos ir inovatyvių biologiškai vertingų produktų prototipų sukūrimas”. MITA. 2019-2020. Projekto vadovas.

-        Eureka projektas E! 13496 "Funkcionaliųjų gėrimų kūrimas augalines žaliavas fermentuojant Medusomyces gisevii simbiotine kultūra". 2020-2023 m. Projekto vadovas.

Mokslinės publikacijos

397 moksliniai straipsniai anglų, rusų, lietuvių kalbomis, iš kurių 107 „Clarivate Analytics Web of Science“ duomenų bazės leidiniuose. 21 mokslinės knygos bei vadovėlių autorius/bendraautorius, iš jų 10 išleista tarptautinėse leidyklose. h indeksas 20.

Kita veikla

Vieno patento,  vieno ES dizaino, vieno morkų hibrido, vienos laiškinių česnakų veislės ir devynerių juodųjų serbentų veislių  bendraautorius.

Kalbų mokėjimas

Lietuvių - gimtoji, anglų - gerai, rusų - l. gerai, vokiečių - patenkinamai.

Apdovanojimai

Apdovanotas 2012 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Vaisių ir daržovių kokybės bei saugos tyrimai: inovatyvių technologijų kūrimas (1997–2011)“ (su bendraautore Ž. Lukšiene). Įteikti LR Švietimo ir mokslo ministerijos (2008, 2010 m.), LR Žemės ūkio ministerijos (2010 m.) ir LR Ministro pirmininko (2018 m.) padėkos raštai už produktyvią mokslinę veiklą ir eksperimentinės plėtros darbus.

PAGRINDINIAI STRAIPSNIAI (2015-2020 m.)

STRAIPSNIAI, leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje "Clarivate Analytics Web of Science":

 1. Raudonė L., Raudonis R., Gaivelytė K., Pukalskas A., Viškelis P., Venskutonis P.R., Janulis V. Phytochemical and antioxidant profiles of leaves from different Sorbus L. species //Natural Product Research, 2015. Vol. 29, No. 3. P. 281–285.
 2. Liaudanskas M., Viškelis P., Kviklys D., Raudonis R., Janulis V. A comparative study of phenolic content in apple fruits // International Journal of Food Properties . 2015. Vol. 18. P. 945-953.
 3. Lamanauskas N., Šatkauskas S., Bobinaitė R., Viškelis P. Pulsed Electric Field (PEF) Impact on Actinidia kolomikta Drying Efficiency // Journal of Food Process Engineering. 2015. Vol. 38. P. 243-249.
 4. Bartkiene E., Juodeikiene G., Zadeike D., Viskelis P., Urbonaviciene D. The use of tomato powder fermented with pediococcus pentosaceus and lactobacillus sakei for the ready-to-cook minced meat quality improvement // Food Technol. Biotechnol. 2015. Vol. 53(2). P. 163–170.
 5. Bobinaitė R., Pataro G., Lamanauskas N., Šatkauskas S., Viškelis P., Ferrari G. Application of pulsed electric field in the production of juice and extraction of bioactive compounds from blueberry fruits and their by-products // Journal of food science and technology. 2015. Vol. 52(9). P. 5898-5905.
 6. Bobinaitė R., Viskelis P., Bobinas Č., Mieželienė A., Alenčikienė G., Venskutonis P.R. Raspberry marc extracts increase antioxidative potential, ellagic acid, ellagitannin and anthocyanin concentrations in fruit purees. // LWT - Food Science and Technology.  2016. Vol. 66. P. 460-467.
 7. Raudone L., Burdulis D., Raudonis R., Janulis V., Jankauskiene L., Viskelis P., Trumbeckaite S.  Effect of Perilla Frutescens extracts and rosmarinic acid on rat heart mitochondrial functions //Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research. 2016.  Vol. 73 No. 1. P.135-145.
 8. Petrauskaite O., Juodzbalys G., Viskelis P., Liesiene J. Control of the porous structure of cellulose-based tissue engineering scaffolds by means of lyophilization // Cellulose chemistry and technology. 2016. Vol. 50(1). P. 23-30.
 9. Eisinaite V., Vinauskiene R., Viskelis P.,  Leskauskaite D. 2016. Effects of freeze-dried vegetable products on the technological process and the quality of dry fermented sausages // Journal of Food Science. Vol. 81(9). P. C2175–C2182.
 10. Ozolinčius R., Bareika V., Rubinskienė M., Viškelis P., Mažeika R., Staugaitis G. 2016. Chemical Composition of Silver Birch (Betula pendula Roth.) and Downy Birch (Betula pubescens Ehrh.) Sap // Baltic Forestry.  Vol. 22(2): 222-229.
 11. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D., Duchovskis P. 2016. Tomato biochemical composition and quality attributes in different maturity fruits. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus (Ogrodnictwo). 15 (6): 221-231.
 12. Raudonė L.,  Raudonis R.,  Liaudanskas M., Janulis V., Viškelis P. 2017. Phenolic antioxidant profiles in the whole fruit, flesh and peel of apple cultivars grown in Lithuania // Scientia horticulturae. 216: 186-192.
 13. Urbonaviciene D., Viskelis P. The cis-lycopene isomers composition in supercritical CO2 extracted tomato by-products. // LWT - Food Science and Technology. 2017. Vol. 85.   P. 517-523.
 14. Pataro G., Bobinaitė R., Bobinas Č., Šatkauskas S., Raudonis R., Visockis M., Ferrari G., Viškelis P. 2017. Improving the extraction of juice and anthocyanins from blueberry fruits and their by-products by application of pulsed electric fields. // Food Bioprocess Technol. Vol. 10. P.1595–1605.
 15. Lanauskas J., Kviklys D., Liaudanskas M., Janulis V., Uselis N., Viškelis J., Viškelis P. 2017. Lower nitrogen nutrition determines higher phenolic content of organic apples. // Horticultural Science. Vol. 44(3). P.113-119.
 16. Liaudanskas M., Zymonė K., Viškelis J., Kviklys D.,  Viškelis P.,  Janulis V.  2018. Seasonal variation of the qualitative and quantitative composition of phenolic compounds in Malus domestica leaves .// Chemistry of natural compounds, 54(2): 348-349.
 17. Bartkiene E., Ruzauskas M., Lele V.,  Zavistanaviciute P., Bernatoniene J., Jakstas V., Ivanauskas L., Zadeike D., Klupsaite D., Viskelis P., Bendoraitiene J.,  Navikaite-Snipaitiene V., Juodeikiene G. 2018. Development of antimicrobial gummy candies with addition of bovine colostrum, essential oils and probiotics. // International Journal of Food Science and Technology, 53(5): 1227–1235.
 18. Bartkiene E., Bartkevics V., Ikkere L.E., Pugajeva I., Zavistanaviciute P., Lele V.,  Ruzauskas M., Bernatoniene J., Jakstas V., Klupsaite D., Zadeike D., Viskelis P., Juodeikiene G. 2018. The effects of ultrasonication, fermentation with Lactobacillus sp., and dehydration on the chemical composition and microbial contamination of bovine colostrum. // J. Dairy Sci., 101: 6787–6798.
 19. Savickiene N., Jekabsone A., Raudone L., Abdelgeliel A.S., Cochis A., Rimondini L., Makarova E., Grinberga S., Pugovics O., Dambrova M., Pacauskiene I.M., Basevičiene N., Viškelis P. 2018. Efficacy of proanthocyanidins from Pelargonium sidoides root extract in reducing P. gingivalis viability while preserving oral commensal S. salivarius. Materials, 11, 1499: 1-15.
 20. Urbanaviciute I., Liaudanskas M., Seglina D., Viskelis P. 2019. Japanese quince Chaenomeles Japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach leaves a new source of antioxidants for food. International Journal of Food Properties, 22(1):  795–803.
 21. Bartkiene E., Lele V., Sakiene V.,  Zavistanaviciute P., Ruzauskas M., Bernatoniene J., Jakstas V., Viskelis P., Zadeike D., Juodeikiene G. 2019. Improvement of the antimicrobial activity of lactic acid bacteria in combination with berries/fruits and dairy industry by‐products. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99(8): 3992-4002.
 22. Bartkiene E., Lele V., Sakiene V.,  Zavistanaviciute P., Ruzauskas M., Stankevicius A., Grigas J., Pautienius A., Bernatoniene J., Jakstas V., Zadeike D., Viskelis P., Juodeikiene G. 2020. Fermented, ultrasonicated, and dehydrated bovine colostrum: Changes in antimicrobial properties and immunoglobulin content. J. Dairy Sci., 103:1315–1323.
 23.   Bobinaitė R., Kraujalis P., Tamkutė L., Urbonavičienė D., Viškelis P., Venskutonis P. R. 2020. Recovery  of bioactive substances from rowanberry pomace by consecutive extraction with supercritical carbon dioxide and pressurized solvents. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 85: 152-160.   
 24.  Mingaila J., Čiuldienė D., Viškelis P., Bartkevičius E., Vilimas V., Armolaitis K.  2020. The quantity and biochemical composition of sap collected from silver birch (Betula pendula Roth) trees growing in different soils. Forests, 11, 365.
 25.  Bartkiene E., Lele V., Starkute V.,  Zavistanaviciute P., Zokaityte E., Varinauskaite I., Pileckaite G., Paskeviciute L., Rutkauskaite G., Kanaporis T., Dmitrijeva  L., Viskelis P., Santini A., Ruzauskas M. 2020. Plants and lactic acid bacteria combination for new antimicrobial and antioxidant properties poduct development in a sustainable manner. Foods, 9, 433.  
 26.  Juodeikiene G., Zadeikė D., Trakselyte-Rupsiene K., Gasauskaite K., Bartkiene E., Lele V., Viskelis P., Bernatoniene J., Ivanauskas L., Jakstas V. 2020. Functionalisation of flaxseed proteins assisted by ultrasonication to produce coatings enriched with raspberries phytochemicals. LWT - Food science and technology, 124, 109180.  
 27.  Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Dambrauskienė E., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2020. Biocontrol of strawberry pathogen Botrytis cinerea using plant extracts and essential oils. Zemdirbyste-Agriculture, 107(2):  147–152.
 28.  Tamkutė L.,  Pukalskas A., Syrpas M., Urbonavičienė D., Viškelis P., Venskutonis P.R. 2020. Fractionation of cranberry pomace lipids by supercritical carbon dioxide extraction and on-line separation of extracts at low temperatures. J. of Supercritical Fluids, 163, 104884.  
 29.  Bobinaitė R., Grootaert C., Van Camp J., Šarkinas A., Liaudanskas M., Žvikas V., Viškelis P., Venskutonis P.R. 2020. Chemical composition, antioxidant, antimicrobial and antiproliferative activities of the extracts isolated from the pomace of rowanberry (Sorbus aucuparia L.). Food Research International, 136:109310.
 30.   Zadeike D., Vaitkeviciene R., Marksa M., Juodeikiene G., Bendoraitiene J., Bartkiene E., Lele V., Viskelis P., Bernatoniene J., Jakstas V. 2020. Structural and functional characterisation of compositionally optimised rice bran and lingonberry dietary fibre-based gel-type product enriched with phytochemicals. International Journal of Food Science and Technology, 55: 3372-3380.
 31.  Liubertas T., Kairaitis R., Stasiule L., Capkauskiene S., Stasiulis A., Viskelis P., Viškelis J., Urbonaviciene D. 2020. The influence of amaranth (Amaranthus hypochondriacus) dietary nitrates on the aerobic capacity of physically active young persons. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 17:37. 
 32.  Zokaityte E., Cernauskas D.,  Klupstaite  D., Lele V., Starkute V., Zavistanaviciute P., Ruzauskas M., Gruzauskas R., Juodeikiene G., Rocha J.M., Bliznikas S.,  Viskelis P., Ruibys R., Bartkiene E.  2020. Bioconversion of milk permeate with selected lactic acid bacteria strains and apple by-products into beverages with antimicrobial properties and enriched with galactooligosaccharides. Microorganisms, 8, 1182.
 33. Urbanavičiūtė I., Liaudanskas M., Bobinas Č., Šarkinas A., Rezgienė A., Viskelis P. 2020. Japanese Quince (Chaenomeles japonica) as a Potential Source of Phenols: Optimization of the Extraction Parameters and Assessment of Antiradical and Antimicrobial Activities. Foods, 9 (8): 1132. 
 34.  Zokaityte E., Lele V., Starkute V., Zavistanaviciute P., Cernauskas D., Klupsaite D., Ruzauskas M., Alisauskaite J., Baltrusaitytė A., Dapsas M., Siriakovaite K., Trunce S., Guiné R.P.F., Viskelis P., Steibliene V., Bartkiene E. 2020. Antimicrobial, Antioxidant, Sensory Properties, and Emotions Induced for the Consumers of Nutraceutical Beverages Developed from Technological Functionalised Food Industry By-Products. Foods, 9, 1620. 

 

Daugiau publikacijų >>

http://scholar.google.com/citations?user=mUyr3poAAAAJ&hl=en&citsig=AMstHGRg-c6oPntKhzirvxZi9cF08McHsg

 

Tarptautinėse leidyklose išleistų knygų skyriai:

 1. Daubaras R., Budriuniene D., Chesoniene L., Rimkiene S., Viskelis P. Chemical composition and storability of cranberry / In: Food Technology and Quality Evaluation. Editors R. Dris, A. Sharma. Science Publishers, Inc., Enfield, USA, Plymouth, UK. 2003. P. 173-177.
 2. Gelvonauskis B., Viskelis P. Biochemical composition of Sorbus fruits and its change during ripening / In: Food Technology and Quality Evaluation. Editors R. Dris, A. Sharma. Science Publishers, Inc., Enfield, USA, Plymouth, UK. 2003. P. 179-182.
 3. Dambrauskiene E., Viskelis P., Venskutonis  R. Effect of  Nitrogenous Fertilisers on Yield and Chemical Composition  of Thyme / In: Plant Nutrition: Growth and Diagnosis. Editors R. Dris, F.H. Abdelaziz, S.M. Jain. Science Publishers, Inc., Enfield, USA, Plymouth, UK. 2002. P. 123-128.
 4. Cizauskas A., Viskelis P. Influence of Nitrogenous Fertilizers on Onion Yield, Quality, and Storability / In: Plant Nutrition: Growth and Diagnosis. Editors R. Dris, F.H. Abdelaziz, S.M. Jain. Science Publishers, Inc., Enfield, USA, Plymouth, UK. 2002. P. 129-135.
 5. Juodeikiene G., Bartkiene E., Viskelis P., Urbonaviciene D., Eidukonyte D., Bobinas C. Fermentation processes using lactic acid bacteria producing bacteriocins for preservation and improving functional properties of food products. In: Advances in Applied Biotechnology. Ed. M. Petre. InTech, 2012, p. 63-100.
 6. Viskelis P., Bobinaite R., Rubinskiene M., Sasnauskas A., Lanauskas J. Chemical composition and antioxidant activity of small fruits // In: Horticulture. Ed. A.I.L. Maldonado. InTech. 2012. P. 75-102.
 7. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Viškelis P. Effect of different growing substrates on physiological processes, productivity and quality of tomato in soilless culture. In: Soilless Culture: Use of Substrates for the Production of Quality Horticultural Crops. Ed. Md. Asaduzzaman. InTech, 2015, pp. 99-124.
 8. Urbonaviciene D., Viskelis P., Bartkiene E., Juodeikiene G.,  Vidmantiene D. The Use of Lactic Acid Bacteria in the Fermentation of Fruits and Vegetables - Technological and Functional Properties // In: Biotechnology. Ed. Deniz Ekinci. InTech, 2015. P. 135-164.
 9. Viskelis P., Radzevicius A., Urbonaviciene D., Viskelis J., Karkleliene R., Bobinas C. Biochemical parameters in tomato fruits from different cultivars as functional foods for agricultural, industrial, and pharmaceutical uses //In: Plants for the Future. Ed. Hany El-Shemy. InTech, Rijeka. 2015. P. 45-77.
 10. Bobinaitė, R., Viškelis, P., Venskutonis, P.R., 2016. Chemical Composition of Raspberry (Rubus spp.) Cultivars. In: Simmonds, M.S.J., Preedy, V.R. (Eds.), Nutritional Composition of Fruit Cultivars. Academic Press, 713–731.

1.        Viskelis P., Radzevicius A., Urbonaviciene D., Viskelis J., Karkleliene R., Bobinas C. Biochemical parameters in tomato fruits from different cultivars as functional foods for agricultural, industrial, and pharmaceutical uses //In: Plants for the Future. Ed. Hany El-Shemy. InTech, Rijeka. 2015. P. 45-77.  

2.        Bobinaitė, R., Viškelis, P., Venskutonis, P.R., 2016. Chemical Composition of Raspberry (Rubus spp.) Cultivars. In: Simmonds, M.S.J., Preedy, V.R. (Eds.), Nutritional Composition of Fruit Cultivars. Academic Press, 713–731. 

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas