LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Kiaupa Zigmuntas


El. paštas: kiaupa@istorija.lt

Zigmunto Kiaupos curriculum vitae

 

                      1942 01 29 gimiau Pakiaunio k. Ignalinos raj.

                      1965 m. baigiau istorijos studijas Vilniaus universitete.

                      1965-1970 m. dirbau Lietuvos valstybės archyve ir Lietuvos valstybės istorijos archyve (su pertraukomis dėl tarnybos Sovietų armijoje).

                      1970-1973 m. mokiausi Mokslų akademijos Istorijos instituto aspirantūroje.

                      Nuo 1973 m. dirbu Istorijos institute (1993-1997 m. buvau Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos skyriaus vedėju, 1999-2000 m. – Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotoju mokslo reikalams, nuo 2003 m. – Lietuvos istorijos institutas vyresnysis mokslo darbuotojas 0,5 etato antraeilėse pareigose).

                      1992-1996 m. dėsčiau Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Viduramžių istorijos katedroje.

                      1993 m. apginiau humanitarinių mokslų srities istorijos daktaro disertaciją Šiauliai XV-XVIII a.: Lietuvos mažųjų miestų raidos problemos.

                      Nuo 1993 m. dėstau Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedroje.

                      1995 m. Vytauto Didžiojo universiteto senatas suteikė docento vardą.

                      Nuo 2000 m. esu Lietuvos istorijos metraščio redkolegijos pirmininkas

                      Nuo 2003 m. dirbu Vytauto Didžiojo universitete profesoriaus/vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigose.

                      2006 m. buvau išrinktas į Vytauto Didžiojo universiteto Senatą.

                      2009 m. suteiktas profesoriaus vardas.

                      2010 m. išrinktas Vytauto Didžiojo universiteto senato pirmininku.

                      2012 m. suteikta Lietuvos mokslų akademijos Simono Daukanto premija

                      2013 m. suteikta Nacionalinė mokslo premija

 

                      Moksliniame darbe specializuojuosi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos tyrimuose, paskelbiau apie 150 mokslinių straipsnių ir kolektyvinių monografijų dalių, kartu su J. Kiaupiene ir A. Kuncevičiumi parašėme Lietuvos istorija iki 1795 m. (3 leidimai 1995-2000 m., vertimas į anglų kalbą 2000 m., vertimas į lenkų kalbą 2008 m.). Parašiau apibendrinantį Lietuvos istorijos darbą (The History of Lithuania, 2 leidimai 2002 m. ir 2005 m., vertimas į lietuvių kalba Lietuvos valstybės istorija 2004 m. ir 2006 m.), taip pat su lenkų istoriku Andrzejumi Rachuba ir J. Kiaupiene Historia Litwy. Dwugos polsko-litewski (Warszawa, 2008). 2012 m. paskelbiau daugiatomės Lietuvos istorijos VII t. I dalį.

                      Nuo 1995 m. kartu su kolegomis Vytauto Didžiojo universitete organizuoju kasmetines Kauno istorijos konferencijas, nuo 1996 m. esu Kauno istorijos metraščio redkolegijos pirmininkas (išėjo 13 t.). 2010 m. išėjo iš spaudos mano parašyta Kauno istorija. I tomas.

                      Nuo 2002 m. kartu su kolegomis Lietuvos istorijos institute ir Vytauto Didžiojo universitete organizuoju kasmetines XVIII a. Lietuvos istorijos konferencijas.

                      Vadovavau 8 doktorantų studijoms ir sėkmingai apgintų daktaro disertacijų rašymui, šiuo metu vadovauju 2 doktorantų darbui.

                      1990-1991 m. buvau Lietuvos respublikos derybų su Sovietų Sąjunga patarėju kultūros vertybių klausimu. 1999-2007 m. buvau Valstybinės kultūros paveldo apsaugos komisijos narys. Paskelbiau straipsnių kultūros paveldo apsaugos klausimais ir monografiją Lietuvos kultūros vertybių kelionės iki 1990 m. Praradimai ir sugrįžimai (Vilnius, 2006 m.).

                      Buvau Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo direkcijos prie Lietuvos respublikos prezidento koordinacinės tarybos narys. Esu Lietuvos heraldikos komisijos prie Lietuvos Respublikos Prezidento narys, Lietuvos ir Rusijos jungtinės istorikų komisijos narys, Lietuvos nacionalinio muziejaus tarybos narys.

                      2003 m. apdovanotas Vytauto Didžiojo ordino Riterio kryžiumi. 2009 m. apdovanotas ordino Za zasugi Rzeczypospolitej ordino Karininko kryžiumi. 2014 m. suteiktas Kauno miesto garbės piliečio vardas

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas