LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Lazutka Romas


El. paštas: romas.lazutka@fsf.vu.lt

Romas Lazutka

g. 1955 m. rugpjūčio 19 d., Radviliškis

Profesorius, socialinių mokslų daktaras

VU profesorius, katedros vedėjas

 

INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ

2008 m. Socialinių tyrimų institutas. Pripažintas atitikimas habilitacijos procedūros (HP) reikalavimams

1989 m. Vilniaus universitetas. Socialinių mokslų daktaras (Ekonomika)

1982 m. Vilniaus universitetas. Ekonomistas

1976 m. Klaipėdos jūreivystės mokykla. Šturmanas

DARBO PATIRTIS

2012– Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, Teorinės ekonomikos katedra Katedros vedėjas, profesorius

1991–1993 Lektorius

1989–1991 Asistentas

2017-2018 Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Ministro patarėjas (0,5 etato)

2008–2017 Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, Socialinio darbo katedra

2005–2009 Katedros vedėjas

1998–2005 Docentas

2008–2012 Profesorius 

2008-2012 Lietuvos mokslo taryba, Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetas Komiteto narys

2002–2011 Socialinių tyrimų institutas, Skyriaus vadovas (0,5 etato)

2000–2009 Lietuvos radijas Neetatinis apžvalgininkas

1995–1998 Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, Paslaugų ekonomikos katedra

1995–1998 Socialinio draudimo mokymo ir tyrimo centras Direktorius 

1991–1995 Darbo ir socialinių tyrimų institutas Direktoriaus pavaduotojas 

MOKSLINIAI INTERESAI

Socialinė apsauga, apsauga senatvėje, pensijos, socialinė atskirtis ir skurdas, gerovės valstybė, socialinė politika, socialinė parama, socialinis teisingumas švietimo sistemoje.

DARBAS SU STUDENTAIS

Dėstomi dalykai: Socialinė politika, Viešojo sektoriaus ekonomika, Mikroekonomika, Ekonomika, Žmogaus socialinė raida, Europos Sąjungos darbo ir socialinė politika.

VADOVAVIMAS DOKTORANTAMS

Nerijus Černiauskas

Rengiama 

Justas Mundeikis

Rengiama 

Virginijus Rutkauskas

Mokesčių moralė 

Aušra (Pačebutaitė) Razgūnė

Darbo pajamų dalis nuo nacionalinių pajamų ir jai darantys įtaką veiksniai Baltijos šalyse  

Jekaterina Navickė

Piniginių socialinių išmokų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje: disciplinuoti, perskirstyti, įtraukti, investuoti  

Sandra Krutulienė

Epilepsija sergančių suaugusių asmenų gyvenimo kokybė  

Artūras Gataūlinas

Lietuvos visuomenės subjektyvioji gerovė Europos Sąjungos šalių kontekste 

Lina Radžiūnienė

Vyrų tėvystės praktikos 

Viginta-Ivaškaitė Tamošiūnė

Pajamų perskirstymas formuojantis gerovės kapitalizmui Lietuvoje 

Donata Petružytė

Atliekų rinkėjų gyvensena: Kariotiškių sąvartyno atvejo studija 

Daiva Skučienė

Pensijų sistemos poveikis socialinei-ekonominei nelygybei Lietuvoje 

PASKELBTŲ MOKSLO DARBŲ SĄRAŠAS (2008-2017)

STRAIPSNIAI

Lazutka, R., Juška, A., Navickė, J. Labour and Capital under Neoliberal Economic Model: Economic Growth and Demographic Crisis in Lithuania. Europe and Asia studies, 2018. (Accepted)

Navickė, J. & Lazutka, R. Distributional Implications of the Economic Development in the Baltics: Reconciling Micro and Macro Perspectives. Soc Indic Res (2017). doi:10.1007/s11205-017-1645-x https://link.springer.com/article/10.1007/s11205-017-1645-x?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

Razgūnė, A., Lazutka, R. Labor Share in National Income: Implications in the Baltic Countries. Review of economic perspectives – národohospodáęský obzor VOL. X, ISSUE Y, 201Z, 2017, pp. 1–16, DOI:

Dilytė, A., Lazutka, R. Jaunimo dalyvavimas politikoje: Lietuvos atvejis. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. 2017 Nr. 14. P. 89-101.

Navickė J., Lazutka R. (2016). Work Incentives across the Income Distribution and for Model Families in Lithuania: 2005-2013. – Baltic Journal of Economics 16(2), 175-191.

Navickė J., Lazutka R. (2016). Functional and Personal Income Distribution in the Baltics: Comparison of National and Households Accounts. 9th International scientific conference “Business and Management 2016” Proceedings, 12-13 May, Vilnius.

Lazutka R., Razgūnė A. (2015). Labor Share Trend Analysis in the Baltic Countries. – Ekonomika 94(1), 97–116.

Lazutka R. (2014). Minimum Income Scheme Reform in Lithuania. – Ekonomika 93(4), 24–40.

Lazutka R. (2014). European Minimum Income Network Country Report Lithuania. Analysis and Road Map for Adequate and Accessible Minimum Income Schemes in EU Member States. The European Minimum Income Network (EMIN) project (2013-2014). European Commission, Directorate-General for Employment and Social Affairs and Inclusion.

Lazutka R., Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Salanauskaitė L. (2014). Lithuania (LT) 2009-2013. Euromod: Country Report, European Commission.

Lazutka R., Kazakevičiūtė J. (2012). Valstybinis pensinis draudimas ir jo papildymas privačiu komponentu Lietuvoje. – Lietuvos socialinė raida 1, 76–101: Lietuvos socialinė raida ekonominio nuosmukio sąlygomis.

Lazutka R., Šliužaitė D. (2012). Socialinis teisingumas ir socialinių-ekonominių grupių reprezentavimas skir­tingo prestižo studijų programose Lietuvoje. – Acta paedagogica Vilnensia 28, 9–22.

Lazutka R., Žalimienė L., Skučienė S., Navickė J. (2011). Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata ir prak­tinis vertinimas. Mokslo studija. Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Lazutka R., Navickė J.  (2010). Studijos ir socialinis teisingumas. – Filosofija. Sociologija 21(4), 277–284.

Lazutka R., Skučienė D. (2009). Socialinės garantijos Lietuvos mokslininkams. – Filosofija. Sociologija 20(2), 144–153.

Lazutka R., Ivaškaitė-Tamošiūnė V. (2009). Kartų, lyčių ir šeimų gerovės skirtumai. Lietuvos šeima: tarp tradi­cijos ir naujos realybės. Vilnius: STI.

Lazutka R., Poviliunas A. (2009). Lithuania: Minimum Income Schemes. A Study of National Policies European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Prieiga per internetą: http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2009/minimum-income-schemes

Lazutka R. (2009). Disability Policy Reform in Lithuania, 51–82. Lietuvos socialinė raida: Lietuva Europos Sąjungoje. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla (bendraautoriai: Skučienė D., Šumskaitė L., Žalimienė L.).

Lazutka R. (2008). Social Policy and Employment of Disable People, 26–48. Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybės. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla (bendraautoriai: Gruževskis B., Žalimienė L.).      

Lazutka R. (2008). Pensijų privatizavimo Lietuvoje tikslai ir rezultatai. – Ekonomika 1, 104–126.

Lazutka R., Gevorgianiene V. (2008). Migration and Future Challenges for Social Work in Lithuania, 78-79. European Social Work Responses to Migration / Gaby Franger, Mirka Neasová (Eds.). Roma: Carocci editore.  

Lazutka R., Zalimiene L., Skuciene D., Ivaskaite-Tamosiune V., Sumskaite L. (2008). Socialinė parama Lietu­voje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai. Vilnius: Socialinės apsaugos ministerija, Socialinių tyrimų institutas, UAB „Lodvila“. 

Lazutka R., Skučienė D., Vareikytė A., Žalimienė L., Kazakevičiūtė J. (2008). Socialinių darbuotojų profesinės rizikos veiksniai. – Socialinis darbas 7(3), 1–14.

KNYGOS. METODINĖS MOKYMO PRIEMONĖS

Lazutka R. (2013). Socialinis draudimas Lietuvoje: kontekstas, raida, rezultatai. Vilnius: LSTC (su bendra­autoriais: Skučienė D., Černiauskas G., Bartkus A., Navickė J., Junevičienė J.). 480 p., R.Lazutka 150 p.

Gevorgianienė V., Kondrošovienė L., Lazutka R., Naujanienė R., Švedaitė B., Zabulytė Kupriūnienė J., Žali­mienė L. (2012). Guidelines of Competence Development in the Study Field of Social Work. Vilnius: Vilnius University Press.

Globalization, Europeanization and Social Policy. Student Manual. 2012: http://www.europeanmaster-social work.eu/index.php?p=7

Lazutka R., Žalimienė L., Skučienė D., Aidukaitė J., Kazakevičiūtė J., Navickė J., Tamošiūnė-Ivaškaitė V. (2011). Socialinis teisingumas švietime: teorinė samprata ir praktinis vertinimas. Mokslo studija. Vilnius: Švie­timo aprūpinimo centras.

Lazutka R., Žalimienė L., Skučienė D., Ivaškaitė-Tamošiūnė V., Šumskaitė L. (2008). Socialinė parama Lietu­voje: remiamųjų padėtis ir paramos rezultatai. Vilnius: Socialinės apsaugos ministerija, Socialinių tyrimų institutas, UAB „Lodvila“.

Lazutka R.(2008). Socialinė politika ir neįgaliųjų įdarbinimas. Neįgaliųjų integracijos į darbo rinką galimybės. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla (su bendraautoriais: Gruževskis B., Žalimienė L.).

Lazutka R., Bagdonas A., Žalimienė L., Vareikytė, A. (2007). Skirtingi, bet lygūs visuomenėje ir darbuotėje, 225–311. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

PROJEKTINĖ VEIKLA (2008-2018)

2018

Migration and Transnational Social Protection in (post) crisis Europe. European Research Council (Starting Grant #680014), koordinatorius Lježo universitetas (Belgija). Nacionalinis ekspertas

2017-2018

Pajamų išlyginimas gyvenimo kelio etapuose socialinių investicijų požiūriu Baltijos šalyse Lietuvos mokslo taryba. Vyriausiasis mokslo darbuotojas.

2015–2017

Pajamų pasiskirstymo veiksniai: darbas, kapitalas ir gerovės valstybė. Lietuvos mokslo taryba. Projekto vadovas.

2014–2019

European Social Policy Network: Lithuanian expert, European Commission DG Employment and Social Affairs. Užsakovas: Europos Komisija. Projekto ekspertas.

2014

Pilot project: Developing a Common Methodology for Reference Budgets. Applica koordinatorius. Užsakovas: Europos Komisija. Projekto ekspertas.

Europos minimalių pajamų tinklas (European Minimum Income Network-EMIN). Projekto ekspertas.

2014–2015

Lietuvos socialinio modelio, apimančio užimtumo didinimą, darbo santykių reglamentavimo tobulinimą ir socialinio draudimo tvarumą, sukūrimas. Užsakovas: Lietuvos Respublikos (LR) socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

2013

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo, vykdant savarankišką savivaldybių funkciją, perspektyvos. 2013 m. liepos 30 d. sutartis Nr. D4-332, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto vadovas.

2010–2013

Iššūkiai socialiniam draudimui: kartų, lyčių, ekonominių ir socialinių sluoksnių sąveika. 2010 m. liepos 1 d. Lietuvos mokslo tarybos sutartis Nr. SIN-05/2010. Projekto vadovas

2012

Pensijų skaičiavimo būdo analizė ir valstybinių pensijų reformos koncepcija. 2012 m. balandžio 10 d. LR sutartis Nr. D4-154. Užsakovas: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Projekto vadovas.

2005–2012

Nepriklausomų socialinės įtraukties ekspertų tinklo narys, atstovaujantis Lietuvą. European Commission DG Employment and Social Affairs http://www.peer-review-social-inclu­sion.net/policy-assessment-activities; http://ec.europa.eu/employment_social/social_ inclusion/naps rep en.htm

2009, 2012

Lithuanian Expert for the CSB-MIPI Database on Minimum Income Protection in the European Countries and Three US States. Herman Deleeck Centre for Social Policy University of Antwerp

2009–2012

Lithuanian Expert. EUROMOD (the tax-benefit model for the European Union). University of Essex (UK)

2010

Researcher. Development of Recommendations on Short-Term Policy Measures for Lithuanian Social Assistance System’s Reform Based on the Analytical Work Carried on Work Incentives vs. Welfare Dependency. UNDP

PUBLIKUOTOS ATASKAITOS:

Lazutka, R., Poviliunas, A., Zalimienė, L. (2016) ESPN thematic report on social investment: Lithuania. European Union, P. 32 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15164&langId=en

Lazutka, R., Poviliunas, A., Zalimienė, L. (2015) ESPN thematic report on social investment: Lithuania. European Union, P. 18. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13822&langId=en

Lazutka, R., Poviliunas, A., Zalimienė, L. (2015) ESPN Thematic Report on Integrated Support for the long-term unemployed: Lithuania. European Union, P. 18. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14263&langId=en

Poviliunas, A. (2014) Investing in children - breaking the cycle of disadvantage: a study of national policies: Lithuania. European Union, P. 49. http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11648&langId=en

Lazutka, R. European Minimum Income Network country report Lithuania. Analysis and Road Map for Adequate and Accessible Minimum Income Schemes in EU Member States. European Commission. 2014. 37p.

Lazutka, R., Ivaškaitė-Tamošiūnė, V., Salanauskaitė, L. Euromod country report: Lithuania (LT) 2009 - 2013.  2014. 86 p. https://www.iser.essex.ac.uk/files/euromod/country-reports/Year5/CR_LT_2009-2013_final_14-04-2014.pdf.

Lazutka, R., A. Poviliunas. (2013) Assessment of the implementation of the European Commission Recommendation on active inclusion: A Study of National Policies: country report - Lithuania. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2013.

Lazutka, Romas, Ivaškaitė-Tamošiūnė, Salanauskaitė, Lina, Euromod country report : Lithuania (LT) 2009 - 2012.  11/03/2013. 95 p. https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/resources-for-euromod-users/country-reports

Lazutka, Romas, Navickė, Jekaterina , Salanauskaitė, Lina, Euromod country report : Lithuania (LT) 2007 - 2011.  30/05/2012. 86 p. https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/resources-for-euromod-users/country-reports 

Lazutka, R., A. Poviliunas. (2010) Lithuania: In-work poverty and labour market segmentation. A Study of National Policies. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2010/second-semester-2010 

Lazutka, R., A. Poviliunas. (2009) Lithuania: Minimum Income Schemes. A Study of National Policies. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2009/minimum-income-schemes 

Lazutka, R., A. Poviliunas. Lithuania: Assessment of the 2008-2010 National Reform Programmes for Growth and Jobs from a social inclusion perspective: The extent of synergies between growth and jobs policies and social inclusion policies. A Study of National Policies. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. October, 2008. http://www.peer-review-social-inclusion.eu/network-of-independent-experts/2008/second-semester-2008 

Lazutka, Romas, Ivaškaitė-Tamošiūnė, Viginta, Kazakevičiūtė, Jolita, Navickė, Jekaterina, Salanauskaitė, Lina, Euromod country report : Lithuania (LT) 2005 - 2009.  17/05/2011. https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/resources-for-euromod-users/country-reports

Lazutka, Romas, Ivaškaitė-Tamošiūnė, Salanauskaitė, Lina, Euromod country report : Lithuania (LT) 2005 - 2008.  14/12/2010. 100p.  https://www.iser.essex.ac.uk/euromod/resources-for-euromod-users/country-reports

Lazutka R., Poviliunas A., Ziliukaitė R. Lithuania: Trends, Recent Developments, “Feeding in” and “Feeding out”. A Study of National Policies, November 2007. On behalf of European Commission DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/docs/social_inclusion/experts_reports/lithuania_2_2007_en.pdf

 

KITA PROFESINĖS VEIKLOS INFORMACIJA

Nuo 2016 m.: Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

Nuo 2013 m.: Lietuvos socialinių tyrimų centro mokslo tarybos pirmininkas.

Nuo 2011 m.: Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto mokslo tarybos narys.

Nuo 2008 m.: Lietuvos mokslo tarybos narys, Socialinių ir humanitarinių mokslų ekspertas.

Nuo 2007 m.: Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto mokslinio leidinio „Ekonomika“ redaktorių kolegijos narys.

Nuo 2004 m.: Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto mokslinio leidinio ,,Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika“ redaktoriaus pavaduotojas.

2008–2010: Lietuvių kalbos instituto tarybos narys.

2004–2010: ICSW (International Council for Social Welfare) valdybos narys.

2002–2009: Socialinių tyrimų instituto tarybos pirmininkas.

2001–2009: Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto tarybos narys.

 


Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas