LMA | Asmeninės svetainės

Rastenytė Daiva


El. paštas: daiva.rastenyte@lsmuni.lt

Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė DAIVA RASTENYTĖ

Išsilavinimas ir kvalifikacija

1979 –1985, Kauno medicinos universiteto Gydomasis fakultetas, gydytojos diplomas

1985 –1986, Terapijos internatūra Kauno medicinos universitete

1991 m. Medicinos mokslų kandidatės laipsnis už darbą kardiologijos srityje “Kauno gyventojų sergamumo ir mirtingumo pagrindinėmis širdies ir kraujagyslių ligomis pokyčių kryptys (oficialiosios statistikos ir registrų duomenimis”, apgintą 1991 m. birželio 7 d. (Nostrifikuota kaip mokslų daktarės laipsnis Medicinos mokslų srityje 1993 m. lapkričio 11 d.)

1996 m. Habilituotos daktarės laipsnis už darbą medicinos srityje “Galvos smegenų insulto epidemiologija: sergamumas, mirtingumas, rizikos veiksniai”, apgintą 1996 m. birželio 21 d.

Nuo 2000 m. Iki 2002 m. Gydytojo neurologo licencija Kauno medicinos universitetas, Tretinė neurologijos rezidentūra

 

Darbinė veikla, pareigos

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki dabar, Medicinos akademijos kanclerė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, A. Mickevičiaus g. 9, Kaunas

2013 m. liepos mėn. iki 2016 m. rugsėjo mėn., Prorektorė studijoms, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Nuo 2006 m. birželio mėn. iki dabar, Neurologijos klinikos vadovė,  Kauno medicinos universitetas (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

Nuo 2006 m. birželio mėn. iki dabar, Neurologijos klinikos vadovė, gydytoja-neurologė, Kauno medicinos universiteto klinikos (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos)

Nuo 2006 m. gruodžio mėn. iki dabar, Neurologijos klinikos profesorė, Kauno medicinos universitetas (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

Nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2013 m. birželio mėn., Podiplominių studijų centro dekanė, Kauno medicinos universitetas (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

Nuo 2003 m. vasario mėn. iki 2006 m. birželio mėn., Neurologijos klinikos docentė, Kauno medicinos universitetas (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

Nuo 2003 m. vasario mėn. iki 2006 m. birželio mėn., gydytoja neurologė-konsultantė, Kauno medicinos universitetas, Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto Kardiovaskulinės reabilitacijos klinika (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

Nuo 2002 m. rugsėjo mėn. iki 2003 m. rugpjūčio mėn., docentė, Kauno medicinos universitetas (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), Kardiologijos klinika

Nuo 2002 m. liepos mėn. iki 2006 m. birželio mėn., Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto direktorė, Kauno medicinos universitetas, (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas

2001–2006, vyriausioji mokslo darbuotoja, Kauno medicinos universitetas (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), Kardiologijos institutas

2000 –2002, gydytoja-rezidentė, Kauno medicinos universitetas (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas), Neurologijos rezidentūra

1999–2002, Priėmimo komisijos atsakingoji sekretorė, Kauno medicinos universitetas (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)

Nuo 1999 m. rugsėjo mėn. Iki 2000 m. birželio mėn., vyr. asistentė, Kauno medicinos universitetas (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas),  Socialinės medicinos katedra

Nuo 1999 m. rugsėjo mėn. Iki 2003 m. kovo mėn., vyr. asistentė, rezidentų vadovė, Kauno medicinos universitetas (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas),  Šeimos medicinos klinika

1994–2001, vyresnioji mokslo darbuotoja, Kauno medicinos universitetas (dabar - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas),  Kardiologijos institutas

1994–1996,  mokslinė bendradarbė, Helsinkio Nacionalinis visuomenės sveikatos institutas

1992 –1994, gydytoja-kardiologė, skyriaus vedėja, Raudonojo kryžiaus“ klinikinė ligoninė

Nuo 1992 m. sausio mėn. Iki 1992 m. lapkričio mėn, asistentė, Kauno medicinos akademija, Kardiologijos klinika

1987–1994, jaunesnioji mokslinė bendradarbė, Kauno medicinos akademija, Kardiologijos institutas

1986 –1987, apylinkės terapeutė, Respublikinė Panevėžio ligoninė

 

Apdovanojimai:

 1. LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanojimas Liepos 6-osios – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga, už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2016 m. liepos 4 d. dekretas Nr. 1K-702;
 2. Žurnalo “Veidas” “Mini Nobelis” projekte pripažinta iškiliausia medicinos srities mokslininke;
 3. Kauno miesto mokslininko premija (2014 m.);
 4. Nusipelniusio Lietuvos gydytojo garbės ženklas (2015 m.).

 

Narystės:

 1. Europos komisijos 6 Bendrosios programos Patariamosios grupės narė (Member of the Advisory group for Thematic Priority 1, Life Sciences, Genomics and Biotechnology for Health);
 2. Lietuvos insulto asociacijos viceprezidentė;
 3. Žurnalo "Neurologijos seminarai" atsakingoji redaktorė (iki 2013 m., dabar – redkolegijos narė);
 4. Aukštojo mokslo vadovėlių atrankos komisijos narė (LR Švietimo ir mokslo ministro 2003 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. ISAK-1352) (2003-2007 m.);
 5. Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė
 6. VI kadencijos Lietuvos mokslo tarybos narė (2003-09 - 2007-09);
 7. Lietuvos mokslo tarybos kolegijos narė (2003-09 - 2007-09);
 8. Lietuvos mokslo tarybos Mokslo prioritetų ir vertinimo komisijos pirmininkė (2003-09 - 2007-09);
 9. Aukščiausio laipsnio valstybės stipendijos laureatė (LR SAM ministro 2004 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. ISAK-16 (Žin., 2004, Nr. 10-278));
 10. Lietuvos mokslo tarybos ekspertė;
 11. LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Europos Tarybos Alzheimerio ligos tyrimų programos darbo grupėje (LR Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. ISAK-2642)
 12. LR Švietimo ir mokslo ministro 2009-04-14 įsakymu Nr. ISAK-748 sudarytos darbo grupės Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtros gairių projektui rengti Biomedicinos mokslų pogrupio vadovė;
 13. LR Švietimo ir mokslo ministro 2010-09-03 įsakymu Nr. V-1484 paskirta į Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programos “Moksliniai tyrimai ir plėtra” Jungtinį atrankos komitetą;
 14. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkė, medicinos Mokslo krypties doktorantūros komiteto narė;
 15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vyriausioji respublikos specialistė neurologijai (nuo 2013 m.);
 16. Insulto integruotos sveikatos priežiūros valdymo komiteto pirmininkė (nuo 2014 m.).

Projektai:

 1. PSO koordinuojamas projektas "MONICA" (1986 m.-1992 m.)
 2. Europos komisijos BIOMED-II programos projektas BMH4-CT95-1362 “Towards cost effective stroke care” (1997 m. – 1999 m.)
 3. Tarptautinė programa "MORGAM" (2000 m. – iki šiol)
 4. Europos komisijos 5BP projektas “European Registries of Stroke – EROS” QLG4-CT-2002-01191 (2003 m. – 2007 m.)
 5. Europos komisijos 6BP projektas  “Highlighting the impact of headache in Europe” (EUROLIGHT), granto Nr.2006110 (2007 m. – 2011 m.)
 6. Europos komisijos 7BP projektas “Development of a European Implementation Score for measuring implementation of research into healthcare practice using vascular disease as an example” (EIS). Grant agreement Nr. 223153 (2009 m. – 2013 m.)
 7. Europos komisijos jungtinės veiklos projektas „Alzheimer‘s Cooperative Valuation in Europe“ (ALCOVE). Grant agreement Nr. 2010 22 01. (2011 m. – 2013 m.)

Mokslinė veikla 2013–2018 m.

Endzinienė, Milda; Jurkevičienė, Giedrė; Laučkaitė, Kristina; Mickevičienė, Dalia; Obelienienė, Diana; Petrikonis, Kęstutis; Rastenytė, Daiva; Ščiupokas, Arūnas; Vaičienė-Magistris, Nerija; Vaitkus, Antanas. Neurologijos pagrindai : vadovėlis / [sudarytoja: Daiva Rastenytė ; autoriai: Milda Endzinienė, Giedrė Jurkevičienė, Kristina Laučkaitė, Dalia Mickevičienė, Diana Obelienienė, Kęstutis Petrikonis, Daiva Rastenytė, Arūnas Ščiupokas, Nerija Vaičienė-Magistris, Antanas Vaitkus] ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ; [recenzentai : Dalius Jatužis, Gintaras Ferdinandas Kaubrys ; konsultantės: Rymantė Gleiznienė, Neringa Paužienė]. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2017. 239 p. : pav, lent. ISBN 9789955154921.

 

Mokslo straipsniai, referuojamuose mokslo leidiniuose
Leidiniuose, referuojamuose duomenų bazėje Clarivate Analytics Web of Science ir turinčiuose citavimo rodiklį

 1. Čičelienė, Jolita; Vaičys, Žygimantas; Rastenytė, Daiva. Development of the Lithuanian version of Sniffin’ Sticks 12 Odor Identification Test / Jolita Čičelienė, Žygimantas Vaičys, Daiva Rastenytė // Medicina. Basel: MDPI. (Research). ISSN 1010-660X. 2018, vol. 54, no. 2, p. 1-11. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; IndexCopernicus; Scopus; DOAJ]. [Citav. rod.: 0.802 (2016)]
 2. Obelienienė, Diana; Baužaitė, Sandra; Kulakienė, Ilona; Keleras, Evaldas; Eitmonaitė, Indrė; Rastenytė, Daiva. Diagnostic challenges in multiple system atrophy / Diana Obelieniene, Sandra Bauzaite, Ilona Kulakiene, Evaldas Keleras, Indre Eitmonaite, Daiva Rastenyte // Neuropsychiatric disease and treatment. Albany, Auckland, N.Z.: Dove Medical Press. (Case report). ISSN 1178-2021. 2018, vol. 14, p. 179-184. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; DOAJ]. [Citav. rod.: 2.198 (2016)]
 3. Hamarat, Yasin; Bartušis, Laimonas; Deimantavičius, Mantas; Šiaudvytytė, Lina; Janulevičienė, Ingrida; Ragauskas, Arminas; Bershad, Eric M; Fandino, Javier; Kienzler, Jenny; Remonda, Elke; Matijošaitis, Vaidas; Rastenytė, Daiva; Petrikonis, Kęstutis; Berškienė, Kristina; Žakelis, Rolandas. Graphical and statistical analyses of the oculocardiac reflex during a non-invasive intracranial pressure measurement / Yasin Hamarat, Laimonas Bartusis, Mantas Deimantavicius, Lina Siaudvytyte, Ingrida Januleviciene, Arminas Ragauskas, Eric M. Bershad, Javier Fandino, Jenny Kienzler, Elke Remonda, Vaidas Matijosaitis, Daiva Rastenyte, Kestutis Petrikonis, Kristina Berskiene, Rolandas Zakelis // PLoS One. San Francisco: Public Library of Science. (Research article). ISSN 1932-6203. 2018, vol. 13, no. 4, p. 1-11. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Scopus; DOAJ; AGRICOLA]. [Citav. rod.: 2.806 (2016)]
 4. Sakalauskas, Andrius; Špečkauskienė, Vita; Laučkaitė, Kristina; Jurkonis, Rytis; Rastenytė, Daiva; Lukoševičius, Arūnas. Transcranial ultrasonographic image analysis system for decision support in Parkinson disease / Andrius Sakalauskas, Vita Špečkauskienė, Kristina Laučkaitė, Rytis Jurkonis, Daiva Rastenytė, Arūnas Lukoševičius // Journal of ultrasound in medicine. Rockville, MD: American Institute of Ultrasound in Medicine. (Original research). ISSN 0278-4297. 2018, vol. 00, no. 00, p. 00-00. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded ( Web of Science); MEDLINE]. [Citav. rod.: 1.547 (2016)]
 5. Petkus, Vytautas; Preikšaitis, Aidanas; Krakauskaitė, Solventa; Zubavičiūtė, Erika; Ročka, Saulius; Rastenytė, Daiva; Vosylius, Saulius; Ragauskas, Arminas. Benefit on optimal cerebral perfusion pressure targeted treatment for traumatic brain injury patients / Vytautas Petkus, Aidanas Preiksaitis, Solventa Krakauskaite, Erika Zubaviciute, Saulius Rocka, Daiva Rastenyte, Saulius Vosylius, Arminas Ragauskas // Journal of critical care. Philadelphia: WB Saunders. (Neuroscience). ISSN 0883-9441. 2017, vol. 41, p. 49-55. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE]. [Citav. rod.: 2.648 (2016)]
 6. Vaižgėlienė, Eglė; Padaiga, Žilvinas; Rastenytė, Daiva; Tamelis, Algimantas; Petrikonis, Kęstutis; Fluit, Cornelia. Evaluation of clinical teaching quality in competency-based residency training in Lithuania / Eglė Vaižgėlienė, Žilvinas Padaiga, Daiva Rastenytė, Algimantas Tamelis, Kęstutis Petrikonis, Cornelia Fluit // Medicina. Wrocaw: Elsevier. (Original research article). ISSN 1010-660X. 2017, vol. 53, no. 5, p. 339-347. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; IndexCopernicus; Scopus; DOAJ]. [Citav. rod.: 0.802 (2016)]
 7. Rastenytė, Daiva; Mickevičienė, Dalia; Stovner, Lars Jacob; Thomas, Hallie; Andrée, Colette; Steiner, Timothy J. Prevalence and burden of headache disorders in Lithuania and their public-health and policy implications: a population-based study within the Eurolight Project / Daiva Rastenytė, Dalia Mickevičienė, Lars Jacob Stovner, Hallie Thomas, Colette Andrée, Timothy J Steiner // Journal of headache and pain. Milano: Springer. (Research article). ISSN 1129-2369. 2017, vol. 18, no. 1, p. 1-10. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; DOAJ]. [Citav. rod.: 3.58 (2016)]
 8. Tamašauskienė, Laura; Rastenytė, Daiva; Radišauskas, Ričardas; Tamošiūnas, Abdonas; Tamašauskas, Domantas; Vaičiulis, Vidmantas; Krančiukaitė-Butylkinienė, Daina; Milinavičienė, Eglė. Relationship of meteorological factors and acute stroke events in Kaunas (Lithuania) in 2000–2010 / Laura Tamasauskiene, Daiva Rastenyte, Ricardas Radisauskas, Abdonas Tamosiunas, Domantas Tamasauskas, Vidmantas Vaiciulis, Daina Kranciukaite-Butylkiniene, Egle Milinaviciene // Environmental science and pollution research international. Heidelberg: Springer. ISSN 0944-1344. 2017, vol. 24, no. 10, p. 9286-9293. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Scopus]. [Citav. rod.: 2.741 (2016)]
 9. Vaižgėlienė, Eglė; Padaiga, Žilvinas; Rastenytė, Daiva; Tamelis, Algimantas; Petrikonis, Kęstutis; Kregždytė, Rima; Fluit, Cornelia. Validation of the EFFECT questionnaire for competence-based clinical teaching in residency training in Lithuania / Eglė Vaižgėlienė, Žilvinas Padaiga, Daiva Rastenytė, Algimantas Tamelis, Kęstutis Petrikonis, Rima Kregždytė, Cornelia Fluit // Medicina. Wrocaw: Elsevier. (Original research article). ISSN 1010-660X. 2017, vol. 53, no. 3, p. 173-178. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; IndexCopernicus; Scopus; DOAJ]. [Citav. rod.: 0.802 (2016)]
 10. Balnytė, Renata; Rastenytė, Daiva; Vaitkus, Antanas; Skrodenienė, Erika; Vitkauskienė, Astra; Ulozienė, Ingrida. Associations of HLA DRB1 alleles with IgG oligoclonal bands and their influence on multiple sclerosis course and disability status / Renata Balnytė, Daiva Rastenytė, Antanas Vaitkus, Erika Skrodenienė, Astra Vitkauskienė, Ingrida Ulozienė // Medicina. Wrocaw: Elsevier. (Original research article). ISSN 1010-660X. 2016, vol. 52, no. 4, p. 217-222. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; IndexCopernicus; Scopus; DOAJ]. [Citav. rod.: 0.802]
 11. Sakalauskas, Andrius; Laučkaitė, Kristina; Lukoševičius, Arūnas; Rastenytė, Daiva. Computer-aided segmentation of the mid-brain in trans-cranial ultrasound images / Andrius Sakalauskas, Kristina Laučkaitė, Arūnas Lukoševičius, Daiva Rastenytė // Ultrasound in medicine & biology. Oxford, New York: Elsevier. (Original contribution). ISSN 0301-5629. 2016, vol. 42, no. 1, p. 322-332. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE]. [Citav. rod.: 2.494]
 12. Sukockienė, Eglė; Laučkaitė, Kristina; Jankauskas, Antanas; Mickevičienė, Dalia; Jurkevičienė, Giedrė; Vaitkus, Antanas; Stankevičius, Edgaras; Petrikonis, Kęstutis; Rastenytė, Daiva. Crucial role of carotid ultrasound for the rapid diagnosis of hyperacute aortic dissection complicated by cerebral infarction: A case report and literature review / Eglė Sukockienė, Kristina Laučkaitė, Antanas Jankauskas, Dalia Mickevičienė, Giedrė Jurkevičienė, Antanas Vaitkus, Edgaras Stankevičius, Kęstutis Petrikonis, Daiva Rastenytė // Medicina. Wrocaw: Elsevier. (Review). ISSN 1010-660X. 2016, vol. 52, no. 6, p. 378-388. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; IndexCopernicus; Scopus; DOAJ]. [Citav. rod.: 0.802]
 13. Lampl, Christian; Thomas, Hallie; Tassorelli, Cristina; Katsarava, Zaza; Laínez, Jose Miguel; Lantéri-Minet, Michel; Rastenytė, Daiva; Ruiz de la Torre, Elena; Stovner, Lars Jacob; Andrée, Colette; Steiner, Timothy J. Headache, depression and anxiety: associations in the Eurolight project / Christian Lampl, Hallie Thomas, Cristina Tassorelli, Zaza Katsarava, Jose Miguel Laínez, Michel Lantéri-Minet, Daiva Rastenyte, Elena Ruiz de la Torre, Lars Jacob Stovner, Colette Andrée, Timothy J. Steiner // Journal of headache and pain. Milano: Springer. (Research article). ISSN 1129-2369. 2016, vol. 17, no. 1, p. 1-9. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; DOAJ]. [Citav. rod.: 3.58]
 14. Lampl, Christian; Thomas, Hallie; Stovner, Lars Jacob; Tassorelli, Cristina; Katsarava, Zaza; Laínez, Jose Miguel; Lantéri-Minet, Michel; Rastenytė, Daiva; Ruiz de la Torre, Elena; Andrée, Colette; Steiner, Timothy J. Interictal burden attributable to episodic headache: findings from the Eurolight project / Christian Lampl, Hallie Thomas, Lars Jacob Stovner, Cristina Tassorelli, Zaza Katsarava, Jose Miguel Laínez, Michel Lantéri-Minet, Daiva Rastenyte, Elena Ruiz de la Torre, Colette Andrée, Timothy J. Steiner // Journal of headache and pain. Milano: Springer. (Research article). ISSN 1129-2369. 2016, vol. 17, no. 1, p. 1-10. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; DOAJ]. [Citav. rod.: 3.58]
 15. Kalėdienė, Ramunė; Rastenytė, Daiva. Trends and regional inequalities in mortality from stroke in the context of health care reform in Lithuania / Ramunė Kalėdienė, Daiva Rastenytė // Medicina. Wrocaw: Elsevier. (Original research article). ISSN 1010-660X. 2016, vol. 52, no. 4, p. 244-249. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; IndexCopernicus; Scopus; DOAJ]. [Citav. rod.: 0.802]
 16. Radišauskas, Ričardas; Malinauskienė, Vilija; Milinavičienė, Eglė; Krančiukaitė-Butylkinienė, Daina; Tamošiūnas, Abdonas; Bernotienė, Gailutė; Lukšienė, Dalia; Milašauskienė, Žemyna; Šopagienė, Diana; Rastenytė, Daiva. Trends in the attack rates, incidence, and mortality of stroke during 1986-2012: data of Kaunas (Lithuania) Stroke Registry / Ricardas Radisauskas, Vilija Malinauskiene, Egle Milinaviciene, Daina Kranciukaite-Butylkiniene, Abdonas Tamosiunas, Gailute Bernotiene, Dalia Luksiene, Zemyna Milasauskiene, Diana Sopagiene, Daiva Rastenyte // PLoS One. San Francisco: Public Library of Science. (Research article). ISSN 1932-6203. 2016, vol. 11, no. 4, p. 1-14. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; AGRICOLA; DOAJ; Scopus]. [Citav. rod.: 2.806]
 17. Viliušytė, Edita; Macaitytė, Raminta; Vaitkus, Antanas; Rastenytė, Daiva. Associations between peripheral vertigo and gastroesophageal reflux disease / Viliušytė E, Macaitytė R, Vaitkus A, Rastenytė D // Medical hypotheses. New York: Eden Press. ISSN 0306-9877. 2015, vol. 85, no. 3, p. 333-335. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; BIOSIS; Chemical Abstracts; Index Medicus]. [Citav. rod.: 1.136]
 18. Andrée, Colette; Steiner, Timothy J; Barré, Jessica; Katsarava, Zaza; Laínez, Jose Miguel; Lampl, Christian; Lantéri-Minet, Michel; Rastenytė, Daiva; Ruiz de la Torre, Elena; Tassorelli, Cristina; Stovner, Lars Jacob. Headache yesterday in Europe / Colette Andrée, Timothy J Steiner, Jessica Barré, Zaza Katsarava, Jose Miguel Lainez, Christian Lampl, Michel Lantéri-Minet, Daiva Rastenyte, Elena Ruiz de la Torre, Cristina Tassorelli, Lars Jacob Stovner // Journal of headache and pain. Milano: Springer. (Research article). ISSN 1129-2369. 2014, vol. 15, no. 1, p. 1-8. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE]. [Citav. rod.: 2.801]
 19. Ragauskas, Arminas; Bartušis, Laimonas; Piper, Ian; Žakelis, Rolandas; Matijošaitis, Vaidas; Petrikonis, Kęstutis; Rastenytė, Daiva. Improved diagnostic value of a TCD-based non-invasive ICP measurement method compared with the sonographic ONSD method for detecting elevated intracranial pressure / Ragauskas A, Bartusis L, Piper I, Zakelis R, Matijosaitis V, Petrikonis K, Rastenyte D // Neurological research. Leeds: Maney Publishing. ISSN 0161-6412. 2014, vol. 36, iss. 7, p. 607-614. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Elsevier BIOBASE/Current Awareness in Biological Sciences (CABS); Scopus]. [Citav. rod.: 1.439]
 20. Selmer, Randi; Rastenytė, Daiva; Tamošiūnas, Abdonas. Metabolic mediators of the effects of body-mass index, overweight, and obesity on coronary heart disease and stroke: a pooled analysis of 97 prospective cohorts with 1·8 million participants / The Global Burden of Metabolic Risk Factors for Chronic Diseases Collaboration (BMI Mediated Effects): Randi Selmer, [...], Daiva Rastenyte, Abdonas Tamosiunas, [...] // Lancet. London: Lancet Publishing Group. ISSN 0140-6736. 2014, vol. 383, no. 9921, p. 970-983. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Scopus]. [Citav. rod.: 45.217]
 21. Ferrario, Marco M; Veronesi, Giovanni; Chambless, Lloyd E; Tunstall-Pedoe, Hugh; Kuulasmaa, Kari; Salomaa, Veikko; Borglykke, Anders; Hart, Nigel; Söderberg, Stefan; Cesana, Giancarlo; Tamošiūnas, Abdonas; Domarkienė, Stanislava; Rastenytė, Daiva; Bernotienė, Gailutė; Radišauskas, Ričardas; Bacevičienė, Miglė; Lukšienė, Dalia Ieva; Malinauskienė, Vilija; Bernotaitė, Lina. The Contribution of educational class in improving accuracy of cardiovascular risk prediction across European regions: The MORGAM Project Cohort Component / Ferrario MM, Veronesi G, Chambless LE, Tunstall-Pedoe H, Kuulasmaa K, Salomaa V, Borglykke A, Hart N, Söderberg S, Cesana G; for the MORGAM Project: [...], Tamosiunas A, Domarkiene S, Rastenyte D, Bernotiene G, Radisauskas R, Baceviciene M, Luksiene D, Malinauskiene V, Bernotaite L, [...] // Heart. London: BMJ Publishing Group. (Original article). ISSN 1355-6037. 2014, vol. 100, iss. 15, p. 1179-1187. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE]. [Citav. rod.: 5.595]
 22. Steiner, Timothy J; Stovner, Lars Jacob; Katsarava, Zaza; Laínez, Jose Miguel; Lampl, Christian; Lantéri-Minet, Michel; Rastenytė, Daiva; Ruiz de la Torre, Elena; Tassorelli, Cristina; Barré, Jessica; Andrée, Colette. The Impact of headache in Europe: principal results of the Eurolight project / Timothy J Steiner, Lars Jacob Stovner, Zaza Katsarava, Jose Miguel Lainez, Christian Lampl, Michel Lantéri-Minet, Daiva Rastenyte, Elena Ruiz de la Torre, Cristina Tassorelli, Jessica Barré, Colette Andrée // Journal of headache and pain. Milano: Springer. (Research article). ISSN 1129-2369. 2014, vol. 15, no. 1, p. 1-11. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE]. [Citav. rod.: 2.801]
 23. Laučkaitė, Kristina; Rastenytė, Daiva; Šurkienė, Danguolė; Vaidelytė, Birutė; Dambrauskaitė, Gabrielė; Sakalauskas, Andrius; Vaitkus, Antanas; Gleiznienė, Rymantė. Ultrasonographic (TCS) and clinical findings in overlapping phenotype of essential tremor and Parkinson’s disease (ET-PD) / Kristina Laučkaitė, Daiva Rastenytė, Danguolė Šurkienė, Birutė Vaidelytė, Gabrielė Dambrauskaitė, Andrius Sakalauskas, Antanas Vaitkus, Rymantė Gleiznienė // BMC neurology. London: BioMed Central. (Research article). ISSN 1471-2377. 2014, vol. 14, p. 1-9. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Scopus; PsycINFO]. [Citav. rod.: 2.04]
 24. Vėbraitė, Evelina; Morkūnienė, Vilma; Petrikonis, Kęstutis; Rastenytė, Daiva; Kaduševičius, Edmundas. Cognitive failure evaluation and therapy based on pharmacy practice – utilization of anti-dementia drugs and food supplements in Lithuania / Vebraite E, Morkuniene V, Petrikonis K, Rastenyte D, Kadusevicius E // International journal of clinical pharmacology and therapeutics. München: Dustri-Verlag. ISSN 0946-1965. 2013, vol. 51, no. 4, p. 323-331. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; International Pharmaceutical Abstracts; Elsevier BIOBASE/Current Awareness in Biological Sciences; Scopus]. [Citav. rod.: 1.044]
 25. Balnytė, Renata; Rastenytė, Daiva; Vaitkus, Antanas; Mickevičienė, Dalia; Skrodenienė, Erika; Vitkauskienė, Astra; Ulozienė, Ingrida. The Importance of HLA DRB1 gene allele to clinical features and disability in patients with multiple sclerosis in Lithuania / Balnyte R, Rastenyte D, Vaitkus A, Mickeviciene D, Skrodeniene E, Vitkauskiene A, Uloziene I // BMC neurology. London: BioMed Central. (Research article). ISSN 1471-2377. 2013, vol. 13, p. 1-5. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE]. [Citav. rod.: 2.486]
 26. Ayis, Salma Ahmed; Coker, Bolaji; Bhalla, Ajay; Wellwood, Ian; Rudd, Anthony G; Di Carlo, Antonio; Bejot, Yannick; Ryglewicz, Danuta; Rastenytė, Daiva; Langhorne, Peter; Dennis, Martin S; McKevitt, Christopher; Wolfe, Charles DA. Variations in acute stroke care and the impact of organised care on survival from a European perspective: the European Registers of Stroke (EROS) investigators / Salma Ahmed Ayis, Bolaji Coker, Ajay Bhalla, Ian Wellwood, Anthony G Rudd, Antonio Di Carlo, Yannick Bejot, Danuta Ryglewicz, Daiva Rastenyte, Peter Langhorne, Martin S Dennis, Christopher McKevitt, Charles D A Wolfe // Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry. London: BMJ Publishing Group. (Research paper). ISSN 0022-3050. 2013, vol. 84, no. 6, p. 604-612. Prieiga per internetą: . [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE]. [Citav. rod.: 5.58]

  Recenzuojamuose mokslo leidiniuose, referuojamuose kitose duomenų bazėse
 1. Balnytė, Renata; Rastenytė, Daiva; Vaitkus, Antanas; Ulozienė, Ingrida; Vitkauskienė, Astra; Skrodenienė, Erika. Associations of HLA DRB1 alleles with Igg oligoclonal bands and their influence on multiple sclerosis course and disability status / Renata Balnyte, Daiva Rastenyte, Antanas Vaitkus, Ingrida Uloziene, Astra Vitkauskiene, Erika Skrodeniene // Journal of Neurology and Neurophysiology. Sunnyvale, CA: OMICS International. (Research article). ISSN 2155-9562. 2015, vol. 6, iss. 1, p. 1-5. Prieiga per internetą: . [IndexCopernicus].
 2. Tamašauskienė, Laura; Rastenytė, Daiva; Šitkauskienė, Brigita. Fizikinių ir imuninių veiksnių reikšmė galvos smegenų insulto rizikai / Tamašauskienė L, Rastenytė D, Šitkauskienė B // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology. Vilnius: Rotas. (Apžvalginiai moksliniai straipsniai). ISSN 1392-3064. 2015, t. 19, Nr. 3(65), p. 186-191. [IndexCopernicus].
 3. Krančiukaitė-Butylkinienė, Daina; Rastenytė, Daiva; Gorinienė, Galinda. Связь между качеством и особенностями образа жизни лиц, перенесших церебральный инсульт: результаты исследования EROS = Associations between quality of life and lifestyle peculiarities in stroke survivors: the results of the EROS study. / Д. Кранчюкайте-Бутылкиниене, Д. Растяните, Г. Горинене // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова : Инсульт : приложение к журналу = Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova : Stroke / Москва: Media sphera. ISSN 1997-7298. 2015, № 12, вып. 2, p. 26-32. Prieiga per internetą: . [MEDLINE; EMBASE].
 4. Burkauskas, Julius; Mickuvienė, Narseta; Brožaitienė, Julija; Staniūtė, Margarita; Podlipskytė, Aurelija; Rastenytė, Daiva; Gustienė, Olivija; Kazlauskas, Henrikas; Bunevičius, Robertas. Geno ir aplinkos sąveika jungianti mažos trijodtironino koncentracijos sindromą bei širdies ir kraujagyslių sistemos ligos baigtis (GET-VASC): tyrimo protokolas = Gene-environment interactions connecting low triiodothyronine syndrome and outcomes of cardiovascular disease (GET-VASC): study protocol / Julius Burkauskas, Narseta Mickuvienė, Julija Brožaitienė, Margarita Staniūtė, Aurelija Podlipskytė, Daiva Rastenytė, Olivija Gustienė, Henrikas Kazlauskas, Robertas Bunevičius // Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija = Biological psychiatry and psychopharmacology. Palanga: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas. (Originalūs moksliniai straipsniai/Research reports). ISSN 1648-293X. 2014, t. 16, Nr. 2, p. 66-73. [IndexCopernicus].

 Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 1. Krakauskaitė, Solventa; Petkus, Vytautas; Bartušis, Laimonas; Žakelis, Rolandas; Chomskis, Romanas; Preikšaitis, Aidanas; Ragauskas, Arminas; Matijošaitis, Vaidas; Petrikonis, Kęstutis; Rastenytė, Daiva. Accuracy, precision, sensitivity, and specificity of noninvasive ICP absolute value measurements : Chapter / Krakauskaite S, Petkus V, Bartusis L, Zakelis R, Chomskis R, Preiksaitis A, Ragauskas A, Matijosaitis V, Petrikonis K, Rastenyte D // Intracranial pressure and brain monitoring XV / edited by Beng-Ti Ang. Cham: Springer International Publishing, 2016. (Series Title: Acta Neurochirurgica Supplement, Series Volume 122, Series ISSN 0065-1419.), ISBN 9783319225333. p. 317-321. [Conference Proceedings Citation Index - Science (Web of Science).; MEDLINE; Scopus.; PubMed.; SpringerLink.].

Ugdomoji, šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla


PARENGTI STUDIJŲ VADOVAI AUKŠTOSIOMS MOKYKLOMS, MOKOMOSIOS KNYGOS AR METODINĖS PRIEMONĖS

 1. Balnytė, Renata; Rastenytė, Daiva; Vaitkus, Antanas; Mickevičienė, Dalia. Išsėtinės sklerozės diagnostikos ypatumai : mokomoji priemonė / Renata Balnytė, Daiva Rastenytė, Antanas Vaitkus, Dalia Mickevičienė ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Neurologijos klinika ; [Recenzentai : Ingrida Ulozienė, Vytenis Pranas Deltuva]. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2016. 35 p. : pav, lent. ISBN 9789955154389.
 2. Matijošaitis, Vaidas; Rastenytė, Daiva; Vaitkus, Antanas; Petrikonis, Kęstutis. Neurologijos ultragarsiniai diagnostikos metodai : mokomoji knyga / Vaidas Matijošaitis, Daiva Rastenytė, Antanas Vaitkus, Kęstutis Petrikonis ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Neurologijos klinika ; [Recenzentai : Algidas Basevičius, Dalius Jatužis]. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2016. 78 p. : pav, diagr, lent. ISBN 9789955154471.
 3. Jatužis, Dalius; Rastenytė, Daiva; Vilionskis, Aleksandras. Galvos smegenų insulto diagnostikos, gydymo, profilaktikos ir reabilitacijos metodika : metodinė mokymo priemonė / Dalius Jatužis, Daiva Rastenytė, Aleksandras Vilionskis ; [Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Lietuvos insulto asociacija ; Recenzentai : Vytautas Kasiulevičius, Pranas Šerpytis, Virginija Adomaitienė, Vytenis Deltuva]. Antroji pataisyta ir papildyta laida. Kaunas : Naujasis lankas, 2015. 59 p. ISBN 9789955036631.
 4. Janulevičienė, Ingrida; Šiaudvytytė, Lina; Meiliūnienė, Indrė; Bartušis, Laimonas; Kučinovienė, Jurga; Rastenytė, Daiva; Jašinskas, Vytautas. Akispūdžio ir smegenų skysčio slėgio sąveika glaukomos diagnostikoje : mokomoji – metodinė priemonė / Ingrida Janulevičienė, Lina Šiaudvytytė, Indrė Meiliūnienė, Laimonas Bartušis, Jurga Kučinovienė, Daiva Rastenytė, Vytautas Jašinskas ; Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Medicinos fakultetas. Akių ligų klinika. Neurologijos klinika ; [Recenzentai : Arminas Ragauskas, Vaidotas Matjošaitis]. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2014. 48 p. : pav, lent. ISBN 9786098081206.
 5. Jatužis, Dalius; Rastenytė, Daiva; Vilionskis, Aleksandras. Galvos smegenų insulto diagnostikos, gydymo, profilaktikos ir reabilitacijos metodika : metodinė mokymo priemonė / Dalius Jatužis, Daiva Rastenytė, Aleksandras Vilionskis ; [Vilniaus universitetas. Medicinos fakultetas. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Lietuvos insulto asociacija ; Recenzentai : Vytautas Kasiulevičius, Gintaras Kaubrys, Virginija Adomaitienė, Vytenis Deltuva]. Kaunas : Naujasis lankas, 2014. 47, [1] p. : pav, lent. ISBN 9789955038498.
 6. Jatužis, Dalius; Kasiulevičius, Vytautas; Budrys, Valmantas; Rastenytė, Daiva; Šapoka, Virginijus; Valius, Leonas. Praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio diagnostika, gydymas ir profilaktika: nuorodos šeimos gydytojams ir internistams : metodinė mokomoji priemonė / Dalius Jatužis, Vytautas Kasiulevičius, Valmantas Budrys, Daiva Rastenytė, Virginijus Šapoka, Leonas Valius ; Lietuvos insulto asociacija. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugija. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų kolegija. Lietuvos internistų draugija ; [Recenzentai : Gintaras Kaubrys, Virginija Adomaitienė, Vytenis Deltuva, Lina Vencevičienė]. [Vilnius : Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas], 2014. 28 p. : pav, lent. ISBN 9786098053197.

PARENGTOS MOKSLO DARBŲ APŽVALGOS IR MOKSLO SKLAIDOS PUBLIKACIJOS
(tarp jų – profesinei auditorijai ir plačiajai visuomenei skirtos mokslo darbų bei meno kūrinių recenzijos, paskelbtos kultūros ar profesiniuose leidiniuose)

 1. Jatužis, Dalius; Kasiulevičius, Vytautas; Budrys, Valmantas; Rastenytė, Daiva; Valius, Leonas. Praeinančiojo smegenų išemijos priepuolio diagnostika, gydymas ir profilaktika: nuorodos šeimos gydytojams ir internistams / Dalius Jatužis, Vytautas Kasiulevičius, Valmantas Budrys, Daiva Rastenytė, Leonas Valius // Internistas. Vilnius: "Baltijos idėjų grupė" ir partneriai. (Neurologija). ISSN 1648-3839. 2014, Nr. 6(143), p. 55-65.

KITOS PUBLIKACIJOS

 1. Grušauskienė, Evelina; Petrikonis, Kęstutis; Rastenytė, Daiva. Challenges and advanced strategies in treatment of neurodegenerative disorders / E. Grusauskiene, K. Petrikonis, D. Rastenyte // Medicina : 9th International conference of Lithuanian Neuroscience Association „Neurodiversity: from theory to clinics“ : 1 December 2017 : abstracts / Editor in Chief Edgaras Stankevičius. Wrocaw: Elsevier. (Oral presentation.). ISSN 1648-9233. 2017, vol. 53, suppl. 2, p. 85-85. Prieiga per internetą: .
 2. Grušauskienė, Evelina; Istigečevas, Vitalijus; Pšemeneckienė, Greta; Vaitkus, Antanas; Rastenytė, Daiva; Petrikonis, Kęstutis. Contraversal findings on brain MRI MTA scale in radiologist and neurologist assessment in Lithuanian demented patients / E. Grusauskiene, V. Istigecevas, G. Psemeneckiene, A. Vaitkus, D. Rastenyte, K. Petrikonis // Neurodegenerative Diseases : 13th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases and Related Neurological Disorders (AD/PD™ 2017) "Mechanisms, Clinical Strategies, and Promising Treatments of Neurodegenerative Diseases" : Vienna, Austria, March 29-April 2, 2017 : Abstracts / Editor(s): Fisher A, Nitsch R.M, Windisch M. Basel: Karger. (B04.h. Imaging, Biomarkers, Diagnostics: CSF, blood, body fluid biomarkers.). ISSN 1660-2854. 2017, vol. 17, suppl. 1, p. 1254-1254, no. ADPD7-0251. Prieiga per internetą: .
 3. Pšemeneckienė, Greta; Petrikonis, Kęstutis; Rastenytė, Daiva. Parallels between Alzheimer CSF biomarkers and TNF alpha genetic polymorphism / Greta Pšemeneckienė, Kęstutis Petrikonis, Daiva Rastenytė // 2nd meeting of the Baltic Physiological Societies "New Frontiers in Neurophysiology and Neurology" : programme and abstracts : March 23-24, 2017, Kaunas, Lithuania / Lithuanian, Latvian and Estonian Physiological societies. Lithuanian University of Health Sciences ; Org. committee: Edgaras Stankevičius, Alexei Verkhratsky, Oleksandr Tsvietkov [et al.]. Kaunas: Lietuvos fiziologų draugija ; LSMU, 2017. (Oral presentations, session 2 "New frontiers in neurophysiology and treatment strategies of Alzheimer’s disease".), ISBN 9789955154785. p. 18-18.
 4. Preikšaitis, Aidanas; Petkus, Vytautas; Krakauskaitė, Solventa; Chomskis, Romanas; Ročka, Saulius; Rastenytė, Daiva; Ragauskas, Arminas. Association of severe traumatic brain injury patients’ outcomes with cerebrovascular autoregulation impairment events / Aidanas Preiksaitis, Vytautas Petkus, Solventa Krakauskaite, Romanas Chomskis, Saulius Rocka, Daiva Rastenyte, Arminas Ragauskas // Brain Injury : Abstracts from the International Brain Injury Association’s Eleventh World Congress on Brain Injury “Brain Injury: from Cell to Society” : The Hague, The Netherlands, March 2-5, 2016 / International Brain Injury Association (IBIA). London ; New York: Taylor & Francis. (Status: Accepted Presentation type: Oral.). ISSN 0269-9052. 2016, vol. 30, iss. 5-6, p. 640-640, no. 0416. Prieiga per internetą: .
 5. Daveckaitė, Akvilė; Grušauskienė, Evelina; Petrikonis, Kęstutis; Vaitkus, Antanas; Rastenytė, Daiva; Šiaudvytytė, Lina; Kuzmienė, Loreta; Janulevičienė, Ingrida. Cognitive functions and normal tension glaucoma / Akvile Daveckaite, Evelina Grusauskiene, Kestutis Petrikonis, Antanas Vaitkus, Daiva Rastenyte, Lina Siaudvytyte, Loreta Kuzmiene, Ingrida Januleviciene // 12th EGS Congress : Prague, Czech Republic, 19-22 June 2016 : abstracts / European Glaucoma Society. Prague: European Glaucoma Society, 2016. (Poster Session 1 Epidemiology, Health Economics, Pathogenesis.). p. 33-33, no. P1.31. Prieiga per internetą: .
 6. Vaižgėlienė, Eglė; Padaiga, Žilvinas; Rastenytė, Daiva; Tamelis, Algimantas; Petrikonis, Kęstutis; Fluit, Cornalia; Klaassen, Tim. Evaluation and feedback for effective clinical teaching (EFFECT): Experience at Lithuanian University of Health Sciences / Eglė Vaižgėlienė, Žilvinas Padaiga, Daiva Rastenytė, Algimantas Tamelis, Kęstutis Petrikonis, Cornelia Fluit, Tim Klaassen // 17th Ottawa Conference and the ANZAHPE 2016 Conference [elektroninis išteklius]: Western Australia, March 19-23 2016. p. 1-2.
 7. Lampl, Christian; Thomas, Hallie; Stovner, Lars Jacob; Tassorelli, Cristina; Katsarava, Zaza; Laínez Andrés, José Miguel; Lantéri-Minet, Michel; Rastenytė, Daiva; Andrée, Colette; Steiner, Timothy Joseph. Interictal burden of headache: results from the Eurolight study / C. Lampl, H. Thomas, L.J. Stovner, C. Tassorelli, Z. Katsarava, J.M. Laínez, M. Lantéri-Minet, D. Rastenyte, C. Andrée, T.J. Steiner // Cephalalgia : 5th European Headache and Migraine Trust International Congress – EHMTIC : 15-18 September 2016, Glasgow, UK : abstracts / European Headache Federation - EHF ; International Headache Society. London: Sage. (EHMTIC 2016 – Invited speaker abstracts.). ISSN 0333-1024. 2016, vol. 36, iss. 1, suppl, September, p. 9-10, no. EHMTC-0421. Prieiga per internetą: .
 8. Daveckaitė, Akvilė; Grušauskienė, Evelina; Petrikonis, Kęstutis; Vaitkus, Antanas; Šiaudvytytė, Lina; Rastenytė, Daiva; Janulevičienė, Ingrida. Normalaus spaudimo glaukoma sergančių pacientų kognityvinių funkcijų įvertinimas laikrodžio piešimo testu / Akvilė Daveckaitė, Evelina Grušauskienė, Kęstutis Petrikonis, Antanas Vaitkus, Lina Šiaudvytytė, Daiva Rastenytė, Ingrida Janulevičienė // IX nacionalinė doktorantų mokslinė konferencija „Mokslas - sveikatai” : konferencijos tezių knyga : 2016 balandžio 13 d. Kaunas / Lietuvos sveikatos mokslų universitetas ; [Konferencijos mokslinis komitetas: Vaiva Lesauskaitė, Ingrida Ulozienė, Andrius Macas ir kt.]. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Leidybos namai, 2016. (Klinikinė medicina.), ISBN 9789955154310. p. 22-23.
 9. Sukockienė, Eglė; Rastenytė, Daiva; Mickevičienė, Dalia; Balnytė, Renata; Sakalauskaitė, Agnė; Galvanauskaitė, Erika. Burden of disease and it’s relationship with subjective life quality and role functioning in adult multiple sclerosis patients / E. Sukockiene, D. Rastenyte, D. Mickeviciene, R. Balnyte, A. Sakalauskaite, E. Galvanauskaite // Multiple sclerosis journal : 31st Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) : Spain, Barcelona, 7-10 October, 2015 / Spanish Neurological Society. London: SAGE Publications. (ePoster Session 1.). ISSN 1352-4585. 2015, vol. 21, suppl. 11, September, p. 774-775, no. EP1485. Prieiga per internetą: .
 10. Janušauskaitė, Jolita; Puzinas, Paulius; Rastenytė, Daiva. Prevalence of smell impairments and substantia nigra hyperechogeneicity in Lithuanians, born in 1964 / J. Janusauskaite, P. Puzinas, D. Rastenyte // Neurodegenerative Diseases : 12th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases and Related Neurological Disorders (AD/PD™ 2015) "Mechanisms, Clinical Strategies, and Promising Treatments of Neurodegenerative Diseases" : Nice, France, March 18-22, 2015 : Abstracts / Editor(s): Fisher A, Nitsch R.M, Windisch M. Basel: Karger. (Other.). ISSN 1660-2854 ; 1660-2862 (e) ; ISBN 978-3-318-05023-3. 2015, vol. 15, suppl. 1, p. 1447-1447, no. ADPD5-1570. Prieiga per internetą: .
 11. Grušauskienė, Evelina; Pšemeneckienė, Greta; Vaitkus, Antanas; Rastenytė, Daiva; Petrikonis, Kęstutis. The Profile of CSF biomarkers and its Association with APOE genotype in patients with Alzheimer’s disease / E. Grusauskiene, G. Psemeneckiene, A. Vaitkus, D. Rastenyte, K. Petrikonis // Neurodegenerative Diseases : 12th International Conference on Alzheimer's and Parkinson's Diseases and Related Neurological Disorders (AD/PD™ 2015) "Mechanisms, Clinical Strategies, and Promising Treatments of Neurodegenerative Diseases" : Nice, France, March 18-22, 2015 : Abstracts / Editor(s): Fisher A, Nitsch R.M, Windisch M. Basel: Karger. (G. Vascular Dementia, Multi-infarct dementia (MID), White Matter Disease & Stroke.). ISSN 1660-2854. 2015, vol. 15, suppl. 1, p. 1016-1016, no. ADPD5-1018. Prieiga per internetą: .
 12. Laučkaitė, Kristina; Daukšytė, Eglė; Šurkienė, Danguolė; Gaižauskienė, B.; Vaitkus, Antanas; Rastenytė, Daiva; Jurkienė, Nemira; Kuprionis, Gintaras; Šedienė, Severina. A Comparative value of 123^I-Ioflupane single photon emission computed tomography (DaTscan) and transcranial sonography (TCS) for Parkinson’s disease diagnostics: A 8-year retrospective study / K. Laučkaitė, E. Daukšytė, D. Šurkienė, B. Gaižauskienė, A. Vaitkus, D. Rastenytė, N. Jurkienė, G. Kuprionis, S. Vėlyvytė-Šedienė // European journal of neurology : Special Issue: Abstracts of the Joint Congress of European Neurology : Istanbul, Turkey, May 31-June 3, 2014 / EFNS - European Federation of neurological societies ; Edited By: Anthony Schapira. Editors: Alberto Albanese [et al.]. Oxford: Blackwell Science. (ePoster Sessions.). ISSN 1351-5101. 2014, vol. 21, suppl. 1, p. 307, no. EP3252. Prieiga per internetą: .
 13. Laučkaitė, Kristina; Šurkienė, Danguolė; Gaižauskienė, B.; Vaidelytė, Birutė; Banaitytė, Indrė; Vaitkus, Antanas; Rastenytė, Daiva. A Reclassification rate of clinical diagnoses and diagnostic impact of imaging tests in parkinsonian disorders: a 2-year follow-up study / K. Laučkaitė, D. Šurkienė, B. Gaižauskienė, B. Vaidelytė, I. Banaitytė, A. Vaitkus, D. Rastenytė // European journal of neurology : Special Issue: Abstracts of the Joint Congress of European Neurology : Istanbul, Turkey, May 31-June 3, 2014 / EFNS - European Federation of neurological societies ; Edited By: Anthony Schapira. Editors: Alberto Albanese [et al.]. Oxford: Blackwell Science. (ePoster Sessions.). ISSN 1351-5101. 2014, vol. 21, suppl. 1, p. 173, no. EP1262. Prieiga per internetą: .
 14. Laučkaitė, Kristina; Šurkienė, Danguolė; Matyženok, Ugnė; Gleiznienė, Rymantė; Gaižauskienė, B.; Vaitkus, Antanas; Rastenytė, Daiva. A comparative value of T1 and T2-weighted magnetic resonance imaging (MRI) and transcranial sonography (TCS) in Parkinson’s disease: a prospective pilot study of 16 cases / K. Laučkaitė, D. Šurkienė, U. Matyženok, R. Gleiznienė, B. Gaižauskienė, A. Vaitkus, D. Rastenytė // European journal of neurology : Special Issue: Abstracts of the Joint Congress of European Neurology : Istanbul, Turkey, May 31-June 3, 2014 / EFNS - European Federation of neurological societies ; Edited By: Anthony Schapira. Editors: Alberto Albanese [et al.]. Oxford: Blackwell Science. (Paper Poster Sessions.). ISSN 1351-5101. 2014, vol. 21, suppl. 1, p. 606, no. PP3184. Prieiga per internetą: .
 15. Masiliūnas, Rytis; Petrikonis, Kęstutis; Juosponytė, Audronė; Mickevičienė, Dalia; Rastenytė, Daiva. The Prevalence of chronic pain with neuropathic characteristics in Lithuania: a cross-sectional door-to-door survey / R. Masiliunas, K. Petrikonis, A. Juosponyte, D. Mickeviciene, D. Rastenyte // European journal of neurology : Special Issue: Abstracts of the Joint Congress of European Neurology : Istanbul, Turkey, May 31-June 3, 2014 / EFNS - European Federation of neurological societies ; Edited By: Anthony Schapira. Editors: Alberto Albanese [et al.]. Oxford: Blackwell Science. (Paper Poster Sessions.). ISSN 1351-5101. 2014, vol. 21, suppl. 1, p. 538, no. PP2226. Prieiga per internetą: .
 16. Urbonavičiūtė, Inga; Balnytė, Renata; Rastenytė, Daiva; Vaitkus, Antanas. Cerebral venous thrombosis associated with Lyme borreliosis during pregnancy. A case report / Inga Urbonaviciute, Renata Balnyte, Daiva Rastenyte, Antanas Vaitkus // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology : Nordic Stroke 2013 – 17th Nordic congress on cerebrovascular diseases (Nordic Stroke 2013) : 21-24 August, 2013, Vilnius. Lithuania. Summer school of neurosonology for Baltic and Scandinavian countries (BSSSN) : 19-20 August, 2013, Druskininkai, Lithuania : Final programme and abstract book / Lietuvos neurologų asociacija. Lietuvos vaikų neurologų asociacija. Lietuvos neurochirurgų draugija ; [Vyr. redaktorius/Editor-in-chief: Valmantas Budrys]. Vilnius: Rotas. (Poster presentations.). ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, priedas Nr. 2, p. S51-S52.
 17. Urbonavičiūtė, Inga; Rastenytė, Daiva; Vaitkus, Antanas; Balnytė, Renata. Intravenous thrombolysis for acute ischemic stroke: main outcomes at the Hospital of Lithuanian University of Health Sciences (HLUHS) Kaunas clinics / Inga Urbonaviciute, Daiva Rastenyte, Antanas Vaitkus, Renata Balnyte // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology : Nordic Stroke 2013 – 17th Nordic congress on cerebrovascular diseases (Nordic Stroke 2013) : 21-24 August, 2013, Vilnius. Lithuania. Summer school of neurosonology for Baltic and Scandinavian countries (BSSSN) : 19-20 August, 2013, Druskininkai, Lithuania : Final programme and abstract book / Lietuvos neurologų asociacija. Lietuvos vaikų neurologų asociacija. Lietuvos neurochirurgų draugija ; [Vyr. redaktorius/Editor-in-chief: Valmantas Budrys]. Vilnius: Rotas. (Poster presentations.). ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, priedas Nr. 2, p. S54-S55.
 18. Noreikaitė, Aurelija; Kaduševičius, Edmundas; Vėbraitė, Evelina; Petrikonis, Kęstutis; Morkūnienė, Vilma; Rastenytė, Daiva; Malofejeva, Inga; Četvergaitė-Komarovienė, Rasa; Ramaškienė, Alvyra; Ščerba, Rasa; Gulbinaitė, Janina; Jeruševičienė, Laimutė; Kovalevskaja, Jelena; Vasilevskaja, Bužena; Pilipauskienė, Lina; Misiūtė, Vita; Indriūnienė, Kristina; Šileikis, Audrius; Tekorienė, Daiva; Sakalauskas, Nerijus; Durienė, Regina; Dragūnienė, Jolanta; Šileikienė, Jūratė; Naudžiūnienė, Rita; Bespalovienė, Jolita; Saniukaitė, Agnė; Marozienė, Tatjana; Poškaitienė, Laima; Križinauskienė, Sandra; Norkūnienė, Nijolė; Ilienė, Rita; Cisevičienė, Vilma; Kišvinienė, V.; Abromavičiūtė, J.; Cikamavičiūtė, R.; Černiauskas, D.; Dalamakaitė, E.; Paliukienė, R.; Zinevičienė, Jurgita; Malinauskaitė, Agnė; Gžegužauskaitė, Violeta; Jokšienė, Edita; Sinickienė, Genovaitė; Stonytė, Daiva; Butkuvienė, Vida; Aprimienė, Alvyra; Sakalienė, Alma; Drozdovienė, Zita; Matuzienė, Virginija; Vaitkevičiūtė, Ieva; Rudžianskaitė, Birutė; Grundulienė, Sigita. Mild cognitive failure prophylaxis by food supplements in pharmacy practice / Aurelija Noreikaitė, Edmundas Kaduševičius, Evelina Vėbraitė, Kęstutis Petrikonis, Vilma Morkūnienė, Daiva Rastenytė, Inga Malofejeva, Rasa Četvergaitė-Komarovienė, Alvyra Ramaškienė, Rasa Ščerba, Janina Gulbinaitė, Laimutė Jeruševičienė, Jelena Kovalevskaja, Bužena Vasilevskaja, Lina Pilipauskienė, Vita Misiūtė, Kristina Indriūnienė, Audrius Šileikis, Daiva Tekorienė, Nerijus Sakalauskas, Regina Durienė, Jolanta Dragūnienė, Jūratė Šileikienė, Rita Naudžiūnienė, Jolita Bespalovienė, Agnė Saniukaitė, Tatjana Marozienė, Laima Poškaitienė, Sandra Križinauskienė, Nijolė Norkūnienė, Rita Ilienė, Vilma Cisevičienė, V. Kišvinienė, J. Abromavičiūtė, R. Cikamavičiūtė, D. Černiauskas, E. Dalamakaitė, R. Paliukienė, Jurgita Zinevičienė, Agnė Malinauskaitė, Violeta Gžegužauskaitė, Edita Jokšienė, Genovaitė Sinickienė, Daiva Stonytė, Vida Butkuvienė, Alvyra Aprimienė, Alma Sakalienė, Zita Drozdovienė, Virginija Matuzienė, Ieva Vaitkevičiūtė, Birutė Rudžianskaitė, Sigita Grundulienė // Biologinė psichiatrija ir psichofarmakologija = Biological psychiatry and psychopharmacology : ECNP Seminar in Neuropsychopharmacology : Baltezers, Latvia, 15-17 May 2013 : abstracts / Editor-in-chief: Robertas Bunevičius ; Field editors: Leo Sher, Jaanus Harro, Emilis Subata [et al.] ; European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). Palanga: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas. (Abstracts.). ISSN 1648-293X. 2013, t. 15, Nr. 2, rugpjūtis, p. 66. Prieiga per internetą: .
 19. Rastenytė, Daiva. Recent trends of stroke epidemiology in Europe / Daiva Rastenytė // Neurologijos seminarai = Seminars in neurology : Nordic Stroke 2013 – 17th Nordic congress on cerebrovascular diseases (Nordic Stroke 2013) : 21-24 August, 2013, Vilnius. Lithuania. Summer school of neurosonology for Baltic and Scandinavian countries (BSSSN) : 19-20 August, 2013, Druskininkai, Lithuania : Final programme and abstract book / Lietuvos neurologų asociacija. Lietuvos vaikų neurologų asociacija. Lietuvos neurochirurgų draugija ; [Vyr. redaktorius/Editor-in-chief: Valmantas Budrys]. Vilnius: Rotas. (Session 9A: Joint Session of Nordic and Korean Stroke Societies.). ISSN 1392-3064. 2013, t. 17, priedas Nr. 2, p. S32-S33.
 20. Rastenytė, Daiva. Ūminis galvos smegenų insultas: gydymas ir prevencija / D. Rastenytė // Intensyvios ir invazinės kardiologijos konferencija 2013 m. : pranešimų medžiaga : Druskininkai, 2013 m. balandžio 19-20 d. / Lietuvos kardiologų draugija. Lietuvos širdies asociacija ; Org. komitetas: P. Šerpytis (pirm.), G. Marinskis, Ž. Petrulionienė [ir kt.]. Kaunas: UAB "Medicininės informacijos centras" (MIC), 2013. (II sesija.). p. 84-97 : iliustr.

 

2018-05-25 

 

 


Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas