LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Ruzgas Vytautas


El. paštas: vytautas.ruzgas@lammc.lt

Doc. Dr. (HP), Vytautas Ruzgas , Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys 


Tel. 8-698-27648
Faks.  (8 347) 37 096
El. paštas  vytautas.ruzgas@lammc.lt
Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.

Gimimo data  1951 sausio 1 d., Švenčionių r. Adutiškio m.

 

IŠSILAVINIMAS

1971-1976 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, Agronomijos fakultetas. Įgyta mokslinio agronomo kvalifikacija.

1965-1969 m. Cirkliškio žemės ūkio technikumas. Įgyta agronomo kvalifikacija.

 

MOKSLO LAIPSNIAI IR VARDAI

1986 m. Žemės ūkio mokslų kandidatas, Lietuvos žemės ūkio akademija; Disertacijos tema „Varpinių žolių pjūčių terminai ir dažnumas priklausomai nuo tręšimo azotu“. Vadovas prof. Leonas Kadžiulis.

Nostrifikacija: daktaras, agrariniai mokslai. Lietuvos mokslo taryba, 1993 m. (biomedicinos mokslai B 000), 

2007 m. Habilitacijos procedūra. Naujų žieminių kviečių bei rugių genotipų kūrimas ir tyrimai. Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga. Lietuvos žemdirbystės institutas. Biomedicinos mokslai, Agronomija (06B), 2007 11 29.

2016 m. Lietuvos Mokslų Akademijos tikrasis narys (akademikas).

Pedagoginis vardas Docentas, 2005, Lietuvos žemės ūkio universitetas

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTIS

 Agronomija, tyrimų tematika - žieminių kviečių ir rugių selekcija; žieminių kviečių grūdų kokybės, atsparumo abiotiniams ir biotiniams stresams tyrimai.

 

PROFESINĖ PATIRTIS

Nuo   2016    Instituto  Javų selekcijos skyriaus vyriausias mokslo darbuotojas. 

2011–2015    Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto direktorius.

1996–2010   Instituto direktoriaus pavaduotojas, Augalų selekcijos centro vadovas, nuo 2002 m. kartu ir Javų selekcijos skyriaus vyriausias mokslo darbuotojas.

1990–1996  Instituto Javų selekcijos skyriaus vedėjas, kartu ir vyresnysis mokslo darbuotojas.

1976–1989  Lietuvos žemdirbystės instituto partinio komiteto sekretorius, kartu ir instituto aspirantas, jaunesnysis  mokslo darbuotojas.

1971–1976   Žemės ūkio akademijos laborantas, mokymo meistras (0,5 etato)

1969–1971   Privalomoji tarnyba Sovietinėje armijoje.

1968–1969   Žeimenos t.ū. skyriaus valdytojas, Baliulių tarybinio ūkio brigadininkas (Švenčionių r.).

 

Pedagoginė veikla, antraeilės pareigos:

1989–1990 Einantis docento pareigas Aukštojoje žemės ūkio valdymo mokykloje.

1999 m. dėstytojas-valandininkas, LŽŪU;  2000 m. Vyr. asistentas, LŽŪU; 2001 m. Lektorius, LŽŪU; 2002 m. Einantis docento pareigas, LŽŪU; 2005- 2009 m. Docentas.

Kalbų mokėjimas Lietuvių – gimtoji, anglų – gerai, rusų – puikiai, vokiečių – patenkinamai lenkų – patenkinamai.

 

MOKSLINĖS IR PROFESINĖS ORGANIZACIJOS

Lietuvos sėklininkystės asociacijos tarybos pirmininkas nuo 1992 m.,

Žurnalo Žemdirbystė-Agriculture redakcinės kolegijos narys nuo 2001 m.

 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS

2014 11 07- 08. Mokymų ciklas „Vieša kalba. Bendravimas su žiniasklaida.Viešieji ryšiai.  UAB „Nepriklausomų verslo konsultantų grupė“, 2014 lapkričio 7-8 d. 

2010 12 22-23. Lietuva. ESF projektas SFMIS VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-024. Mokymų programa „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“.

2007 01 26. Lietuva. ES Struktūrinių fondų projekto Nr. BPD204-ESF-2.5.0-03-05/0011 kursai „Mokslinio rašymo ir komunikavimo anglų kalba įgūdžiai“.

2006. Lietuva. ES Struktūrinių fondų pagal BPD 2.5 priemonę projekto Nr. ESF-2.5.0-K02 VS-06  mokymai „Moderniųjų augalų selekcijos metodų ir tyrimų pasiekimai“.

2002 10 09- 22. Vokietija.  Tiuringijos žemės ūkio ir aplinkos ministerijos kursai Štadrodoje.

1998 03 21- 03 27 Belgija. Studijų turas tema Belgijos augalų sėklininkystės organizavimas ir žemės ūkio mokslo centro veikla.

2002 03 04-07.  Danija. Sejeto selekcijos stotis. Kviestinis vizitas.

2001 07 9- 07 13. Prancūzija, Angers. ES veislių apsaugos tarnyba CPVO.  Seminaras veislių apsaugos ir sėklininkystės klausimais.

2000 05 29- 05 31.Austrija, Žemės ūkio federalinės tarnybos ir tyrimų centras, Sėklos institutas. Studijų turas sėklininkystės organizavimo klausimais.

1997 08 31- 10 15.Švedijos Tarptautinio bendradarbiavimo kooperacijos agentūra SIDA ir Svalefo Weibullo selekcijos kompanijos tarptautiniai kursai "Sėklininkystės ir sėklų tiekimo organizacija ir valdymas".

1997 06 09 - 06 10. Briuselis, TAIEX- CPVO seminaras "ES augalų veislių apsauga"

1996 07 21 - 08 02 Suomijos Borealo selekcijos kompanija. Studijinis vizitas.

1994- 1995 m. 7 mėn. Anglų kalbos kursai, LŽUA, 

1995 07 09- 07 15. Danijos Sejeto  bei Vokietijos P.H.Peterseno selekcijos stotys. Studijų turas pagal projektą     "Žieminių  javų selekcijos tobulinimas"

1994 02 27- 05 27.Danijos Sejeto  bei Vokietijos P.H.Peterseno selekcijos stotys. Studijų turas pagal projektą "Žieminių  javų selekcijos tobulinimas".

1993 07 20 - 08 17. JAV Oregono, Idaho ir Kanzaso universitetai, Kviečių selekcijos programa,

1992 11 16- 27. Lenkijos Respublikos Augalų veislių tyrimo centras. Kursai "Šiuolaikinės sėklininkystės problemos".

1992 01 28- 03 11. Bredfordo universiteto Vadybos kursų programa, Dotnuvoje.

 

DALYVAVIMAS MOKSLO PROGRAMOSE BEI PROJEKTUOSE

Biudžetiniai darbai 2016-2021.

Ilgalaikė programa „Žemės ir miškų augalų požymių bei savybių genetinės prigimties tyrimai, genotipų kryptingas keistimas šiuolaikinėms veislėms kurti. Vadovas (kartu su V.Staniu).

Žieminių kviečių kūrimas duonos ir pašarų pramonei, veislių su padidintu atsparumu ligoms kūrimas. Dalyvis.

Tyrimai sumaniosios specializacijos srityje 2017-2022

01.2.2-LMT  projektas „Amilopektininio krakmolo ir vitalaus glitimo žieminių kiviečių veislių kūrimas pramonei. Dalyvis

Užsakomieji mokslo tiriamieji darbai.

1994–2017 m. Žieminių kviečių žiemkentiškumo ir ligų tyrimai (Danijos Sejeto selekcijos stotis). Vadovas.

2000–2017 m. Žieminių kviečių selekcija, veislių tyrimas ir marketingas Estijoje. Vadovas.

1993–2017 m. Fakultatyvinių ir žieminių kviečių tyrimai.(CIMMYT, ICARDA, Oregono valstijos universitetas). Vykdytojas.

2016–2018. Žieminių kviečių veislių reakcijos į abiotinius stresus tyrimai. (Grūdų centras). Vadovas vykdytojas.   Iš viso buvo vadovas ir dalyvis 18 užsakomųjų darbų.

 

VADOVAVIMAS DOKTORANTAMS, DISERTACIJŲ OPONAVIMAS, REZENZAVIMAS.   Iš viso 24 doktorantai.

 

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI


Sukurtos  augalų veislės (kartu su bendraautoriais)

 

Žieminiai kviečiai Suleva DS. 2019 m.; Žieminiai kviečiai Lakaja DS. 2019 m.

Žieminiai kviečiai Minija DS. 2018 m.; Žieminiai kviečiai Herkus DS. 2016 m.

Žieminiai kviečiai Gaja DS. 2014 m; Žieminiai kviečiai Sedula DS. 2015 m.

Žieminiai kviečiai Kena DS. 2014 m.; Žieminiai kviečiai Nemunas. 2013

Žieminiai kviečiai  Kallas. 2013; Žieminiai kviečiai  Vikaras DS. 2011

Žieminiai kviečiai Kovas DS.  2010 ; Žieminiai kviečiai  Kaskada DS.  2011

Žieminiai rugiai    Rūkai DS. 2011; Žieminiai rugiai    VB Duoniai . 2011

Žieminiai rugiai   Virgiai. 2010; Žieminiai kviečiai Zunda DS. 2010

Žieminiai kviečiai Tauras DS. 2007; Žieminiai rugiai  Joniai. 2006

Žieminiai kviečiai Lina.    2002; Žieminiai kviečiai Milda DS.    2006

Žieminiai kviečiai Alma DS.   2006; Žieminiai kviečiai Seda .   2001

Žieminiai kviečiai  Ada . 2001.

  

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. E.Johansson, R.Kuktaitė, M.-L.Prieto-Linde, R.Koppel, V.Ruzgas, A.Leistrumaite, V.Strazdina. Grain storage protein composition in Baltic wheat. Journal of Genetics and Breeding 2003 57: 137-146 (2003) ISSN 0394-9257. /  

 2. A. Liatukienė, Ž.Liatukas, V.Ruzgas. Effect of the morphological traits on sees yield of lucerne breeding populations in Lithuania. Journal Central European Agriculture, 2009, Vol. 10, No. 4. 333-340 p.  

3. Ž.Liatukas and V.Ruzgas. Effect of air temperature on common bunt (Tilletia caries) infection in winter wheat. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 2009; 59: 225-232.

4. Ž.Liatukas and V.Ruzgas.  Relationship of coleoptile length and plant hight in winter

 wheat accessions. Pak. J. Bot., 2011,43(3): 1535-1540 

5. Ž.Liatukas, V.Ruzgas. Coleoptile length and plant height of modern tall and semi-dwarf European winter wheat varieties.  Acta Societatis Botanicorum Poloniae. Published electronically: 2011.08.19 80(3):197-203  /IF  0.256 (2010) and 0.335 (2005-2010)/.

https://pbsociety.org.pl/journals/index.php/asbp/article/view/asbp.2011.018/120

DOI: 10.5586/asbp.2011.018

6. Liatukas Ž., Ruzgas V. Spot blotch resistance in derivatives of European winter wheat. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. – 2012, Vol. 36, iss. 3, p. 341-351. doi:10.3906/tar-1012-1575

7. Liatukas Ž., Ruzgas V. Resistance of European winter wheat to spot blotch at juvenile stage.

Phytopathologia Mediterranea. Vol. 50, Nr.3 (2011) p. 350-369.   

8. Ceseviciene J., Slepetiene A., Leistrumaite A., Ruzgas V., Slepetys J. Effects of organic and conventional production systems and cultivars on the technological properties of winter wheat // Journal of the Science of Food and Agriculture, ISSN 1097-0010, 2012, 92(14), p.2811- 2818 

9. Žilvinas Liatukas, Vytautas Ruzgas, Kristyna Razbadauskienė, Gintaras Brazauskas, Reine Koppel Winter wheat cultivars Kovas DS, Zunda DS, Kaskada DS and Vikaras DS for high imput farming: developmant  and characterization . ISSN 1392-3196 Žemdirbystė-Agriculture, 2012, vol. 99, No. 3, p.255-264.

10. Rita Armonienė, Kristina Jonavičienė*, Vytautas Ruzgas, Gintaras Brazauskas Isolation of differentially expressed genes in wheat caryopses with contrasting starch granule size.Central European Journal of Biology (Centr. Eur. J. Biol.) • 8(3) • 2013 • 297-305.DOI: 10.2478/s11535-013-0127-z   

11.Aurelija Liatukienė, Žilvinas Liatukas, Maria Schitea, Vytautas Ruzgas. Disease reaction of several Lithuanian and Romanian alfalfa cultivars. Nardi Fundulea, Romania, Romanian Agricultural Research, No. 30, 2013, www.incda-fundulea.ro, DII 2067-5720 RAR 2012-194. 

12. Liatukiene A.,Liatukas Ž. Ruzgas V. Reaction of the Lithuanian alfalfa breeding population to Phoma medicaginis under cool temperature climate conditions. Pakistan Journal of Botany, Vol: 47, Issue: 3, Pages: 919-925, Published: JUN 2015.  

13. Ruzgas V., Liatukas Ž., Razbadauskienė K. Koppel R., Brazauskas G. 2017. The new winter wheat cultivars ‘Kena DS’, ‘Gaja DS’, ‘Sedula DS’ and ‘Herkus DS’

for increased yield stability. ISSN 1392-3196 Žemdirbystė-Agriculture, vol.104 , No 4. , p.291-298. 

14.Vita Traskovetskaya1, Andrii Gorash2, Nadia Saulyak1, Žilvinas Liatukas2, Kyrylo Ternovyi1, Olga Babayants1, Vytautas Ruzgas2, Algė Leistrumaitė2

Virulence and diversity of the Blumeria graminis f. sp. tritici populations in Lithuania

and southern Ukraine . ISSN 1392-3196/e-ISSN 2335-z-a. Žemdirbystė-Agriculture,  vol.106, No.2 (2019). P.107-116. DOI 10.1380/z-a.2019.106.014 

15. Ž. Liatukas, S. Supronienė, V. Ruzgas, A. Leistrumaitė . Effects of organic seed treatments on spring barley seed sanitation, crop stand, disease development and yield. ISSN 1392-3196 Žemdirbystė-Agriculture, vol.106 , No 3.   

 

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI) WoS duomenų bazėje .  Iš viso 7.

 Straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto (ISI)  Thomson Scienific Master List duomenų bazėje. Iš viso 25.

 

Užsienio leidyklose išleistos monografijos, knygos, ar jų dalys:

1. Ruzgas V., Liatukas Ž. The Lithuanian wheats pool. In: “World Wheat Book. A History of Wheat Breeding. Volume 2.” Lavoisier, France, 2011, 175-191 p. ISBN 978-2-7430-1102-4

 

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, ar jų dalys:

1. V.Ruzgas.Sėklotyra. Paskaitų konspektas,  UDK 631.531.01.  2004, 115 p.

2. V.Ruzgas. Augalų selekcija. Mokomoji knyga. UDK 631.531.01, 2009, 222 p.  

3. V.Ruzgas, G.Liutkevičius.  Lietuvos mokslų akademija. Augalų selekcija, mokslinių straipsnių rinkinys. 16 knyga. Straipsniai: „Lauko augalų selekcijos mokslo raida ir ištakos“ (p.22-27)“Žieminių kviečių selekcija“ (p.28-38). 1998. ISSN 1392-4044. 

Publikacijos recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose:  19 straipsnių

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose: 46 straipsniai

Publikacijos moksliniuose-gamybiniuose bei populiariuose leidiniuose: 74 straipsniai

Rekomendacijos: paruoštos 8 rekomendacijos žemės ūkio inovacijoms.


 APDOVANOJIMAI

 2016.   Lietuvos žemės ūkio rūmų Padėkos raštas; 2016.  Lietuvos Respublikos Seimo Padėkos raštas; 2015. Lietuvos žemės ūkio ministrės padėkos raštas; 2014. Baltijos Asamblėjos medalis už trijų Baltijos tautų vienybės rėmimą ir bendradarbiavimą. Baltijos Asamblėja, 2014 liepos 25, No. 1/0614-152./Baltic Assembly, 25 June 2014, No.1/0614-152. Baltic Assembly medal, special sign of honour to the persons who promoted the unity and cooperation among the three Baltic nations.    Ceremony: 33 session of BA and 20th Baltic Council on 23 October in Tallin/.

2011. Lietuvos mokslo premija Biomedicinos mokslų srityje už taikomosios mokslinės veiklos (eksperimentinės plėtros) darbų ciklą „Žieminių kviečių selekcijos modernizavimas ir konkurencingų, rinkos poreikius atitinkančių veislių kūrimas (1996-2009). (kartu su Ž.Liatuku ir G.Liutkevičiumi).

2011. Lietuvos švietimo ir mokslo ministro Padėkos raštas; 2011. Lietuvos žemės ūkio ministro Padėkos raštas; 2008. Žemės ūkio ministerijos medalis; 2008. Suteiktas „Gyvybės medžio“ apdovanojimas už mokslo ir verslo bendradarbiavimą (Steigėjai: LR Sveikatos apsaugos  ministerija, Mokslų akademija, Pramoninkų konfederacija); 2007. Lietuvos Vyriausybės Ministro pirmininko padėkos raštas; 2001. Žemės ūkio ministerijos Padėkos raštas.

2000. Žemės ūkio ministerijos Padėkos raštas; 1996. Žemės ūkio ministerijos Padėkos raštas.

 

2019-07-01

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas