LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Povilaitis Arvydas


El. paštas: arvydas.povilaitis@vdu.lt

Prof. Arvydas Povilaitis


Gimė Kaune. Mokėsi Kauno J.Jablonskio vid. mokykloje. Su pagyrimu baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetą (hidrotechnikos inžinierius). 1993 m. apgynė technikos mokslų daktaro disertaciją (ž.ū. ir aplinkos inžinerija); 2008 - atliko habilitaciją (aplinkos inžinerija, LŽŪU). 1995 m. Lietuvos žemės ūkio universitete suteiktas docento, 2008 m. - profesoriaus pedagoginis vardas.

 

Darbinė veikla: 1988–1990 m. dirbo LŽŪA Vandens ūkio sistemų eksploatacijos k-dros mokslo darbuotoju; 1990-1993 m. - LŽŪA doktorantas; 1994–1999 m. - LŽŪU Žemėtvarkos k-dros docentas; 1995 m. - Norvegijos dirvožemio ir aplinkos tyrimų centro (Jordforsk) mokslo darbuotojas; 1998-1999 m. - Lundo universiteto (Švedija) vizituojantis mokslo darbuotojas; 1999–2003 m. –  LŽŪU Melioracijos k-dros docentas; 2003–2004 m. – katedros vedėjas; 2004–2005 m. – LŽŪU Vandens ūkio ir žemėtvarkos fak. mokslo prodekanas; 2005–2008 – LŽŪU Vandentvarkos k-dros docentas; 2008–2012 m. – Vandentvarkos k-dros profesorius; 2012-2018 m. –  Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Vandens išteklių inžinerijos instituto direktorius, profesorius; 2019-2021 m. - Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Vandens išteklių inžinerijos instituto direktorius, profesorius; nuo 2021 m. spalio mėn. - VDU Vandens inžinerijos k-ros profesorius. 

 

Mokslinių tyrimų kryptys: vandens inžinerija; dirvožemio hidrologija; gamtinių ir antropogeninių veiksnių sąveikos dėsningumai vertinant vandens telkinių būklę; medžiagų pernaša upių baseinuose; biotechnologijų taikymas drenažo sistemose; nano technologijos drėkinime; hidrologiniai ir vandens kokybės modeliai.

 

Stažuotės: Skandinavijos šalių, Izraelio, Vokietijos, Nyderlandų, JAV, Ispanijos ir Australijos mokslo centruose.


Paskelbė per 120 mokslinių straipsnių. 3 metodinių leidinių ir 3 mokomųjų knygų studentams autorius ir bendraautorius, 6 mokslinių monografijų ir 2 knygų apie Lietuvos vandens telkinių būklę ir jos gerinimo priemones bendraautorius.


Skaitė daugiau nei 70 (11 kviestinių) mokslinių pranešimų konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (Europos šalyse, Australijoje, JAV, Izraelyje, Kinijoje, Indijoje, Kenijoje, Islandijoje).

 

Ekspertinė ir kita veikla: LMA Vandens tarybos pirmininkas (nuo 2011 m.); LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narys (nuo 2016 m.); UNESCO IHP (International Hydrology Programme) nacionalinis atstovas; Europos komisijos mokslo programų FP7 ir „Horizontas 2020“ projektų vertinimo komitetų narys (EC REA-Research Executive Agency, Brussels); Šiaurės šalių hidrologų sąjungos narys, 2006-2010 m. - viceprezidentas; Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių s-gos, Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų s-gos ir Tarptautinės hidrologijos mokslų s-gos narys; Aleksandro Stulginskio universiteto Senato mokslo komiteto pirmininkas (2016-2018 m.); Vytauto Didžiojo universiteto Senato narys (nuo 2019 m.), mokslo komiteto pirmininkas (nuo 2020 m.); Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA), Lietuvos mokslo tarybos (LMT) ir Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) ekspertas; Jungtinės KTU, VDU ir LEI Technologijos mokslų srities Aplinkos inžinerijos mokslų krypties doktorantūros komiteto narys; KAZNAU universiteto (Kazachstanas) Vandens išteklių ir aplinkos apsaugos krypties doktorantūros komiteto narys; LR Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų ekspertas; UNESCO ir L'Oreal mokslo fondo ekspertas; UNESCO programos „Žmogus ir biosfera“ nacionalinio komiteto narys; Lietuvos nacionalinių mokslo premijų skyrimo komisijos narys (nuo 2022 m.).


Narystė mokslinių žurnalų redkolegijose: Tarptautinių mokslo žurnalų „Zemdirbyste-Agriculture“ ir „Environmental research, engineering and management“ red. kolegijų narys. Tarptautinio mokslo žurnalo "Water" asocijuotas redaktorius. Daugelio mokslo žurnalų ir knygų recenzentas.

 

Skaitė paskaitas Kazachstano nacionaliniame žemės ūkio universitete; Vienos gyvybės mokslų universitete (Austrija); Humboldto universitete (Vokietija); Lundo universitete (Švedija); Valensijos ir Madrido politechnikos universitetuose (Ispanija); Ajovos ir Minesotos universitetuose (JAV); Salonikų technologijos institute ir Aristotelio universitete (Graikija); Latvijos žemės ūkio ir Talino technikos universitetuose (Estija); Kvinslendo universitete (Australija).  

 

Apdovanojimai: Lietuvos žemės ūkio universiteto (2010) ir Aleksandro Stulginskio universiteto (2015) mokslo premijų laureatas, apdovanotas LR Aplinkos ir Švietimo ir mokslo ministrų padėkos raštais, Aleksandro Stulginskio universiteto medaliu "Už nuopelnus" (2018), UNESCO L'Oreal fondo padėkomis (2017-2022 m.), Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus padėka Lietuvos universiteto 100-mečio proga (2022 m.).

 

Gyvenimo moto. Kelią nueina einantis...


Adresas: Vytauto Didžiojo universiteto Vandens inžinerijos katedra, Universiteto g. 10, Akademija, Kauno r.  Tel:. 8-655-02300

 

2022 m. gruodžio mėn.


Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas