LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Mažeika Liudas


El. paštas: Liudas.Mazeika@ktu.lt

Akademikas Liudas Mažeika

Asmeninė informacija

Vardas, pavardė: Liudas Mažeika

Adresas: Kęstučio g. 24-87, LT-44299 Kaunas

Telefonas +370-685-28085

El. paštas liudas.mazeika@ktu.lt

 

Išsilavinimas     

Institucija   Profesinių gebėjimų lygis, mokslinis laipsnis   Metai

Kauno technologijos universitetas   Profesoriaus pedagoginis vardas   2009

Kauno technologijos universitetas   Docento pedagoginis vardas   1993

Kauno politechnikos institutas   Daktaro mokslo laipsnis   1986

Kauno politechnikos institutas   Inžinierius - matematikas   1976

 

Darbo patirtis   

Institucija   Pareigos / veiklos pobūdis   Data

Kauno politechnikos institutas   Informatikos katedra, inžinierius   1971 – 1980

Kauno politechnikos institutas   Ultragarso laboratorija, mokslo darbuotojas  1980 – 1986

Kauno technologijos universitetas   Elektros ir elektronikos fakultetas, docentas, profesorius   1986 – dabar

Kauno technologijos universitetas   Ultragarso mokslo institutas, vyresnysis, vyriausias mokslo darbuotojas   2011 – dabar

Kauno technologijos universitetas   Ultragarso mokslo instituto, signal apdorojimo laboratorijos vedėjas   2014 – 2016

Kauno technologijos universitetas   Senato narys   2012 – 2016

Kauno technologijos universitetas   Ultragarso mokslo instituto direktorius   2016 – dabar

 

Projektinė ir ekspertinė veikla 

Aprašymas

Aktyviai dalyvauja mokslo organizacinėje veikloje - yra KTU matavimo inžinerijos (10T) doktorantūros komiteto narys ir elektros ir elektronikos inžinerijos (01T) doktorantūros komiteto pirmininkas. Vykdo ekspertinę veiklą tiek nacionaliniame (LMT ekspertas), tiek tarptautiniame lygyje, recenzuoja tarptautinių žurnalų publikacijas. Dalyvavo daugiau kaip daugiau kaip 30-tyje tarptautinių mokslo projektų. Tame tarpe vadovavo:

1.Programos „Horizon 2020“ Marie Sklodowska Curie veiklos „Inovatyvūs lavinimo tinklai“ projektas „Mokymosi tinklas – aviacinių konstrukcijų neardomieji bandymai ir stebėsenos sistemos (NDTonAIR)“, 2016-2020, projekto vadovas prof. Dr. Liudas Mažeika, KTU biudžeto dalis -  440k€;

2.Programos „Horizon 2020“ projektas „Pažangūs sudėtingų struktūrų tyrimai (ADVICE)“, 2017-2021, projekto vadovas prof. dr. L. Mažeika. KTU biudžeto dalis - 265k€;

3.Programos „Horizon 2020“ projektas „Popaviršinių valkšnumo defektų aptikimo ir vertinimo ultragarsinė neardomųjų bandymų sistema šiluminės energetikos pramonei (CreepUT)“, 2017-2019, projekto vadovas prof. dr. L. Mažeika, KTU biudžeto dalis - 435k€;

4.7-osios bendrosios programos projektas „Ankstyvaus slankumo pažeidimo plieno lydiniuose, naudojamuose aukštos temperatūros ir didelio slėgio aplinkoje, neardomųjų bandymų metodo, pagrįsto ultragarsinių fazuotų gardelių panaudojimu, sukūrimas (CreepTest)“, 2013–2015 m, projekto vadovas – prof. L. Mažeika, KTU biudžeto dalis - 254k€;

5.7-osios bendrosios programos projektas „Bevielės vėjo turbinų menčių stebėsenos, naudojant energiją kaupiančią technologiją, demonstracinė sistema (WINTUR DEMO)“, 2012–2014 m., projekto vadovas – prof. L. Mažeika, KTU biudžeto dalis – 120k€.

 

Akademinė veikla          

Aprašymas

Paskelbė virš 100 mokslinių publikacijų ,iš jų 77 turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, 1-ą mokomąją knygą, vadovavo 9-ioms sėkmingai apgintoms daktaro disertacijoms, šiuo metu vadovauja 2-iems doktorantams. 1995 metais stažavosi Prancūzijos atominių tyrimų centre (CEREM/LCUS, CEA, Saclay, France), 1996 -Anglijos nacionaliniame neardomųjų bandymų centre (AEA Technology, the National NDT Center, UK), 1998 – Švedijoje ABB neardomųjų bandymų centre (ABB NDT training center, Sweden), 1999 –Ispanijos Technatom tyrimų centre (Tecnatom NDT training centre)

 

Kalbų mokėjimas            

Pažymėkite nuo 1 iki 5 (1 – prastai; 5 – puikiai)

Kalba     Skaitymas Kalbėjimas Rašymas

Anglų        5             4            4

Rusų         5             5             5

Lenkų        3             2             1

 

Liudas Mažeika

 

2019-09-26

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas