LMA | Asmeninės svetainės

Janonienė Rūta


El. paštas: ruta.janoniene@gmail.com

Meno istorikė, senosios dailės parodų organizatorė ir kuratorė

Mokslinio darbo sritys: LDK meninės kultūros šaltiniai, XV–XIX a.sakralinė ir sekuliarioji LDK dailė ir su ja susiję fenomenai, pranciškonų observantų (bernardinų) LDK paveldas, bažnyčių ir vienuolynų kompleksai, dekoro ikonografinės programos; XIX a. Vilniaus meno mokyklos profesorių ir mokinių kūryba, šios mokyklos tradicijų tęstinumas.

Gimė. 1960 m. Vilniuje; gyvena ir dirba Vilniuje. Nuo 1994 m. dirba Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institute dirba. 1994−2008 m. buvo Dailėtyros instituto direktorė.

1983 m. Lietuvos valstybiniame dailės institute baigė dailės istorijos ir teorijos studijas. 1994 m. Kultūros ir meno institute apgynė humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro disertaciją „Jono Rustemo ir jo mokinių veikla XIX a. I pusėje“ (disertacija parengta savarankiškai). 2008 m. Kultūros, filosofijos ir meno institute praėjo humanitarinių mokslų srities menotyros krypties habilitacijos procedūrą.

1983–1989 m. dirbo moksline bendradarbe Lietuvos dailės muziejuje, 1989–1990 m. − Istorijos instituto Meno istorijos skyriuje; 1990–1994 m. − Kultūros ir meno institute. Nuo 1993 m. dirba mokslo tiriamąjį ir organizacinį darbą Vilniaus dailės akademijoje, taip pat dalyvauja studijų procese: daugelį metų magistrantams skaitė kursą apie Vilniaus meno mokyklą, vadovauja kursiniams ir baigiamiesiems darbams, yra doktorantų mokslinių darbų vadovė ir oponentė. 2000–2001 m. ėjo VDA Doktorantūros skyriaus vedėjos pareigas, nuolat dalyvauja šio skyriaus veikloje. 2007–2011 m. buvo VDA Senato narė.

Dalyvauja mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, yra parengusi parodų, radijo laidų, bendradarbiavo rengiant LTV kultūros laidas apie XIX a. Lietuvos dailininkus. Buvo viena iš tarptautinės jubiliejinės parodos „Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos“ kuratorių (1996, Vilnius–Torunė), bendradarbiavo su Lietuvos dailės muziejumi rengiant parodas (2000–2005 m. – parodą „Krikščionybė Lietuvos mene“, 2012 m. – parodą „Jonas Rustemas – dailininkas ir pedagogas“). 1999– 2009 m. buvo Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio programos Leidybos komisijos narė. 2011 m. R. Janonienei paskirta Lietuvos mokslų akademijos mokslo premija už darbų ciklą „Lietuvos bernardinų meninis paveldas. Vilniaus konvento architektūros ir dailės tyrimai“. 2013 m. ji išrinkta Lietuvos kultūros tarybos nare. Nuo 1995 m. R. Janonienė dalyvauja Lietuvos dailės istorikų draugijos veikloje.

Domisi įvairių epochų menine kūryba, kaupia duomenis dailininkų biografijoms, mėgsta pasinerti į dingusių kūrinių paieškas, narplioti jų identifikavimo ir atributavimo problemas, analizuoti ikonografiją.

Apdovanojimai: 

 Ordino Už nuopelnus Lietuvai Komandoro kryžius, 2020-07-03.

BIBLIOGRAFIJA NUO 1994 M.

Monografijos:

Jonas Rustemas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

Kazimieras Jelskis. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.

Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje: pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje. Vilnius: Aidai, 2010.

Sapiegų rūmai Antakalnyje (kartu su E. Purliu). Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmai, Vilniaus dailės akademija, 2012.

Sveika, Mergele! Vilniaus arkivyskupijos marijinės ikonografijos aspektai, kolektyvinė monografija, sudarė T. Račiūnaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, Bažnytinio paveldo muziejus, 2018.

Architektūrinis ansamblis, in: Kultūrų kryžkelė: Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas, kolektyvinė monografija, moksliniai redaktoriai A. Bumblauskas, S. Kulevičius, I. Skočiliasas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018, p. 211–223.

Aрхитектурний ансамбь, in: На перехресті культур: монастир і храм Пресвятої Трійці у Вільнюсі, колективна монографія, ред. А. Бумблаускас, С. Кулявічюс, І. Скочиляс, Львiв: Видавництво Українського католицького унiверситету, 2018, p. 311–330.

Sudaryti ir parengti leidiniai:

Ksztacenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje / Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos, sudarė R. Janonienė, J. Malinowski, M. Wozniak. Torun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoaja Kopernika, 1996.

Vladas Drėma / Stanislaw Lorentz. Laiškai /Listy, sudarė R. Janonienė, V. Jankauskas, R. Dičiuvienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998.

Lietuvos dailės istorija, sudarė A. Andriuškevičius ir kt. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002.

Lietuva 1009–2009, sudarė A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai, sudarė R. Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010.

Jonas Rustemas – dailininkas ir pedagogas : Parodos, skirtos 250-osioms dailininko gimimo metinėms katalogas, sudarė R. Janonienė, D. Tarandaitė, R. Adomaitienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2013.

Lietuvos vienuolynai: Vadovas, sudarė R. Janonienė, D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998.

Elektroninis išteklius [CD-ROM]: Lietuvos vienuolynai. Monasteries and Convents in Lithuania, sudarė R. Janonienė, D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, Matematikos ir informatikos institutas, 2000.

Panemunės istorija: archeologijos ir meno paminklai: Vadovas, sudarė R. Janonienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006; antras, pataisytas leidimas: Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008.

Acta Academiae Artium VilnensisNr. 88–89, Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboliai Lietuvos kultūroje, sudarė R. Janonienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018.

Res publica: dailė prarasto valstybingumo sąlygomis (XVIII a. pab.–XX a. pr.), advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ meno kolekcija, albumas ir katalogas, Vilnius: Ellex Valiunas, 2018.

Po Italijos saule: XVIII a. – XX a. pirmos pusės Lietuvos dailininkai Italijoje. Pirma dalis: Istorinė apžvalga. Katalogas, I – II dalis, sudarytojos Tarandaitė Dalia, Janonienė Rūta, Jankevičiūtė Giedrė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2019.

Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų: parodos katalogas = Sacred Vilnius: pilgrimage from the Gates of Dawn to the Calvaries: exhibition catalogue: 2021 04 20–07 04, Vilnius / sudarytojos Rasa Adomaitienė, Rūta Janonienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021.


Moksliniai straipsniai:

„Lietuvos romantizmo dailės teorijos bruožai“, in: Europos dailė. Lietuviškieji variantai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidybos centras, 1994, p. 213–226.

„XIX a. vidurio Vilniaus dailės mecenatai“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 1994, Nr. 2, p. 76–80.

„XIX a. pirmosios pusės dailės mecenatystės bruožai“, in: Lietuvos kultūros tyrinėjimai, t. 1, sudarė S. Juknevičius. Vilnius: Valstybinis leidybos centras, 1995, p. 180–217.

„Romano Švoinickio kūrybos apžvalga“, in: Romanas Alekna-Švoinickis. Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 1995, p. 7–14.

„Jono Rustemo piešiniai ir akvarelės Lietuvos bei Lenkijos rinkiniuose“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 1995, Nr. 2, p. 3–13.

„Dailininkai ir amatininkai: XIX amžiaus Lietuvos skulptūra“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 1996, Nr. 1, p. 33–39.

„Vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino bažnyčios dekoro ikonografinės programos: Kristaus kančios tema“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 7: Ženklas ir simbolis senojoje Lietuvos dailėje. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1996, p. 174–201.

„Gotlibas Kislingas: tarp romantizmo ir klasicizmo“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 8: Lietuvos grafikos istorijos šimtmečiai, sudarė V. Jankauskas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1996, p. 120–134.

„Grundzuge der Kunst geschichte Litauens vom 14. bis 19. Jahrhundert“, in: Litauen Nachbarim Osten Europas. Koln, 1996, p. 27–36.

„The Concept of a Work of Art as a Historical Monument in the 19th Century Creation of Lithuanian Artists“, in: Revue Baltique. Organe de la Collaboration des Etats Baltes. Vilnius, 1996, Nr. 6, p. 38–44.

„Vyskupo Motiejaus Valančiaus rezidencijos statybos istorija“, in: Varniai (ser. Žemaičių praeitis, kn. 4), sudarė A. Butrimas, V. Vaivada. Vilnius, 1996, p. 158–166.

„Vyskupas Ignotas Masalskis – Pranciškaus Smuglevičiaus mecenatas“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 11: Pranciškus Smuglevičius ir jo epocha, sudarė V. Jankauskas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, p. 9–20.

„Sedos Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia: mecenatai ir kūrėjai XVI–XIX a.“; „Procesijų altorėliai ir dvipusiai paveikslai Sedos parapijos bažnyčioje“, in: Seda: parapijos istorija ir dailės paminklai (ser. Žemaičių praeitis, kn. 5), sudarė A. Butrimas ir P. Šverebas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, p. 72–79, 91–94.

„Nowe odkrycia malarstwa ciennego w wileĄskim kociele w. Franciszka i Bernardyna“, in: Sztuka okoo 1500, Materiay Sesji Stowarzyszenia Historykow Sztuki. Warszawa: Orodek Wydawniczy Zamku Krolewskiego w Warszawie, 1997, p. 123–128.

„Malowida cienne w wileĄskim kociele p. w. w. Franciszka i w. Bernardyna – odbicie artystyczne misyjnej dziaalnoci bernardynow na Litwie“, in: Studia Borussico-Baltica Toruniensia Historiae Artium, t. 3: Kocio i sztuka pobrzea Batyku. ToruĄ: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoaja Kopernika, 1998, p. 161–176.

„Bajoriškosios kultūros tradicija Romano Švoinickio kūryboje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 14: Istorija ir elitinės kultūros teigtys, sudarė V. Jankauskas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, p. 132–140.

„Vilniaus Bernardinų bažnyčios vargonai“; „Altoriai Nemenčinės bažnyčioje“, in: Kultūros paminklai. Vilnius, 1998, Nr. 5, p. 135–142, 143–149.

„Šventųjų pranciškonų atvaizdai Vilniaus Bernardinų bažnyčios tapyboje“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 1999, Nr. 2 (15), p. 33–39.

„Еврейская тема в творчестве художников Виленской школы“, in: Валенцiй Ванъковiч у канекце культуры першай паловы XIX стагодзя. Miнcк, 2000, p. 12–14.

„Imaginacinis Lietuvos peizažas XIX a. pabaigos–XX a. pradžios mene“, in: Romantizmai po romantizmo, sudarė G. Jankevičiūtė. Vilnius: Kultūros ir meno institutas, 2000, p. 19–28.

„Barokowe wyposaenie kocioa bernardyĄskiego w Wilnie. Obrazy nie otarzowe“, in: Przegląd Wschodni (kwartalnik), t. VII, zesz. 3 (27). Warszawa, 2001, p. 849–860.

„XVI a. pradžios sienų tapyba Vilniaus Bernardinų bažnyčioje“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2001, Nr. 2 (23), p. 3–10.

„Vilniaus Bernardinų bažnyčios altoriai XVII–XVIII amžiais“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 21: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės barokas: formos, įtakos, kryptys, sudarė R. Butvilaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 113–132.

„Dailės samprata“; „Mūro statyba“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra. Tyrinėjimai ir vaizdai, sudarė V. Ališauskas ir kt. Vilnius: Aidai, 2001, p. 129–139, 413–426.

„XIX a. žemaičių dvarininko Vilniaus sezonas. Pagal Antano Ronne dienoraštį“, in: Renavas (ser. Žemaičių praeitis, kn. 9), sudarė A. Butrimas, A. Miltenytė, P. Šverebas. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2001, p. 143–151.

„Lietuvos istorijos fragmentai Verkių peizažuose“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2002, Nr. 2 (27), p. 37–45.

„Šv. Brunono paveikslas iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2002, Nr. 3 (28), p. 3–8.

„Vilniaus Bernardinų bažnyčios sienų tapybos ikonografija“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 26: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: sakralinė architektūra ir dailė, sudarė A. Jankevičienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 209–223.

„XVII a. gaidų rankraštis su šv. Pranciškaus raižinių ciklu“ (kartu su J. Trilupaitiene), in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 27: Vaizdas ir pasakojimas, sudarė I. Pleikienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 53–80.

„XIX a. I pusėje išleistų maldynų iliustracijos“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla,  Nr. 2 (31), p. 27–31.

„Šv. Jonas Kapestranas prieš Kazimierą Jogailaitį. Faktai ir interpretacijos“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 31: Istorinė tikrovė ir iliuzija: Lietuvos dvasinės kultūros šaltinių tyrimai, sudarė D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003, p. 61–68.

„Album SapieyĄskie: wileĄska tabulatura organowa z XVII wieku obrazami w. Franciszka zdobiona“, sudarė P. Pozniak; įžanginis žodis: J. Trilupaitienė, R. Janonienė, P. Pozniak, in: Sub Sole Sarmatiae, t. 9. Krakow: Musica Iagellonica, 2004.

„Švč. Mergelės Marijos paveikslo iš Vilniaus Šv. Mykolo bažnyčios votai ir karūnos“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2004, Nr. 2 (35), p. 24–36.

„Didžiojo altoriaus antepedijus“, in: Tytuvėnų Bernardinų bažnyčia ir vienuolynas, sudarė D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004, p. 303–312.

„Šv. Danielius ir jo draugai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 35: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių transformacijos tyrimai, sudarė M. Iršėnas, G. Surdokaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, p.167–168.

„Budownictwo murowane“; „Elementy teorii sztuki“, in: Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy, sudarė V. Ališauskas. Kraków: Uniwersitas, 2006, p. 114–130, 214–225.

„Šventųjų relikvijų kultas Vilniaus Bernardinų bažnyčioje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 41: Šventųjų relikvijos Lietuvos kultūroje, sudarė T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2006, p.21–33.

„XVI–XIX a. Vilniaus Žemutinės pilies ikonografiniai šaltiniai“, in: Vilniaus Žemutinė pilis XIV–XIX a. pradžioje. 2002–2004 m. istorinių šaltinių paieškos. Vilnius: Pilių tyrimo centras, 2006, p. 11–43.

„Sapiegų Švč. Mergelė Marija – Vilniaus globėja“, in: Dailės istorijos studijos, t. 2: Dailė LDK miestuose: Poreikiai ir užsakymai, sudarė A. Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 117–133.

„Ideas of Franciscan Observancy in the Wall Paintings of the Church of Sts Francis and Bernardino in Vilnius at the Beginning of the Sixteenth Century“, in: Acta Historiae Artium Balticae, Nr. 2, sudarė G. Mickūnaitė. Vilnius: Vilnius Academy of Fine Arts Press, 2007, p. 54–78.

„Senieji Palangos bažnyčios meno kūriniai“, in: Palanga. Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčia, sudarė D. Mukienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Regioninių kultūrų iniciatyvų centras, 2007, p. 48–55.

„O przeksztaceniach wnętrza wileĄskiego kocioa bernardyĄskiego w XVIII wieku sow kilka“, in: Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jozefowi Poklewskiemu, ToruĄ, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikoaja Kopernika, 2008, p. 97–115.

„Dūkšto dvaras ir jo gyventojai XIX a.–XX a. pirmosios pusės memuaruose“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 47–48: Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai, sudarė R. Butvilaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008, p. 175–193.

„Palaimintojo Simono iš Lipnicos paveikslas iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 51: LDK sakralinė dailė: atodangos ir naujieji kontekstai, sudarė R. Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2008, p. 199–205.

„Senųjų Trakų bažnyčios įranga ir benediktiniškojo paveldo likimas“, in: Benediktiniškoji tradicija Lietuvoje, sudarė L. Jovaiša. Vilnius: Aidai, 2008, p. 181–202.

„Apie „Apreiškimo“ paveikslą iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 52: Meno kūrinys: paviršius, figūra, reikšmė, sudarė D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 47–57.

„Laidotuvių iškilmės Vilniaus Bernardinų bažnyčioje XVII–XIX amžiais“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 54: Iškilmės ir kasdienybė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir jos kontekstuose, sudarė A. Paliušytė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 27–40.

„Keli štrichai Meikštų dvaro istorijai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 55: Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai, sudarė A. Andriulytė, R. Butvilaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 219–231.

„Potridentinių idėjų atspindys Vilniaus bernardinų konvento tapybos ciklo paveiksluose“, in: Tridento visuotinio Bažnyčios Susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai (ser. Religinės kultūros paveldo studijos, kn. 2), sudarė L. Jovaiša. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009, p. 374–395.

„Šv. Pranciškaus Trečiojo ordino pašlovinimas Vilniaus bernardinų konvento galerijos skliauto puošyboje“ (kartu su L. Katinaite, O. Sumbar), in: Kuriantis protas brangesnis nei turtai..., sudarė G. Mickūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 125–135.

„Idee sull‘osservanza francescana nella pittura murale nella Chiesa dei Santi Francesco e Bernardino a Vilnius all‘inizio del XVI secolo“, in: IKON (Journal of Iconographic Studies), 2010, Nr. 3, p. 355–364.

„Sapiegų rūmai Vilniuje: raida ir interjero puošyba“; „Sapiegų rūmų ansamblio Vilniaus Antakalnyje struktūra inventoriuose ir 2010 m.“ (kartu su E. Purliu), in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 57: Meninis Vilnius: įtakos ir įvaizdžiai, sudarė R. Janonienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2010, p. 215–236, 239–282.

„Nemenčinės bažnyčia Adomo Daukšos nuotraukose“, in: Lietuvos dailės muziejaus metraštis, t. 13. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2010, p. 23–36.

„Kristaus Prisikėlimo ikonografija Tytuvėnų bernardinų konvento sienų tapyboje“, in: Menotyra. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2011, Nr. 1, p. 16–28.

„Visuomenės indėlis restauruojant Šv. Onos bažnyčią XX a. pradžioje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 60: Dangiškieji globėjai, žemiškieji mecenatai, sudarė J. Liškevičienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011, p. 203–219.

„Mykolo Homolickio indėlis į Lietuvos meno istoriją“, in: Meno istorijos riboženkliai (ser. Meno istorija ir kritika, kn. 7). Kaunas: Vytauto Didžiojo leidykla, 2011, p. 55–62.

„Budslavo Dievo Motinos paveikslo istorija ir kultas iki XIX a. vidurio“; „Eleuterijaus Zielejevičiaus knygos „Dangiškasis žvėrynas žemėje“ iliustracijos“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 69: Kultiniai atvaizdai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje: importas ir sklaida, sudarė T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013, p. 117–55, 157–173.

„Nauji Sapiegų rūmų Antakalnyje interjerų tyrimų duomenys“ (kartu su E. Purliu), in: Pasaulietiniai interjerai: idėja, dekoras, dizainas, sudarė D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014, p. 51–89.

„Ignacas Kliukovskis ir jo neparašyta Visuotinė meno istorija“, in: Menotyra, Vilnius, 2015, T. 22, Nr. 4, p. 290–305.

„Sapiegų rūmų Antakalnyje architektas Giovanni Battista Frediani – biografijos bruožai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 77–78: Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai, sudarė D. Klajumienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2015, p. 13–43.

„Prieš visus amžius sutvertoji: Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo paveikslas iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 80: Kūnas ne laiku ir be vietos, sudarė G. Žemaitytė, A. Trakšelytė, L. Michelkevičė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2016, p. 81–89.

„Šv. Antano Paduviečio kultas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“, in: Lietuva – Italija: šimtmečių ryšiai, Vilnius: Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016, p. 390–407.

„Vilniaus Dievo Motinos ikona ir jos kultas Švč. Trejybės cerkvėje“, in: Menotyra, 2017, T. 24, Nr. 1, p. 1–16.

„Kostrovickiai iš Arnionių – šeima, padėjusi išsaugoti Lauryno Gucevičiaus atminimą“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 86–87: (Iš)koduota istorija architektūroje, sudarė R. Butvilaitė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2017, p. 219–233.

„Bernardiniškasis dailės paveldas Kretingos Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje“, in: Kretingos pranciškonų bažnyčiai 400: istorija, kultūros paveldas, žymūs asmenys, sudarė J. Kanarskas, Vilnius: Nestandartiniai.LT, 2017, p. 133–143.

„Lietuvos bernardinų provincija: istorija ir paveldo likimas“, in: Pranciškonai Lietuvoje, sudarė L. Birškytė-Klimienė, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, [2017], p. 9–16.

„Lauryno Gucevičiaus šeimos likimai“, in: Kupiškis. Kultūra ir istorija, 2017, Nr. 15, p. 12–21.

„Verkių sodai vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio laikais“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 88–89, Sodai: tradicijos, įvaizdžiai, simboloai Lietuvos kultūroje, sudarė R. Janonienė, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, p. 89–104.

„Trakų bernardinų konventas ir bažnyčia – sunaikintas paveldas“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, Nr. 90: Po Trakų Dievo Motinos karūna, sudarė M. Paknys, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018, 255–273.

Bagdzevičienė Jurga, Žičkuvienė Greta, Janonienė Rūta, „Vilniaus Bernardinų bažnyčios Sokalio Dievo Motinos altoriaus technologiniai tyrimai ir restauravimo sprendimai“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 92-93: Restauravimo laboratorija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019, p. 242–268. 

„Vyskupo Pauliaus Alšėniškio herbas Vilniaus Bernardinų bažnyčioje“, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 92-93: Restauravimo laboratorija, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2019, p. 516–522. 

„Šv. Filomena – XIX a. atrasta katakombų šventoji ir jos kulto apraiškos Lietuvoje“, in: Excellentia virtutum: šventieji Lietuvos kultūroje, sud. Asta Giniūnienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2019, p. 283–294.

"Römerių namai Bokšto gatvėje Edvardo Mato Römerio gyvenime ir kūryboje", in: Menotyra. 2020, t. 27, Nr. 1, p. 49-70.     

"Apie oberbombardyro Vaitiekaus Ivaškevičiaus 1791 m. Vilniaus piešinį", in: XVIII amžiaus studijos, t. 6. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020, p. 323-334.

"Kristinos Eufemijos Radvilaitės atvaizdai su šventųjų „kaukėmis“ – identifikacijos bandymas", in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 2020, t. 96, p. 87-105.

"Verkių dvaras XVIII a. pirmoje pusėje", in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 2020, t. 97, p. 240–264.

 

Straipsniai vadovėliuose

[Gotika]: „Sakralinis Rytų Bažnyčios menas“; „Gotika“; „Gotikos keliai į Lietuvą“; „Tapyba“; „Vilniaus Šv. Onos ir Bernardinų (Šv. Pranciškaus ir Bernardino) bažnyčių ansamblis“; „Trakų pilių kompleksas – gynybinės rezidencijos pavyzdys“. [Klasicizmas]: „Skulptūra“; „Grafika: reprodukavimo menas ir savarankiška kūryba“; „Kazimieras Jelskis“. [Romantizmas]: „Peizažas“; „Skulptūra“; „Jonas Rustemas“, in: Lietuvos dailės istorija, sudarė A. Andriuškevičius ir kt. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002, p. 56–61, 78–79, 84–87, 180–183, 190–191, 206–207, 220–221, 224–227.

„Menas ir architektūra XIII a. Lietuvoje“; „Gotika krikščioniškųjų Gediminaičių epochoje“; „Klasicizmo sklaida“; „Neoromantizmas ir istorizmas“, in: Įdomioji Lietuvos istorija /Attractive History of Lithuania: Meno istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų / The History of Art from Ancient Times to the Present Day: Elektroninis išteklius [CD-ROM], sudarė E. Jovaiša. Vilnius: Elektroninės leidybos namai, 2007.

Vadovai, metodinė literatūra: 

„Dotnuvos buvęs bernardinų (dabar – kapucinų) vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia“; „Dūkštų buvęs pijorų vienuolynas ir Šv. Onos bažnyčia“; „Jūžintų buvęs atgailos kanauninkų vienuolynas ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia“; „Kauno buvęs bernardinų vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia“; „Kauno bernardinų vienuolynas ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia“; „Kauno buvęs pranciškonų konventualų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčia“; „Krakių kotryniečių vienuolynas“; „Norviliškių buvęs pranciškonų konventualų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos bažnyčia“; „Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia ir buvusi Senųjų Trakų benediktinų rezidencija“; „Senųjų Trakų buvęs benediktinų vienuolynas ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bei Šv. Benedikto bažnyčia“; „Troškūnų buvęs bernardinų vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia“; „Videniškių buvęs atgailos kanauninkų vienuolynas ir Šv. Lauryno bažnyčia“; „Vilniaus buvęs atgailos kanauninkų vienuolynas ir Šv. Baltramiejaus bažnyčia“; „Vilniaus buvęs augustinų vienuolynas ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia“; „Vilniaus bernardinų vienuolynas ir Šventųjų Pranciškaus ir Bernardino bei Šv. Onos bažnyčios“; „Vilniaus buvęs Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bernardinių vienuolynas“; „Vilniaus buvęs bernardinių (klarisių) vienuolynas ir Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia“; „Vilniaus buvęs bonifratrų vienuolynas ir Šv. Kryžiaus bažnyčia“; „Vilniaus (Verkių) buvęs dominikonų vienuolynas, Kalvarijos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia“; „Vilniaus buvęs senosios regulos karmelitų vienuolynas ir Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia“ (kartu su R. Meldyte); „Vilniaus (Antakalnio) buvęs trinitorių vienuolynas ir Viešpaties Jėzaus bažnyčia“; „Vilniaus (Trinapolio) buvęs trinitorių vienuolynas ir Švč. Trejybės bažnyčia“; „Vilniaus buvęs vizičių vienuolynas ir Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia“, in: Lietuvos vienuolynai: Vadovas, sudarė R. Janonienė, D. Klajumienė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1998, p. 57–62, 63–65, 76–80, 88–92, 93–98, 112–113, 126–127, 179–181, 200–201, 214–217, 248–253, 254–259, 260–262, 263–266, 287–297, 298–302, 303–308, 309–313, 329–334, 400–403, 411–414, 415–419, 420–421.

Straipsniai enciklopedijose, žinynuose, žodynuose:

„Saunders Jozef (1773–1845)“, in: Polski Sownik Biograficzny, t. XXXV / 2, zesz. 145. Warszawa, Kraków: Polska Akademia Nauk, 1994, p. 266–267.

„SleĄdziĄski Aleksander Jozef (1803–1878)“, in: Polski Sownik Biograficzny, t. XXXVIII / 4, zesz. 159. Warszawa, Kraków: Polska Akademia Nauk, 1998, p. 555.

„SleĄdziĄski Wincenty Leopold (1837–1909)“, in: Polski Sownik Biograficzny, t. XXXVIII / 4, zesz. 159. Warszawa, Kraków: Polska Akademia Nauk, 1998, p. 559–561.

„Slawecki Wincenty (1794–po 1844)“, in: Polski Slownik Biograficzny, t. XXXVIII / 4, zesz. 159.

Warszawa, Kraków: Polska Akademia Nauk, 1998, p. 586.

 

„Simonas Čechavičius“, in: Lietuvos dailininkų žodynas, t. 1: XVI–XVIII a., sudarė A. Paliušytė. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno instituto leidykla, 2005, p. 89–92.

„Gotika (14–16 a.)“, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. XII: Lietuva. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, p. 368–370.

„Smuglevičius Antanas“, „Smuglevičius Lukas“, „Smuglevičius Pranciškus“, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 22. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012, p. 161.

Straipsniai kataloguose:

„Okres międzypowstaniowy 1831–1863“ / „Dailės studijos Vilniuje 1831–1863 metais“; 23 dailininkų biogramos, in: Ksztacenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje / Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos, red. J. Malinowski, M. Wozniak, R. Janonienė. Torun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 1996, p. 53–59 / 283–289; p. 59–70 / 289–301.

„Lietuvos bažnyčių ir vienuolynų dailė“; „Vienuolių choro stalių tapyba su drožybiniais apvadais“; „Septyni pranciškonų kankiniai“; „Šv. Bonaventūras“; „Šv. Albertas Didysis“; „Šv. Pranciškus“; „Šv. Klara“; „Šv. Jonas Kapestranas prieš Lietuvos didįjį kunigaikštį ir Lenkijos karalių Kazimierą Jogailaitį“; „Šv. Antanas Paduvietis“; „Šv. Antanas Paduvietis pranciškonų vienuolyne dėsto teologiją“; „Palaimintasis Vladislovas“; „Šv. Apaštalas Petras, Šv. Apaštalas Jokūbas, Nežinomas apaštalas“; „Angeliukas“; „Angeliukas“; „Šv. Zacharijas“; „Šv. Elžbieta“; „Didžiojo altoriaus kairiojo portalo kartušas“, in: Lietuvos sakralinė dailė, XI– XXa. pradžia, t. 1: Tapyba, skulptūra, grafika, XIV–XXa. pradžia, sudarė D. Tarandaitė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2003, p. 102–105 / 105–108; 119–122, 127, 137–138, 143–144, 154, 158–159.

„Antepedijus su šv. Pranciškaus figūra, Antepedijus su šv. Antano Paduviečio figūra, Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai altoriaus antepedijus“; „Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio ir Bernardino Sieniečio bažnyčios lobynas“, in: Lietuvos sakralinė dailė, t. 4: Auksakalystė, XIII–XXa., kn. 1: Kolekcijos, sudarė J. Liškevičienė. Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006, p. 209–211, 227–233.

„Gražiškių koplyčia: Paveikslas „Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu (Sapiegų Madona)““; „Griškabūdis: Paveikslas „Šv. Arkangelas Mykolas““ (I); „Paveikslas „Kristaus Atsimainymas““; „Paveikslai „Nukryžiuotasis“ ir „Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelė Marija““; „Paveikslai „Šv. Juozapas“ ir „Švč. Mergelė Marija Sopulingoji““; „Paveikslas „Šv. Jurgis““; „Paveikslas „Šv. Arkangelas Mykolas““ (II); „Paveikslas „Šv. Laurynas““; „Paveikslas „Šv. Antanas Paduvietis““, in: Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. 6: Šakių dekanatas, dalis I: Barzdai-Lukšiai. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006, p. 108–109, 174–176, 183–185, 187–191, 192–194.

Janonienė Rūta, Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų = Sacred Vilnius: pilgrimage from the Gates of Dawn to the Calvaries, in: Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų: parodos katalogas = Sacred Vilnius: pilgrimage from the Gates of Dawn to the Calvaries: exhibition catalogue: 2021 04 20–07 04, Vilnius / sudarytojos Rasa Adomaitienė, Rūta Janonienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021, p. 9–16.

Janonienė Rūta, Piligriminės kelionės į Vilniaus (Verkių) Kalvarijas = Pilgrimages to the Calvaries of Vilnius (Verkiai), in: Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų: parodos katalogas = Sacred Vilnius: pilgrimage from the Gates of Dawn to the Calvaries: exhibition catalogue: 2021 04 20–07 04, Vilnius / sudarytojos Rasa Adomaitienė, Rūta Janonienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021. p. 17–36.

Janonienė Rūta, Maslauskaitė–Mažylienė Sigita, Aušros vartai = The Gates of Dawn, in: Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų : parodos katalogas = Sacred Vilnius: pilgrimage from the Gates of Dawn to the Calvaries: exhibition catalogue: 2021 04 20–07 04, Vilnius / sudarytojos Rasa Adomaitienė, Rūta Janonienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021. p. 37–76.

Janonienė Rūta, Šventųjų laiptų koplyčios skulptūros = The sculpture pieces of the Chapel of the Holy Stairs, in: Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų: parodos katalogas = Sacred Vilnius: pilgrimage from the Gates of Dawn to the Calvaries: exhibition catalogue: 2021 04 20–07 04, Vilnius / sudarytojos Rasa Adomaitienė, Rūta Janonienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021. p. 129–138.

Janonienė Rūta, Šventieji laiptai prie Bernardinų bažnyčios = The Holy Stairs at the Bernardine church, in: Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų : parodos katalogas = Sacred Vilnius: pilgrimage from the Gates of Dawn to the Calvaries : exhibition catalogue : 2021 04 20–07 04, Vilnius / sudarytojos Rasa Adomaitienė, Rūta Janonienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021. p. 103–128.

Janonienė Rūta, Vilniaus (Verkių) Kalvarijos = The Calvaries of Vilnius (Verkiai), in: Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų : parodos katalogas = Sacred Vilnius: pilgrimage from the Gates of Dawn to the Calvaries : exhibition catalogue : 2021 04 20–07 04, Vilnius / sudarytojos Rasa Adomaitienė, Rūta Janonienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021. p. 179–250.

Janonienė Rūta, Vilniaus Kalvarijų koplyčių paveikslai ir skulptūros = The paintings and sculptures in the chapels of the Stations of the Cross, in: Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų : parodos katalogas = Sacred Vilnius: pilgrimage from the Gates of Dawn to the Calvaries : exhibition catalogue : 2021 04 20–07 04, Vilnius / sudarytojos Rasa Adomaitienė, Rūta Janonienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021. p. 251–282.

Janonienė Rūta, Maldynai = The prayerbooks, in: Sakralusis Vilnius: piligrimų kelias nuo Aušros vartų iki Kalvarijų : parodos katalogas = Sacred Vilnius: pilgrimage from the Gates of Dawn to the Calvaries: exhibition catalogue: 2021 04 20–07 04, Vilnius / sudarytojos Rasa Adomaitienė, Rūta Janonienė. Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021. p. 283-305.

 

Šaltinių publikacijos:

Vilniaus Žemutinė pilis XIVa.–XIXa. pradžioje. 2002–2004 m. istorinių šaltinių paieškos (kartu su bendraautoriais), sudarė R. Ragauskienė. Vilnius: Pilių tyrimo centras, 2006.

„Du liudijimai apie 1610 m. didįjį Vilniaus gaisrą“ (kartu su M. Čiurinsku), in: Naujasis Židinys-Aidai, 2006, Nr. 11, p. 452–458.

„Sapiegų rūmų Antakalnyje inventoriai“ (kartu su E. Purliu), in: Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 55: Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai, sudarė A. Andriulytė, R. Butvilaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 233–263.

„Juozapas Saundersas. Vilniaus universiteto Piešimo mokyklos projektas; Juozapas Ignacas Kraševskis. Sfinksas“, in: Dailės istorijos šaltiniai: nuo seniausių laikų iki mūsų dienų: antologija, sudarė G. Jankevičiūtė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2012, p. 228–234, 499–505.

1791 metų Verkių dvaro inventorius, in: Acta Academiae Artium Vilnensis, 2020, t. 97, p. 438–517.

Straipsniai albumuose, iliustruotuose leidiniuose:

„Naujoji Jeruzalė ant Verkių kalvų“, in: Vilniaus Kalvarijos. Vilnius: Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija, 2002, p. 19–55.

[Veržlioji Gediminaičių epocha] „Regimieji valdžios ir tikėjimo ženklai“ (kartu su V. Aleksandrovičiu); [„Viduramžių ruduo“ Lietuvoje, arba Laikas, subrandinęs šventuosius ir riterius]: „Gotika Europos rytuose“. [Apšvietos laikų kontrastai: valstybės katastrofa ir kultūros sklaida]: „Skonio pokyčiai ir pilietiškumo pamokos“, in: Lietuva 1009–2009, sudarė A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009, p. 73–79, 91–97, 287–295.

„The Gothic of Eastern Europe, Changes in Taste and Lessons of Citizenship“, in: The Lithuanian Millennium. History, Art and Culture, Vilnius: Vilnius Academy of Arts Press, 2015, p. 91–97, 287–295.

„Visible Signs of Power and Faith“, (with W. Aleksandrowycz), in: The Lithuanian Millennium. History, Art and Culture, Vilnius: Vilnius Academy of Arts Press, 2015, p. 73–79.

Kiti reikšmingi straipsniai ir leidiniai:

„Rankraščio skaitymas. Prarasti ir atrandami Vilniaus Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno interjerai“, in: Naujasis židinys-Aidai, 1994, Nr. 11, p. 56–67.

Vilniaus Bernardinų bažnyčia. Vilnius: Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincija, 2003.

Kanutas Ruseckas: paesaggi italiani. Vilnius: Versus Aureus, 2007.

Senasis Vilniaus universitetas, 1579–1832 (kartu su S. Narbutu), sudarė E. Karpavičius. Vilnius: E. Karpavičiaus leidykla, 2009.

„Vilniaus Šventųjų Pranciškaus ir Bernardino bažnyčia ir bernardinų vienuolynas“, in: Lietuvos bažnyčios, sudarė L. Šinkūnaitė. Kaunas: Šviesa, 2009, p. 51–59.

Vilniaus pranciškonų konventas ir Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia/ Vilnius Franciscan Friary and the Church of the Assumption of the Virgin Mary; Vilniaus bernardinų konventas ir Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino bažnyčia / Vilnius Bernardine Friary and the Church of St. Francis and St. Bernardino, scenarijaus autorė R. Janonienė, režisierius V. Babaliauskas: Elektroninis išteklius [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

Senųjųjų Trakų benediktinų vienuolynas ir bažnyčia / The Benedictine Monastery and Church of Old Trakai, scenarijaus autorė R. Janonienė, režisierius V. Babaliauskas: Elektroninis išteklius [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013.

Kretingos bernardinų vienuolynas ir bažnyčia / The Bernardine Friary and the Church in Kretinga, scenarijaus autorė R. Janonienė, režisierius L. Kontrimas: Elektroninis išteklius [CD-ROM]. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2014.

„Vladislovo Neveravičiaus paveikslas „Atgailaujanti šv. Marija Magdalietė““, in: Dailė, 2015, Nr. 2, p. 107–110.

„Menotyra“, in: Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė: apžvalga-studija, sud. Algis Krupavičius. Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 2018, p. 140–150. Prieiga per internetą: https://eltalpykla.vdu.lt/bitstream/handle/1/36560/ISBN9786094673207.PG_192-198.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

„Dėdės ir dėdienės“: teksto vartaliojimas, in: Akademikai skaito Vaižgantą. Prasidėti nuo taško ir į jį sugrįžti, sud. Viktorija Daujotytė. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2020, p. 47–62.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas