LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Buračas Antanas


El. paštas: antanas.buracas@gmail.com

antanas@buracas.com

Lietuvos MA akademikas emeritas,

Pasaulio inovacijų fondo (World Innovation Foundation) ir Europos lyginamųjų ekonomikos studijų asociacijos (European Association of Comparative Economic Studies) narys, MRU garbės profesorius, tarptautinio žurnalo "Intellectual Economics" vyr redaktorius (nuo 2007), dalyvauja kitų 6 tarptautinių leidinių redkolegijose. 6 tomų Bankininkystės ir komercijos enciklopedinio žinyno (1997-2010) ir apie 40 kitų leidinių regioninio prognozavimo, socialinės infrastruktūros, metaekonomikos ir kt. autorius ir bendraautorius.

Apie 40 pranešimų tarptautinėse konferencijose ir kongresuose Meksikoje, JAV, Olandijoje, J.K., Belgijoje,P. Korėjoje, JAE, Rytų Europos šalyse, dažnai buvo jų organizacinių komitetų narys, UNESCO (nuo 1969), ES Phare ir kt (nuo 1999) projektų partneris ir narys. Kaip ekspertas padėjo adaptuoti Eurovoc ir kitus tarpt. klasifikatorius Lietuvoje, formavo, normino ir adaptavo nacionalinę statistikos terminiją daugiakalbėje Tarptautinio statistikos instituto DB. Nustatė skirtingumus tarp ekonomikos bendrosios ir specialiosios metodologijos; asmeninių išlaidų struktūrinį asimetriškumą krentant gyventojų pajamoms. Prisidėjo plėtojant universalaus tvarumo sampratą, apimančią, be ekologinio, ir socialinio bei kultūrinio tvarumo suvokimą (tai tapo JT vizijos "Pasaulis 2050" obalsiu). 

Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, vėliau jo I ir II Seimų ir Tarybų narys; rengė kartu LPS programinius dokumentus. 1989 m. kartu su Viktoru Petkumi įkūrė Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociaciją, 2010 m. suvažiavime išrinktas garbės nariu. 1983-1991 m. Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos asociacijos pirmininkas. 1996-2011 m. žurnalo „World and I“ (JAV) tarptautinės konsultacinės redakcinės tarybos, nuo 1996 m. Lietuvos kultūros fondo valdybos narys. 2006-2016 m. Europos lyginamųjų ekonomikos studijų asociacijos (European Association of Comparative Economic Studies), Lietuvos kultūros fondo prezidiumo narys. Visuotinės lietuvių enciklopedijos ir internetinės Enciklopedijos Lietuvai ir pasauliui (ELIP) mokslo tarybos pirm. pavaduotojas 

Paskutiniųjų metų publikacijos 

 1. Buračas A., Rutkauskas A.V.,Starkeviciute M. (2021). Universal Sustainability: Metaeconomic IssuesGeneris, 157 p. ISBN 9798701099201
 2. Buračas A.(2020) The Influence of Professional Competencies on Social Sustainability.- European Journal of Workplace Innovation Vol. 5, No.2 , June, 67- 95 (2020). 
 3. Buračas A. (2018). Global Competitiveness of World Superpowers: Talents & Innovations. - Empirical Studies on Economics of Innovation, Public Economics and Management. Vol. 6. Proceedings of the 18th Eurasia Business and Economics Society Conference. Bilgin, M.H., Danis, H., Demir, E., Can, U. (Eds.), p. 129-147Springer, Thomson Reuters Citation Index. ISBN 978-3-319-50163-5.  DOI 10.1007/978-3-319-50164-2-7
 4. Buračas A. (2017). Role of Education Competencies within Innovative Development: Baltic States. - Baltische Studien zur Erziehungs..Cultures of Thinking  and Learning in the Scientific Discourse. Denk- und Lernkulturen im wissenschaftlilichen Diskurses. Ed. Gerd-Bodo von Carlsburg. Band 32, S.309-332.
 5.  Buračas A. (2017). Metaeconomic Approaches in Developing Management. - Economy, Finance and Business in Southeastern and Central Europe. Proceedings of the 8th International Conference on the Economies of the Balkan and Eastern European Countries in the Changing World (EBEEC) in Split (Croatia, 2016), Ch 43. Springer Nature, 2017. ISBN:978-3-319-70376-3
 6. Buračas A. (2017). Competitiveness of Superpowers: Impact of Education & Innovations. Journal of International Business Research and Marketing. Vol. 2 (4), p.13-19. DOI: 10.18775/jibrm.1849-8558.2015.24.3002 URL: http://dx.doi.org/10.18775/jibrm.1849-8558.2015.24.3002 [online] http://researchleap.com/ competitiveness-superpowers-impact-education-innovations
 7. Buračas A. (2016, Ed.-in-chief & co-author).  Intellectual Innovations and Competencies: Multiple Criteria Approach. Co-authors  Rimantas ZelvysMargarita Starkeviciute. ISBN-13:978-3-659-94391-1; ISBN-10: 3659943916; EAN:9783659943911.
 8. Užburiantys tautinės kultūros vaizdai. Etnografo Balio Buračo 120-mečiui.- Enchanting Images of National Culture (120th Anniversary of Etnographer Balys Buracas).  Sudarė ir bendraaut. A. Buračas (2017). Saulės delta, 456 p., I- II leidimai, ISBN 786-098-123-296.
 9. Buračas A. (2015,Ed.-in-chief & co-author). Metaeconomics:  Stochastics & Nanotech. New Approaches to Contemporary Reality, Omni Connect, 2015, 226 p. ISBN 978-3-659-66671-1(with co-authors).
 10. Buračas A. (2016). On Metaeconomic Consensus in Global Management. - Research in Economics and Management ( Los Angeles), Nr. 1, Vol. 1, p.15-22. ISSN 2470-4407 (Print) ISSN 2470-4393 (Online) 
 11. Buračas A. Formation and Evaluation of Financial Investments: Impact on Growth & Optimization (Ed.-in chief & coauthor), OmniScriptum GmbH, 2014, 160 p. ISBN 978-3-8484-9440-8.(with co-authors)
 12. Buračas A., Navickas V.  Contents of Global Talent Evaluations: Baltics & Serbia. - TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Serbia, 2015. Vol. 4, Nr. 2, p. 187-196. Web of Science | Thomson Reuters. ISSN: 2217-8309 (Print); eISSN: 2217-8333 (Online). 
 13. Buračas A., Navickas V., Zvirblis A.(2015). Complex Assessment of Essential Financial Indicators in Corporate Governance. - European Journal of Economics and Management, p. 88-107. Vol 2, Nr. 2. ISSN: 2056-7375 (Online). http://www.ejemjournal.com/EJEM_2015_Vol.2_No.2-SPECIAL_ISSUE.pdf
 14. Buračas A. Multicriteria Finance System Evaluation & Sustainability Analysis. Academic Publishing GmbH & Co, Saarbrücken (Germany), 2013. 280 p. ISBN 978-3-659-35784-8. With co-authors.
 15. Buračas A.  Collection of the Old Law Sources /Senųjų teisynų šaltiniai, 2013. Vilnius, 632 p.  ISBN 978-9955-20-888-4.
 16. Buračas A. Metaeconomics approach & intellectual resources evaluation. Multiple objective methods: integrating into decision making.  Saarbrücken (Germany), 2012. 194 p. With co-authors. ISBN: 978-3-659-14196-6
 17. Buračas A. Multiple Criteria Evaluation of Entrepreneurship Development in Newly EU Countries. Academic Publishing GmbH & Co, Saarbrücken (Germany), 2012. Co-author A.Žvirblis. ISBN: 978-3-659-11211-9
 18. Buračas A. International Abbreviations of Finance, Business and Commerce / Reference Dictionary. Vilnius: 2010, 646 p. - ISBN 9986-18-046-5.
 19. Buračas A. Statistical Terms, English-Lithuanian-French-Russian-GermanVilnius: 2008, 880 p.    Also see: ISI Multilingual Glossary of Statistical Terms-http://isi.cbs.nl/glossary.htm.
 20. Buračas A. Finance and investment information on web/ In Lith. – Vilnius, 2006, 528 p.
 21. Buračas A. Backgrounds of Aggregated Assessment of SMEs Competitive Advantage Determinants. - Tem Journal - Technology, Education,  Management, Informatics, 2012. Vol. 1 Nr. 4, p.213-220. Web of Science | Thomson Reuters.Co-author A.Žvirblis.
 22. Buračas A. Multicriteria Evaluation of National Entrepreneurship in Newly EU Countries.- International Journal of Economic Sciences and Applied Research, Vol. 4, No. 1, pp. 79-94. – With co-author.
 23. Buračas A. Multiple Criteria Evaluation of the Macroeconomic Development Stages: The Baltic States. -  Transformations in Business & Economics, 2012. Co-author A.Žvirblis.
 24. Buračas A. The Consolidated Measurement of the Financial Markets Development: the Case of Transitional Economies. – Technological and Economic Development of Economy / Baltic Journal on Sustainability, 2010, Vol. 16 (2): 266-279. [Science Cit. Index Expand (Web of Science)] [M.kr. 04S] .
 25.  Buračas A. Barcelona Consensus for Intercultural Alternatives and its Declaration. – Intellectual Economics, 2011, Nr.10(5), p. 325-334. 
 26. Buračas A. Multiple Criteria Assessment of Socioeconomic Indicators influencing the company’s marketing decisions. - The Management of Organisations: Systematic Research 2009, 49: 137–153. -Coauthor A.Zvirblis.
 27. Buračas A. The Competetiveness of the EU in Context of the Intellectual Capital Development. Intellectual Economics, 2007, 1: 19-30. 
 28. Buračas A. The Development of Social Technologies in the Administrative Law . Jurisprudencija. 2007, 6(96): 16-25. 
 29. Buračas A. On Paradigm of Metaeconomics: Sense and Essense. Management of Organizations: Systematic Research. 2004, 29: 21-36.
 30. Buračas A.Impact of Exchange Rate on Macroeconomy, 1996-2007: Comparative Study of Estonia and Lithuania.Management of Organizations: Systematic Research. 2004, 29: 47-66. - -Coauthor Zuokas D. 

Some Reports in Last-Years International Conferences                                      

 1.     Buračas A. (2016). Global Competitiveness of World Superpowers: Talents & Innovations. E-Proceedings of 18th EBES (Eurasia Business and Economics Society) Conference, UAE, American University of Sharjah (AUS), School of Business Administration, p.161-178. DOI: 10.13140/RG.2.1.2354.0247 (presentation). 

2. Buračas A. (2016). Metaeconomic Approaches in Developing Management. EBEEC 2016, Split.

3. Buračas A.  Criteria of Global Talent Competitiveness: Cases of Turkey & Lithuania. - 12th international conference on knowledge, economy & management proceedings:  Uluslararasi bilgi, ekonomi ve yönetim kongresi bildirileri, p.1-14. Ed. by Ibrahim Guran Yumusak, Jan 2015, Istanbul-Türkiye. ISBN 978-605-86036-2-2.

4. Buračas A. Complex Assessment of Essential Financial Indicators in Corporate Governance. - OFEL 2nd Intl Conf. on Governance, Management, Entrepreneurship:  Inside and Outside of Managerial Mind. Building the bridges between disciplines Dubrovnik (Croatia), Apr. 5-6, 2014.

5. Buračas A. The Consolidated Estimating of the National Entrepreneurship Level in Newly EU Countries: The Case of Lithuania. -In: The Economics of BEEC in the Changing World, Kavala, Greece: May 7, 2010 - May 9, 2010

6. Buračas A. Knowledge Potential: Main Aggregated Assessment Principles. The Proceedings of 10th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM),11th  International Conference of the ASIA Chapter of the Academy of Human Resource Developing & 2nd International Conference of the MENA Chapter of the AHRD, Istambul, Nov. 8-10, 2012, Turkey.

7. Buračas A. The Intellectual Development Indicators and Lisbon Agenda  European Association for Comparative Economics Studies (EACES) 9th Bi-Annual Conference: Development Strategies - A Comparative View. Brighton, 2006.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas