LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Mažeika Jonas


El. paštas: jonas.mazeika@gamtc.lt

Akademikas JONAS MAŽEIKA

Prof. habil. dr. Jonas Mažeika yra vyriausiasis mokslo darbuotojas Valstybiniame mokslinių tyrimų institute Gamtos tyrimų centre, kur vysto branduolinės geofizikos ir aplinkos radioaktyvumo tyrimus.

Branduolinės geofizikos tyrimuose nagrinėja vyksmų praeities aplinkose ir praeities klimato pokyčių chronologiją, kaip būtiną atributą aplinkos pokyčių ir klimato kaitos mechanizmų praeityje ir ateityje suvokimui. Radioekologiniuose tyrimuose vieningos teorinės koncepcijos rėmuose nagrinėja radionuklidų migracijos ir pasiskirstymo aplinkos komponentuose ypatumus.

Publikavo dvi monografijas, vieną vadovėlį aukštosioms mokykloms, per 150 mokslinių straipsnių, iš jų – 40 Thomson Reuters Web of Science duomenų bazės leidiniuose su citavimo rodikliu, perskaitė per 30 pranešimų tarptautinėse konferencijose.

Jonas Mažeika parengė keturis mokslo daktarus, dalyvavo dvejose nacionalinėse mokslo programose (“Atominė energetika ir aplinka”, 1993-1997 m.; „Ekosistemos: klimato kaita ir aplinkos poveikis“, 2010-2014 m.), realizavo daugelį su branduolinių objektų, pirmiausia Ignalinos AE, radiacine sauga susijusių užsakomųjų projektų bei tris Lietuvos mokslinių institucijų techninio bendradarbiavimo su TATENA projektus, vieną NATO projektą, vieną Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektą.

2018-03-29

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas