LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Sliesaravičius Algirdas


El. paštas: algirdas.sliesaravicius@vdu.lt

Akademikas ALGIRDAS SLIESARAVIČIUS

Gimimo data: 1939 m. gruodžio 12 d., Alytaus r. Butrimonių miestelyje;

Vilniaus g. 24, Butrimonys, LT64428 Alytaus r.

Tel: +370 611 54128

Išsilavinimas ir profesinė patirtis:

1947–1958 m. Butrimonių vid. mokyklos mokinys;

1958–1963 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos (LŽŪA) agronomijos fakulteto studentas;

1962–1963 m. LŽŪA Botanikos-mikrobiologijos katedros laborantas;

1963–1965 m. LŽŪA Botanikos-mikrobiologijos katedros asistentas;

1965–1968 m. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Botanikos instituto aspirantas (doktorantas);

1969–971 m. LMA Botanikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis;

1970 m. apginta biologijos mokslų kandidato (daktaro) disertacija ( vadovas prof. M. Navašinas);

1972–1974 m. Lietuvos mokslų akademijos Botanikos instituto vyr. mokslinis bendradarbis;

1974 m. suteiktas vyr. mokslinio bendradarbio vardas;

1975–1993 m. Lietuvos žemdirbystės instituto (LŽI) Genetikos-citologijos laboratorijos vedėjas;

1992 m. suteiktas docento mokslinis vardas;

1989–1993 m. LŽŪA Augalininkystės katedros docentas;

1993 m. apginta agrarinių mokslų habilituoto daktaro disertacija;

1994 m. suteiktas profesoriaus mokslinis vardas;

1994 m. išrinktas LMA nariu ekspertu;

2000 m. išrinktas LMA nariu korespondentu;

2001 m. suteikta Lietuvos mokslo premija;

2011 m. išrinktas LMA tikruoju nariu;

1994–1995 m. Vytauto Didžiojo universiteto profesorius;

1994–2004 m. Lietuvos žemės ūkio universiteto (LŽŪU) Augalininkystės (vėliau Augalininkystės ir gyvulininkystės) katedros vedėjas;

2005- 2011 m. LŽŪU Augalininkystės ir gyvulininkystės katedros profesorius;

Nuo 2011 m. Aleksandro Stulginskio universiteto profesorius emeritas.

Mokslinių tyrimų kryptys:

Augalų genetika, biotechnologija, selekcija.

Jam vadovaujant apginta 15 mokslo daktarų disertacijų.

Apdovanojimai:

Lietuvos mokslo premija 2001 m.;

Aleksandro Stulginskio universiteto medaliu už nuopelnus 2009 m.;

Ordinu už nuopelnus Lietuvos kaimui 2011m.

Mokslinės stažuotės:

Vengrijos selekcijos ir dirvožemio institute 1978 m.;

Maskvos K.Timiriazevo žemės ūkio akademijoje 1980 m.;

Lenkijos mokslų akademijos genetikos ir citologijos institute 1996 m.;

Baltarusijos mokslų akademijos genetikos ir citologijos institute 1999 m.

Publikacijos:

Paskelbė per 392 straipsnius, 25 knygas ir brošiūras. Jų tarpe monografiją „Genetiniai metodai varpinių žolių selekcijoje 1992 m.;

Vadovėlis „Žemės ūkio augalų biotechnologija“ 2005 m.;

„Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas“ 2009 m. ir kt.

Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose: Indijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje, Čekijoje, Ukrainoje, Portugalijoje, Lenkijoje, Švedijoje, Estijoje, Austrijoje, Latvijoje.

2018-02-21

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas