LMA | Asmeninės svetainės

Grigelis Algimantas


El. paštas: algimantas.grigelis@gamtc.lt

Moto: Patirk atradimo džiaugsmą

 

Geologas, paleontologas, mokslo istorikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos mokslų akademijos narys, Valstybinių mokslo premijų laureatas, Akad. Juozo Dalinkevičiaus vardinės premijos laureatas, Lietuvos Ignoto Domeikos draugijos prezidentas, Tarptautinės Geologijos mokslų istorijos komisijos garbės narys.

 

Biografijos duomenys

• Gimė 1931 05 11, Kaune. 1949 m. aukso medaliu baigė   Utenos „Saulės“ gimnaziją, 1954 m. su pagyrimu - Vilniaus universitetą. 1958 m. apgynė geologijos-mineralogijos mokslų kandidato (mokslų daktaro) disertaciją, 1981 m. - geologijos–mineralogijos mokslų daktaro (habilituoto daktaro) disertaciją. Nuo 1960 m. Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos instituto mokslo darbuotojas, 1963–1977 m. Geologijos instituto direktorius. 1992 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu, 1994 m. - nariu korespondentu. 1994 m. Vilniaus universitete suteiktas profesoriaus vardas.


Darbo patirtis

• Lietuvos geologijos valdybos laboratorijos vedėjas, ekspedicijos vyriausiasis geologas (1957–1960)

• Geologijos ir geografijos instituto mokslo darbuotojas (1960–2001)

• Geologijos instituto direktorius (1964–1977)

• VU GMF Geologijos ir mineralogijos katedros profesorius (1992–2004)

• Geologijos ir geografijos instituto profesorius konsultantas (nuo 2001 m.)

 

Mikropaleontologo eksperto darbas užsienyje

• Sirijos geologijos ir mineralinių išteklių ministerija, Damaskas (1986-1989)

• Kanados Bedfordo okeanologijos institutas, Dartmutas (1990-1991)

• Švedijos gamtos istorijos muziejaus Paleozoologijos institutas, Stokholmas (1994-1999)

• Lenkijos Geologijos institutas, Varšuva (1998–1999)

 

Kita veikla

• Nacionalinių Baltijos jūros ir Kuršių marių geologinio kartografavimo VMSF projektų vadovas (1993–2003) 

• Tarptautinių mokslinių ekspedicijų dalyvis (1960-2009)

• Tarptautinių IGCP (1975-1982), ES BP5, ES BP5, ES BP7 (1994-2015) projektų dalyvis

• Tarptautinių geologų kongresų dalyvis:  Praha (1968), Paryžius(1980), Maskva (1984), Pekinas (1996), Rio de Žaneiras (2000), Florencija (2004)

• Tarptautinių ES BP projektų konferencijų ir EGS MGEG simpoziumų dalyvis

• Tarptautinės geologijos mokslų istorijos komisijos (INHIGEO) narys (nuo 1972) ir garbės narys (2014)

• Tarptautinės stratigrafijos komisijos (ISC) narys

• Europos paleontologų asociacijos narys 

• Pabaltijo stratigrafijos komisijos įkūrėjas ir pirmininkas (1969–1993)

• Baltijos stratigrafijos asociacijos įkūrėjas ir pirmininkas (1993–1994)

• Lietuvos nacionalinio geologų komiteto įkūrėjas ir pirmininkas (1992–2004)

• Tarptautinės geologijos mokslų sąjungos (IUGS) tarybos narys (ex officio; 1992–2004)

• BALTICA, tarptautinio geomokslų žurnalo vyriausiasis redaktorius ir leidėjas (1993–2018; ISI WoS, nuo 2008) 

• Antano Giedraičio geologijos fondo steigėjas (1997)

• Lietuvos Ignoto Domeikos draugijos įkūrėjas ir prezidentas (2003)

• Krantotyros komisijos prie LMA įkūrėjas ir pirmininkas (2004–2006)

• GEOLOGIJA (Vilnius) – redaktorių kolegijos narys

• LITASFERA (Minskas) – redaktorių kolegijos narys

• Vilniaus m. 735–osios DNSB steigėjas ir valdybos pirmininkas (1999-2017)


Kiti vardai

• Lietuvos geologų sąjungos garbės narys 

• Estijos geologų draugijos garbės narys

• Švedijos geologų sąjungos narys

• Maskvos gamtos tyrėjų draugijos narys

 

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys

Mikropaleontologija (Protozoa, Foraminifera), stratigrafija, regioninė geologija, geologiniai žemėlapiai, jūros geologija, mokslo istorija; valstybinių programų ir projektų fizinių mokslų srityje ekspertizė. 

 

Svarbiausieji mikropaleontologijos tyrimų atsiekimai

Juros, kreidos ir paleogeno geologinių periodų foraminiferų tyrimai

Lietuvos juros periodo oksfordžio amžiaus [163–157 mln. m. atgal] nuosėdose atrasti pirmieji seniausieji planktoniniai foraminiferai „Globigerina“ oxfordiana Grigelis, 1958; genties Globuligerina Bignot et Guyader, 1971 genotipas; šeimos Globuligerinindae Loeblich et Tappan, 1984, tipas

 

Atrastos penkios naujos gentys

o Darielina Grigelis, 1980 (nom. subst. pro Daria Grigelis, 1970)

o Epistominita Grigelis, 1960

o Miliospirella Grigelis, 1958

o Paulina Grigelis, 1977

o Rectoepistominoides Grigelis, 1960

 

Išskirti nauji taksonominiai vienetai

o Subfam. Garantellinae Grigelis, 1977

o Subfam. Miliospirellinae Grigelis, 1985

o Order Globigerinida Grigelis, 1974–1980

• Išplėtoti teoriniai foraminiferų aukštesniųjų taksonų sistematikos, filogenijos, klasifikacijos pagrindai

• Išvystyta foraminiferų zonų (f–zonų) stratigrafijos teorija

• Ištirta juros sistemos foraminiferų migracija laike borealinėje paleozoogeografinėje srityje (Rytų Europos platforma–Kanada)

 

Grigelio pavarde pavadinta fosilinių foraminiferų gentis Grigelis Michalevich 1981. 

 

Tarptautiniai mikropaleontologijos projektai 

• Rytinės Kanados Atlanto ir Rytų Europos platformos vidurinės juros–ankstyvosios kreidos foraminiferų zonos ir paleoekologija (su P. Ascoli; Bedfordas, Kanada, 1995)

• Rytinio Viduržemio (Sirijos) juros sistemos zonų stratigrafija ir foraminiferai (su K. I. Kuznetsova, J. Adjamian, E. Jarmakani, L. Hallaq; Gordon & Breach Publishers, United Kingdom, 1996)

• Rytų Europos platformos šiaurės vakarinės dalies (Švedijos ir Lietuvos) juros sistemos geologija ir foraminiferų faunos (su E.  Norlingu; Stokholmas, Švedija, 1999)

Juros periodo planktoniniai foraminiferai. I. Medžiaga ir taksonomija. II. Stratigrafija, paleoekolofija. ir paleobiogeografija. III. Istorinė apžvalga ir literatūra (su F. Gradsteinu, A. Gale, L. Kopaevich, A. Waskowska, L. Glinskikh; Heidelbergas, Šveicarija, 2017)Stratigrafijos, regioninės geologijos, geologinio kartografavimo, jūros geologijos, mokslo istorijos tyrinų bei ekspertizių rezultatai atspindėti publikacijose. Paskelbęs per 30 knygų, t. t. 6 autorines monografijas, per 800 mokslinių straipsnių; iš viso bibliografijoje yra per 1800 publikacijų, pranešimų, pasisakymų [daugiau žr. internete: ResearchGate  paskyroje padėta per 160 publikacijų; peržiūrų per 8 000, citavimų 215, h index 7 Įvertinimas

• 1973 m. apdovanotas vardiniu  Karolio Bohdanovičiaus medaliu (Lenkija), atžymint Lietuvos ir Lenkijos geologijos institutų bendradarbiavimo 10-metį

• 1988 m. – Maskvos gamtos tyrėjų draugijos garbės diplomas už Lietuvos juros periodo foraminiferų tyrimų monografijas

• 2000 m. – Lietuvos mokslų akademijos Juozo Dalinkevičiaus premija už mikropaleontologinių tyrimų plėtotę

• 1984 m. – Valstybinė mokslo ir technikos premija už Pabaltijo respublikų geologinius žemėlapius (1980–1982)

• 1996 m. – Lietuvos valstybinė mokslo premija už monografiją “Lietuvos geologija“ (1994)

 


Svarbesnės 2011-2018 metų publikacijos 

 

Knygos

Algimantas Grigelis. Bibliografijos rodyklė / Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka, Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos institutas. Vilnius, 2011, 320 p. 

Akademikas Vytautas Gudelis / sudarė A. Grigelis. Lietuvos mokslų akademija, Klaipėdos universitetas. Klaipėda, 2011, 368 p. 

Profesorius Mykolas Kaveckis – inžinierius, mineralogas, geochemikas / sudarė A. Grigelis. Vilniaus universitetas. Vilnius, 2012, 608 p.

Akademikas Juozas Dalinkevičius / sudarė A. Grigelis. Vilniaus universitetas. Vilnius, 2014, 856 p. 

Ignotas Domeika : geologas, mineralogas, kalnų inžinierius / sudarė A. Grigelis. Vilniaus universitetas, Lietuvos Ignoto Domeikos draugija.   Vilnius, 2017, 726 p.

Pažvelk į mineralą dar bevardį : Ignotas Domeika : parodos katalogas, Varšuva, 2018 04 12 – 2018 05 11 = Spójrz na minera jeszcze bezimienny : Ignacy Domeyko : katalog wystawy, Warszawa 12 04 2018 – 11 05 2018 / sudarė A. Grigelis ir A. Česnulevičius. Vilnius, Lietuvos Ignoto Domeikos draugija, 2018, 30 [1] p. [liet., lenk. k.].  

 

Knygų dalys

Oceanographic and Marine Cross-Domain Data Management for Sustainable Development. – Hershey, PA, 2017  

Akademija ir akademikai atsiminimuose / sudarė D. Kaunas. – Vilnius, 2013 

Mente et malleo. Valentinas Baltrūnas : bibliografijos rodyklė. – Vilnius, 2017 

Sudeikiai ateities kartoms / sudarė A. Vyžintas. – Utena, 2013

 

Europos mokslų akademijų patariamosios tarybos (EASAC) ekspertinės studijos

• Shale gas extraction : issues of particular relevance to the European Union / expert group: B. Alard, D. Borchart, P. Burri, A. Grigelis, Ch. Growitsch, F. Kalaydjian, R. Mair, G. Maisonnier, L. Pawowski, P. Reichetseder, R. Swennen, M. Norton. – 16 p.

Marine sustainability in an age of changing oceans and seas / European Academies Science Advisory Council (EASAC), Joint Research Centre (JRC) of the European Commission ; Working Group: J. Thiede, D. Aksnes, M. Betti, F. Boero, G. Boxshall, P. Cury, M. Dowell, R. Emmerson, M. Estrada, M. Fine, A. Grigelis, P. Herman, G. Herndl, J. Kuparinen, J. Th. Martinsohn, O. Prašil, R. S. Santos, T. Soomere, C. Synolakis. – Belgium, 2016, 60 p. 

 

LMA ekspertinės studijos

Skalūninių geologinių formacijų genezė ir angliavandenilių gavyba : poveikis aplinkai ir žmonių sveikatai / Elspertinė studija, sudarė A. Grigelis. Vilnius, Lietuvos mokslų akademija, 2014, 108 p. 

Genesis of shale geological formations and hydrocarbon extraction : impact on environment and human health / Expert Group, compiled by A. Grigelis. Vilnius, [Lithuanian Academy of Sciences, 2014, 55 [1] p. 

Baltijos jūros krantų erozijos problemų analizė ir sprendimo būdai : galimybių studija / sudarė A. Grigelis ; studijos rengėjai: I. Dailidienė, L. Ž. Gelumbauskaitė, A. Grigelis, S. Gulbinskas, L. Kelpšaitė, J. Kriaučiūnienė, P. Zemlys. – Vilnius, Lietuvos mokslų akademija, 2015, 156 p. 

 

LMA ekspertinių studijų ataskaitos [LMA archyvo fondai]

Komisijos dėl skalūnų dujų žvalgybos ir gavybos poveikio aplinkai bei žmonių sveikatai vertinimo išvados : LMA Skalūnų dujų vertinimo komisijos ataskaita / V. Basys, J. Vilemas, V. Būda, A. Grigelis, V. Juodkazis, A. Malinauskas, G. Motuza, A. J. Motuzas, J. V. Vaitkus, A.  V. Valiulis ; Lietuvos mokslų akademija ; sudarė A. Grigelis. – Vilnius, 2013. – 34 p. .

Dėl Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo projekto vertinimo : švados ir pasiūlymai / Lietuvos mokslų akademija. Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius ; Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo projekto vertinimo darbo grupė: V. Basys, R. Didžiokas, L. Ž. Gelumbauskaitė, A. Grigelis, G. Kaklauskas, J. K. Staniškis. – Vilnius, 2016. – 21 lap. 

Šventosios valstybinio jūrų uosto atstatymo projekto vertinimo ataskaita / parengė A. Grigelis, 2016 m. gegužės 18 d. – Vilnius, 2016. – 19 lap. 

Gedimino pilies kalno šlaitų būklės ir jų tvarkymo programos vertinimo ataskaita / Lietuvos mokslų akademija ; sudarė A. Grigelis, 2016 m. spalio 18 d. – Vilnius, 2016. – 25 lap. : iliustr.

 

Svarbesni 2011–2018 metų straipsniai paskelbti žurnaluose

Acta Zoologica. Stockholm 

Annals of Science. Taylor & Francis, Toronto

Baltica. Vilnius 

Episodes. IUGS Journal, Beijing

Geologija. Vilnius

Geografija, Vilnius

Geologijos akiračiai. Vilnius 

INHIGEO Newsletter. Trondheim 

INHIGEO Annual Record. Canberra

Indraja. Utenos krašto kultūros žurnalas

Journal of European Studies. Tallinn 

Journal of Foraminiferal Research. Washington

Historia et Sapientia. Vilnius

Lietuvos mokslų akademijos žinios. Vilnius 

Mokslas ir gyvenimas. Vilnius

Mokslas ir technika. Vilnius

Mokslo Lietuva. Vilnius

Naujoji Romuva. Kultūrinio gyvenimo žurnalas. Vilnius

North American Micropaleontology Section – SEPM : Microfossil IV Conference, Houston, USA, April 4–9, 2017

• Scientific Papers, University of Latvia. Rūga

Swiss Journal of Palaeontology. Heidelberg

Геология и минерально-сырьевые ресурсы запада Восточно-Европейской платформы <...>  Минск, 31 июля–3 августа 2017 г.

Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных коммиссий. Санкт-Петербург, 2012

 

 
Literatūra apie Algimantą Grigelį

 

• Toario revoliucija Žemės biotos istorijoje : pranešimas // Akademinė popietė, skirta LMA nario, habilituoto daktaro, profesoriaus Algimanto Grigelio 85-rių metų jubiliejui, 2016 m. gegužės 11 d., Vilnius.• <http://www.mab.lt/lt/naujienos/paroda-grigeliams>.• Grigelis Algimantas // Kas yra kas Lietuvoje : Lietuvos valstybės metraštis. – Kaunas, 2018 <https://www.knygos.lt/lt/knygos/kas-yra-kas-lietuvoje--2018>• <http://iugs.org/uploads/INHIGEO%20Circular%202014-2.pdf>.• <http://www.gamtostyrimai.lt/lt/naujienos/akademine-popiete-skirta-lma-nario-habilituoto-daktaro-profesoriaus-algimanto-grigelio-85-riu-metu-jubiliejui>.• http://lietuvai.lt/wiki/Algimantas_Grigelis>.<https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/mokslininkas-perspeja-del-gediino-kalno.d?id=726724• <https://www.delfi.lt/mokslas/mokslas/susipazinkite-nematomas-lietuvos-elitas.d?id=74582196&page=3>.


Keliaudamas ir dirbdamas nesiskyrė su fotoaparatu ir užrašų knyga. 2018 m. Varšuvoje, Vilniuje ir Utenoje surengė penkias fotografijų parodas.

 


Prof.  habil.  dr.  Algimantas GRIGELIS

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius

Lietuvos mokslų akademija

01104 Vilnius, Gedimino pr. 3

2018–08–15

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas