LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Aleksandravičius Egidijus


El. paštas: egidijus.aleksandravicius@vdu.lt

Prof. Egidijus ALEKSANDRAVIČIUS (istorija) – Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros profesorius, Lietuvių išeivijos instituto direktorius. Mokslinių tyrimų kryptis: Lietuvos XIX a. kultūros istorija, Lietuvos istoriografija, Lietuvių išeivijos istorija.
E. Aleksandravičius yra nusipelnęs Lietuvos mokslui, visuomenei ir kultūrai. 1991 m. pradėjęs dirbti atkurtame Vytauto Didžiojo universitete (VDU), buvo vienas svarbiausių asmenų, formavusių universiteto strategiją ir lėmusių jo raidą. Prof. E. Aleksandravičius 1994 m. įkūrė VDU Išeivijos studijų centrą, vėliau išaugusį į Lietuvių išeivijos institutą. Jo dėka institute suformuota ryškiausia Lietuvos ir kitų Baltijos šalių diasporos tyrinėjimo, doktorantūros mokykla. Instituto atliekami XIX–XXI a. pasaulio lietuvių diasporinės veiklos tyrimai, kur didelis dėmesys skiriamas šalinių publikavimui.  2001–2018 m. vienas ar su bendraautoriais išleido 7 monografijas ir studijas, 3 mokslo šaltinių publikacijas, paskelbė apie 40 mokslinių straipsnių recenzuojamuose užsienio ir Lietuvos periodiniuose, tęstiniuose arba vienkartiniuose leidiniuose. Stažuotės Ilinojaus universitete, Čikagoje, Vašingtone, Niujorke, Los Andžele, Putname. 2010–2018 m. perskaitė per 30 pranešimų tarptautinėse mokslo konferencijose, daugybė kviestinių paskaitų JAV, Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Italijos universitetuose, viešų paskaitų Lietuvos miesteliuose, mokyklose, užsienio lietuvių bendruomenėse Švedijoje, Prancūzijoje, JAV. Vedė TV autorines laidas „IQ Presingas“, „Prisikėlimo ekspresas“, „Be pykčio“, rašo straipsnių aktualiomis Lietuvai ir pasauliui temomis įvairiuose Lietuvos portaluose. 1992–2018 m. E. Aleksandravičius išugdė daugiau kaip 20 istorijos mokslo daktarų bei iki šiol vadovauja istorijos krypties doktorantūros mokyklai.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas