LMA | Asmeninės svetainės

Barauskas Rimantas


El. paštas: rimantas.barauskas@ktu.lt

Prof. habil. dr. Rimantas BARAUSKAS


Asmeninis tinklapis: http://rimantas.barauskas.net


Gimimo data ir vieta: 1953m. gruodžio 28d. Kaunas


Baigta aukštoji mokykla:  Kauno politechnikos institutas, 1976m., Taikomosios matematikos specialybė

Darbovietė:  Kauno technologijos universiteto (KTU) Informatikos fakulteto Taikomosios matematikos katedros vedėjas


Mokslo vardas ir laipsnis:   mokslų daktaras (1981 m.), habil. dr. (1993 m.), profesorius (1994 m.)


Disertacijos: Habilituoto daktaro Tampriųjų konstrukcijų su vienpusiais ryšiais analizė ir sintezė: kompiuteriniai metodai ir taikymas valdomose vibracinėse sistemose . ( 1993m) daktaro - Smūginės sąveikos vibrovariklių tyrimas baigtinių elementų metodu (1981m)


Mokslinių tyrimų sritis: fizikine elgsena grįstų skaitinių modelių kūrimas ir taikymai

 

Darbo veikla:

1976-1979 - KPI elektroninės skaičiavimo technikos laboratorija, jaun.mokslo darbuotojas;

1979-1986 - KPI mokslo centras "Vibrotechnika", aspirantas, nuo 1981m vyresn.mokslo darbuotojas;

1986-1993 - KTU Teorinės mechanikos katedra, docentas;

1993-2002 - KTU Inžinerinės mechanikos katedra, profesorius, nuo 1995m katedros vedėjas;

2002-2013 - KTU Sisteminės analizės katedros vedėjas

  Nuo 2013 - KTU Taikomosios informatikos katedros vedėjas

 

Apdovanojimai:

1996m. Lietuvos Nacionalinė mokslo premija už darbų ciklą “Vibrosmūginės sistemos: tyrimas, optimizavimas, taikymas (bendraautorius - V.Ostaševičius).
2009m. Lietuvos Nacionalinė mokslo premija už vadovėlį „Baigtinių elementų metodo pagrindai“ ir darbų ciklą “Baigtinų elementų metodas: skaičiavimo metodai ir taikymai (bendraautoriai - R.Belevičius, R.Kačianauskas).

 

Stažuotės:

1985-1986 - stažuotė Vokietijoje, Acheno Technikos universitete;
1996 - kokybės valdymo kursai Anglijoje pagal tarptautinę programą "Lithuanian Metal Control Laboratory";
1996 - antiseisminio projektavimo kursai Japonijoje, Elektros energetikos informaciniame centre (JEPIC);
2000 – TATENA Regioninis seminaras “Neardančiosios kontrolės rezultatų įvertinimas liekamojo resurso nusatymuič Brno,Čekija
2001 – stažuotė Linčiopingo universitete pagal SOCRATES mainų programą

 

Mokslinio darbo kryptys:

Sistemų fizikinės elgsenos skaitinių modelių (skaičiuojamosios mechanikos) informacinių technologijų vystymas ir taikymas:
- valdomų virpančiųjų sistemų su vienpusiais ryšiais analizė, sintezė ir valdymas;
- trumpųjų bangų tampriose, akustinėse ir tekančio skysčio terpėse modeliai;
- kompozitinės tekstilės struktūrų balistinės sąveikos ir suirimo baigtinių elementų modeliai;
- biomedicinos ir biomechanikos fizikiniai skaitiniai modeliai;
ir kt.

 

Publikacijos ~250 straipsnių, 6 monografijos, 7 vadovėliai

 

Vadovavimas doktorantams:  8 doktorantai apgynė daktaro disertacijas, KTU Informatikos mokslo krypties doktorantūros komiteto pirmininkas. 

 

Mokslo projektai:  vykdyti 42 mokslo projektai. 

 

Konsultavimas ir paslaugos:

Konsultavimas ir modeliavimo paslaugos atliekant projektinius skaičiavimus naujų produktų kūrimui ir inovatyviems inžineriniams sprendimams.

Sistemų ir konstrukcijų stiprumo, dinamikos, šilumos mainų ir hidrodinamikos skaičiavimai. Taikymų sritys:

 • Atsakingų konstrukcijų saugos skaičiavimai projektiniam ir liekamojo resurso įvertinimui(tamprumas, plastiškumas, nuovargis, suirimo prognozė);
 • Biomechaninės ir biomedicininės sistemos (protezai, ortodontiniai įtaisai, sąkandžio biomechanikos modeliai ir kt.);
 • Tekstilės kompozitų dinaminis stiprumas ir atsparumas balistiniam poveikiui;
 • Šilumos mainai;
 • Virpančios sistemos ir ultragarso bangų sklidimas sudėtingose terpėse;
 • Vamzdynų virpesiai;
 • Skysčių tėkmės modeliai

Konsultavimas skaitinių modelių sudarymo ir skaičiavimo strategijų parinkimo klausimais.

Profesionalus baigtinių elementų modelių kūrimas panaudojant MATLAB, ANSYS, LS-DYNA, COMSOL-Myltiphysics programinę įrangą

 

MOKSLO DARBAI

Mokslo straipsniai

1. [S1; AT] Čalnerytė, Dalia; Rimavičius, Vidmantas; Barauskas, Rimantas. Finite element analysis of resonantproperties of silicon nanowires // Acta mechanica. Vienna : Springer. ISSN 0001-5970. eISSN 1619-6937. 2019,vol. 230, iss. 5, p. 1907-1917. DOI: 10.1007/s00707-019-2375-8. [Science Citation Index Expanded (Web ofScience); Scopus] [IF: 2,113; AIF: 2,663; IF/AIF: 0,793; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N009] [Indėlis:0,333]

 

2. [S1; GB] Audzevičiūtė-Liutkienė, Inga; Masteikaitė, Vitalija; Jucienė, Milda; Sacevičienė, Virginija; Barauskas,Rimantas; Diliūnas, Saulius. Analysis of knitted fabrics deformations non-uniformity // Journal of the TextileInstitute. Oxon : Taylor & Francis. ISSN 0040-5000. eISSN 1754-2340. 2019, vol. 110, iss. 7, p. 1051-1058.DOI: 10.1080/00405000.2018.1535242. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF:1,174; AIF: 1,822; IF/AIF: 0,644; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T008] [Indėlis: 0,166]

 

3. [S1; LT] Liaukonis, Dobilas; Mazeika, Liudas; Barauskas, Rimantas; Neciunas, Audrius. Model based ultrasonicmeasurement technique for evaluation of the adhesive properties // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU.ISSN 1392-1215. 2018, vol. 24, iss. 5, p. 36-41. DOI: 10.5755/j01.eie.24.5.21840. [Science Citation IndexExpanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 1,088; AIF: 2,723; IF/AIF: 0,399; Q3 (2017, InCites JCRSCIE)] [M.kr.: T010] [Indėlis: 0,250]

 

4. [S1; LT] Nečiūnas, Audrius; Patašius, Martynas; Barauskas, Rimantas. Calculating dispersion relations forwaveguide immersed in perfect fluid // Mathematical modelling and analysis = Matematinis modeliavimas iranalizė. Vilnius : Technika. ISSN 1392-6292. eISSN 1648-3510. 2018, vol. 23, iss. 2, p. 309-326. DOI:10.3846/mma.2018.019. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic SearchComplete] [IF: 0,716; AIF: 0,855; IF/AIF: 0,837; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N009]

 

5. [S1; GB] Barauskas, Rimantas; Sankauskaitė, Audronė; Abraitienė, Aušra. Investigation of the thermalproperties of spacer fabrics with bio-ceramic additives using the finite element model and experiment // TextileResearch Journal. London : SAGE Publications. ISSN 0040-5175. 2018, Vol. 88, iss. 3, p. 293-311. DOI:10.1177/0040517516677228. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 1,540; AIF:1,822; IF/AIF: 0,845; Q1 (2017, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T008, N009] [Indėlis: 0,334]

 

6. [S1; GB] Čalnerytė, Dalia; Barauskas, Rimantas; Milašienė, Daiva; Maskeliūnas, Rytis; Nečiūnas, Audrius;Ostreika, Armantas; Patašius, Martynas; Kriščiūnas, Andrius. Multi-scale finite element modeling of 3D printedstructures subjected to mechanical loads // Rapid Prototyping Journal. Bingley : Emerald. ISSN 1355-2546.eISSN 1758-7670. 2018, Vol. 24, iss. 1, p. 177-187. DOI: 10.1108/RPJ-05-2016-0074. [Science Citation IndexExpanded (Web of Science); Scopus] [IF: 2,346; AIF: 3,560; IF/AIF: 0,658; Q2 (2017, InCites JCR SCIE)][M.kr.: N009] [Indėlis: 0,125]

 

7. [S1; LT] Barauskas, Rimantas; Grigaliūnas, Valdas; Gudauskis, Marius; Obcarskas, Linas; Šarkauskas, KastytisKiprijonas; Vilkauskas, Andrius; Žvironas, Arūnas. Detection and correction of the controlled object transferfunction in the smart home control system // Elektronika ir elektrotechnika. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1215.eISSN 2029-5731. 2017, Vol. 23, iss. 1, p. 3-9. DOI: 10.5755/j01.eie.23.1.9839. [Science Citation IndexExpanded (Web of Science); Scopus; Computers & Applied Sciences Complete] [IF: 1,088; AIF: 2,723; IF/AIF:0,399; Q3 (2017, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T001, T009] [Indėlis: 0,148]

 

8. [S1; LT] Barauskas, Rimantas; Nečiūnas, Audrius; Patašius, Martynas. Elastic wave simulation based on modalexcitation in 3D medium // Journal of vibroengineering. Kaunas : JVE International. ISSN 1392-8716. 2016, vol.18, iss. 8, p. 5321-5336. DOI: 10.21595/jve.2016.18101. [Science Citation Index Expanded (Web of Science);TOC Premier; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)] [IF: 0,398; AIF: 2,527; IF/AIF: 0,157;Q4 (2016, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N009] [Indėlis: 0,334]

 

9.[S1; LT] Kriščiūnas, Andrius; Barauskas, Rimantas. Highly convergent finite elements with diagonal massmatrix for short wave pulse propagation simulation // Informacinės technologijos ir valdymas = Informationtechnology and control. Kaunas : KTU. ISSN 1392-124X. eISSN 2335-884X. 2016, vol. 45, iss. 3, p. 308-320.DOI: 10.5755/j01.itc.45.3.13557. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF:0,475; AIF: 2,788; IF/AIF: 0,170; Q4 (2016, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N009] [Indėlis: 0,500]

 

10. [S1; PL] Kubilienė, Diana; Sankauskaitė, Audronė; Abraitienė, Aušra; Krauledas, Sigitas; Barauskas, Rimantas.Investigation of thermal properties of ceramic-containing knitted textile materials // Fibres & textiles in EasternEurope. Lodz : Institute of Biopolymers and Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2016, Vol. 24, iss. 3, p. 63-66.DOI: 10.5604/12303666.1185481. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; CurrentContents / Engineering, Computing & Technology] [IF: 0,626; AIF: 1,655; IF/AIF: 0,378; Q2 (2016, InCitesJCR SCIE)] [M.kr.: T008] [Indėlis: 0,100]

 

11. [S1; LT] Barauskas, Rimantas; Kriščiūnas, Andrius; Blažauskas, Tomas. A finite element model in a form ofstructural dynamic equation for the transient analysis of pressure in pipelines // Journal of vibroengineering.Kaunas : JVE International. ISSN 1392-8716. 2016, vol. 18, iss. 2, p. 1209. [Science Citation Index Expanded(Web of Science); TOC Premier; Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)] [IF: 0,398; AIF:2,527; IF/AIF: 0,157; Q4 (2016, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N009] [Indėlis: 0,334]

 

12. [S1; GB] Čalnerytė, Dalia; Barauskas, Rimantas. Multi-scale evaluation of the linear elastic and failureparameters of the unidirectional laminated textiles with application to transverse impact simulation // Compositestructures. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-8223. eISSN 1879-1085. 2016, vol. 142, p. 325-334. DOI:10.1016/j.compstruct.2016.01.104. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,858;AIF: 2,969; IF/AIF: 1,299; Q1 (2016, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N009] [Indėlis: 0,500]

 

13. [S1; LT] Barauskas, Rimantas; Grigaliūnas, Valdas; Gudauskis, Marius; Obcarskas, Linas; Šarkauskas, KastytisKiprijonas; Vilkauskas, Andrius; Žvironas, Arūnas. Computational model of the heating system // Mechanika.Kaunas : KTU. ISSN 1392-1207. eISSN 2029-6983. 2016, t. 22, Nr. 1, p. 19-24. DOI:10.5755/j01.mech.22.1.12244. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic SearchComplete] [IF: 0,382; AIF: 2,419; IF/AIF: 0,157; Q4 (2016, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T009]

 

14. [S1; GB] Jakštas, Aurimas; Kaušinis, Saulius; Barauskas, Rimantas; Kasparaitis, Albinas; Barakauskas,Algimantas. Thermal error analysis in precision length measurements // Measurement. Oxford : Elsevier. ISSN0263-2241. eISSN 1873-412X. 2014, Vol. 51, p. 133-146. DOI: 10.1016/j.measurement.2014.01.034. [ScienceCitation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Compendex] [IF: 1,484; AIF: 1,694; IF/AIF: 0,876; Q2(2014, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T010, T009] [Indėlis: 0,200]

 

15. [S1; LT] Grinevičiūtė, Diana; Abraitienė, Aušra; Sankauskaitė, Audronė; Tumėnienė, Danutė-Marijona;Lenkauskaitė, Laima; Barauskas, Rimantas. Influence of chemical surface modification of woven fabrics onballistic and stab protection of multilayer packets = Audinių paviršiaus cheminio modifikavimo įtakadaugiasluoksnių paketų atsparumui šūviui ir dūriui // Materials science = Medžiagotyra. Kaunas : KTU. ISSN1392-1320. 2014, Vol. 20, iss. 2, p. 193-197. DOI: 10.5755/j01.ms.20.2.3138. [Science Citation Index Expanded(Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 0,510; AIF: 3,673; IF/AIF: 0,138; Q4 (2014, InCites JCR SCIE)][M.kr.: T008] [Indėlis: 0,166]

 

16. [S1; GB] Barauskas, Rimantas; Abraitienė, Aušra. Multi-resolution finite element models for simulation of theballistic impact on non-crimped composite fabric packages // Composite structures. Oxford : Elsevier. ISSN0263-8223. 2013, vol. 104, p. 215-229. DOI: 10.1016/j.compstruct.2013.04.014. [Science Citation IndexExpanded (Web of Science); Scopus] [IF: 3,120; AIF: 1,931; IF/AIF: 1,615; Q1 (2013, InCites JCR SCIE)][M.kr.: N009, T008] [Indėlis: 0,500]

 

17. [S1; US] Kaušinis, Saulius; Yee, Karl; Barauskas, Rimantas. Estimation of thermo-elastic damping of vibrationsin micro-electro-mechanical systems resonators: finite element modeling // Journal of Micro/Nanolithography,MEMS, and MOEMS. Bellingham : SPIE. ISSN 1932-5150. 2012, Vol. 11, iss. 3, article 033005, p. 1-11. DOI:10.1117/1.JMM.11.3.033005. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Compendex] [IF: 1,148;AIF: 2,963; IF/AIF: 0,387; Q2 (2012, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T009] [Indėlis: 0,333]

 

18. [S1; PL] Barauskas, Rimantas; Baltušnikaitė, Julija; Abraitienė, Aušra; Grinevičiūtė, Diana. Experimentalinvestigations and finite element model of heat and moisture transfer in multilayer textile packages // Fibres andtextiles in Eastern Europe. Lodz : Institute of Chemical Fibres. ISSN 1230-3666. 2012, vol. 20, no. 6A(95), p.112-118. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [IF: 0,801; AIF: 1,229; IF/AIF: 0,651; Q2 (2012,InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N009, T008] [Indėlis: 0,250]

 

19. [S1; GB] Barauskas, Rimantas; Abraitienė, Aušra. A model for numerical simulation of heat and water vaporexchange in multilayer textile packages with three-dimensional spacer fabric ventilation layer // Textile researchjournal. London : SAGE Publications. ISSN 0040-5175. 2011, Vol. 81, iss. 12, p. 1195-1215. DOI:10.1177/0040517510392468. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Current Contents /Engineering, Computing & Technology] [IF: 1,122; AIF: 1,104; IF/AIF: 1,016; Q1 (2011, InCites JCR SCIE)][M.kr.: N009, T008] [Indėlis: 0,500]

 

20. [S1; GB] Jakštas, Aurimas; Kaušinis, Saulius; Barauskas, Rimantas; Kasparaitis, Albinas; Barakauskas,Algimantas. Investigation of dynamics-induced errors of long line scale calibration systems // Measurement.Oxford : Elsevier. ISSN 0263-2241. 2011, Vol. 44, iss. 5. DOI: 10.1016/j.measurement.2011.02.004. [ScienceCitation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Compendex] [IF: 0,836; AIF: 1,430; IF/AIF: 0,584; Q2(2011, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T010] [Indėlis: 0,200]

 

21. [S1; LT] Ragauskas, Arminas; Petkus, Vytautas; Borodičas, Paulius; Bansevičius, Ramutis Petras; Raišutis,Renaldas; Barauskas, Rimantas; Pamakštis, Virgilijus. Optimization of ultrasound beam transmission path withinmeasurement channel of ultrasonic flowmeter // Journal of Vibroengineering. Vilnius : Vibromechanika. ISSN1392-8716. 2010, Vol. 12, iss. 4, p. 582-588. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus;Academic Search Complete] [IF: 0,323; AIF: 1,847; IF/AIF: 0,174; Q4 (2010, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T001,T010] [Indėlis: 0,142]

 

22. [S1; LT] Pileičikienė, Gaivilė; Šurna, Algimantas; Skirbutis, Gediminas; Barauskas, Rimantas; Šurna, RimasJonas. Influence of guiding tooth geometry on contact forces distribution in the human masticatory system: aFEM study = Vedančiojo danties geometrinės formos įtakos sąlyčio jėgų pasiskirstymui žmogaus kramtymosistemoje tyrimas baigtinių elementų metodu // Mechanika. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2010, Nr.3(83), p. 34-39. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; Academic Search Complete] [IF:1,144; AIF: 1,438; IF/AIF: 0,795; Q2 (2010, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T009, M002] [Indėlis: 0,200]

 

23. [S1; LT] Barauskas, Rimantas; Rimavičius, Vidmantas. Coupling of zones with different resolution capabilitiesin finite element models of uniform structures = Skirtingos skiriamosios gebos zonų sujungimas tolydžiųjųstruktūrų baigtinių elementų modeliuose // Informacinės technologijos ir valdymas = Information technology andcontrol / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-124X. 2010, T. 39, nr. 1, p. 7-17.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); INSPEC] [IF: 0,638; AIF: 1,565; IF/AIF: 0,407; Q3 (2010,InCites JCR SCIE)] [M.kr.: N009] [Indėlis: 0,500]

 

24. [S1; LT] Pileičikienė, Gaivilė; Šurna, Algimantas; Skirbutis, Gediminas; Šurna, Rimas Jonas; Barauskas,Rimantas. A new technique for the creation of a higher accuracy 3D geometrical model of the human masticatorysystem = Nauja tikslesnio žmogaus kramtymo sistemos trimačio geometrinio modelio sudarymo metodika //Mechanika / Kauno technologijos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus Gedimino technikosuniversitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1207. 2009, nr. 4(78), p. 44-50. DOI: IDS Number: 496JW.[Science Citation Index Expanded (Web of Science); ISI Web of Science; Scopus] [IF: 0,780; AIF: 1,406;IF/AIF: 0,554; Q3 (2009, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T001, M002] [Indėlis: 0,200]

 

25. [S1; LT] Barauskas, Rimantas; Valasevičiūtė, Lina; Jurevičiūtė, Audronė. Computational analysis andexperimental investigation of heat and moisture transfer in multilayer textile package = Skaičiuojamojidaugiasluoksnio tekstilės medžiagų paketo šilumos ir drėgmės mainų analizė ir eksperimentinis tyrimas //Medžiagotyra. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 1, p. 80-85. [Science Citation Index Expanded (Web ofScience); METADEX; VINITI] [IF: 0,299; AIF: 2,483; IF/AIF: 0,120; Q4 (2009, InCites JCR SCIE)] [M.kr.:T008, T007] [Indėlis: 0,334]

 

26. [S1; LT] Barauskas, Rimantas; Kaušinis, Saulius; Tilmans, H.A.C. Investigation of thermo-elastic damping ofvibrations of rectangular and ring-shaped MEMS resonators // Journal of Vibroengineering / Vibromechanika,Lithuanian Academy of Sciences, Kaunas University of Technology, Vilnius Gediminas Technical University.Vilnius : Vibromechanika. ISSN 1392-8716. 2009, Vol. 11, no. 1, p. 177-187. [ISI Web of Science; AcademicSearch Complete; Computers & Applied Sciences Complete] [IF: 0,357; AIF: 1,825; IF/AIF: 0,195; Q4 (2009,InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T009] [Indėlis: 0,334]

 

27. [S1; GB] Barauskas, Rimantas; Gulbinas, Antanas; Vanagas, Tomas; Barauskas, Giedrius. Finite elementmodeling of cooled-tip probe radiofrequency ablation processes in liver tissue // Computers in biology andmedicine. Oxford : Elsevier. ISSN 0010-4825. eISSN 1879-0534. 2008, vol. 38, iss. 6, p. 694-708. DOI:10.1016/j.compbiomed.2008.03.007. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; BIOSISPreviews] [IF: 1,272; AIF: 2,433; IF/AIF: 0,522; Q2 (2008, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: M001, N009]

 

28. [S1; GB] Barauskas, Rimantas; Krušinskienė, Radvilė. On parameters identification of computational models ofvibrations during quiet standing of humans // Journal of sound and vibration. London : Elsevier. ISSN 0022-460X. 2007, Vol. 308, iss. 3-5, p. 612-624. DOI: 10.1016/j.jsv.2007.03.051. [Science Citation Index Expanded(Web of Science); Scopus; Compendex] [IF: 1,024; AIF: 1,100; IF/AIF: 0,930; Q1 (2007, InCites JCR SCIE)][M.kr.: N009] [Indėlis: 0,500]

 

29. [S1; GB] Barauskas, Rimantas; Abraitienė, Aušra. Computational analysis of impact of a bullet against themultilayer fabrics in LS-DYNA // International journal of impact engineering. Oxford : Elsevier. ISSN 0734-743X. 2007, Vol. 34, iss. 7, p. 1286-1305. DOI: 10.1016/j.ijimpeng.2006.06.002. [Science Citation IndexExpanded (Web of Science); Scopus; Compendex] [IF: 0,824; AIF: 1,026; IF/AIF: 0,803; Q2 (2007, InCites JCRSCIE)] [M.kr.: N009] [Indėlis: 0,500]

 

30. [S1; NL] Kažys, Rymantas Jonas; Mažeika, Liudas; Barauskas, Rimantas; Raišutis, Renaldas; Cicėnas, Vaidotas;Demčenko, Andriejus. 3D Analysis of interaction of Lamb waves with defects in loaded steel plates //Ultrasonics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0041-624X. 2006, Vol. 44, suppl. 1, p. 1127-1130. DOI:10.1016/j.ultras.2006.05.152. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Scopus; INSPEC] [IF: 1,322;AIF: 1,817; IF/AIF: 0,727; Q2 (2006, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T001, T010] [Indėlis: 0,166]

 

31. [S1; GB] Kaušinis, Saulius; Barauskas, Rimantas. Computer simulation of a piezoelectric angular rate sensor //Measurement : journal of the International Measurement Confederation. Oxford : Elsevier. ISSN 0263-2241.2006, Vol. 39, iss. 10, p. 947-958. DOI: 10.1016/j.measurement.2006.04.001. [ISI Web of Science;ScienceDirect; Compendex] [IF: 0,525; AIF: 1,124; IF/AIF: 0,467; Q3 (2006, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T010][Indėlis: 0,500]

 

32. [S1; GB] Barauskas, Rimantas. On highly convergent 2D acoustic and elastic wave propagation models //Communications in Numerical Methods in Engineering. Chichester : John Wiley & Sons Ltd. ISSN 1069-8299.2006, Vol. 22, iss. 3, p. 225 - 233. [ISI Web of Science; Compendex] [IF: 0,518; AIF: 1,164; IF/AIF: 0,445; Q3(2006, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T007] [Indėlis: 1,000]

 

33. [S1; GB] Barauskas, Rimantas; Barauskienė, Ramutė. Highly convergent dynamic models obtained by modalsynthesis with application to short wave pulse propagation // International Journal for Numerical Methods inEngineering. West Sussex : John Wiley & Sons. ISSN 0029-5981. 2004, Vol. 61, no. 14, p. 2536-2554. [ISI Webof Science; Compendex; INSPEC] [IF: 1,501; AIF: 0,711; IF/AIF: 2,111; Q1 (2004, InCites JCR SCIE)] [M.kr.:N009] [Indėlis: 0,500]

 

34. [S1; GB] Kažys, Rymantas Jonas; Mažeika, Liudas; Barauskas, Rimantas; Jasiūnienė, Elena; Daniulaitis,Vytautas. Evaluation of diffraction errors in precise pulse-echo measurements of ultrasound velocity in chamberswith waveguide // Ultrasonics. Oxford : Butterworth-Heinemann Ltd. ISSN 0041-624X. 2002, Vol. 40, no. 1-8,p. 853-858. DOI: 10.1016/S0041-624X(02)00226-3. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); ISIWeb of Science; INSPEC] [IF: 0,844; AIF: 0,000; IF/AIF: 0,000; Q2 (2002, InCites JCR SCIE)] [M.kr.: T010,N002] [Indėlis: 0,200]

35. [S1; GB] Barauskas, Rimantas. Dynamic analysis of structures with unilateral constraints: numerical integrationand reduction of structural equations = Konstrukcijų su vienpusiais ryšiais dinamikos tyrimas // Internationaljournal for numerical methods in engineering. W. Sussex : John Wiley & Sons. ISSN 0029-5981. 1994, Vol. 37,no. 2, p. 323-342. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)] [M.kr.: T009] [Indėlis: 1,000]

 

Monografijos

 1. Бараускас  Р.А.,Кульветис Г.П., Рагульскис К.М.  Расчет и проектирование вибродвигателей.-Л.:Машиностроение,1984.-99с.
 2. Bansevicius R.,Barauskas R.,Kulvietis G.,Ragulskis K.  Vibromotors for Precision Microrobots.English Edition,Ed.: E.Rivin.-Hemisphere,1988.-310p.
 3. Barauskas R. Analysis and synthesis of elastic structures with unilateral constraints. Computer methods and application to the controlled vibrational systems, Kaunas, Technologija, 1992.-299psl.,
 4. R.Barauskas, V.Ostaševičius. Tampriųjų  vibrosmūginių sistemų analizė ir optimizavimas. Kompiuteriniai metodai ir jų taikymas.- Kaunas, Technologija, 1998.-213p.
 5. R.Barauskas, V.Ostaševičius. Analysis and Optmization of Elastic vibroimpact systems. Computer methods and applications, Kaunas, Technologija, 1999, 213p.
 6. R.Barauskas. Techniques in the Dynamic Analysis of Structures with Unilateral Constraints.- In: Structural Dynamic Systems Computational Techniques and Optimization:Nonlinear Techniques, Gordon and Breach Science Publishers, 1999.-pp.131-194.

 

Vadovėliai

 1. P.Žiliukas , R.Barauskas, Mechaniniai virpesiai, KTU,"Technologija", 1997, 309p.
 2. R.Barauskas, Baigtinių elementų metodo pagrindai, KTU,"Technologija",1998 , 375p.
 3. P.Žiliukas, R.Barauskas, Mechaniniai virpesiai, KTU,"Technologija",2001 , 345p.
 4. R.Barauskas, R.Belevičius, R.Kačianauskas. Baigtinių elementų metodo pagrindai, Vilnius, Technika, 2004, 610p.
 5. R.Barauskas. Skaitiniai inžinerijos metodai, UAB Vitae Litera, 2007,190p.
 6. P.Žiliukas, R.Barauskas. Mechaniniai virpesiai, VPU leidykla, 2008,410p.
 7. K.Plukas, R.Barauskas, R.Gaidys, Skaitiniai inžinerijos metodai MATLAB‘o terpėje, Kaunas: Technologija, 2012, 402p. 
 8. R.Barauskas, Approximation and Visualization of 3D Objects, KTU,"Technologija",2017, 160p.

 

Mokslo projektai

 

UAB “Baltic Champs“ inovatyvios pievagrybių auginimo robotinės technologijos prototipo kūrimas

Metai 2019-20
Finansavo UAB Baltic Champs
Sut. Nr. SV9-2225

 

Žmogaus žandikaulio skaitinio biomechaninio modelio sukūrimas

Metai 2018-19
Finansavo UAB OrthoBaltic
Sut. Nr. SV9-1950

 

Algoritmas slėgio kritimo laiko momentui identifikuoti pagal slėgio monitoringo laiko priklausomybę

Metai 2017
Finansavo UAB Axioma
Sut. Nr. SV9-1421

 

Matematinio metodo ir skaičiavimų programinės įrangos sukūrimas diskrečioms dinaminėms sistemoms tirti

Metai 2015
Finansavo UAB Aksonas
Sut. Nr. SV9-0167

 

 

Tekstiles medžiagu su keraminiais priedais šilumos mainu skaitinis modeliavimas ir tyrimai (KERAMIKA)

Metai 2014-2016
Finansavo LMT
Partneriai Lietuvos Tekstilės institutas
Granto Nr. MIP-044/2014

 

Matematinio modelio sukurimas džiovykos kamera judancio grikiu kruopu srauto moksliniam tyrimui

Metai 2013
Finansavo Inocekiai
Partneriai KTU-Aksonas
Sut. Nr. 31V204/13

 

Šilumos mainu skaitinio modelio sukurimas ekologiškos pakuotes gamybos proceso moksliniam tyrimui

Metai 2012
Finansavo Inocekiai
Partneriai KTU-Aksonas
Sut. Nr. 31V204/12

 

Balistinio poveikio lanksčioms tekstilinėms kompozicinėms struktūroms skaitinių modelių sukūrimas ir eksperimentinis patvirtinimas (HIBRIDAI)

Metai 2011.05.01-2012.12.31
Finansavo LMT
Partneriai Lietuvos Tekstilės institutas
Granto Nr. MP-31/2011

Skaitinio modelio ir programinės įrangos pereinamųjų slėgio virpesių vamzdyne apskaičiavimui sukūrimas

Metai 2010-11
Finansavo UAB Axis Industries
Sut. Nr. 2010-41

 

Hibridinių balistinės apsaugos paketų su intelektualiomis struktūromis sukūrimas, panaudojant skaičiuojamuosius modelius (AKTYVI TEKSTILĖ)

Metai 2007-2009
Fondas LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Fondo programa AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS PROGRAMA (MECHATRONIKA)
Partneriai Lietuvos Tekstilės institutas
Sut. Nr. B-18/2009
Fondo kodas B-07036

 

 

Biologinio atsako į radijodažninės abliacijos terminį poveikį tyrimas ir kompiuterinis modeliavimas (BIOTHERM)

Metai 2007-2009
Fondas LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Partneriai LSMU
Sut. Nr. P-02/2007
Fondo kodas P-07002

 

Kepenų navikų radijo-dažninio naikinimo valdymas naudojant skaičiuojamąjį fizikinį modelį ir vaizdų apdorojimo metodus (NAVIKAS)

Metai 2005-2006
Fondas LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Fondo programa PRIORITETINIŲ MOKSLO KRYPČIŲ PLĖTROS PROGRAMA
Reg. Nr. C-05035
Partneriai LSMU
Sut. Nr. C-25/2006

 

Heterogeninių procesų ir sistemų veikimo mechanizmų kompiuterinis modeliavimas, (MODELITA)

Metai 2003-2006
Finansavo Lietuvos VMSF, Prioritetinių mokslo krypčių plėtros programa, Informacinės technologijos
Reg. Nr. C-03048
Partneriai Vilniaus universitetas

 

Audinių paketų balistinio poveikio modeliavimo metodų sukūrimas ir balistinio atsparumo prognozavimas = Development of methods of simulation of ballistic impact upon textile packages and ballistic strength prediction (TECHNINĖ TEKSTILĖ)

Metai 2003-2004
Fondas LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJŲ FONDAS
Fondo programa AUKŠTŲJŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTROS PROGRAMA (INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS)
Reg. Nr. B-03001
Partneriai Lietuvos Tekstilės institutas

 

Ignalinos AE 2-ojo bloko saugos analizės ataskaitos (SAR2) ekspertizė

Metai 2002-2003
Finansavo VATESI, Projekto rangovas-KTU ŠAEK

 

Kompiuterinės programinės įrangos sukūrimas A51EJJ kineskopo atsparumo sprogimui tyrimui

Metai 2000-2001
Finansavo AB "Ekranas", Lietuvos Valstybinis Mokslo ir studijų fondas
Reg. Nr. MFG-006/3
Sut. Nr. U7510

 

Ignalinos AE pastatų Nr. 157 ir Nr. 158 pamatinių plokščių leistinų apkrovų apskaičiavimas naudojant trimatį modelį

Metai 2000-2001
Finansavo VĮ “Ignalinos atominė elektrinė”
Sut. Nr. U7516

 

IAE kabelių ūkio seisminio stabilumo įvertinimas

Metai 2000-2001
Finansavo VĮ "Ignalinos atominė elektrinė"
Sut. Nr. U7466

 

Būgno-separatoriaus horizontaliosios atramos ir pritvirtinimo prie sienos tamprumo ir plastiškumo analizė, esant seisminei apkrovai IAE energobloke Nr.1. IAE/EPKS-K41-57/401-13-1169

Metai 2001
Finansavo VĮ "Ignalinos atominė elektrinė"
Sut. Nr. MFG-006/4

 

Maitinimo vandens vamzdynų vibracijos įvertinimas, nustatant defektų nuovargio prieaugį. IAE/EPKS-K42-58/401-13-1170

Metai 2000-2001
Finansavo VĮ "Ignalinos atominė elektrinė"
Sut. Nr. U7464

 

Programinės įrangos sukūrimas EOS formuojančio elektrodo štampavimo procesui

Metai 2000-2001
Finansavo Mokslinių paslaugų firma GTV
Sut. Nr. U7421

 

Programinės įrangos sukūrimas kaukės sferizacijos procesui

Metai 2000
Finansavo Mokslinių paslaugų firma GTV
Sut. Nr. U7420

 

Mechaninių konstrukcijų pažeidimų įvertinimo metodų sukūrimas

Metai 1998-2000
Fondas LIETUVOS VALSTYBINIS MOKSLO IR STUDIJU FONDAS
Fondo programa KOMPLEKSINIS MOKSLO TYRIMO DARBAS
Reg. Nr. 98835

 

Programinė įranga antenos bokšto stiprumo tyrimams

Metai 1998
Finansavo UAB "Antena"
Sut. Nr. U7059

 

2019-06-12

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas