LMA | Asmeninės svetainės

Beinorius Audrius


El. paštas: audrius.beinorius@fsf.vu.lt

Audrius Beinorius (gimęs 1964 m. Vilniuje) – habilituotas (hp) filosofijos mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Azijos ir transkultūrinių studijų instituto indologijos ir budizmo studijų profesorius. 1998 m. Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute apgyniau filosofijos krypties daktaro disertaciją tema Sąmonės fenomenologija klasikinėjė Indijos filosofijoje: lyginamoji advaita vedantos ir jogačaros budizmo studija. 2006 m. VU atlikau habilitacijos procedūrą tema Religinė Indijos kultūra: pokolonijinės orientalizmo metamorfozės.


Ketverius metus (1994-1997) studijavau indologiją RM Kalkutos kultūros studijų institute Indijoje. Stažavau Orientalistikos institute Oksforde (D.Britanija)  ir Sarnatho budistinių tyrimų institute (Indija). Esu laimėjęs prestižinius JAV Fulbright, Karališkos Nyderlandų mokslų akademijos, Japan Foundation, Institute of Advanced Studies (New Delhis, Indija) tyrimų grantus.   Vėliau dirbau ir mokslinius tyrimus vykdžiau Tarptautiniame Azijos studijų institute (IIAS) Leidene (Olandijoje), Browno ir Cornellio universitetuose (JAV), Sorbonos universiteto filosofijos katedroje (Paryžiuje), Nanzano religijos ir kultūros institute (Japonijoje), Pietų Azijos institute (SAI) prie Heidelbergo universiteto (Vokietija), Jawaharlal Nehru universiteto Priešakinių tyrimų institute (JNIAS), Kalkutos kultūros institute (Indijoje).

 

2004-2015 m. buvau VU Orientalistikos centro direktorius, 2010-2017 m. - VU Konfucijaus instituto direktorius. Dirbau Lietuvos filosofijos ir sociologijos institute (1999–2005 m.), Lietuvos kultūros ir meno institute, Vilniaus dailės akademijoje, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Lietuvos edukologiniame universitete. Nuo 2018 m. - Azijos religijų profesorius Tartu universiteto Religijos ir teologijos institute (Estija).


Mokslinių interesų sritys: Azijos ir Indijos filosofija ir religija, Budizmo filosofijos istorija, lyginamoji religijotyra, Azijos percepcija ir recepcija Vakaruose, kultūrinė psichologija, pokolonijinės studijos, tradicinė kosmologija ir divinacinės praktikos. VU bakalauro, magistro ir doktorantūros programose dėstau kursus: Indijos filosofija ir religija, Budizmo religija ir filosofija, lyginamosios religijotyros metodologijos, pokolonijinių studijų metodologijos, kultūrinė psichologija. Vizituojantis Romos, Maltos, Ghento, Reikjaviko, Dev Sanskriti (Haridwaras, Indija) universitetų profesorius.

 

Išleidęs keturias knygas: Sąmonė klasikinėje Indijos filosofijoje (2002), Imagining Otherness: Postcolonial Perspective to Indian Religious Culture (2007), Budizmo raida Indijoje (2011), Indija ir Vakarai: kultūrų sąveikos pjūviai (2012), parengęs knygų vertimus iš pali kalbos Dhammapada (2005) ir sanskrito Upanišadas (2013); Lietuvos ir tarptautinėje spaudoje paskelbęs virš 90 mokslinių straipsnių. Mokslinio žurnalo Acta Orientalia Vilnensia (VU) vyriausias redaktorius (2000-2016 m.).

 

Audrius Beinorius (born 1964 in Vilnius)  -  Professor of Indian and Buddhist studies at Institute of Asian and Transcultural Studies (till 2018 called Oriental Studies Center), Vilnius University, Lithuania. In year 1998 I have defended PhD in the field of Comparative philosophy on the topic: Phenomenology of Consciousness in Classical Indian Philosophy: A Comparative Study of Advaita Vedanta and Yogacara Buddhism. In 2006 completed habilitation procedure on the topic: Indian Religious Culture: Postcolonial Transformations of Orientalism.


Since 1996 I am teaching at Vilnius University,  been working at Lithuanian Research Institute of Phislopspy and Sociology, at Vilnius Academy of Fine Arts, at Lithuanian Academy of Music and Theater, ar Lithuanian Educological University. 2004-2015 - Director of Oriental Studies Center at Vilnius University; 2010-2017 – founder and director of Vilnius University Confucius Institute. Founder and the first Chairman of Baltic Alliance of Asian Studies (BAAS) (2012-2014). Since 2018 - Professor of Asian Religions at Tartu University School of Theology and Religion (Estonia).


I  been studying Indology at RK Mission Institute of Culture (Calcutta) for almost four years. Was doing research under Royal Netherlands Academy fellowship at International Institute of Asian Studies (IIAS) at Leiden University (the Netherlands), as Fulbright fellow at Brown and Cornell Universities (USA), Sorbonne University (France), as Japan Foundation fellow at Nanzan Institute for Religion and Culture (Japan), at Oriental Institute at Oxford (UK), South Asian Institute at Heidelberg University (Germany), Institute of Advance Studies at Jawharlal Nehru University (JNIAS, India). Has been visiting professor at Oriental Institute La Sapienza University (Rome), Malta University, Ghent University, University of Iceland, Dev Sanskriti University (Haridwar, India).


My fields of academic interest cover: Asian and Indian philosophies and religions, Indian Buddhism, Reception of Asian culture in the West, traditional divination and cosmology, Cultural psychology, Comparative religion, Postcolonial studies. I have published books: Consciousness in Classical Indian Philosophy (2002), Reimagining India: Postcolonial Perspective to Indian religious culture (2007), Development of Indian Buddhism (2011), India and the West: Layers of Cultural Interaction (2012), translations from Pali into Lithuanian language Dhammapada (2006), from Sanskrit „Upaniṣads“ (2012), Mṇḍukya Upaniṣad Gauḍapda Krik, fragments of Yoga Sūtra, Manu Smṛti, and more that 90 research papers. Editor-in-chief of international academic Journal Acta Orientalia Vilnensia (VU, 2000-2016)

 

2019.04.12

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas