LMA | Asmeninės svetainės

Galdikas Arvaidas


El. paštas: arvaidas.galdikas@ktu.lt

Kauno technologijos universiteto, Fizikos katedros profesorius (pagrindinė)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Fizikos, matematikos ir biofizikos katedros profesorius (nepagrindinė).

Kauno technologijos universiteto, Medžiagų inžinerijos doktorantūros komiteto pirmininkas

Kauno technologijos universiteto, Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto tarybos pirmininkas

 

Gim. 1963 11 07, Kretingos raj.

 

Moksliniai laipsniai ir vardai

 

1994 Kauno Technologijos Universitetas, Daktaras, fizika 02P

1999 Kauno Technologijos Universitetas, Suteiktas docento mokslinis pedagoginis vardas

2000 Kauno Technologijos Universitetas, Apginta habilituoto daktaro disertacija, Medžiagų inžinerija 08T

2005 Kauno Technologijos Universitetas, Suteiktas KTU profesoriaus mokslinis pedagoginis vardas

2011 Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas, Suteiktas LSMU profesoriaus mokslinis pedagoginis vardas


Darbo patirtis 

1985 – 1989 Kauno raj. Karmėlavos vid. m-la, Fizikos mokytojas

1994 – 1999 Vytauto Didžiojo Universitetas, Docentas

1999 - 2002 Lietuvos Energetikos Institutas, Vyresnysis mokslinis bendradarbis (nepagrindinė)

1999 - dabar Kauno Technologijos Universitetas, Profesorius

2003 – dabar Lietuvos Sveikatos Mokslų Universitetas, Profesorius (nepagrindinė)

8 apgintų daktaro disertacijų mokslinis vadovas

10 nacionalinių ir tarptautinių mokslinių projektų vadovas 

 

Mokslinės stažuotės užsienyje:

1. Poitiers Universitetas, Prancūzija, Metalų fizikos laboratorija, 1996 ir 2005-2006

2. Salonikų Aristotelio Universitetas, Fizikos fakultetas, Graikija 1998

3. Poitiers Universitetas, Prancūzija, Organinės chemijos ir katalizės laboratorija, 2001-2002

4. Oulu Universitetas, Aplinkos inžinerijos ir procesų fakultetas ,Suomija, 2013

 

 

 

M O K S L O    I R    K I T Ų    D A R B Ų    S Ą R A Š A S 

 

STRAIPSNIAI RECENZUOJAMUOSE PERIODINIUOSE MOKSLO LEIDINIUOSE

 

 Indeksuotuose mokslo leidiniuose su citavimo rodikliu (Web of Science duomenų bazės leidiniuose su citavimo rodikliu)

 

 Tarptautinėse leidyklose

 

 1. Jaseliunaite, Justina; Galdikas, Arvaidas. Kinetic modeling of grain boundary diffusion: the Influence of grain size and surface processes // Materials. Basel : MDPI,  eISSN 1996-1944. 2020, vol. 13, iss. 5, art.no. 1051, p. 1-17.
 2. Kairaitis, Gediminas; Galdikas, Arvaidas. Mechanisms and dynamics of layered structure formationduring co-deposition of binary compound thin films // Coatings. Basel: MDPI. eISSN 2079-6412. 2020, vol.10, iss. 1, art. no. 21, p. 1-18.
 3. Moskaliovienė, Teresa; Galdikas, Arvaidas. Kinetic model of anisotropic stress assisted diffusion of nitrogen in nitrided austenitic stainless steel // Surface and coatings technology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 02578972. 2019, vol. 366, p. 277-285.
 4. Moskalioviene, Teresa; Galdikas, Arvaidas. Mechanisms of the hydrogen influence on the diffusivity of nitrogen during plasma nitriding austenitic stainless steel // Metallurgical and materials transactions A. New York, NY : Springer Nature. ISSN 1073-5623. eISSN 1543-1940. 2019, vol. 50, iss. 2, p. 1021-1032.
 5. Kairaitis, Gediminas; Grigaliūnas, Artūras; Baginskas, Armuntas; Galdikas, Arvaidas. Kinetic modeling of phase separation and surface segregation in growing a-C:Ni thin films // Surface and coatings technology. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0257-8972. 2018, vol. 352, p. 120-127.
 6. Moskaliovienė, Teresa; Galdikas, Arvaidas. The effect of hydrogen on plasma nitriding of austenitic stainless steel: kinetic modeling // Metallurgical and materials transactions A. New York, NY : Springer. ISSN 1073-5623. eISSN 1543-1940. 2015, vol. 46, iss. 12, p. 5588-5595.
 7. Galdikas, Arvaidas; Petraitienė, Akvilė; Moskaliovienė, Teresa. Internal stress assisted nitrogen diffusion in plasma nitrided medical CoCr alloys // Vacuum. Oxford : Pergamon-Elsevier. ISSN 0042-207X. 2015, vol. 119, p. 233-238.    
 8. Kairaitis, Gediminas; Galdikas, Arvaidas. Phase separation during thin film deposition // Computational materials science. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0927-0256. 2014, vol. 91, p. 68-74.
 9. Kairaitis, Gediminas; Galdikas, Arvaidas. Kinetics of Ni:C thin film composition formation at different temperatures and contents of nickel // Vacuum. Oxford : Pergamon-Elsevier. ISSN 0042-207X. 2014, vol. 99, p. 284-288.
 10. Galdikas, Arvaidas; Moskaliovienė, Teresa. Swelling effect on stress induced and concentration dependent diffusion of nitrogen in plasma nitrided austenitic stainless steel // Computational materials science. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0927-0256. 2013, vol. 72, p.140-145.    
 11. Moskaliovienė, Teresa; Galdikas, Arvaidas. Stress induced and concentration dependent diffusion of nitrogen in plasma nitrided austenitic stainless steel // Vacuum. Oxford : Pergamon-Elsevier. ISSN 0042-207X. 2012, vol. 86, iss. 10, p. 1552-1557.
 12. Ibenskas, Andrius; Galdikas, Arvaidas; Meškinis, Šarūnas; Andrulevičius, Mindaugas; Tamulevičius, Sigitas. Ion beam deposition of amorphous hydrogenated carbon films on amorphous silicon interlayer: experiment and simulation // Diamond and related materials. Lausanne : Elsevier. ISSN 0925-9635. 2011, vol. 20, no. 5–6, p. 693-702.
 13. Ibenskas, Andrius; Galdikas, Arvaidas; Grigonis, Alfonsas. Kinetic modeling of laser annealing processes in a-C:H films // Vacuum. ISSN 0042-207X. 2011, vol. 86, iss. 2, p. 124-130.    
 14. Galdikas, Arvaidas; Moskaliovienė, Teresa. Modeling of stress induced nitrogen diffusion in nitrided stainless steel // Surface and Coatings Technology. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0257-8972. 2011, Vol. 205, iss. 12, p. 3742-3746.  
 15. Moskaliovienė, Teresa; Galdikas, Arvaidas; Riviere, Jean Paul; Pichon, L. Modeling of nitrogen penetration in polycrystalline AISI 316L austenitic stainless steel during plasma nitriding // Surface and coatings technology. Lausanne : Elsevier. ISSN 0257-8972. 2011, Vol. 205, iss. 10, p. 3301-3306.   
 16. Galdikas, Arvaidas; Moskaliovienė, Teresa. Stress induced nitrogen diffusion during nitriding of austenitic stainless steel // Computational Materials Science. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0927-0256. 2010, Vol. 50, iss. 2, p. 796-799.
 17. Galdikas, Arvaidas; Čerapaitė-Trušinskienė, Reda; Laukaitis, Giedrius; Dudonis, Julius. Real-time kinetic modeling of YSZ thin film roughness deposited by e-beam evaporation technique // Applied surface science. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0169-4332. 2008, Vol. 255, no. 5, pt. 1, p. 1929-1933.   
 18. Galdikas, Arvaidas. Study of nanoclusters growth at initial stages of ultrathin film deposition by kinetic modeling // Applied Surface Science. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0169-4332. 2008, Vol. 254, no. 13, p. 3964-3970.
 19. Riviere, Jean Paul; Pichon, L.; Drouet, M.; Poquillon, D.; Galdikas, Arvaidas. Silicon based coatings deposited by dynamic ion mixing for oxidation protection of a Ti6242 alloy // Surface and Coatings Technology. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0257-8972. 2007, Vol. 201, no. 19-20, p. 8343-8347.  
 20. Galdikas, Arvaidas. The influence of surface diffusion on surface roughness and component distribution profiles during deposition of multilayers // Computational Materials Science. Amsterdam : Elsevier. ISSN 09270256. 2007, Vol. 38, no. 4, p. 716-721.
 21. Galdikas, Arvaidas. Non-monotonous dependence of surface roughness on factors influencing energy of adatoms during thin island film growth // Surface Science. Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 0039-6028. 2006, Vol. 600, no. 13, p. 2705-2710.
 22. Galdikas, Arvaidas; Descorme, Claude; Duprez, Daniel; Dong, F; Shinjoh, H. Study of the oxygen diffusion on three-way catalysts: a kinetic model // Topics in catalysis. Bussum : Baltzer Science Publ. ISSN 10225528. 2004, vol. 30-31, no. 1, p. 405-409.    
 23. Galdikas, Arvaidas; Duprez, Daniel; Descorme, Claude. A novel dynamic kinetic model of oxygen isotopic exchange on a supported metal catalyst // Applied Surface Science. Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 0169-4332. 2004, Vol. 236, no. 1-4, p. 342-355.   
 24. Galdikas, Arvaidas; Descorme, C.; Duprez, D. Surface diffusion upon oxygen isotopic exchange on oxide-supported metal nanoclusters // Solid State Ionics. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0167-2738. 2004, Vol. 166, no. 1-2, p. 147-155.   
 25. Galdikas, A.; Levinskas, Rimantas. Depth profiling of multilayers at elevated temperatures and at changeable ion beam parameters // Nuclear instruments & methods in physics research. Section B, Beam interactions with materials and atoms. ISSN 0168-583X. 2002, Vol.193, Iss.1, p. 860-866.
 26. Knizikevičius, Rimantas; Galdikas, Arvaidas; Grigonis, Alfonsas. Real dimensional simulation of anisotropic etching of silicon in CF4+O-2 plasma // Vacuum. Oxford : Pergamon-Elsevier Ltd. ISSN 0042-207X. 2002, Vol. 66, no. 1, p. 39-47.
 27. Galdikas, Arvaidas. Thin film deposition onto the rough surface: phenomenological investigations // Thin Solid Films. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0040-6090. 2002, Vol. 418, no. 2, p. 112-118.  
 28. Templier, Claude; Muzard, S.; Galdikas, Arvaidas; Pranevičius, Liudvikas; Delsfond, J.; Desoyer, J.C. A phenomenological study of the initial stages of film growth // Surface and coatings technology. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0257-8972. 2000, Vol. 125, no. 1-3, p. 129-133.
 29. Logothetidis, S.; Patsalas, P.; Gioti, M.; Galdikas, Arvaidas; Pranevičius, Liudvikas. Growth kinetics of sputtered amorphous carbon thin films: composition studies and phenomenological model // Thin solid films. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0040-6090. 2000, Vol. 376, no. 1-2, p. 56-66.
 30. Galdikas, Arvaidas; Pranevičius, Liudvikas. Surface composition changes of ternary alloys in the nonsteady state regime of preferential sputtering // Nuclear instruments and methods in physics research. Section B: Beam interactions with materials and atoms. Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0168-583X. 2000, Vol. 164165, p. 868-871.
 31. Galdikas, Arvaidas. Surface topography development and ion mixing in the study of depth profiling of multilayered structures // Vacuum. Oxford : Pergamon-Elsevier Ltd. ISSN 0042-207X. 1999, Vol. 55, no. 1, p. 51-58.   
 32. Galdikas, Arvaidas; Pranevičius, Liudvikas; Katilius, D.; Templier, C.; Delafond, J.; Desoyer, J.C. Temperature effects on the depth profiling of alloys // Vacuum. Oxford : Pergamon-Elsevier Ltd. ISSN 0042-207X. 1999, Vol. 53, no. 3-4, p. 381-388.
 33. Galdikas, Arvaidas; Logothetidis, S.; Patsalas, P.; Pranevičius, Liudvikas; Gioti, M. The kinetics of sputtered deposited carbon on silicon: a phenomenological model // Diamond and Related Materials. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0925-9635. 1999, Vol. 8, no. 2-5, p. 490-494.
 34. Urbonavicius, E; Petnycyte, E.; Galdikas, Arvaidas. The kinetics of thin film island growth at initial stages // Vacuum. Oxford : Pergamon-Elsevier Ltd. ISSN 0042-207X. 1999, Vol. 53, no. 3-4, p. 377-380.
 35. Galdikas, Arvaidas; Grigonis, Alfonsas; Šilinskas, Mindaugas. The oxidation of surface layers during reactive ion etching of GaAs in CF2Cl2+O2 and O2 plasmas // Applied Surface Science. Amsterdam : Elsevier Science B.V. ISSN 0169-4332. 1999, Vol. 138-139, no. 1-4, p. 581-586.  
 36. Muzard, S; Templier, C; Delafond, J.; Girard, J.C.; Thiaudiere, D.; Pranevičius, Liudvikas; Galdikas, Arvaidas. Development of the microstructure of sputter deposited gold on amorphous carbon // Surface and Coatings Technology. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0257-8972. 1998, Vol. 101, no. 1-3, p. 98-102.   
 37. Grigonis, Alfonsas; Galdikas, Arvaidas; Pranevičius, Liudvikas. The altered layer formation during the reactive ion etching of GaAs in CF2Cl2+O-2 plasma // Vacuum. Oxford : Pergamon-Elsevier Ltd. ISSN 0042-207X. 1998, Vol. 51, no. 2, p. 211-215.
 38. Galdikas, A.; Pranevičius, L.; Templier, C. Mass transport processes initiated in multielemental solids affected by ion beam irradiation // Surface science. Amsterdam : Elsevier Science BV. ISSN 0039-6028. eISSN 1879-2758. 1996, vol. 349, iss. 3, p. 333-341.
 39. Knizikevičius, Rimantas; Galdikas, Arvaidas; Grigonis, Alfonsas; Pranevičius, Liudvikas; Rutkūnienė, Živilė. Simulation of silicon dry etching through a mask in low pressure fluorine-based plasma // Vacuum. Oxford : Elsevier. ISSN 0042-207X. eISSN 1879-2715. 1996, vol. 47, iss. 12, p. 1473-1477. DOI: 10.1016
 40. Galdikas, A.; Pranevičius, L.; Templier, C. Sputtering induced roughening effects on ion beam profiling of multilayers // Applied surface science. Amsterdam : Elsevier. ISSN 0169-4332. eISSN 1873-5584. 1996, vol. 103, iss. 4, p. 471-477. 
 41. Mickus, A.; Galdikas, A.; Pranevičius, L.; Tamulevičius, S. The effect of substrate temperature on oxygen absorption during simultaneous ion bombardment and Ag deposition on Si // Vacuum. Oxford : Elsevier. ISSN 0042-207X. 1996, vol. 47, iss. 1, p. 57-60.
 42. Galdikas, A.; Grigonis, A.; Pranevičius, L.; Vosylius, J. Formation of the altered layer in silicon during RF reactive sputtering // Solid-state electronics. Oxford : Elsevier. ISSN 0038-1101. 1994, vol. 37, iss. 11, p.
 43. Galdikas, A.; Pranevičius, L. Redistribution of atoms in the near-surface layer of multielemental solids related to variations of the ion-beam parameters // Materials science & engineering B. Lausanne : Elsevier. ISSN 0921-5107. 1994, vol. 27, iss. 1, p. 23-28.
 44. Galdikas, Arvaidas; Pranevičius, Liudvikas. Redistribution of components in the altered layer formed by preferential sputtering // Surface and Coatings Technology. Lausanne : Elsevier Science. ISSN 0257-8972. 1994, Vol. 64, no. 3, p. 167172.
 45. Galdikas, A.; Pranevičius, L.; Vosylius, J. Simulation of dry-etching through a mask // Vacuum. Oxford : Elsevier. ISSN 0042-207X. 1994, vol. 45, iss. 8, p. 907-913. DOI: 10.1016/0042-207X(94)90132-5.
 46. 44.Tamulevičius, S.; Galdikas, A.; Pranevičius, L. Elementary processes in thin film formation stimulated by high energy ion irradiation // Vacuum. Oxford : Elsevier. ISSN 0042-207X. 1994, vol. 45, iss. 12, p. 1221-1225.
 47. Galdikas, Arvaidas; Pranevičius, Liudvikas; Templier, C. The composition changes induced by surface roughening and mixing during the ion profiling of multilayers // Computational Materials Science : Elsevier. ISSN 0927-0256. 1998, no. 10, p. 134-138.
 48. 46 Galdikas, Arvaidas; Riviere, Jean Paul; Moskaliovienė, Teresa; Pichon, L. Analysis of Component Depth Profiles at the Interface of Ti6242 Alloy and SiC, SiN Coatings after High Temperature Oxidation in Air // Defect and Diffusion Forum : Diffusion in Solids and Liquids V : 5th International Conference on Diffusion in Solids and Liquids : Rome, Italy, June 24-26, 2009.
 49. Galdikas, Arvaidas; Riviere, Jean Paul; Petraitienė, Akvilė; Moskaliovienė, Teresa; Pichon, L. Analysis of components depth profile at the interface of Ti6242 alloy and TiNi coatings after high temperature oxidation in air // Physica Status Solidi C. C. Weinheim : WILEY-VCH Verlag GmbH. ISSN 1610-1642. 2010, Vol.7, iss. 11-12, p. 2701-2704.

 

Nacionalinėse leidyklose

 1.  Petraitienė, Akvilė; Galdikas, Arvaidas; Moskaliovienė, Teresa. Stress induced nitrogen diffusion in nitrided CoCr alloy // Materials science = Medžiagotyra. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. 2015, vol. 21, no. 1, p. 23-27, 156.
 2.  Galdikas, Arvaidas; Petraitiene, Akvilė. Modeling of nitrogen penetration in medical grade CoCrMo alloy during plasma nitriding // Materials science = Medžiagotyra. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. eISSN 2029-7289. 2014, vol. 20, no. 1, p. 25-29.
 3.  Vaidelienė, Adelė; Galdikas, Arvaidas; Tervydis, Paulius. Modeling of kinetics of air entrainment in water produced by vertically falling water flow // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1320. 2014, Vol. 20, no. 3, p. 357-362.   
 4.  Kairaitis, Gediminas; Galdikas, Arvaidas. Kinetics of Ni:C thin film composition formation at different temperatures and fluxes // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1320. 2013, Vol. 19, no. 3, p. 264-269.
 5.  Galdikas, Arvaidas; Bion, Nicolas; Duprez, Daniel; Virbickas, Vitalis; Maželis, Darius. Modeling of diffusion process in the isotopic oxygen exchange experiments of CexZr(1–x)O2 catalysts // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas : KTU. ISSN 1392-1320. 2013, Vol. 19, no. 1, p. 83-88.
 6.  Moskaliovienė, Teresa; Galdikas, Arvaidas. Stress induced nitrogen diffusion in nitrided austenitic stainless steel // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. 2011, Vol. 17, no. 1, p. 11-15.  
 7.  Galdikas, Arvaidas; Čerapaitė-Trušinskienė, Reda. Scanning surface roughness of growing nanoisland thin films as a dependence on substrate temperature and deposition flux // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 3, p. 191-195.
 8.  Čerapaitė-Trušinskienė, Reda; Galdikas, Arvaidas. The surface roughness variation due to ion irradiation during thin film growth // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. 2009, Vol. 15, no. 2, p. 139-141.  
 9.  Čerapaitė-Trušinskienė, Reda; Galdikas, Arvaidas. Non-monotonous dependences of thin film surface roughness on substrate temperature and deposited atom flux // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas.Vilnius : Lithuanian Physical Society. ISSN 1648-8504. 2008, vol. 48, no. 4, p. 333-339.
 10.  Galdikas, Arvaidas; Duprez, Daniel; Bion, Nicolas; Descorme, Claude; Moskaliovienė, Teresa. Oxygen isotopic exchange on three-way catalysts: a dynamic kinetic model // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. 2007, Vol. 13, no. 3, p. 193-205.
 11. 58. Ibenskas, Andrius; Galdikas, Arvaidas; Grigonis, Alfonsas. Kinetic modelling of a-C:H thin film chemical vapour deposition on Si substrate // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas. Vilnius : Lithuanian Physical Society. ISSN 1648-8504. 2007, Vol. 47, no. 2, p. 175-184.
 12.  Laukaitis, Giedrius; Galdikas, Arvaidas; Čerapaitė-Trušinskienė, Reda; Dudonis, Julius; Milčius, Darius. Microstructure and surface morphology of YSZ thin films // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. 2006, Vol. 12, no. 4, p. 305-310.  
 13.  Jasinskas, Gediminas; Galdikas, Arvaidas. Dynamics of Au, Cu, Pt, Ni and Fe nanoislands growth on amorphous carbon // Materials science = Medžiagotyra / Kaunas University of Technology, Academy of Sciences of Lithuania. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-1320. 2004, Vol. 10, no. 3, p. 211-216.   
 14.  Galdikas, Arvaidas; Ibenskas, Andrius. Two mechanisms of diamond phase formation during magnetron sputter deposition of amorphous carbon films // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas. Vilnius : Lithuanian Physical Society. ISSN 1648-8504. 2004, Vol. 44, iss. 5, p. 381-388.
 15.  Knizikevičius, Rimantas; Galdikas, Arvaidas. Simulation of silicon etching in XeF2 ambient // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas / Lithuanian Physical Society, Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius : Fisica. ISSN 1392-1932. 2001, Vol. 41, no. 1, p. 55-58.
 16.  Knizikevičius, Rimantas; Galdikas, Arvaidas; Grigonis, Alfonsas; Pranevičius, Liudvikas. Simulation of etching of Si and SiO2 in CF4+O2 plasma // Lithuanian Journal of Physics = Lietuvos fizikos žurnalas. Vilnius : Fisica. ISSN 1392-1932. 2000, Vol. 40, No. 5, p. 343-351.
 17.  Galdikas, Arvaidas; Pranevičius, Liudvikas; Vosylius, Jonas. Anisotropy of silicon etching in fluorine plasma: phenomenological model // Lietuvos fizikos rinkinys = Литовский физический сборник : mokslinis žurnalas / Lietuvos fizikų draugija, Lietuvos mokslų akademija. Vilnius : Lietuvos fizikų d-ja. ISSN 0024-2969. 1992, T. 32, nr. 5, p. 676-685.     
 18.  Abraitis, Vaidotas Blažiejus; Galdikas, Arvaidas; Pranjavichus, Liudvikas; Vosylius, Jonas. Anisotropy of etching in low pressure plasma // Electron Technology / Institute of Electron Technology of Polish Academy of Sciences. Warszawa : Polish Scientific Publishers. ISSN 0070-9816. 1993, Vol. 26, no. 1, p. 65-81.

 

 

 

 

 

MOKSLO MONOGRAFIJOS, STUDIJOS IR JŲ DALYS

 

 

 1. Galdikas, Arvaidas; Pranevičius, Liudvikas. Interaction of ions with condensed matter / A. Galdikas, L. Pranevičius. Huntington : Nova Science Publishers, 2000. 176 p.     

 

STUDIJŲ LITERATŪRA

 

 Vadovėliai

 

 1. Galdikas, Arvaidas. Matematinė medžiagotyra : vadovėlis / Arvaidas Galdikas ; Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Vitae Litera, 2007. 156 p.

 2. Grigonis, Alfonsas; Galdikas, Arvaidas. Plazminiai ir plazmocheminiai procesai : vadovėlis / Alfonsas Grigonis, Arvaidas Galdikas ; Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Vitae litera, 2006. 186 p.

 

Mokomosios knygos

 

1. Galdikas, Arvaidas. Spinduliuotės sąveika su medžiaga nanotechnologijose : mokomoji knyga  Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 224 p.

2. Galdikas, Arvaidas. Netiesinių nanosistemų dinamika : mokomoji knyga  Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 193 p.

3. Galdikas, Arvaidas. Netiesinių nanosistemų dinamika : laboratoriniai darbai : mokomoji knyga  Šiaulių universiteto leidykla, 2008. 111 p.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas