LMA | Asmeninės svetainės

Kadžiulienė Žydrė


El. paštas: zydre.kadziuliene@lammc.lt

Dr. Žydrė Kadžiulienė - Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja, Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacijos (NJF), Lietuvos mokslininkų sąjungos, Europos bei Lietuvos agronomų sąjungų narė,  mokslinių žurnalų Acta Agriculturae Scandinavica (Section B – Soil & Plant Science) Žemdirbystė=Agriculture, Žemės ūkio mokslai ir Agronomy Research redkolegijų narė, Ekologinio žemės ūkio ir agrarinės aplinkosaugos ekspertų komisijos prie Žemės ūkio ministerijos tarybos narė, Agronomijos krypties doktorantūros krypties (VDU, LAMMC) doktorantūros komiteto narė, doktorantų vadovė.


LAMMC Žemdirbystės institutas
Instituto al.1, LT-58344 Akademija, Kėdainių r.

 

Gimimo data: 1961 12 09

Išsilavinimas

1992–1995 m. Lietuvos žemdirbystės institutas, Agronomijos krypties doktorantūra

1980–1985 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, Ekonomikos fakultetas, ekonomistės-organizatorės specialybė

1968–1979 m. Krakių M. Katkaus vidurinė mokykla, Kėdainių r.

 Mokslinis laipsnis

Daktarė (agronomija, 1995 m.)

 Darbinė veikla

Nuo 2021 m. - LAMMC ŽI vyriausioji mokslo darbuotoja; 2018-2020 m. LAMMC ŽI vyriausioji mokslo darbuotoja, direktorė; 2010 – 2018 m. -  LAMMC ŽI vyriausioji mokslo darbuotoja, direktoriaus pavaduotoja mokslui; 2009–2010 m. - LŽI vyriausioji mokslo darbuotoja, direktoriaus pavaduotoja mokslui, 1997–2008 m.  - LŽI mokslinė sekretorė, vyresnioji mokslo darbuotoja, 1996–1998 m. - LŽI, Žolininkystės skyrius, mokslinė bendradarbė.

Mokslinės veiklos kryptys

Agronomija (pievininkystė, agroekologija, augalininkystė,), ekologija ir aplinkotyra (Daugiafunkcinės paskirties žolynų, pupinių augalų bei naujų energetinių augalų biopotencialo formavimosi ypatumų ir  kokybės bei  tinkamumo perdirbimui į biogaminius tyrimai tradicinio ir ekologinio ūkininkavimo sąlygomis).

 Svarbiausi moksliniai projektai

2012–2016 m. ir 2017-2021m. LAMMC ilgalaikė institucinė programa „Augalų biopotencialas ir kokybė daugiafunkciniam panaudojimui” (vadovė ir vykdytoja).

2020-2024 m.  H2020 projektas „Tausojantis klimato požiūriu žemės ūkio dirvožemio valdymas (EJP SOIL)“  (LAMMC dalies projekto koordinatorė ir vykdytoja)

2017-2021 m. Horizon 2020 projektas „Tvarių, paremtų pupinių augalų auginimu, ūkininkavimo sistemų ir pašarų gamybos bei maisto grandinių skatinimas ES (LEGVALUE) (LAMMC dalies projekto koordinatorė ir vykdytoja)

2015-2017 m. FP7 ERA-NET Plus: CORE Organic Plus programos projektas „Derlingumo formavimo valdymas ekologinėse augalininkystės sistemose (FertilCrop)“ (LAMMC  dalies projekto vadovė ir vykdytoja)

2017–2021 m. LMT Aukšto lygio MTEP projektas „Pupinių augalų daugiafunkcinių savybių panaudojimo išplėtimas pašarų ir maisto grandinėse (SmartLegume)“ (vadovė ir dalyvė);

2017-2019 m. Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio, maisto ūkio, ir žuvininkystės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „Anglies sekvestracijos potencialo žemės ūkyje įvertinimas“ (vadovė ir vykdytoja).

Svarbiausios publikacijos ir rezultatų sklaida

      Per mokslinio darbo laikotarpį paskelbta per 160 mokslinių straipsnių, kurių  per pastaruosius dešimt metų  per  70, o iš jų 28 leidiniuose su citavimo indeksu. Parengta mokslo darbų apžvalga (HP) „Ankštinių žolių daugiafunkciškumas: galimybės ir panaudojimas agroekosistemose“ (2008, 28p.), paskelbta per publikacijų įvairiuose populiariuose leidiniuose, parengta su bendraautoriais 8 agro- technologinių rekomendacijų žemės ūkio gamybai, dalyvauta daugelyje šalies ir tarptautinių mokslinių konferencijų, kuriose pristatyti stendiniai ir žodiniai pranešimai, dalyvauta diskusijose, suorganizuota keliolika  mokslinių ir praktinių konferencijų, seminarų. 

 Svarbiausios 5 publikacijos per mokslinių tyrimų metus:

Tilvikiene V., Kadziuliene Z., Liaudanskiene I., Zvicevicius E., Cerniauskiene Z., Cipliene A., Raila A. J., Baltrusaitis J.  2020. The quality and energy potential of introduced energy crops in Northern part of temperate climate zone. Renewable Energy, 151: 887–895. IF - 6,274

Tilvikienė V., Šlepetienė A., Kadžiulienė Ž. 2018. Effects of 5 years of digestate application on biomass production and quality of cocksfoot (Dactylis glomerata L.). Grass and Forage Science, 73 (1): 206–217. IF – 1,457

Tilvikiene V., Kadziuliene Z., Dabkevicius Z., Venslauskas K., Navickas K. 2016. Feasibility of tall fescue, cocksfoot and reed canary grass for anaerobicdigestion: Analysis of productivity and energy potential. Industrial Crops and Products, 84: 87. IF – 3,181

Kadžiulienė Ž., Tilvikienė V., Liaudanskienė I., Pocienė L., Černiauskienė Ž., Zvicevičius E., Raila A. 2017. Artemisia dubia growth, yield and biomass characteristics for combustion. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (2): 99–106. IF – 0,746

Finn J. A., Kirwan L., Connolly J., Sebastià M. T., Helgadottir A., Baadshaug O. H., Bélanger G., Black A., Brophy C., Collins R. P., Čop J., Dalmannsdóttir S., Delgado I., Elgersma A., Fothergill M., Frankow-Lindberg B. E., Ghesquiere A., Golinska B., Golinski P., Grieu P., Gustavsson A.-M., Höglind M., Huguenin-Elie O., Jørgensen M., Kadžiulienė Ž., Kurki P., Llurba R., Lunnan T., Porqueddu C., Suter, Ulrich Thumm M., Lüscher A. 2013. Ecosystem function enhanced by combining four functional types of plant species in intensively managed grassland mixtures: a 3‐year continental‐scale field experiment. Journal of Applied Ecology, 50 (2): 365375. IF – 4,754.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas