LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Kriaučiūnienė Jūratė


El. paštas: jurate.kriauciuniene@lei.lt

Lietuvos mokslų akademijos tikroji narė (Fizinė geografija, 2019 m.)

 Lietuvos energetikos instituto (LEI) vyriausioji mokslo darbuotoja, Hidrologijos laboratorijos vadovė

 

Išsilavinimas:

Taikomosios matematikos inžinierė, Kauno politechnikos institutas, Lietuva, 1979.

Fizinių mokslų daktarė (geografija), Lietuvos energetikos institutas, 1998.

Aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos mokslo krypties habilitacijos procedūra, Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2008.

Pagrindinės tyrimų kryptys, susijusios su klimato kaitos įtakos vandens telkiniams vertinimu; vandens telkinių ekstremalių hidrologinių reiškinių kaitos analize; bangų hidrologinių ir hidrodinaminių procesų bei nešmenų pernašos skaitmeniniu modeliavimu vandens telkiniuose; naujų rekonstruojamų uostų poveikiu aplinkai; taršos sklaidos modeliavimu vandens telkiniuose; hidrologinių ir hidrodinaminių procesų jautrumo ir neapibrėžtumo analize. Atlikti moksliniai tyrimai leidžia nustatyti nuotėkio formavimosi dėsningumus upių baseinų kintančios aplinkos sąlygomis ir įvertinti vandens išteklių kaitą ateityje skiriant ypatingą dėmesį hidrologinių ekstremumų pokyčiams.

Sukurta mokslinė mokykla, susijusi su klimato kaitos įtakos vandens telkiniams vertinimu (KTU-ASU-LEI Aplinkos inžinerijos mokslo krypties (04T) doktorantūros komiteto narė bei LEI doktorantūros komisijos narė, 24 daktaro disertacijų gynimo tarybų narė arba oponentė Lietuvoje ir užsienyje). Parengti mokslo daktarai Diana Meilutytė – Barauskienė ir Darius Jakimavičius 2011 ir 2013 m. tapo LMA Jaunųjų mokslininkų mokslinių darbų konkurso nugalėtojais Biologijos, medicinos ir geomokslų darbų grupėje.

Publikuota per 100 mokslinių publikacijų, tarp jų dviejų monografijų, išleistų prestižinėse „Springer“ ir „Nova Science Publishers“ leidyklose, bendraautorė; 28 mokslinių straipsnių periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį Clarivate Analytics duomenų bazėje Web of Science Collection, bendraautorė; cituojamumo indeksas h – 11.

Sukūrė inovatyvius produktus: Klaipėdos sąsiaurio, Kuršių marių bei Baltijos priekrantės hidrodinaminiai ir nešmenų pernašos modeliai parengti naudojant programinę įrangą MIKE 21. Šie modeliai buvo taikyti daugelyje projektų, susijusių su Klaipėdos uosto plėtra ir gamtosauginių priemonių taikymu. Dalyvavo virš 100 Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo projektuose, yra tarptautinių ir Lietuvos mokslo žurnalų redakcinių kolegijų narė, komisijų ir asociacijų narė. Nuo 2011 m. – LMA vandens tarybos narė.

 

Penki reikšmingiausi moksliniai straipsniai

1. Hall, J.; Arheimer, B.; Borga, M.; Brazdil, R.; Claps, P.; Kiss, A.; Kjeldsen, T.R.; Kriaučiūnienė, J.; Kundzewicz, Z.W.; Lang, M.; Llasat, M.C.; Macdonald, N.; McIntyre, N.; Mediero, L.; Merz, B.; Merz, R.; Molnar, P.; Montanari, A.; Neuhold, C.; Parajka, J.; Perdigão, R.A.P; Plavcová, L.; Rogger, M.; Salinas, J.L.; Sauquet, E.; Schär, C.; Szolgay, J.; Viglione, A.; Blöschl, G.. Understanding flood regime changes in Europe: a state-of-the-art assessment. Hydrology and earth system sciences. ISSN 1027-5606. Vol. 18 (2014), p. 2735-2772. IF: 4.256. Cituota 146 kartus.

2. Kjeldsen, T.R.; Macdonald, N.; Lang, M.; Mediero, L.; Albuquerque, T.; Bogdanowicz, E.; Brazdil, R.; Castellarin, H.; David, V.; Fleig, A.; Gul, G.O.; Kriaučiūnienė, J.; Kohnova, S.; Merz, B.; Nicholson, O.; Roald, L.A.; Salinas, J.L.; Šarauskienė, Diana; Šraj, M.; Strupczewski, W.; Szolgay, J.; Toumazis, A.; Vanneuville, W.; Veijalainen, N.; Wilson, D. Documentary evidence of past floods in Europe and their utility in flood frequency estimation. Journal of hydrology. ISSN 0022-1694. Vol. 517 (2014), p. 963-973. IF: 3.727. Cituota 48 kartus.

3. Kriaučiūnienė, J.; Meilutytė-Barauskienė, D.; Reihan, A.; Koltsova, T.; Lizuma, L.; Šarauskienė, D. Variability in temperature, precipitation and river discharge in the Baltic States. Boreal environment research. ISSN 1239-6095. Vol. 17 (2012), p. 150-162. IF: 1.256. Cituota 24 kartus.

4. Kriaučiūnienė, J.; Meilutytė-Barauskienė, D.; Rimkus, E.; Kažys, J.; Vincevičius, A. Climate change impact on hydrological processes in Lithuanian Nemunas river basin. Baltica. ISSN 0067-3064. Vol. 21, no. 1-2 (2008), p. 51-61. IF: 0.900. Cituota 23 kartus.

5. Sunyer M.A.; Hundecha Y.; Lawrence D.; Madsen H.; Willems P.; Martinkova M.; Vormoor K.; Bürger G.; Hanel M.; Kriaučiūnienė, J.; Loukas A.; Osuch M.; Yücel I. Inter-comparison of statistical downscaling methods for projection of extreme precipitation in Europe. Hydrology and earth system sciences ISSN 1027-5606. Vol. 19 (2015), p. 1827-1847. IF: 4.256. Cituota 48 kartus.

 

Pastarojo dešimtmečio svarbiausi moksliniai projektai

• Nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas” projektas „Klimato kaitos ir kitų abiotinių aplinkos veiksnių poveikio vandens ekosistemoms vertinimas – CLIMEKO“. 2015-2018. Vykdančiosios institucijos: Lietuvos energetikos institutas, Vilniaus universitetas, Gamtos tyrimų centras ir Aleksandro Stulginskio universitetas. Projekto vadovė.

• INTERREG Latvia – Lietuva projektas „Ecological flow estimation in Latvian – Lithuanian transboundary river basins (ECOFLOW)“. 2018-2019. LT dalies projekto vadovė.

• COST veikla CA15113 “Science and Management of Intermittent Rivers and Ephemeral Streams (SMIRES)”. 2016-2020. Lietuvos atstovė projekte.

• LT-LV bendradarbiavimo per sieną projektas (INTERREG) “Towards a harmonised water quality and pollution risk management (HOTRISK)”. 2013-2015. LT dalies projekto vadovė.

• COST veikla ES0901 “European procedures for flood frequency estimation”. 2009-2013. Lietuvos atstovė projekte.

• “Climate and Energy Systems”. 2007-2010. Užsakovas - Nordic Energy Research. LT dalies projekto vadovė.

 

2019-03-01

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas