LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Šarauskis Egidijus


El. paštas: egidijus.sarauskis@vdu.lt

EGIDIJUS ŠARAUSKISLietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, profesorius, HP (Technologijos mokslai), VDU Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto direktorius, Europos žemės ūkio inžinierių asociacijos narys, Vokietijos akademinių mainų tarnybos (DAAD) Lietuvos draugijos narys, mokslo žurnalų „Agricultural Engineering“, „Actual Tasks on Agricultural Engineering" (Kroatija), „Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International Journal of Engineering“ (Rumunija), „ACTA Technica Corviniensis – Bulletin of Engineering“ (Rumunija), „Rural Development“, „Žmogaus ir gamtos sauga“ redkolegijų ir mokslinių komitetų narys, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, Jungtinio doktorantūros komiteto (VDU, KTU, LEI, Technologijos m., Aplinkos inžinerija 04T) narys, VDU Žemės ūkio inžinerijos fakulteto tarybos narys, mokslinių konferencijų organizacinių komitetų narys, doktorantų mokslinis vadovas.

 

VDU Žemės ūkio akademija, Studentų g. 15A, Akademija, Kauno r.
https://zua.vdu.lt/

 

Gimimo data ir vieta  1971 m. gegužės 5 d., Plungės raj. Labardžių km.

 

Išsilavinimas

1990 – technikas mechanikas, Rietavo ŽŪT (diplomas su pagyrimu)

1995 – inžinierius mechanikas, LŽŪU Žemės ūkio inžinerijos fakultetas (diplomas su pagyrimu)

1997 – Žemės ūkio mokslų magistras, Vokietijos Martin-Luther Halle-Wittenberg universitetas

 

Mokslo laipsniai ir vardai

2001 – Technologijos mokslų daktaras (Mechanikos inžinerija 09T, Žemės ūkio inžinerija)

2007 – Technologijos mokslų docento pedagoginis vardas

2009 – Technologijos mokslų habilitacijos procedūra (HP) (Aplinkos inžinerija 04T)

2015 – Technologijos mokslų profesoriaus pedagoginis vardas

2019 – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys

 

Mokslinių tyrimų kryptis

Žemės dirbimo technologijų inžinerija, sėjos technologiniai procesai, tikslioji žemdirbystė, žemės ūkio technologinių operacijų poveikio dirvožemiui ir aplinkos užterštumui technologinis, energetinis ir aplinkosauginis vertinimas

 

Profesinė patirtis

1996 LŽŪU Žemės ūkio mašinų katedros laborantas

1998–1999 AB „Kauno kranai“ verslo organizatorius-vadybininkas

1998–2001 LŽŪU Žemės ūkio mašinų katedros doktorantas

2001–2003 LŽŪU Žemės ūkio mašinų katedros lektorius

2003–2010 LŽŪU Žemės ūkio mašinų katedros docentas

2005–2018 ASU (LŽŪU) Mokslo skyriaus vedėjas

Nuo 2010 – VDU (ASU) Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto profesorius

Nuo 2018 – VDU (ASU) Žemės ūkio inžinerijos ir saugos instituto direktorius

 

Dalyvavimas rengiant mokslininkus

3 apgintų daktaro disertacijų mokslinis vadovas, 1 – konsultantas:

Dr. Sidona BURAGIENĖ, 2013 m., Technologijos mokslai Aplinkos inžinerija 04T (Vadovas)

Dr. Aida ADAMAVIČIENĖ, 2013 m., Žemės ūkio mokslai, Agronomija 01A (Konsultantas)

Dr. Kristina VAITAUSKIENĖ, 2015 m., Technologijos mokslai Mechanikos inžinerija 09T (Vadovas)

Dr. Vilma NAUJOKIENĖ, 2018 m. Technologijos mokslai Aplinkos inžinerija 04T (Vadovas)

27 daktaro disertacijų gynimo tarybų pirmininkas, narys, oponentas, 3 doktorantų, iš kurių vienas užsienietis, vadovas.

 

Mokslinės publikacijos

Per 200 mokslinių publikacijų (iš kurių 40 straipsnių WOS leidiniuose su citavimo rodikliu, 24 – WOS be citavimo rodiklio, 50 – TDB, 30 – kituose recenzuojamuose, 64 – mokslo populiarinimo lediniuose), 1 monografijos, 3 knygų skyrių, 2 vadovėlių, 8 mokomųjų knygų autorius ir bendraautoris

 

Svarbiausi straipsniai (Web of Science Clarivate Analytics Q1 ir Q2 kvartilės)

 1. Šarauskis, Egidijus; Masilionytė, Laura; Juknevičius, Darius; Buragienė, Sidona; Kriaučiūnienė, Zita. Energy use efficiency, GHG emissions, and cost-effectiveness of organic and sustainable fertilisation // Energy. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-5442. Vol. 172, part 1 (2019), p. 1151–1160. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 4.968]
 2. Janulevičius, Algirdas; Šarauskis, Egidijus; Aušra Čiplienė; Juostas, Antanas. Estimation of farm tractor performance as a function of time efficiency during ploughing in fields of different sizes // Biosystems engineering. San Diego. ISSN 1537-5110. Vol. 179 (2019), p. 80–93. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 2.132]
 3. Buragienė, Sidona; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Kriaučiūnienė, Zita; Avižienytė, Dovilė; Marozas, Vitas; Naujokienė, Vilma. Relationship between CO2 emissions and soil properties of differently tilled soils // Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0048-9697. Vol. 662 (2019), p. 786–795. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 4.61]
 4. Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Kumhála, František; Kriaučiūnienė, Zita. Energy use and carbon emission of conventional and organic sugar beet farming // Journal of Cleaner Production. Oxford: Elsevier. ISSN 0959-6526. 2018, vol. 201, p. 428–438. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 5.651]
 5. Romaneckas, Kęstutis; Adamavičienė, Aida; Šarauskis, Egidijus; Kriaučiūnienė, Zita; Marks, Marek; Vaitauskienė, Kristina. Impact of living mulches on the physical properties of Planosol in monocropped maize cultivation // International Agrophysics. Warsaw: De Gruyter Open. ISSN 0236-8722. Vol. 32, iss. 2 (2018), p. 165–173. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 1.242]
 6. Naujokienė, Vilma; Šarauskis, Egidijus; Lekavičienė, Kristina; Adamavičienė, Aida; Buragienė, Sidona; Kriaučiūnienė, Zita. The influence of biopreparations on the reduction of energy consumption and CO2 emissions in shallow and deep soil tillage // Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0048-9697. Vol. 621(2018), p. 1402–1413. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 4.61]
 7. Vaitauskienė, Kristina; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Jasinskas, Algirdas. Design, development and field evaluation of row-cleaners for strip tillage in conservation farming // Soil and Tillage Research. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-1987. Vol. 174 (2017), p. 139–146. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 3.824]
 8. Masilionytė, Laura; Maikštėnienė, Stanislava; Kriaučiūnienė, Zita; Jablonskytė -Raščė, Danutė; Zou, Ling; Šarauskis, Egidijus. Effect of cover crops in smothering weeds and volunteer plants in alternative farming systems // Crop Protection. ISSN 0261-2194. Vol. 91(2017), p. 74–81. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 1.92]
 9. Šarauskis, Egidijus; Vaitauskienė, Kristina; Romaneckas, Kęstutis; Jasinskas, Algirdas; Butkus, Vidmantas; Kriaučiūnienė, Zita. Fuel consumption and CO2 emission analysis in different strip tillage scenarios // Energy. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-5442. Vol. 118, part 1 (2017), p. 957–968. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 4.968]
 10. Buragienė, Sidona; Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Sasnauskienė, Jurgita; Masilionytė, Laura; Kriaučiūnienė, Zita. Experimental analysis of CO2 emissions from agricultural soils subjected to five different tillage systems in Lithuania // Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier Science BV. ISSN 0048-9697. Vol. 514 (2015), p. 1–9. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 3.976]
 11. Šiaudinis, Gintaras; Jasinskas, Algirdas; Šarauskis, Egidijus; Steponavičius, Dainius; Karčiauskienė, Danutė; Liaudanskienė, Inga. The assessment of Virginia mallow (Sida hermaphrodita Rusby) and cup plant (Silphium perfoliatum L.) productivity, physicoemechanical properties and energy expenses // Energy. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-5442. Vol. 93, part 1 (2015), p. 606–612. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 4.292]
 12. Vaitauskienė, Kristina; Šarauskis, Egidijus; Naujokienė, Vilma; Liakas, Vytautas. The influence of free-living nitrogen-fixing bacteria on the mechanical characteristics of different plant residues under no-till and strip-till conditions // Soil and Tillage Research. Amsterdam: Elsevier. ISSN 0167-1987. Vol. 154 (2015), p. 91–102. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 2.709]
 13. Romaneckas, Kęstutis; Šarauskis, Egidijus; Avižienytė, Dovilė; Buragienė, Sidona; Arney, David. The main physical properties of planosol in maize (Zea mays L.) cultivation under different long-term reduced tillage practices in the Baltic region // Journal of Integrative Agriculture. Oxford: Elsevier. ISSN 2095-3119. 2015, vol. 14, iss. 7, p. 1309–1320. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 0.724]
 14. Šarauskis, Egidijus; Buragienė, Sidona; Masilionytė, Laura; Romaneckas, Kęstutis; Avižienytė, Dovilė; Sakalauskas, Antanas. Energy balance, costs and CO2 analysis of tillage technologies in maize cultivation // Energy. Oxford: Pergamon-Elsevier Science Ltd. ISSN 0360-5442. Vol. 69 (2014), p. 227–235. [Science Citation Index Expanded (WOS); Scopus]. [Citav. rod.: 4.844]

 

Monografijos / knygų skyriai / vadovėliai / svarbiausios mokomosios knygos

 1. Šarauskis, Egidijus; Kriaučiūnienė, Zita; Romaneckas, Kęstutis; Buragienė, Sidona. Impact of Tillage Methods on Environment, Energy and Economy. Sustainable Agriculture Reviews 33: Climate Impact on Agriculture / Chapter 2. Springer International Publishing AG, 2018, ISBN 9783319990750. p. 53–97.
 2. Kriaučiūnienė, Zita; Čepulienė, Rita; Velička, Rimantas; Marcinkevičienė, Aušra; Lekavičienė, Kristina; Šarauskis, Egidijus. Oilseed Rape Crop Residues: Decomposition, Properties and Allelopathic Effects. Sustainable Agriculture Reviews 32: Waste Recycling and Fertilisation / Chapter 7. Springer International Publishing AG, 2018, ISBN 9783319989136. p. 169–205.
 3. Šarauskis, Egidijus; Romaneckas, Kęstutis; Masilionytė, Laura; Buragienė, Sidona. Energy and environment friendly soil tillage and sowing / Monograph. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. 117 p. ISBN 9783659864957.
 4. Romaneckas, Kęstutis; Šarauskis, Egidijus; Avižienytė, Dovilė; Adamavičienė, Aida. Weed Control by Soil Tillage and Living Mulch // Weed Biology and Control / Chapter edited by Vytautas Pilipavicius. Rijeka: In Tech, 2015, ISBN 9789535121312. p. 87–108.
 5. Romaneckas, Kęstutis; Pilipavičius, Vytautas; Trečiokas, Kostas; Šarauskis, Egidijus; Liakas, Vytautas. Agronomijos pagrindai. Vadovėlis, 2-asis patais. leid. / sudarytojas Kęstutis Romaneckas. ASU Leidybos centras, 2015. 438 p. ISBN 9786094490842.
 6. Šniauka, Povilas; Šarauskis, Egidijus. Augalininkystės mašinų teorijos pagrindai. D. 1 / studijų knyga [elektroninis išteklius] / ASU Leidybos centras, 2014. 143 p.
 7. Šarauskis, Egidijus. Želdynų įrengimo ir priežiūros mašinos / Mokomoji knyga [elektroninis išteklius] / ASU Leidybos centras, 2012. 104 p.: ISBN 9786094490248.
 8. Sakalauskas, Antanas; Šarauskis, Egidijus; Šniauka, Povilas; Vaiciukevičius, Edvardas; Zinkevičius, Remigijus. Augalininkystės technologijų inžinerija / mokomoji knyga [elektroninis išteklius] / ASU Leidybos centras, 2012. 130 p: ISBN 9786094490286.
 9. Šarauskis, Egidijus. Komunalinio ūkio mašinos. Vadovėlis / LŽŪU Leidybos centras, 2010. 211 p.: ISBN 9789955896760.
 10. Vaiciukevičius, Edvardas; Šarauskis, Egidijus; Zinkevičius, Remigijus. Mineralinių ir organinių trąšų skleidimo ir įterpimo mašinos / Mokomoji knyga / LŽŪU Leidybos centras, 2007. 79 p.
 11. Šarauskis, Egidijus. Komunalinio ūkio technika / Mokomoji knyga / LŽŪU Leidybos centras, 2005. 93 p.
 12. Šarauskis, Egidijus; Sakalauskas, Antanas. Sėjamosios / Mokomoji knyga / LŽŪU Leidybos centras, 2004. 49 p.

Patentai

 1. A method for producing a silage, especially corn silage, and silage produced by this method. Pateikta paraiška European Patent Office. Paraiškos Nr.  EP16174726.6. Paraiškos padavimo data 2016-06-16. Aleksandras Stulginskis University ir Užgirių žemės ūkio bendrovė. Išradimo autoriai: Egidijus Šarauskis; Rymantas Sinkevičius; Dovydas Sinkevičius; Jaunius Sinkevičius; Antanas Sakalauskas; Kęstutis Romaneckas; Zita Kriaučiūnienė.
 2. Degalų sąnaudų mažinimo būdas augalininkystėje, panaudojant biologinį preparatą: Patentas Nr. LT 6470 B / išradėjai: Egidijus Šarauskis, Vilma Naujokienė, Kristina Vaitauskienė; ASU, 2017-11-10. 4 lap.
 3. Dehidratuotos pievų žolės miltai : Patentas Nr. LT 6480 B / išradėjai: Egidijus Šarauskis, Rymantas Sinkevičius, Dovydas Sinkevičius, Jaunius Sinkevičius, Antanas Sakalauskas, Kęstutis Romaneckas; ASU, Užgirių žemės ūkio bendrovė, 2017-12-11. 4 lap.
 4. Dehidratuotas kukurūzų silosas: Patentas Nr. LT 6310 B / išradėjai: Egidijus Šarauskis, Rymantas Sinkevičius, Dovydas Sinkevičius, Jaunius Sinkevičius, Antanas Sakalauskas, Kęstutis Romaneckas; ASU, Užgirių žemės ūkio bendrovė, 2016-09-12. 5 lap.
 5. Juostinio žemės dirbimo ir sėjos technologinis įrenginys: Patentas Nr. LT 6099 B / išradėjai: Egidijus Šarauskis, Antanas Sakalauskas, Kristina Vaitauskienė, Edvardas Vaiciukevičius, Giedrius Kačinas; ASU, 2014-12-29. 6 lap.
 6. Bulvių bei kitų kaupiamųjų kultūrų sodinimo būdas bei agregatas jam įgyvendinti: Patentas LT 4825 B / K. Lukošiūnas, B. Juralevičius, V. Prekeris, E. Šarauskis; LŽŪU, 2001-07-25. 21 lap.

Dalyvavimas  projektuose

Vykdyta virš 30 mokslo projektų, iš kurių virš 10 vadovauta.

 

Svarbiausi projektai

 • 2018–2021 CPVA ES Struktūrinių fondų projekto „Komunikacijos ir technologijų perdavimo centro veiklos skatinimas“ mentorius
 • 2017–2018 Verslo įmonės finansuojamo mokslo projekto "Precizinio minimalaus žemės dirbimo ir sėjos agroinžinerinių parametrų optimizavimas ir efektyvumo vertinimas" vadovas
 • 2017–2018 Verslo įmonės finansuojamo mokslo projekto "„Biopreparatų ir jų mišinių su organinėmis trąšomis įtaka dirvožemiui ir amoniako dujų emisijoms" vadovas
 • 2016–2018 LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto „Tikslaus juostinio žemės dirbimo ir sėjos mašinų darbo technologinių operacijų tyrimai ir kompleksinis efektyvumo vertinimas“ vadovas
 • 2015–2017 LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto „Biologinių preparatų įtaka žemės dirbimo mašinų darbo technologiniams procesams ir energijos sąnaudoms“ vadovas
 • 2016–2018 LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto „Tvaraus ūkininkavimo ir trumpos rotacijos su pupomis poveikis aplinkai, pasėlių produktyvumui ir bioekonominiam potencialui realizuojant ES Žalinimo programą“ vykdytojas
 • 2014–2017 Europos Komisijos finansuojamo FP7 projekto „Information and Communication Technologies and Robotics for Sustainable Agriculture“ vykdytojas
 • 2015–2016 LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto „Pluoštinių augalų paruošimo ir naudojimo biokurui technologinis-techninis pagrindimas ir technologijų energetinis-aplinkosauginis įvertinimas“ vykdytojas
 • 2014–2015 Verslo įmonės finansuojamo mokslo projekto „Savaeigių krautuvų darbo technologinių procesų gyvulininkystės sektoriuje įvertinimas ir tobulinimas“ vykdytojas
 • 2014–2015 LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto „Juostinio žemės dirbimo ir sėjos eksperimentinės mašinos technologinių parametrų pagrindimas ir energetinis vertinimas“ vadovas
 • 2012–2014 LMT finansuojamo mokslininkų grupių Nr. MIP-116/2012 projekto „Dirvą, aplinką ir energiją tausojančių žemės dirbimo mašinų technologinių procesų tyrimai“ vadovas
 • 2013–2014 LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto „Daugiamečių žolių ir netradicinių žolinių augalų (drambliažolės, sidos, legestų, nendrinių žolių) bei jų mišinių panaudojimas presuoto biokuro gamybai“ vykdytojas
 • 2012–2013 Verslo įmonės finansuojamo mokslo projekto „Topinambų (Helianthus tuberosus) biomasės auginimo ir perdirbimo technologijų energetinei konversijai mokslinis pagrindimas ir įvertinimas“ vykdytojas
 • 2013–2014 LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektas „Mokslinių rekomendacijų dėl žemės, maisto ūkio, žuvininkystės ir kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų bei inovacijų plėtros 2014 – 2020 m.“ vadovas
 • 2013–2014 LR ŽŪM Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projekto „Augalinės biomasės (šiaudų, žolių, sumedėjusių augalų ir kt.) nuėmimo ir paruošimo biokurui dispergavimo būdu technologijos pagrindimas“  vykdytojas
 • 2009 LVMSF finansuojamo mokslo projekto „Aplinkosauginių žemės dirbimo techninių priemonių darbo technologinių procesų tyrimai“ vadovas
 • 2010–2013 NMA finansuojamo mokslo sklaidos projekto ,,Aplinką ir energiją tausojanti technika žemdirbystėje“, vykdomo pagal Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės ,,Profesinio mokymo ir informavimo veikla‘‘ veiklos sritį ,,Žemės ir miškų ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida‘‘ vykdytojas

 

Apdovanojimai / stipendijos

1995–1997 Vokietijos akademinių mainų fondo (DAAD) stipendija studijoms Martin-Luther Halle-Wittenberg universitete Vokietijoje

2003 – Valstybinė „Jaunojo mokslininko“ stipendija

2003 – LŽŪU Rektoriaus padėkos raštas už gerą darbą

2004 – LŽŪU premija ir diplomas mokslinių darbų konkurse

2004 – Vokietijos akademinių mainų fondo (DAAD) stipendija stažuotei Hohenheimo universitete Vokietijoje

2005 – LŽŪU premija ir diplomas metodinių leidinių konkurse už knygą „Komunalinio ūkio technika“

2008 – Žemės ūkio ministrės padėkos raštas už nuoširdų darbą

2011 – LŽŪU premija ir diplomas studijų metodinių leidinių konkurse už vadovėlį „Komunalinio ūkio mašinos“

2011 – Rektoriaus padėkos raštas už gerą mokslinę, pedagoginę ir aktyvią visuomeninę veiklą

2012 – Švietimo mainų paramos fondo padėka už aktyvų dalyvavimą ERASMUS programoje ir indėlį plėtojant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą

2015 – ASU Metų mokslininkas 2014

2017 – ASU Padėkos raštas už nuoširdų ir kūrybingą darbą Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos proga

2018 – ASU Metų mokslininkas 2017

2018 – ASU Atminimo medalis už nuoširdų pedagoginį ir produktyvų mokslinį darbą

2019 – VDU ŽŪA Mokslo premijų konkurso I vietos laimėtojas (kartu su bendraautoriais)

 

2019-02-24

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas