LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Gražulevičius Juozas Vidas


El. paštas: juozas.grazulevicius@ktu.lt

Habil. dr. Juozas Vidas GRAŽULEVIČIUS


Profesinė patirtis

1974–1976 Kauno popieriaus fabrikas, Gamybos cecho viršininko pavaduotojas;

1980-1992 Kauno politechnikos institutas, vyresnysis mokslo darbuotojas, laboratorijos vedėjas;

1992-1995, KTU, docentas

1996 iki dabar KTU profesorius;

1996-2005 ir nuo 2011 Polimerų Chemijos ir technologijos technologijos katedros vedėjas

 

Pedagoginė veikla 

Dėstomi dalykai : polimerų chemija, polimerinių atliekų grįžtamasis perdirbimas, popieriaus technologija, organinės optoelektronikos medžiagos

Vadovavimas doktorantams: vadovauta ruošiant 18 apgintų daktaro disertacijų, vadovaujama 6-iems doktorantams.

 

 Atstovaujamos mokslo sritys

Technologijos mokslai (medžiagų inžinerija, cheminė inžinerija), fiziniai mokslai (chemija).

 

 Pagrindinės mokslinių interesų sritys:

Organiniai puslaidininkiai ir kitos organinės elektroaktyvios medžiagos ir jų taikymas elektroniniuose bei optoelektroniniuose prietaisuose; polimerų sintezė ir tyrimas; biopolimerų ir bioskaidžių polimerų gavimas ir tyrimas; polimerinės dangos; fotopolimerizacija.

 

Stažuotės

2007 m. kviestinis profesorius Singapūro nacionaliniame universitete

2002 m. – kviestinis profesorius Cergy-Pontoise universitete (Prancūzija

1993–1994 m. – tyrėjas Lankasterio universitete (Jungtinė Karalystė)

1992, 1995, 1997–1999, 2001–2003 m. – tyrėjas Bairoito universitete (Vokietija)

 

 Pastaraisiais metais vykdyti arba vykdomi tarptautiniai projektai


 • FP7 MSCA-ITN projektas“Funkciniai skystakristaliniai dendrimerai; naujų medžiagų sintezė, naujų pritaikymo sričių paieška“ (DENDREAMERS), 2008-2012.
 • Lietuvos, Latvijos ir Taivano mokslinio bendradarbiavimo programos projektas „Organinių elektroatyvių medžiagų, skirtų efektyviems ir patikimiems optoelektronikos prietaisams, sintezė ir tyrimai“, 2013 – 2015.
 • FP7 (REGPOT-2012-2013-1 REGPOT-2012-2013-1 ICT) projektas „Organinių puslaidininkių tyrimo ekselencijos centras” (CEOSeR), 2013-2016.
 • FP7-PEOPLE-2013-IRSES projektas „Daugiaspalviai bipoliniai polimerai vienasluoksniams optoelektroniniams prietaisams” (AmbiPOD), 2014-2017
 • HORIZON 2020 projektas “Naujos paradigmos efektyviems mėlyniems emiteriams, skirtiems baltiems organiniams šviesos diodams” (PHEBE), 2015-2018. 
 • HORIZON 2020-MSCA-ITN-2015 projektas “Donoriniai-akcceptoriniai šviesą skleidžiantys eksipleksai – medžiagos lengvai pagaminamiems, labai efektyviems, apšvietimui skirtiems organiniams šviesos diodams”  (EXCILIGHT), 2015-2019.
 • Lietuvos, Latvijos ir Taivano mokslinio bendradarbiavimo programos projektas „ Aukšta tripletine energija pasižyminčių medžiagų mėlyniems organiniams šviesos diodams“, 2017-2019

 

 Publikacijos

 5 tarptautinių leidyklų išleistų knygų skyriai, daugiau kaip 300 straipsniių leidiniuose su cituojamumo rodukliu (straipsniai pacituoti daugiau kaip 3850 kartų (1997-2017 m), h=27, daugiau kaip 50 patentų (JAV, Japonijos, Europos).

 

Svarbesnės publikacijos:

 1.  P. Strohriegl, J.V. Gražulevičius, Charge-transporting molecular glasses, Advanced Materials, 2002, 14(20), 1439-1452 (516 citavimų).
 2. J.V. Gražulevičius, P. Strohriegl, J. Pielichowski, K. Pielichowski, Carbazole-containing polymers: synthesis, properties and applications Progress in Polymer Science, 2003, 28, 1297-1353 (410 citavimų).
 3. M.-H. Tsai, Y.-H. Hong, C.-H. Chang, H.-C. Su, C.-C. Wu, A. Matoliukštytė, J. Simokaitienė, S. Grigalevičius, J.V. Gražulevičius, C.-P. Hsu, 3-(9-Carbazolyl)carbazoles and 3,6-Di(9-carbazolyl)carbazoles as Effective Host Materials for Efficient Blue Organic Electrophosphorescence, Advanced Materials, 2007, 19, 862-866 (306 citavimai).
 4. R. Lygaitis, V. Getautis, J. V. Gražulevičius, Hole-transporting hydrazones,  Chemical Society Reviews, 2008, 37 (4), 770-788 (79 citavimai).
 5. V. Cherpak, P. Stakhira, B. Minaev, G. Baryshnikov, E. Stromylo, I.Helzhynskyy, M. Chapran, D. Volyniuk, A. Dabuliene, A. Tomkeviciene, L. Voznyak, J.V. Grazulevicius, Mixing of Phosphorescent and Exciplex Emission in Efficient Organic Electroluminescent Devices, ACS Applied Materials and Interfaces, 2015, 7, 1219-1225 (16 citavimų)

Visuomeninė veikla

Žurnalų „Materials Science – Medžiagotyra“ bei “Chemija” redkolegijos narys.

 

 Ekspertinė veikla

Lietuvos Mokslų tarybos ekspertas, Europos komisijos 6-osios ir 7-tosios bendrųjų programų ekspertas, daugelio tarptautinių mokslo žurnalų recenzentas.

 

 Apdovanojimai

1997 m. Lietuvos respublikos mokslo premija už darbų ciklą “Organinių fotopuslaidininkių sintezė ir savybės”, 2008 m. Lietuvos mokslo premija už darbų ciklą „Naujos organinės medžiagos optoelektronikai“, 2014 m. Baltijos Asamblėjos premija.

 

2016-12-05

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas