LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Jukna Česlovas


El. paštas: jukna@lva.lt

DARBINĖ VEIKLA

Gimė 1932 m. rugsėjo 14 d. Švenčionių r. Davaisių km. 1952 m. baigė Švenčionių vidurinę mokyklą. 1953–1954 m. dirbo Švenčionėlių r. Kūno kultūros ir sporto komiteto pirmininku.1954–1957 m. tarnavo kariuomenėje.1962 m. su pagyrimu baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, suteikta mokslinio zootechniko kvalifikacija. 1962–1964 dirbo Raseinių Žemės ūkio valdybos vyr. zootechniku. 1964–1966 m. Lietuvos veterinarijos akademijos aspirantas. 1966 m. Leningrado Žemės ūkio instituto taryboje apgynė žemės ūkio mokslų kandidato (dabar daktaro) disertaciją „Lietuvos juodmargių, Olandijos juodmargių buliukų ir palikuonių, gautų poruojant Lietuvos juodmarges karves su Olandijos buliais, mėsinės savybės“ (13B). 1967–1970 m vyr. dėstytojas ir einantis docento pareigas Žemės ūkio gyvulių veisimo ir genetikos katedroje (LVA). 1968–1989 m. neakivaizdinio fakulteto dekanas (LVA). 1970 m. Žemės ūkio gyvulių veisimo ir genetikos katedros docentas (LVA). 1972–2001 m. Specialiosios zootechnikos katedros vedėjas (LVA). 1975 m. Estijos MA taryboje apgynė daktaro (dabar habil. daktaro) disertaciją „Lietuvoje veisiamų galvijų mėsos produkcija ir būdai jai padidinti (13B). 1977 m. suteiktas profesorius vardas. 2001–2009 m. Gyvulininkystės katedros profesorius. 1983–1992 m. Secializuotos tarybos prie Baltarusijos Gyvulininkystės mokslinio tyrimo instituto narys. 1987–1991 m. TSRS žemės ūkio aukštųjų mokyklų galvijienos gamybos mokslinių tyrimų koordinacinės tarybos pirmininkas. 1988–1991 m. Aukščiausios atestacinės komisijos (VAK) prie TSRS MT ekspertas. 1990 m. ir dabar Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas. 1995–2005 m. Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus Zootechnikos ir veterinarinės medicinos sekcijos pirmininkas. 1975–1990 m. LVA zoot. Metodinės komisijos pirmininkas. 1990–2001 m. Gyvulininkystės technologijos fakulteto tarybos pirmininkas. 1968–2010 m. LVA Senato (tarybos) narys. 1990–2007 m. Žemės ūkio enciklopedijos mokslinis konsultantas. 2003 m. Lietuvos veterinarijos akademijos Garbės daktaras. Dabar mokslinių žurnalų „Žemės ūkio mokslai“ (Lietuvos MA); „Zootechnika ir veterinarija“ (VA); „Gyvulininkystės“ (LSMU GI); „Maisto produktų chemija ir technologija“ (KTUMI) redkolegijų narys.1967 m. ir dabar eilės Žemės ūkio ministerijos, Žemės ūkio savivaldos organizacijų, VA komisijų, darbo grupių, tarybų, komitetų, sąjungų pirmininkas ir narys. 1995–2008 m. Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos direktorius. Mėsinės galvijininkystės vystymo Lietuvoje pradininkas ir organizatorius. 1989–2001 m. Lietuvos zootechnikų sąjungos pirmininkas, jos įkūrėjas. 2006 ir dabar m. Bulgarijos mokslininkų sąjungos narys. 2010 m. Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacijos Garbės narys.

MOKSLINĖ VEIKLA

Mokslinės veiklos kryptis  Zootechnika (13B). Suformulavo gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės gerinimo teorinius pagrindus. Tyrė galvijų pieno ir mėsos produkcijos suderinamumo galimybes. Sukūrė ir įdiegė šalyje gyvulių mėsinių savybių ir mėsos kokybės gerinimo sistema kuri funkcionuoja ir dabar. Tyrė importuotų veislių galvijų panaudojimo galimybes gerinant Lietuvos galvijų veisles, tobulino galvijų prieauglio auginimo, suaugusių galvijų šėrimo ir laikymo technologijas, sudarė šalies žemėlapį pagal sunkiųjų metalų kiekį galvijų mėsoje.

Paruošė ir išleido du vadovėlius aukštajai mokyklai. Kartu su bendraautoriais išleido dvi monografijas ir 25 knygas bei brošiūras. Šalies ir užsienio spaudoje paskelbė per 250 mokslinių straipsnių ir per 100 populiarių straipsnių skirtų gamybai. Paruošė 18 mokslo daktarų. Buvo eilės mokslo programų vadovas. Dalyvavo ir skaitė mokslinius pranešimus konferencijose Vokietijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Serbijoje, Prancūzijoje ir kt.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę dalyvavo ruošiant tokius dokumentus: Valstybinė gyvulių veislininkystės programa 1992–2000 m. (1992 m., komisijos narys). Nacionalinė žemės ūkio plėtros programa 1993 ir 1996 m. (komisijos narys). Programa „Mėsa“ (1994 m., komisijos pirmininkas). Lietuvos Respublikos Gyvulių veislininkystės įstatymo projektas 1994 m ir papildymas 1998 m. (komisijos narys). Lietuvos standartas Skerdžiamieji galvijai LST1374: (1994 m., komisijos pirmininkas). Gyvulių, paukščių ir triušių pardavimo ir pirkimo skerdimui laikinosios taisyklės (1995 m., komisijos pirmininkas). Mėsinės galvijininkystės vystymo Lietuvoje programa (1997 m., komisijos pirmininkas). Galvijų mėsos produkcijos įvertinimo metodika (1997 m., autorius). Gyvulių veislininkystės programa 2001–2005 m. (2001m., komisijos pirmininkas). Gyvulių veislininkystės strategija iki 2010 m. (2002 m., komisijos pirmininkas). Lietuvos ūkio (ekonominės) plėtros iki 2015 m. ilgalaikė strategija (2002 m., komisijos narys). Gyvulių veislininkystės strategija 2009–2015 m. (2009 m., komisijos narys). Mėsinės galvijininkystės vystymo programa (2010 m., komisijos narys).

APDOVANOJIMAI

1977 m. R. Žebenkos premija (su bendraautoriais) – už mokslinį darbą galvijų veislininkystės srityje. 1982 m. R. Žebenkos premija (su bendraautoriais) – už darbą galvijų selekcijos srityje. 1986 m. už nuopelnus mokslui suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo Garbės vardas. 1986 m. TSRS Ministrų Tarybos premija (su bendraautoriais, darbo vadovas) – už darbą Efektyvios galvijienos gamybos ir gyvulių realizavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas Lietuvos pavyzdžiu. 1987 m. TSRS Liaudies ūkio pasiekimų parodos medalis už gyvulių mėsinių savybių gerinimo sistemos sukūrimą ir įdiegimą. 1996 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordinu. 2002 m. apdovanotas padėkos už gyvūnų globą ženklu „Sekime šv. Pranciškaus pavyzdžiu“. 2003 m. J. Kriščiūno premija už mokslo darbus galvijininkystės srityje. 2007 m. Žemės ūkio ministerijos nominacija – Lietuvos kaimo spindulys „ Gyvenimas paskirtas kaimui“. 1970–2009 m. Apdovanotas per 40 garbės bei padėkos raštų (LR Seimo, Vyriausybės, Žemės ūkio, Švietimo ir mokslo ministerijų, tarnybų, visuomeninių organizacijų, žinybų ir kt.).

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas