LMA | Asmeninės svetainės

Kaunas Domas


El. paštas: domas.kaunas@kf.vu.lt

Biografija


Gimė 1949 m.  balandžio 21 d. Plungės rajono Šlepečių kaime. Tėvai: Joana (Jurkaitytė) ir Domas Kaunas. Broliai: Stasys ir Valentinas. Vedęs. Žmona Vida (Gimbutytė), sūnūs Domas, Julius ir Martynas.

 

Bendrasis ir profesinis išsilavinimas, mokslo laipsniai ir vardai

 

Baigė Klaipėdos raj. Priekulės vidurinę mokyklą (1967), Vilniaus universiteto Istorijos fakultete įgijo bibliotekininkystės ir bibliografijos specialisto diplomą (1975). Stažavo Maskvos kultūros institute (1983), Humboldtų universitete Berlyne (1985), Jogailos universitete Krokuvoje (1992, 1999), Vokietijos bibliotekininkystės institute Berlyne (1995), Stokholmo universitete (1997), Oksfordo Brookes (JK) universitete (1999), Vroclavo universitete (2001), Švedijos humanitarinėje mokslų akademijoje ir Stokholmo mokslo institucijose (2003).

 

1979 m. istorijos mokslų kandidatas, 1990 m. istorijos mokslų daktaras (disertacija „Mažosios Lietuvos lietuvių knygos raida 1808–1919 metais“), nostrifikavus ‒ habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, nuo 1993 m. profesorius.

 

Akademinė veikla 


Nuo 1975 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1990–1991 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Knygotyros ir bibliografijos katedros, 1991–2003 m. Komunikacijos fakulteto Knygotyros katedros vedėjas, 2003‒2012 m. to paties fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto direktorius.  2002–2007 m. Komunikacijos fakulteto dekanas, 2010–2014 m. Vilniaus universiteto Senato pirmininkas.

 

1996-2007 m. – Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, 2007–2011 m. – narys korespondentas, nuo 2011 m. – tikrasis narys,  2009‒2013 m. – vyriausiasis mokslinis sekretorius, 2013–2018 m. – viceprezidentas, 2018–2021 m. – Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas, 2003‒2015 m. – Vokietijos Leibnizo mokslo draugijos narys.

 

Mokslo tiriamoji ir mokslo organizacinė veikla 

 

Svarbiausios mokslinės veiklos temos: rankraštinis ir spausdintinis paveldas, knygotyros teorija ir metodika, knygos kultūra, Mažosios Lietuvos lietuvių kultūros istorija. Vilniaus universiteto mokslo žurnalo „Knygotyra“ vyriausiasis redaktorius, Komunikacijos krypties Doktorantūros komiteto pirmininkas. Vadovauja doktorantams: vienuolika doktorantų disertacijas apgynė, du jas rengia. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Mokslo tarybos pirmininkas. Lietuvos mokslo premijų komisijos narys ir mokslinis sekretorius.

 

Kartu su kitais parengė enciklopedinį žodyną „Knygotyra“, jo redakcinės kolegijos pirmininkas (1997), pirmąją Lietuvoje skaitmeninę knygą „Lietuviškos knygos metai“ (1998), sudarė leidinius „Bibliofilai apie asmenines bibliotekas“ (2001) ir „Knygos ir bibliofilijos kultūra“ (2005). „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ (4 t.) ir ,,Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnių autorius, mokslinės redakcinės tarybos narys.

 

Svarbiausios publikacijos 

 

Iš lietuvių knygos istorijos: Klaipėdos krašto lietuvių knyga iki 1919 m. : monografija. Vilnius: Mokslas, 1986. 192, [8] iliustr. lap.
Mažosios Lietuvos spaustuvės 1524–1940 m. : žinynas. Vilnius: Mokslas, 1987. 176 p.

Mažosios Lietuvos bibliotekos (iki 1940 m.) : monografija. Vilnius: Valstybinė respublikinė biblioteka, 1987. 257 p.
Lietuvių periodikos pirmtakas : studija. Vilnius: Lietuvos knygos draugija, 1991 [išėjo 1992]. 68 p.

Mažosios Lietuvos knygynai : žinynas. Vilnius: Lietuvos knygų rūmai, 1992. 294 p.
Donelaičio žemės knygiai: bibliofilijos apybraižos. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1993. 320 p.
Aušrininkas: tautinio atgimimo spaudos kūrėjas Jurgis Mikšas : monografija.  Vilnius: Kultūra, 1996. 248 p.
Mažosios Lietuvos knyga: lietuviškos knygos raida, 1547–1940 m. Vilnius: Baltos lankos, [1997]. 760 p.
Klaipėdiškė: susitikimų ir pokalbių su Ieva Simonaityte užrašai. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997. 125 p., [12] iliustr. lap.
Knygos dalia. Mažosios Lietuvos knygos istorijos tyrinėjimai : studija. Vilnius: Pradai, 1999. 328 p.
Mažosios Lietuvos veidai ir vaizdai: 1885–1940 metų ikonografija : albumas. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2000. 440 p.
Knygos kultūros karininkas : monografija. Vilnius: Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 2004. 204 p.
Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas. Vertės ir interesų sankirtos požiūriu : studija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 76 p.
Knygos kultūra ir kūrėjas. Istoriografiniai tyrimai ir vertinimai : studija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 408 p.
„Auszros“ archyvas: Martyno Jankaus rinkinys : publikacija / sudarė ir parengė Domas Kaunas ir Audronė Matijošienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2011. 492 p., [34] p. nenumeruoti.
Bibliotheca Georgii comitis de Plater. Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos kultūros ir mokslo paminklas : monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 296 p.

Mažosios Lietuvos knygų link. Dokumentinio paveldo socialinėje aplinkoje sakytinė ir vaizdinė istorija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2013. 280 p.

Įvertinimas

1990 m. Agluonėnų (Klaipėdos raj.) Garbės pilietis

1994 m. Lietuvos mokslo premija
1995 m. Mažosios Lietuvos fondo (JAV, Kanada) Daktaro Vydūno premija
1997 m. Lietuvos Respublikos Gedimino 5 laipsnio ordinas
1998 m. Ievos Simonaitytės premija

1998 m. „Lietuvininkų vilties“ premija (Šilutės raj. savivaldybės)
1999 m. Martyno Mažvydo premija
2010 m. Lauryno Ivinskio premija
2011 m. Latvijos Respublikos Pripažinimo ordino Komandoro didysis kryžius (Croix de la reconnaissance)

2013 m. Lietuvos Respublikos Seimo valdybos padėka

2014 m. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka

2015 m. Pagėgių savivaldybės Garbės pilietis

Literatūra

Domas Kaunas: Bibliografijos rodyklė / Vilniaus universitetas, Komunikacijos fakultetas, Knygotyros ir dokumentotyros institutas; sudarytoja Rasa Pukėnienė, leidinio projekto vadovė Julija Zinkevičienė. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009. 302, [2] p.: iliustr. – ISBN 978–9955–33–427–9 – skaitmeninę veriją žr.: 

http://lma.lt/media/k2/attachments/Domas_KaunasBibliografijos_rodykle.pdf

 

 

2022-03-10

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas