LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Kažys Rymantas Jonas


El. paštas: rkazys@ktu.lt

Gimimo data: 1943.02.03

Pilietybė: Lietuvos Respublikos

Šeimyninė padėtis: vedęs

Išsilavinimas: aukštasis

1960–1965,  Kauno technologijos universitetas, radiotechnikos inžinierius

1981 – dabar  Kauno technologijos universitetas, habilituotas daktaras

 Profesinė patirtis:

1965–1975, Kauno politechnikos institutas, Ultragarso laboratorija, mokslo darbuotojas

1975–1981 Kauno politechnikos institutas, Ryšių, vėliau Teorinės radiotechnikos katedra, docentas

1982–2007 Kauno technologijos universitetas, Teorinės radiotechnikos katedra, Signalų apdorojimo katedra, profesorius

1991–1996 Kauno technologijos universitetas, Ultragarsinės matavimo technikos laboratorija, mokslinis vadovas

2007–2011 Kauno technologijos universitetas, prorektorius, mokslo prorektorius

1996 – dabar, Kauno technologijos universitetas, K. Barašausko ultragarso institutas, direktorius

Mokslinio darbo kryptys: ultragarsiniai matavimai, automatizuotų matavimo sistemų kūrimas, neardantieji bandymai bei skaitmeninis ultragarsinių signalų ir laukų apdorojimas ir kompiuterinis modeliavimas. Vadovavo ultragarsinių srautų debito matuoklių, akustinės vizualizacijos ir tomografijos, įvairių medžiagų ir objektų neardančiųjų tyrimų metodų sukūrimo bei ultragarsinių laukų kompiuterinio modeliavimo ir apdorojimo srityse. Jam vadovaujant pirmą kartą pasaulyje buvo sukurtas automatizuotas branduolinių reaktorių kuro kanalų matavimo metodas, kuris buvo įdiegtas Ignalinos valstybinėje atominėje elektrinėje. 1997–2000 m. buvo atsakingas už ultragarsinių matavimo sistemų pusiau autonominiams mobiliems robotams sukūrimą tarptautiniame INCO-COPERNICUS projekte. 2000–2002 m. vadovavo 3 stambių projektų, vykdomų pagal tiesiogines sutartis su užsienio partneriais ir skirtų ultragarsinių matavimo sistemų su intelekto elementais, sukūrimui.

Šiuo metu vadovauja 10 metų trukmės tarptautiniam projektui MYRRHA, vykdomam kartu su Belgijos branduolinių tyrimų centru, kurio tikslas – sukurti pirmą pasaulyje ultragarsinę vizualizacinę sistemą, veikiančią skysto metalo aplinkoje branduolinio reaktoriaus viduje. 2002–2006 m. vadovavo 7 tarptautiniams FRAMEWORK 5 ir 6 projektams (Nanoscan, Tank Inspect, Microscan, Opcom, LRUCM, TROY, Concept), kuriuose kuriami nauji ultragarsiniai matavimo metodai, skirti padidintos rizikos objektų ir žmogaus organizmo diagnostikai. Yra paskelbęs 3 monografijas (viena išleista Maskvoje), 2 vadovėlius, 2 mokymo priemones, virš 250 mokslinių straipsnių, iš jų – 90 straipsnių leidiniuose, įrašytuose į ISI WOS duomenų bazę, 100 straipsnių recenzuojamuose užsienio žurnaluose bei 100 išradimų, iš jų – gauti JAV, Kanados, Švedijos, Europos Sąjungos patentai. Prof. R. Kažys nuo 1996 m iki 2012m. buvo žurnalo „Ultragarsas“ vyriausiasis redaktorius.

Narystė profesinėse organizacijose: IEEE narys (JAV), Amerikos akustikų draugijos narys, Lietuvos neardomųjų bandymų techninės diagnostikos draugijos prezidentas. Prof. yra KTU Senato narys, Lietuvos neardomųjų bandymų ir techninės diagnostikos draugijos prezidentas, Lietuvos akustikų draugijos pirmininko pavaduotojas. Nuo 2001 m. – Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, 2009 m. išrinktas LMA nariu korespondentu. Nuo 1998 m. yra Neardančiosios kontrolės ekspertų komisijos, sudarytos Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos iniciatyva, narys. Yra žurnalo „Insight“, leidžiamo Didžiojoje Britanijoje, patariamosios tarybos narys, įvairių tarptautinių žurnalų recenzentas, kviečiamas į užsienio universitetus oponuoti daktarines disertacijas.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas