LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Kusta Albinas


El. paštas: albinas.kusta@gmail.com

Albinas KUSTA

 

Prof. habil. dr. Albinas Kusta, Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas. 

Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos profesorius emeritas.

 

Adresas: Studentų g., 11, Akademija, LT53361, Kauno raj., tel.: +370 698 20521.

 

Gimimo data ir vieta: 1940 m. spalio 26 d., Kustų k., Utenos apskr.

Pilietybė: Lietuvos Respublikos.

Šeimyninė padėtis: vedęs, du vaikai.

 

Išsilavinimas, mokslo laipsniai ir vardai:

1958 m. Užpalių vidurinė mokykla, Dusetų (dabar Utenos) raj.

1963 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakultetas, hidrotechnikos inžinieriaus kvalifikacija.

1968 m. Kauno Politechnikos institutas (dabar Kauno technologijos universitetas), technikos mokslų kandidato laipsnis, aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos specialybė, 1995 m. Lietuvos mokslo tarybos nostrifikuotas technikos mokslų daktaro laipsnis. Disertacijos tema: „Drenuotų priemolio dirvožemių apkrovimo nutekamaisiais vandenimis normų tyrimas“.

1975 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, docento pedagoginis vardas.

1988 m. Volgogrado žemės ūkio institutas, daktaro laipsnis (žemės ūkio mokslai), 1993 m. Lietuvos mokslo tarybos nostrifikuotas habilituoto technikos mokslų daktaro laipsnis. Disertacijos tema „Daržovių ir daugiamečių žolių drėkinimo režimas Lietuvoje“.

1990 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, profesoriaus pedagoginis vardas, 1993 m. Lietuvos mokslo tarybos nostrifikuotas (technikos mokslai).

1996 m. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas.

1999 m. Švedijos Karališkosios žemės ūkio ir miškų akademijos narys.

2011 m. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys.

2012 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (nuo 2019 m. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos) profesorius emeritas.

2015 m. Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas.

 

Darbinė veikla, pareigos:

1968-1971 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos  (LŽŪA) asistentas.

1971-1973 m. LŽŪA vyresnysis dėstytojas.

1973-1980 m. LŽŪA docentas.

1980-1986 m. LŽŪA Hidrotechnikos katedros vedėjas.

1985-1990 m. LŽŪA Hidromelioracijos ir žemėtvarkos fakulteto dekanas.

1994-2004 m. LŽŪA (nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas - LŽŪU) rektorius.

2004-2009 m. LŽŪU mokslo prorektorius.

2009-2012 m. LŽŪU/ ASU Hidrotechnikos katedros profesorius.

2005-2013 m. Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas.

2009-2014 m. Asociacijos „Slėnis Nemunas“ direktorius.

 

Dalyvavimas enciklopedijų ir mokslo žurnalų redkolegijose:

Vadovauta „Žemės ūkio enciklopedijos“, Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslinio žurnalo „Vagos“, Lietuvos mokslų akademijos žurnalo „Žemės ūkio mokslai“ redakcinėms kolegijoms, dirbta Visuotinės Lietuvos enciklopedijos, Kauno technologijos universiteto mokslinio žurnalo „Aplinkos tyrimai, inžinerija ir vadyba“ ir kitų įvairių mokslinių leidinių redakcinių kolegijų nariu.

 

Organizacinio darbo patirtis, dalyvavimas visuomeniniame darbe:

1989-1994 m. Lietuvos Žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos tarybos pirmininkas/ prezidentas, vėliau narys.

1999 – iki dabar Visuomeninės organizacijos “Consilia Academica” („Kad Lietuva neišsivaikščiotų“) tarybos narys.

2001-2003 m. Baltijos šalių Žemės ūkio, miškų ir veterinarijos universitetų asociacijos („BOVA“) rektorius.

1994-2012 m. atskirais laikotarpiais LŽŪA, LŽŪU Senato narys, LŽŪA Tarybos sekretorius, Žemės ūkio ministerijos Kolegijos narys, Žemės ūkio mokslo tarybos prie Žemės ūkio ministerijos narys, vieną kadenciją Lietuvos Rektorių konferencijos viceprezidentas, Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacijos (Nordic Association of Agricultural Scientists – NJF) narys, Stasio Lozoraičio senjorų akademijos Gamtos fakulteto dekanas (Kaunas).

Doktorantų vadovas, Jungtinės aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos doktorantūros komisijos narys, doktorantūros tarybų, specialybės habilitacijos komisijų narys/ pirmininkas Lietuvos žemės ūkio bei Vilniaus Gedimino technikos universitetuose, Jungtinės tyrimų programos „Gamtos ištekliai ir žemės ūkis“ Koordinavimo tarybos sekretorius, LMA Vandens problemų tarybos pirmininkas, vėliau narys.

 

Moksliniai interesai:

Aplinkos inžinerija, žemių sausinimas ir drėkinimas, vandentieka, vandens valymas.

 

Apdovanojimai:

2001 m. LDK Gedimino ordino Karininko kryžius.

2004 m. Latvijos žemės ūkio universiteto Garbės daktaras.

2005 m. Užpalių mst. Garbės pilietis.

2008 m. Žemės ūkio ministerijos Garbės ženklas.

2009 m. Kauno rajono savivaldybės Garbės ženklas.

Lietuvos Žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjungos Garbės narys.

 

 

Publikacijos:

Asmeniškai ir su bendraautoriais parašyta per 120 mokslinių straipsnių, šešios knygos, trys vadovėliai ir per 20 mokymo priemonių.

 

2019-09-27

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas