LMA | Asmeninės svetainės

Matulionis Arvydas Virgilijus


El. paštas: arvydas.matulionis@gmail.com

Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas Arvydas Virgilijus Matulionis

 

Gyvenimo aprašymas

 

Pavardė: MATULIONIS

Vardai: ARVYDAS VIRGILIJUS

Gimimo data: 1946 m. birželio 15 d.

Pilietybė: LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

Išsilavinimas


Aukštasis universitetinis

- Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialas, 1963-1968, radijo inžinierius

- Latvijos universitetas (1974) ir TSRS Aukštoji atestacinė komisija (1975), filosofijos mokslų kandidatas

- TSRS Mokslų akademijos Sociologinių tyrimų institutas (1985) ir TSRS Aukštoji atestacinė komisija (1986), filosofijos mokslų daktaras

- TSRS Aukštoji atestacinė komisija (1989), profesorius

- Lietuvos mokslo taryba (1993), habilituotas daktaras, socialiniai mokslai – nostrifikacija

- Lietuvos mokslo taryba (1993), profesorius – nostrifikacija

- Lietuvos mokslų akademija (1991) perrinktas 1996, 2001, 2007   Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas

- Lietuvos mokslų akademija (2011) Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys

- Lietuvos mokslų akademija (2021) Lietuvos mokslų akademijos nerys emeritas

- Daugpilio universitetas (2015), Garbės daktaras

- Lietuvos sociologų draugijos garbės prezidentas

 

1975–2014 m. dėstė Vilniaus universitete, Vytauto Didžiojo universitete, Kauno technologijos universitete, Mykolo Romerio universitete, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Lietuvos karo akademijoje, Vilniaus verslo teisės akademijoje.

 

1993–1998 m. Lietuvos Respublikos Prezidento A. M. Brazausko patarėjas švietimo, mokslo, kultūros, ir religijų klausimais.

 

Šiuo metu einamos pareigos: Lietuvos socialinių moslų centro Sociologijos instituto mokslininkas eemritas. 

 

Mokslinė veikla

 

Daugiau kaip 260 straipsnių, dalių monografijose, studijose, konferencijų medžiagose. 2005 m. leidžiant kolektyvinę monografiją „Lietuvos socialinė struktūra“ buvo atsakingas redaktorius, monografijos dalies autorius. Monografijoje sukurtas originalus visuomenės stratifikavimo modelis. Buvo tarptautinių programų koordinatorius Lietuvoje.

 

Dalyvavimas konferencijose: pasaulinių sociologų kongresų Upsaloje (Švedija, 1978), Meksike (Meksika, 1982), Delyje (Indija, 1986), Madride (Ispanija, 1990), Monrealyje (Kanada, 1998), Brisbane (Australija, 2002), Durbane (PAR, 2006), Geteborge (Švedija, 2010) dalyvis ir pranešėjas, kitų europinių, tarptautinių, Lietuvos konferencijų dalyvis ir pranešėjas.

 

Leidybinė veikla

 

Žurnalo „Filosofija. Sociologija“ redkolegijos pirmininkas; žurnalų „Polish Sociological Review“, “Sociologičeskije issledovanija” redkolegijų užsienio narys; kelių Lietuvos ir užsienio mokslinių žurnalų redkolegijų narys.

 

Kita aktuali informacija

 

Pasaulinės sociologų asociacijos narys, buvo nepriklausomas ekspertas - Lietuvos atstovas Europos Sąjungos komisijoje EUMC, buvo nepriklausomas ekspertas – Lietuvos atstovas Europos Tarybos komisijoje ECRI, Latvijos mokslo tarybos užsienio ekspertas. 1976 metais kartu su kolegomis Estijos nacionalinė mokslo premija.

 

Publikacijos (2011-2021)

 1. Mano pasaulio žmonių autografai. - Vilnius: A.V.Matulionis, 2021, p.592, ISBN 978-609-475-734--1
 2. Sociologų puota maro metu.  Disertacijos gynimas pandemijos metu. – Vilnius: LMA,  Filosofija.Sociologija, 2020.T.31.Nr.2, p. 186-193, ISSN 0235-7186
 3. Sociologų puota maro metu. XII-oji Lietuvos sociologų draugijos konferencija „Sociologija ir gerovės valstybė šiuolaikinėje Lietuvoje“. - Vilnius:  LMA,  Filosofija.Sociologija, 2020.T.31.Nr.4, p. 378--382, ISSN 0235-7186
 4. Kiekvienas raštininkas rašė savo istoriją, parašysiu ir aš savo kvintesenciją (2 skyrius, p.94-161) / Pogosianas G.,Matulionis A.V., Doktorovas B. Trijų sociologų trys likimai. – Jerevanas: Armėnijos nacionalinės mokslų Filosofijos, sociologijos ir teisės institutas, 2020, p. 296, ISBN 978-9939-857-94-7, UDK 316, rusų kalba
 5. Vilniaus krašto moksleivių požiūrį į Tėvynę formuojantys demografiniai ir socialiniai veiksniai // Lietuvos socialinė raida: Socialinės įtraukties politikos Lietuvoje įgyvendinimas. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras. ISSN 2029-963X. 2018, 7, p. 104-116
 6. Lietuva: 1945–1947 m. gimusios kartos elito socialinis portretas /Lituanistica. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-716X. 2017, 63, 3, p. 197-209
 7. Visuomenės socialinės struktūros tyrimo pjūviai // Lietuvos gyventojų grupių socialinė kaita. Vilnius : Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2016. ISBN 9789955531586. p. 7-27
 8. MATULIONIS, Arvydas Virgilijus; SUBAČIŪTĖ, Jurgita. Judėjimo negalią turintis paauglys šeimos socialiniame lauke // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. 2016, 27, 2, p. 83-92
 9. MATULIONIS, Arvydas Virgilijus; SUBAČIŪTĖ, Jurgita. Judėjimo negalią turinčių paauglių socializacijos patirtys reabilitacinėje įstaigoje // Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademija. ISSN 0235-7186. 2015, 26, 2, p. 164-173
 10. Socialinės struktūros tyrimo kryptys//Filosofija. Sociologija“  T.25 Nr.4. - Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2014, ISSN 0235-7186,  p. 239–246
 11. А.В.Матулионис, М.Фреюте-Ракаускене. Идентичность русской этнической группы и ее выражение в Литве и Латвии. Сравнительный аспект//Мир России. №1, т.2, Москва: 2014, ISSN 1881-038x, c.87-114
 12. Matulionis A.V., Kasparavičienė V., Krukauskienė E., Kublickienė L., Maniukaitė G., Sviklas E.K., Trinkūnienė I., Žilinskaitė-Vytienė V. Kultūrinio tapatumo sampratos bruožai// Vilniečių kultūrinis tapatumas: 1993–2013 metai.  Vilnius, Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2014, ISBN 978-9955-531-48-7, p.7-22.
 13. Vilniečiai: kartų kartos ar atvykėliai?// Vilniečių kultūrinis tapatumas: 1993–2013 metai.  Vilnius, Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2014, ISBN 978-9955-531-48-7, p.165-175
 14. Lietuvos lenkų socialinio portreto bruožai//Lietuvos socialinė raida. Lietuvos gyventojai XXI a. pradžioje: sociodemografiniai aspektai. – Vilnius, Lietuvos socialinių tyrimų centras, 2014 Nr.3, ISSN 2029-963X, p. 113-138.
 15. Švarplys, Andrius, Matulionis, Arvydas Virgilijus. Europinės tapatybės kūrimas Europos Sąjungos kultūros politikoje. 2. Bendro Europos kultūrinio palikimo ribos //Filosofija. Sociologija. T. 23, Nr. 2, - Vilnius, Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2012, ISSN 0235-7186,  p. 85-92
 16. Maтулионис А.В., Фреюте-Ракаускене М., Шлявайте К. Между локальной и Европейской индентичностью: анализ  этнических групп (русские, поляки, белорусы) в Литве. – Socialo zinatnu vestnesis, Daugavpils Universitate, 2013, Nr.1, ISSN 1691-1881, p.18-41
 17. Matulionis A.V., Sviklas E.K. Vilniaus tautinių mažumų požiūris į Lietuvą// Kultūrinio tapatumo raiškos profiliai. – Vilnius, Lietuvos socialinių tyrimų centras., 2013, ISBN 978-9955-531-44-9
 18. Heidmets M., Kangro A., Matulionis A.V. Loogma K., Zilinskaite V. Education.// 2010/2011 Estonian Human Development Report. Baltic Way (s) of Human Development: Twenty Years On. – Tallinn, Eesti Koostoo Kogu, 2011, ISSN 1406-5401, p. 96-114
 19. Lietuvos sociologinių centrų formavimasis ir raida. // Šiuolaikinis mokslas visuomenei. Lietuvos mokslo sektorių apžvalgos. Humanitariniai ir socialiniai mokslai, II tomas.– Vilnius, Lietuvos mokslų akademija, 2011, ISBN 978-9986-08-053-4, ISBN 978-9986-08-052-7,  p. 1-40.

 

 

 

 

 

2021 -06-09

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas