LMA | Asmeninės svetainės

Mikelėnas Valentinas


El. paštas: valentinas.mikelenas@tgslegal.com

Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys Valentinas Mikelėnas

 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos Mokslų Akademijos tikrasis narys

Gimė 1958 m. balandžio 6 d.

1982 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.

1982–iki šiol – Vilniaus universiteto Teisės fakultetas, docentas, profesorius.

1986 m. Maskvos Lomonosovo universitete apginta teisės mokslų kandidato disertacija „Bylų dėl civilinės būklės aktų įrašų neteisingumo nustatymo teisena“.

1990–1992 m.– Vilniaus universiteto Teisės fakulteto prodekanas.

1990–1995 m.– Lietuvos Respublikos Seimas, Teisės komiteto patarėjas.

1995 m. - Vilniaus universiteto Teisės fakultete apginta teisės krypties habilitacija „Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai“.

1995 – 1997 m. - Advokatų kontora „Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“, patarėjas, advokatas

1992–1997 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekanas.

1990–2003 m.– Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Civilinės teisės ir civilinio proceso katedros vedėjas.

1997–2006 m.– Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, teisėjas.

2006–2014 m.Advokatų profesinės bendrija „Jurevičius, Bartkus ir partneriai“ partneris, advokatas.

Nuo 2015 m. – Advokatų kontoros „Tark, Grunte , Sutkiene“ partneris, advokatas

 

Kvalifikacijos kėlimas

- Lundo Universitetas, Teisės fakultetas, Švedija, 1992,  Wallenbergo Fondo stažuotė, lyginamosios deliktų teisės mokslinis darbas;

 - Šveicarijos lyginamosios teisės institutas, Šveicarija, 1993, Lyginamosios sutarčių teisės mokslinis darbas;

 - Max Planck Institutas, Hamburgas, Vokietija, 1994, Tarptautinės privatinės teisės mokslinis darbas;

 - Tarptautinis privatinės teisės unifikavimo institutas (UNIDROIT), Roma, Italija, 1995, Lyginamosios sutarčių teisės mokslinis darbas;

Lundo universitetas, Švedija, 2007 m., vizituojantis profesorius;

 

Kita profesinė veikla

-  Lietuvos Respublikos atstovas Jungtinių tautų tarptautinės prekybos teisės komisijoje (UNCITRAL), 1998 – 1999

- Tarptautinė proceso teisės asociacija, 1999 – dabar, Narys

-  Europos civilinio kodekso studijų grupė, 2004 – dabar, Narys

- Europos Šeimos teisės komisija, 2004 – dabar, Narys-ekspertas

- Europos tarptautinės privatinės teisės tinklas, 2005 – dabar, Narys

- Žurnalo European Review of Private Law, Redaktorių kolegijos narys, nuo 2005 m.

- Europos Teisės Institutas (Viena) – steigėjas ir narys

- Investicinių ginčų sprendimo centro (Vašingtonas) arbitras, paskirtas Lietuvos Vyriausybės nutarimu 2012-2018 m. laikotarpiui

- 2008 – 2012 m. – Teisėjų etikos ir drausmės komisija, narys.

 

Kita informacija

-  Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ruošimo darbo grupės vadovas, 1994 – 2001

-  Lietuvos Respublikos naujojo Civilinio proceso kodekso ruošimo darbo grupės vyriausiasis patarėjas, 2000 – 2002

-  Daugiau nei 10 darbo grupių narys, ruošiant įvairių įstatymų projektus (pvz.: Draudimo įstatymo, Pacientų teisių įstatymo, Aukštojo mokslo įstatymo, Konkurencijos ir kt. 1990 – 2015)

 

Valstybės apdovanojimai:

-          Sausio 13-osios medalis;

-          Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius;

-          Lietuvos mokslo premija;

 

PUBLIKUOTŲ DARBŲ SĄRAŠAS

  1. Ieškinio elementų pakeitimas // Socialistinė teisė, 1983, Nr. 3, p.27-29
  2. Vadovėlio “ Tarybinė civilinio proceso teisė” recenzija // Socialistinė teisė, 1984, Nr. 1, p.60
  3. Kai kurie ieškinio užtikrinimo klausimai // Socialistinė teisė, 1984, Nr. 3, p. 38-43
  4. Niekotoryjie voprosy rasmotrenija sporov, odnoij iz storon v kotorych javliaietsia kolchoz // Pravovoje obespečenije  dogovornoij i trudovoij discipliny. Vilnius, 1984, p. 57-59
  5. Kai kurie civilinės būklės aktų įrašų nuginčijimo klausimai // Socialistinė teisė, 1985, Nr. 1, p. 48-52
  6. Lietuvos CPK dvidešimtmetis ir kai kurie jo sistemos tobulinimo klausimai // Teisė, 1985. T. 20, p. 94-99
  7. Bylų dėl netaisyklingumo civilinės būklės aktų įrašuose nustatymo nagrinėjimas teismuose // Socialistinė teisė, 1986, Nr. 1, p. 9-12
  8. Sudiebnyj kontrol za deistvijami organov ZAGSA // Aktualnyje voprosy gosudarstviennovo prava. Vilnius, 1986, p. 99-100
  9. Santuokos ir šeimos teisinis reguliavimas // Mokslas ir gyvenimas, 1987, Nr. 7, p. 17-18

10.  Administracinės justicijos esmė ir raida // Socialistinė teisė, 1987, Nr. 4, p. 23-27

11.  Santuokos pripažinimas negaliojančia // Socialistinė teisė, 1987, Nr. 2, p. 28-32

12.  Soveršenstvovanije zaščity prav graždan, sviazannych s registracijej aktov graždanskovo sostojanija // Problemy prava na zaščitu i juridičeskoij otvetstvennosti, Voronež, 1987, p. 51-52

13.  Arbitražo vaidmuo ekonomikos valdymo pertvarkyme // Liaudies ūkis, 1988, Nr. 4, p. 10-11

14.  Tėvų teisės ir pareigos auklėjant vaikus // Mokslas ir gyvenimas, 1988, Nr. 10, p. 30-31

15.  Įstatymų, reguliuojančių civilinės būklės aktų įrašų nuginčijimą, raida // Socialistinė teisė, 1988, Nr. 1, p.  41-44

16.  Sootnošenije spora o faktie i spora o pravie // Metodologičeskijie problemy teorii juridičeskich faktov, Jaroslavl, 1988, p. 33-35

17.  Ob administrativno-pravovych obiazatelstvach i administrativno-pravovom sporie // Voprosy teorii juridičieskich obiazannostej, Voronež, 1988, p.18-19

18.  Soveršenstvovaniejie arbitražnoj formy zaščity choziastviennych prav i interesov // Aktualnyjie voprosy ukreplenija zakonnosti v diejatelnosti priedprijatij, Riga, 1988, p.35-38

19.  TSRS arbitražo procesas. Mokymo priemonė. Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius, 1988, 114 p.

20.  Tėvystės įrašo nuginčijimas teisme // Socialistinė teisė, 1988, Nr. 3, p. 24-31

21.  Piliečių teisių, susijusių su civilinės būklės aktų įrašų registracija, teisminės ir administracinės gynybos tobulinimo problemos // Teisė, 1989, T. 23, p. 70-76

22.  Administracinė justicija: praeitis, dabartis, perspektyvos // Teisės etiudai. Mintis, Vilnius, 1989, p. 71-83

23.  Civilinio proceso praktikumas. Mokymo priemonė. Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius, 1989, 133 p.

24.  Konstitucinė teisė į teisminę gynybą // Socialistinė teisė, 1990, Nr. 1, p.22-29

25.  G. Bužinskas, V. Mikelėnas. Civilinio proceso teisė. Mokymo priemonė. Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius, 1990, 62 p.

26.  Pravovoj interes i pravo na obraščenijie v sud za sudiebnoj zaščitoj // Problemy zaščity ochraniajiemych zakonom interesov, Jaroslavl, 1990, p. 17-18

27.  V. Mikelėnas, P. Žeimys. Bylų dėl žalos, padarytos kolūkiams, nagrinėjimo teisme klausimai // Teisės apžvalga, 1990, Nr. 1, p. 27-30

28.  Civilinio proceso teisenos ir administracinis ieškinys // Teisės apžvalga, 1990, Nr. 3, p. 16-21

29.  Naujojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso rengimo problemos // Lietuvos valstybingumo teisinės problemos, Vilnius, 1993, p. 81-82

30.  Naujojo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso rengimo problemos // Teisė, 1993, T. 26, p.67-70

31.  Activities in Lithuania: A Legal Perspective. White & Case,  Prague, 1993, p.1-10

32.  Reform of Civil Law in Lithuania (1990-1994) // Teisė, 1994, T. 28, p. 64-69

33.  Konstitucija ir civilinio proceso teisės problemos // Lietuvos Respublikos Konstitucija: tiesioginis taikymas ir nuosavybės teisių apsauga, Vilnius, 1994, p. 52-53

34.  Civilinis procesas. Monografija. I dalis. Leidykla “Teisė”, Vilnius, 1994, 185 p.

35.  Naujojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ruošimo pagrindiniai principai // Lietuvos teisės kūrimo principai, Vilnius, 1995, p. 14-17

36.  Civilinis procesas. Monografija. II dalis. Justitia, Vilnius, 1995, 316 p.

37.  Recodification of Civil Law in Lithuania during period 1990-1994 // Svensk Juristtidning, 1995, Nr. 6, p. 12-16

38.  The Legal System of Lithuania // International Encyclopedia of Comparative Law // National Reports, Tbingen, 1995, p.1-29;

39.  Civilinės atsakomybės problemos: lyginamieji aspektai. Monografija. Justitia, Vilnius, 1995, 460 p.

40.  D. Dominas, V. Mikelėnas. Tarptautinis komercinis arbitražas. Justitia, Vilnius, 1995, p. 191-241

41.  Piktnaudžiavimas teise: samprata ir įstatymų taikymo problemos // Justitia, 1996, Nr. 1, p. 9-10; Nr. 2, p. 12-13

42.  Privatinės teisės kūrimo problemos // Justitia, 1996, Nr. 4, p. 8-10

43.  Asmens reputacijos gynimas // Teisė, 1996, T. 27, p.19-40

44.  Sutarčių teisė. Bendrieji sutarčių teisės klausimai: lyginamoji studija. Monografija. Justitia, Vilnius, 1996, p. 609 p.

45.  Market Regulation in Lithuania // Law, Economics and Business in the Melting Pot: The Case of Regional Development and Co-operation in the Baltic States / edited by Børge Dahl and Rei Shiratori. Kopenhagen, Tokai University European Center, 1997, P. 173-203

46.  Privatinės teisės harmonizavimas ir unifikavimas: lietuviškas variantas // Lietuvos teisės tradicijos, Justitia, Vilnius, 1997, p. 165-173

47.  Teisės aiškinimas: teorinės ir praktinės problemos // Justitia, 1997,  Nr. 1, p. 4-21, Nr. 2, p. 3-24, Nr. 3, p. 10-23

48.  Civilinis procesas. Monografija. Antrasis, pataisytas ir papildytas leidimas. I dalis. Justitia, Vilnius, 1997, 400 p.

49.  Civilinis procesas. Monografija. Antrasis, pataisytas ir papildytas leidimas. II dalis. Justitia, Vilnius,  1997, 352 p.

50.  Reform of Civil Procedural Law in the Republic of Lithuania during 1990-1996 // Zeitschrift fr Zivilprozeß International, 2 Band, 1997, Kln, p.249-258

51.  Qua vadis? arba eksperimentuojama toliau // Justitia, 1998, Nr. 6, p. 9-13, 1999, Nr. 1, p. 6-9; Nr. 2, p. 13-16; Nr. 4, p. 2-25, Nr. 5-6, p. 8-51

52.  D. Mikelėnienė, V. Mikelėnas. Neturtinės žalos kompensavimas // Justitia, 1998, Nr. 2, p. 2-25; Nr. 3, p. 6-25

53.  Civilinė teisė. Vadovėlis /Autorių kolektyvas/. V. Mikelėnas parašė 74-124; 218-230 p. Vijusta, Kaunas, 1998

54.  A. Abramavičius, V. Mikelėnas. Įmonių vadovų teisinė atsakomybė. Teisinės informacijos centras, Vilnius, 1998, p. 225-309

55.  Trečioji civilinio kodekso knyga “Šeimos teisė“ // Teisės problemos, 1998, Nr. 2. P.9-43

56.  D. Mikelėnienė, V. Mikelėnas. Teismo procesas: teisės aiškinimo ir taikymo problemos. Justitia, Vilnius, 1999, 280 p.

57.  D. Mikelėnienė, V. Mikelėnas. Business Transactions in Lithuania // Business Transactions in Eastern Europe. Matthew Bender & Co, Inc., New York, 1999, p. 1-102

58.  Civilinio proceso teisės novelos ir jų taikymo problemos // Teisės problemos, 1999, Nr. 4. P. 118-124

59.  D. Mikelėnienė, V. Mikelėnas. Civil Procedure in Lithuania // International Encyclopedia of Laws, Kluwer Law International, The Hague, 2000, 166 p.

60.  Unification and Harmonization of Law at the Turn of the Millennium: the Lithuanian Experience // Uniform Law Review, 2000, No 2, p. 243-261

61.  Naujų kodeksų privatinės teisės srityje svarstymo, priėmimo ir įgyvendinimo problemos // Teisės problemos, 2000, Nr. 2. P. 63-77

62.  Teisė į privatų gyvenimą ir jos gynimas // Asmeninės neturtinės teisės ir jų gynimas, Justitia, Vilnius, 2001, p. 52-113

63.  Knygos Private Law in the International Arena. From National Conflict Rules Towards Harmonisation and Unification. Liber Amicorum Kurt Siehr. T.M.C. Asser Press, The Hague, 2000, recenzija // Uniform Law Review, 2001, No, 1, p. 253-261

64.  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Pirmosios knygos  komentaras /Autorių kolektyvas/. V. Mikelėnas parašė 13-156. Justitia, Vilnius, 2001

65.  Tarptautinės privatinės teisės įvadas. Monografija. Justitia, Vilnius, 2001, 300 p.

66.  The Proposed ALI/UNIDROIT Principles and Rules of Transnational Civil Procedure and the New Code of Civil Procedure in Lithuania // Uniform Law Review, 2001, No 4, p. 981-993

67.  The New Civil Code of Lithuania – Past, Present and Future // Pranešimas tarptautinėje konferencijoje, Tartu, 2001 m. rugsėjo 27-28 d.

68.  Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos bendrosios kompetencijos teismų praktikoje // Konstitucijos aiškinimas ir taikymas, Vilnius, 2002, p. 131-165

69.  Prievolių teisė. Pirmoji dalis. Monografija. Justitia, Vilnius, 2002, 200 p

70.  Civilinio proceso teisės vienodinimas bei derinimas ir naujasis Lietuvos civilinio proceso kodekas // Jurisprudencija, 2002, T. 28(20), p.178-183

71.  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antrosios knygos komentaras /Autorių kolektyvas/. V. Mikelėnas parašė 9-91 p. Justitia, Vilnius, 2002

72.  The Guarantee of the Uniform Interpretation of Law and the Principle of Equality before Law: Requirements of Legal Certainty //Teisė, T. 44, 2002, p. 71-85

73.  Civilinio proceso teisė // Namų advokatas. Teisinės informacijos centras, Vilnius, 2002, p.1-120

74.  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Trečiosios knygos komentaras /Autorių kolektyvas/. V. Mikelėnas parašė 23-169; 363-392; 455-456 p. Justitia, Vilnius, 2002

75.  Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Šeštosios knygos komentaras. Pirmas tomas. Justitia, Vilnius, 2003, 531 p.

76.  E. Laužikas, V. Mikelėnas, V. Nekrošius. Civilinio proceso teisė. Vadovėlis. I tomas. Justitia. Vilnius, 2003, 533 p. / V. Mikelėnas parašė 1-250 p.

77.  Knygos „Procedural Law on the Threshold of a New Millennium“ recenzija // Uniform Law Review, 2003, Nr. 4, p. 1028-1034

78.  D. Mikelėnienė, V. Mikelėnas. Lithuanian Contract Law // International Encyclopedia of Laws  / gen. editor R. Blanpain. The Hague, Kluwer Law International, 2004, 272 psl.

79.  Europos Sąjungos sutarčių teisės vienodinimas ir Lietuva // Lietuvos notariato uždaviniai Lietuvos Respublikai tapus Europos Sąjungos nare. Vilnius: Justitia, 2004, p. 37-46

80.  Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras. I dalis / Autorių kolektyvas. Justitia: Vilnius, 2004 / V. Mikelėnas parašė 47-107 p.

81.  Privatinės teisės vienodinimas Europos Sąjungoje: laimėjimai ir perspektyvos // Justitia, 2004, Nr. 6, p. 2-11

82.  E. Laužikas, V. Mikelėnas, V. Nekrošius. Civilinio proceso teisė. Vadovėlis. II tomas. Justitia. Vilnius, 2005, 640 p. / V. Mikelėnas parašė 142-191; 263-370; 389-402; 447-456; 495-637  p.

83.  Parental Responsibilities in Lithuania // European Family Law in Action. Vol. III: Parental Responsibilities / edited by K. Boele-Woelki, B. Braat, I. Curry-Sumner. Intersentia, Antwerp-Oxford, 2005, p. 1-32

84.  Įrodymų pakankamumo problema civiliniame procese //Civilinio proceso pirmosios instancijos teisme reforma Baltijos jūros regiono valstybėse ir Centrinėje Europoje. Vilniaus universiteto leidykla, Vilnius, 2005, p. 6-10

85.  The present situation of private international law in Lithuania In European Legal Forum, 2005, No 6, p. 292-293

86.  Vindikacija ir jos taikymas // Justitia, 2005, Nr. 1, p.  2-13

87.  Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso komentaras. III dalis. Vilnius: Justitia, 2005 (V. Mikelėnas parašė 37-107 psl.)

88.  The Main Features of the New Lithuanian Contract Law System Based on the Civil Code of 2000 In  Juridica International, Vol. X, 2005, p. 42-50

89.  Reform of Private International Law in Lithuania  In  Yearbook of Private International Law, Volume VII (2005) Petar Šarševič, Paul Volken, Andrea Bonomi (editors). Mnchen: Sellier European Law Publishers, Swiss Institute of Comparative Law, 2005, p.161-181

90.  Tarptautinių sutarčių vaiko teisių apsaugos srityje taikymas Lietuvos teismų praktikoje In Justitia, 2006, Nr. 1, p. 2-12

91.  Arbitražo proceso klausimai remiantis Lietuvos teismų praktika. In Justitia, 2006, Nr. 2(60), p. 12-22

92.  Pareiga motyvuoti teismo sprendimus – viena iš asmens konstitucinės teisės į teisminę gynybą garantijų. In Teisė į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai aspektai. Ats. Red. S. Vėlyvis. Vilnius: M. Romerio universitetas, 2006, p. 87-95  

93.  Protection of Public and Collective Interests in the Lithuanian Civil Procedure In Zeischrift fǘr Zivilprozess International. Jahrbuch des Internationalen Zivilprozessrechts. 10.Band,2005. Carl Heymanns Verlag, Kln, 2006, p. 263-275

94.  D. Mikelėnienė, V. Mikelėnas. Lithuanian Civil Procedure. In International Encyclopedia of Laws  / gen. editor R. Blanpain. The Hague, Kluwer Law International, 2006, 264 psl.

95.  Kokių teismų reikia Lietuvai? In Justitia, 2006, Nr. 3, p. 2-9

96. Sandorių negaliojimo instituto taikymas teismų praktikoje In Justitia, 2006, Nr. 4, p. 2-8

97. The Impact and Application of the Brussels II bis Regulation in Lithuania. In Brussels II bis: Its Impact and Applicationa in the Member States. Katharina Boele-Woelki, Cristina Gonzalez Beilfuss, editors. Antwerpen-Oxford: Intersentia, 2007, p. 185-197

98. The Role of a Judge in Civil Proceedings and its Impact on the Duration of Proceedings In The Recent Tendencies of Development in Civil Procedure Law - Between East and West. Vilnius: Justitia, 2007, p. 145-148

99. Arbitro teisinis statusas In Justitia, 2007, Nr. 1, p. 2731

100. The Common Core Project and the Lithuanian Private Law System In Opening up European Law. The Common Core Project Towards Eastern and South Eastern Europe / edited by Bussani M., Mattei U. Berne: Stämpfli Publishers, Ltd, 2007, p. 195-206

101. Sandorių notarinės formos nustatymo Lietuvos civilinėje teisėje kriterijai ir reikšmė: lyginamasis aspektas In Notariatas, 2007, Nr. 2, p. 25-29

102. Naujasis Lietuvos civilinis kodeksas šiuolaikinės globalizacijos kontekste In Šiuolaikinės civilinės teisės raidos tendencijos ir perspektyvos, Vilnius: Justitia, 2007, p. 39-50

103. Civil Procedure as Legal Form of Judicial Law-Making In Purpose of Modern Civil Procedure Law, Vilnius: M. Romeris University, 2008, p. 176-193

104. „Kailiukų bylos“ pamokos: keli klausimai perskaičius Europos žmogaus teisių teismo sprendimą byloje Jucys v. Lietuva In Justitia, 2008, Nr. 2, p. 2-12

105. Europos ir tarptautinių teisės normų ir standartų vaidmuo kuriant naująjį Lietuvos civilinį kodeksą ir aiškinant jo normas: kodekso rengimo grupės vizija In  Teismų praktika, 2008, Nr. 29, p. 664-674

106. The Influence of Instruments of Harmonisation of Private Law upon the Reform of Civil Law in Lithuania In Juridica International, 2008, Vol. XIV, p. 143-150

107.Civilinė teisė. Bendroji dalis. Vadovėlis. Vilnius: Justitia, 2009 (V.Mikelėnas parašė II skyrių, p. 45-70; IV skyrių, p. 83-150; V skyrių, p. 151-184; XI skyrių. P. 501-534)

108. Property Realations Between Spouses in Lithuania In  European Family Law in Action. Vol.IV. Property Relations Between Spouses. Edited by K.Boele-Woelki, B.Braat, I.Curry-Sumner. Antwerp: Intersentia, 2009, 31 p.

109. Interpretacinis žaismas, arba kaip kurti teisę be parlamento In Jurisprudencija, 2009, T.2(116), p. 79-92

110. Šeimos teisė.Vilnius: Justitia, 2009, 440 psl.

111. A. Abramavičius, V. Mikelėnas Autotransporto priemonių valdytojų teisinė atsakomybė. Vilnius, VĮ Registrų centras, 2010, 512 psl.  (V.Mikelėnas parašė III dalį – 271-512 psl.).

112. Private Law in Transition – the Lithuanian Experience In Business Law in TransitionEdited by Eva Lein, Josef Skala, Lukas Heckendorn. Zurich: Schulthess, 2010, p. 75-88

113. Transfer of Movables in Lithuania In National  Reports on the Transfer of Movables in Europe. Vol.3, Munich: Sellier, 2011, p. 333-407

114. Unexpected Circumstances in Lithuanian Law In Unexpected Circumstances in European Law. Edited by E. Hondius, H.Ch. Grigoleit. Cambridge; Cambridge university Press, 2011, p. 81-88; 191-193; 230-232; 263-264; 284-285; 306-307; 335-336; 370-374; 413-414; 437-438; 458483-485; 515-516;541; 574-576; 613-615;

115. Ką gali ir ko negali teisė In Nerimas.Svarbiausių humanitarinių ir socialinių grėsmių bei jų pasekmių Lietuvai įžvalgos. Vilnius: Tyto alba, 2012, p. 119-139

116. Efficiency of Civil Procedure: Mission (Im)Possible? In Recent Trends in Economy and Efficiency of Civil procedure. Vilnius: Vilnius University Press, 2013, p. 140-154

117. Dešimt Civilinio kodekso metų – pasiekimai ir praradimai In Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas:pirmieji dešimt metų.Vilnius: MRU, 2013, p. 1121-1126

118. D.Mikelėnienė, V.Mikelėnas. Reception of the Russian Statute of Civil Procedure of 1864 in Lithuania during 1918-40 In Russian Law Journal , Vo.II, 2014, Issue 4, p. 104-113

119. Устав гражданского судопроизводства России 1864 г. как пример „европеизaции“ гражданского процесса // Судебные уставы Российской империи 1864 г. Влияние на современное законодательство Литвы, Польши, России, Украины, Финляндии. Москва, Статут, 2014, с. 14-24

120. Развитие гражданского процессуального права в Литве в период 1990-2015 гг.// Евразийский гражданский процесс: 25-летию стран СНГ и Балтии. Под ред. Д.М. Малешина. Москва, Статут, 2015, с. 176-202

121. Arbitražas ir viešoji teisė//Arbitražas: teorija ir praktika I. Vilnius: Justitia, 2015, p. 6-15

122. Turto vertintojų ir matininkų profesinės civilinės atsakomybės teoriniai ir praktiniai aspektai // Šalies turtas ekonominėje politikoje- turto ekonomikos ir vadybos aspektai, 2016. Recenzuojamų mokslo darbų leidinys. Vilnius: Vilniaus universitetas, 2016, p. 154-165

123. V. Mikelėnas, V. Nekrošius, E. Zemlytė. Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymo komentaras. Vilnius: Registrų centras, 2016 (V.Mikelėnas parašė 1-4, 10, 11, 12 (1ir 2 d.0, 39-49, 50 str. komentarą, 3 a. l. )

124. Lietuvos Respublikos Komercinio arbitražo įstatymo dvidešimtmetis: ištakos, taikymo patirtis ir perspektyvos // Arbitražas: teorija ir praktika II. Vilnius: Justitia, 2016, p. 3-15

125. Individualaus verslo teisinis reglamentavimas Lietuvoje: praeitis, dabartis, perspektyvos // Teisė, 2016, T. 100, p. 7-19

126. V. Mikelėnas, P. Miliauskas. Impact of Financial Crisis on Director’s Liability: Lithuanian  Experience in Comparative Perspective In Role of Law, Human Rights and Social Justice, Justice Systems, Commerce, and Law Curriculum: Selected Issues. Edited by David A. Frenkel. Athens: ATINER, 2016, p. 183-195

127. Actio Pauliana в частном праве Литвы // Недействительные сделки в гражданском праве. Алматы: НИИ частного права КОУ, 2017, p. 146-158

128. V. Mikelėnas, R. Zaščiurinskaitė. Implementation of the EU Damages Directive in Lithuania // Implementation of the EU Damages Directive in Central and Eastern European Countries. Edited by Anna Piszcz. Warsaw: University of Warsaw Faculty of Management Press, 2017, p. 179-210

129. Korporatyviniai ginčai ir arbitražas // Arbitražas: teorija ir praktika III, Vilnius: Justitia, 2017, p. 3-19

130. L.Mikalonienė, V. Mikelėnas, P. Miliauskas, V.Mitkevičius, A.Tikniūte. Įmonių teisinių formų konvergencija ir divergencija: ar Lietuvos teisinis reglamentavimas yra patrauklus tarptautiniame kontekste? Kolektyvinė monografija. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2017 (V.Mikelėnas parašė I dalį (p. 15-31) ir V dalį (p. 323-327)

131. Mikelėnas, V., Zasčiurinskaitė, R. Quantification of Harm and the Damages Directive: Implementation in CEE Countries // Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 2017, Vol. 10(15), p. 111-131

132. 35 Years of CISG – Present Experiences and Future Challenges. .Lithuanian National Report // 35 Years of CISG - Present Experiences and Future Challenges. Edited by Hrvoje Sakiri, Tomislav Jakši, Antun Bili. Zagreb: Faculty of Law, University of Zagreb, 2017,  p.253-278

133. Bendrųjų civilinės teisės nuostatų raida 1918-2018 // Lietuvos teisė 1918-2018. Šimtmečio patirtis ir perspektyvos. Mokslo studija, Vilnius: Mykolo Riomerio Universitetas, 2018, p. 292-311

134. V.Mikelėnas, R. Mikelėnaitė. Is the Battle Over? The New Lithuanian Law on Assisted Reproduction // The Russian Law Journal, 2018, Vol. 6(1), p. 119-132

135. Гражданско-правовая ответсвенность государства по законодательству Литвы// Внедоговорные обязательтва. Алматы: НИИ частного права КОУ, 2018, p. 213-227

136. Kai kurie probleminiai arbitražo teismo sprendimo panaikinimo klausimai//Arbitražas: teorija ir praktika IV, 2018, p. 3-18

137. R.Moisejevas, V.Mikelėnas, R.Zasčiurinskaitė. Legislation Covering Busines-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Lithuania// Legislation Covering Busines-to-business Unfair Trading Practices in the Food Supply Chain in Central and Eastern European Countries. Edited by Anna Piszcz, Adam Jasser. Warsaw: University of Warsaw Faculty of Management Press, 2019, p. 171-214 (V.Mikelėnas parašė p. 171-180).

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas