LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Naujalis Jonas Remigijus


El. paštas: jonas.naujalis@gf.vu.lt

NAUJALIS JONAS REMIGIJUS (g.1948 01 01, Varėnoje I, dabar Senoji Varėna), habil. dr. (biomedicinos m., botanika), Lietuvos MA tikrasis narys, akademikas, Lietuvos gamtos draugijos valdybos narys, Lietuvos MA žurnalo "Biologija" redakcinės kolegijos narys, Lietuvos mokslo populiarinimo darbų 2008 metų konkurso premijos laureatas, Lietuvos MA Tado Ivanausko vardinės premijos (gamtosauga) 2010 metų laureatas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos neetatinis ekspertas

Vedęs, du vaikai - sūnus Jonas ir dukra Rūta Juozė.

 

Studijos: 1965 baigė Varėnos I vid. mokyklą, 1972–1974 studijavo biologiją Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete, 1974–1977 - Maskvos (Rusija) valst. M.Lomonosovo universiteto Biologijos fakultete, 1977–1980 - šio fakulteto Geobotanikos katedros aspirantūroje.

Pareigos: 1981–1984 - Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Botanikos ir genetikos katedros  asistentas, 1984–1987 - vyresnysis dėstytojas, 1987–1997 - docentas, 1988–1989 - Gamtos mokslų fakulteto prodekanas studijų reikalams, 1994–2004 - to paties fakulteto dekanas, nuo 1997 - Botanikos ir genetikos katedros profesorius, 2003–2013 - tos pačios katedros vedėjas, nuo 2017-11-14 iki 2018-08-17 Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Biomokslų instituto profesorius

Moksliniai interesai: augalų ekologija, teorinė botanika, botanikos istorija, briologija.

Disertacijos:

1. Biologijos mokslų kandidato (daktaro): Kelminis papartis (Dryopteris filix-mas (L.) Schott) ir paprastasis blužniapapartis (Athyrium filix-femina (L.) Roth) kaip Pamaskvės lapuočių-spygliuočių miškų komponentai. - Maskvos  M. V. Lomonosovo universitetas, 1980.

2. Habilituoto daktaro: Sporiniai induočiai kaip augalų bendrijų komponentai. - Botanikos institutas, 1996.

Atliekami tyrimai: Augalų ekologijos raidos per pastaruosius 60-imt metų kritinė analizė.

Knygos ir naujos publikacijos:

1. Naujalis ir kt., 1983: Maskvos srities biologinė flora, t. 7. - Maskvos universitetas (monografija, rusų kalba).

2. Naujalis J., Kublickas A., 1984: Evoliucijos mokslas. - Vilnius ( A. Jablokovo ir A. Jusufovo vadovėlio vertimas iš rusų kalbos).

3. Naujalis J., 1992: Augalų populiacinės ekologijos pagrindai. - Vilniaus universitetas (mokomoji priemonė).

4. Naujalis J., 1992: Augalų populiacinė ekologija. -  Vilnius (vadovėlis).

5. Naujalis J., 1995: Sporiniai induočiai kaip augalų bendrijų komponentai. - Vilnius (monografija).

6. Naujalis J., Kalinauskaitė N., Grinevičienė M., 1995: Vadovas Lietuvos kerpsamanėms pažinti. - Vilnius (mokslinė knyga).

7. M.Natkevičaitė-Ivanauskienė, Naujalis J.R., Tupčiauskaitė J., Rukšėnienė J., Meškauskaitė E., 2005: Lietuvos augalinio rūbo struktūra: profesorės Marijos Natkevičaitės-Ivanauskienės požiūris. - Vilniaus universiteto leidykla (monografija)

8. Naujalis J. R., 2007: Paskui augalus po Varėnos apylinkes. - Vilniaus universiteto leidykla (botanikos mokslo populiarioji litratūra).

9. Naujalis J. R., Meškauskaitė E., Juzėnas S., Meldžiukienė A., 2009; Botanikos praktikos darbai. Archegoniniai ir žiediniai augalai. - Vilniaus universiteto leidykla (vadovėlis).

10. Malciūtė A., Naujalis J. R., 2010: Rododendrai dekoratyvinėje sodininkystėje. - Vilniaus universiteto leidykla (mokomoji knyga).

11. Naujalis J.R., 2016: Samanų biologijos bendroji apžvalga. - Vilniaus universiteto leidykla (mokomoji knyga).

12. Naujalis J.R., 2017: Apie Čarlzą Darviną ir jo puoselėtas mokslines idėjas. - Kn.: Charles Darwin "Rūšių atsiradimas": 9-23. - Leidykla "Obuolys".

13. Naujalis J.R., 2020: Paskui augalus po Varėnos šilus. - Vilnius: UAB "Petro ofsetas" ir Gamtos tyrimų centras.

14. Naujalis J.R., 2020: Neužmirštamoji Eugenija Šimkūnaitė - vaistinių augalų tyrėja ir žinių apie tokius augalus studentams skleidėja. - Kn.: Eugenija Šimkūnaitė - Lietuvos legenda: 129-136. - Vilnius, "Žuvėdra".

15. Naujalis J.R., 2020: Apie Lietuvos Botanikos ir mikologijos patriarchą profesorių Antaną Minkevičių. - Konferencijos 2020-12-10 medžiaga. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla - 18-23.

Stažuotės: Harbino miškų universitetas (Kinija, 1989-1990), Lundo universitetas (Švedija, 1994, 1995), Frankfurto prie Maino universitetas (Vokietija, 1996).

Pomėgiai: gamtos tyrinėjimai, grybavimas, knygų skaitymas, sportas.

Darbovietės adresas. Nuo 2018-08-18 darbo santykių neturi.

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas