LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Sirvydis Vytautas Konstantinas


El. paštas: v.k.sirvydis@gmail.com

 VYTAUTAS KONSTANTINAS SIRVYDIS

Gimimo data: 1935 03 05
Adresas: Vilnius, Lietuva
Tel. +370 698 37733, faks. (8-5) 278 05 60 
El. p.  v.k.sirvydis@gmail.com, v.sirvydis@isabalt.com


Išsilavinimas, mokslo laipsniai, vardai
Aukštasis (Lietuvos veterinarijos akademija)
Habil. dr. (biomedicinos mokslai, 1979 m.), prof. (1989), Estijos žemės ūkio universiteto garbės daktaras (1995 m.), Lietuvos veterinarijos akademijos garbės daktaras (2009), Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas (nuo 1998–2011 m.), Lietuvos mokslų akademijos narys emeritas (nuo 2011 m.)

Mokslinių tyrimų sritis (kryptis, šakos)
Biomedicinos mokslai, zootechnika, biologija.

Profesinė veikla
Lietuvos gyvulininkystės instituto jaunesn. mokslo darbuotojas (1960–1962), to paties instituto vyr. mokslo darbuotojas (1965–1968). Pabaltijo paukštininkystės bandymų stoties direktorius (1968–1979). Mokslinio-gamybinio susivienijimo „Fermentas“ skyriaus vedėjas (1979–1984). Vilniaus pedagoginio universiteto Agrobiologijos katedros ir Biologiškai aktyvių medžiagų tyrimo laboratorijos vedėjas (1984–2001). Lietuvos edukologijos universiteto Zoologijos katedros profesorius (2001–2011 m.).

Mokslinė ir pedagoginė veikla
Mokslinių interesų sritis – žemės ūkio gyvulių ir paukščių mityba. Fermentinių preparatų ir kitų biologiškai aktyvių medžiagų panaudojimo gyvūnų mityboje yra prioritetinė autoriaus tyrimo darbų kryptis. 2006 m. mokslinio tyrimo projekto (remiamo Lietuvos mokslo ir studijų fondo) vadovas. Yra užregistruota 16 išradimų patentų (iš jų 9 Lietuvoje). Autoriui vadovaujant buvo paruoštos ir apgintos 18 daktaro disertacijų, buvo konsultantu 4 apgintų habil. dr. disertacijų. Lietuvos edukologijos universiteto studentams ir magistrantams buvo dėstomos disciplinos: biotechnologija ir enzimologija.

Publikacijos (skaičiais ir nurodant keletą svarbesnių paskutiniųjų penkerių metų)
257 mokslinių publikacijų ( t. s. 4 knygos). Publikacijos paskelbtos 18 pasaulio šalių. Skaityti moksliniai pranešimai tarptautinėse konferencijose ir pasauliniuose kongresuose daugelyje Europos šalių, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Japonijoje, Indijoje, Izraelyje, Turkijoje, Australijoje ir kt. šalyse. Per paskutiniuosius 5 m. yra paskelbta 22 mokslinės publikacijos (iš jų 16 Lietuvoje ir 6 užsienio šalyse), išleista 1 metodinė priemonė: „Moksliniai tyrimai biomedicinos moksluose“ (2006 m. 40 p.).

Ekspertinis darbas
Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas. Dalyvavimas Lietuvos mokslų akademijos sudarytų komitetų veikloje (Lietuvos mokslo premijų ir Jaunųjų mokslininkų ir studentų darbų premijų komitetuose). Žurnalo „Gyvulininkystė. Mokslo darbai“ redakcinės kolegijos narys.

Mokslo organizacinė veikla
Pasaulinės paukštininkystės mokslo asociacijos Lietuvos skyriaus prezidentas. Mokslinių tyrimų ir tarptautinio bendradarbiavimo rėmimo fondo valdybos narys. Organizuotos Vilniuje 4 tarptautinės konferencijos, 10-oji, 14-oji  ir 18-oji Baltijos šalių paukštininkystės konferencijos.

Apdovanojimai
R. Žebenkos vardo premijos laureatas

 2014-02-03, Vilnius

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas