LMA | AsmeninÄ—s svetainÄ—s

Vilemas Jurgis


El. paštas: jurgis.vilemas@gmail.com

Vilemas Jurgis

 

Prof., habil.dr. Jurgis VILEMAS (gi. 1938-11-20) Lietuvos mokslų Akademijos tikrasis narys (akademikas) nuo 1985 m., akademikas emeritas  nuo 2013 m., Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) profesorius–emeritas, tel. 8-698-25544, (8-37) 742017;

 

Išsilavinimas:


aukštasis, specialybė - branduolinė inžinerija, Maskvos energetikos institutas (1962);

1966 m. Maskvos energetikos institute apginta t. m. k. (Ph.D) disertacija branduolinių reaktorių šilumos mainų srityje;

1981 m. Šiluminių procesų institute (Maskva) apginta habilituoto daktaro disertacija branduolinių reaktorių šiluminės fizikos srityje,;

1983 m. suteiktas profesoriaus vardas;

 

Profesinė veikla

 

1956–1958  Kauno politechnikos instituto studentas;

1958–1962  Maskvos energetikos instituto studentas;

1962–1965  Maskvos energetikos institutas, aspirantas;

1966 m. - Lietuvos mokslų akademijos Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas  (FTEPI):

Jaunesnysis  mokslo darbuotojas,

1966–1973 Vyresnysis mokslo darbuotojas, FTEPI;

1973 – Branduolinių įrenginių šilumos mainų laboratorijos vedėjas FTEPI;

1981–2004 Lietuvos energetikos instituto direktorius (iki 1992 m. Fizikinių-techninių energetikos problemų institutas);

2004–2010 Lietuvos energetikos instituto, Tarybos pirmininkas;

2004–2011 Lietuvos energetikos instituto Vyriausiasis mokslo darbuotojas;

1989–1990 Kauno Vytauto Didžiojo universiteto rektorius;

1989–1993 VDU Atkūrimo tarybos ir Atkuriamojo senato pirmininkas;

1991–2008 Lietuvos Vyriausybės visuomeninis patarėjas energetikos klausimais;

1993–2008 Lietuvos branduolinės saugos konsultacinio komiteto pirmininkas;

1998–2018 žurnalo „Mokslas ir technika“ redkolegijos narys;

2005–2015 žurnalo "Nuclear hydrogen production and application" redkolegijos narys;

1998–2012 Lietuvos mokslų akademijos žurnalo „Energetika“ redakcinės kolegijos pirmininkas;

2005–2010 Kauno medicinos universiteto Tarybos narys;

2006–2010 VDU Senato pirmininkas;

2010–2016 VDU Tarybos pirmininko pavaduotojas;

2009–2015, VDU Energetinio saugumo tyrimo centro vyriausiasis mokslo darbuotojas;

2016–iki šiol VDU profesorius - emeritas;

2000–2008 AB „Lietuvos energija“ valdybos pirmininkas.

 

Moksliniai interesai

 

Šilumos perdavimas ir hidrodinamika įvairios paskirties branduoliniuose reaktoriuose; Branduolinių reaktorių saugumas;

Energetikos ekonomika ir energetikos politika;

Vandenilio energetika, atsinaujinanti energetika;

 

Narystė profesinėse draugijose, asociacijose


1989–2007 Maskvos tarptautinio energetikos klubo narys;

1990 - iki šiol Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos narys, 2012 - 2018 tos asociacijos viceprezidentas;

1992–2018 Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto narys;

1993–2005 Europos atominės energetikos draugijos narys;

1993–2018 Lietuvos energetikos ekonomikos asociacijos pirmininkas;

1993–2009 Tarptautinės energetikos agentūros Vandenilio įdiegimo sutarties vykdomojo komiteto narys;

1994 - iki šiol Švedijos Karališkosios inžinerinių mokslų akademijos užsienio narys;

2001 - iki šiol Suomijos technologijų akademijos užsienio narys;

1998 - iki šiol Lietuvos branduolinės energetikos draugijos narys;

2009–2014 Ukrainos branduolinės saugos konsultacinio komiteto narys.

 

Apdovanojimai

 

Lietuvos valstybinės mokslo premija (1996);

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino 3-jo laipsnio ordinas (1997);

Vytauto Didžiojo universiteto garbės profesorius (1994);

Kauno technologijos universiteto garbės daktaras (1998);

Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas (1985);

Baltijos valstybių Mokslų akademijos medalis (2000);

Lietuvos mokslų akademijos A.Žukausko premija (2004);

Baltarusijos Mokslų akademijos A.V.Lykovo vardo premija (2007);

Lietuvos tarptautinio olimpinio komiteto, Olimpinė žvaigždė (2005);

Kauno raj. Savivaldybės 1-ojo lygio garbės ženklas (2014).

 

Apie mokslines publikacijas

 

Virš 300 publikacijų moksl. spaudoje, 11 išradimų, 3 monografijų išleistų rusų ir anglų k. autorius: „Šilumos atidavimas žiediniuose kanaluose, aušinamuose dujomis“ (rusų k., 1977, anglų k. 1987), „Šilumos mainų intensyvinimas dujomis aušinamuose kanaluose“ (rusų k., 1989, anglų k., 1994), „Termogravitacijos ir išcentrinių jėgų įtaka šilumos mainams dujomis aušinamuose kanaluose“ (rusų k., 1992, anglų k., 1998).

Asmeninis forumas


TemaPaskutinis įrašas
2011 m. pranešimai konferencijose ir publikacijos energetikos politikos ir ekonomikos klausimais
Tema sukurta: 2011-12-13 09:31:50
Šioje temoje įrašų nėra